lauantai 13. kesäkuuta 2020

Ilmestyskirja luvut 11-16


Ilmestyskirja luvut 11-16


Ilmestyskirja luku 11


1 Ja minulle annettiin ruoko, sauvan kaltainen, ja enkeli seisoi ja sanoi, ”nouse ja mittaa Jumalan temppeli, ja alttari, ja ne, jotka siinä palvovat.” – Ilm.11:1 aramea 

1 Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. – Ilm.11:1 KR38

(!!! TL: Mitata voi olla myös ”voidella”.)
 

2 Ja esipiha, temppelin sisältäjätä ulkopuolelle, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu muille kansakunnille, ja he tallaavat pyhyyden kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. – Ilm.11:2 aramea 

2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. – Ilm.11:2 KR38

(!!! Sisältä <> ulkopuolella)


3 Ja minä annan kahden todistajani profetoida 1260 päivää, säkkipukuun pukeutuneina. – Ilm.11:3 aramea

Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." – Ilm.11:3 KR38

4 Nämä ovat kaksi öljypuuta, ja ne kaksi menoraa, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. – Ilm.11:4 aramea

4 Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. – Ilm.11:4 KR38

5 Ja jos joku tahtoo vahingoittaa heitä; tuli lähtee heidän suustaan ja syö heidän vastustajansa ja ne, jotka haluavat heitä vahingoittaa. Näin heille on säädetty tulla tapettavaksi. – Ilm.11:5 aramea

5 Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. – Ilm.11:5 KR38

(!!!)


6 Ja näillä on valta sulkea taivaat, ettei sade laskeudu heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vesi vereksi ja lyödä maata kaikilla vitsauksilla, niin paljon kuin haluavat. – Ilm.11:6 aramea

6 Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat. – Ilm.11:6 KR38

7 Ja kun heidän todistamisensa ovat täyttyneetmerestä on nouseva olento, joka sotii heitä vastaan, ja voittaa heidät, ja tappaa heidät. – Ilm.11:7 aramea

7 Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. – Ilm.11:7 KR38

(!!! TL: Olento, cheivtaa, käännetään usein pedoksi, Dan.7 ym. Mutta onko sitten luvussa neljä valtaistuimen ympärilläkin petoja? Entä Hes.1? Olento on parempi vaihtoehto. Itse asiassa esitän väitteen, että koko ”peto” on käännösvirhe, joka on saanut alkunsa virheellisestä KJV ’beast’ – tulkinnasta. Beast ei tarkoita mitään pelottavaa petoa, ja niin kuin näemme, ei Johanneskaan kokenut olentoa pelottavana. Sama koskee Danielia. Jumalan läsnäolo ja näyt Messiaasta saivat pelkäämään. Tällainen tulkinta tietysti loukkaa kaikkia peto-teorioiden kannattajia, mutta näin asia menee. Sanan ’beast’ ensisijainen merkitys on eläin. Dan.7:11 olento on muuten naispuolinen, tätäkään petoanalyytikot eivät mainitse...)8 Ja heidän ruumiinsa ovat sen valtavan kaupungin kadun päällä, jota hengellisesti kutsutaan Sodom ja Mizrain, jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. – Ilm.11:8 aramea

Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. – Ilm.11:8 KR38

9 Ja kansat ja sukukunnat, ja kielet ja kansakunnat, katsovat heidän ruumiitaan kolme ja puoli päivää, eivätkä salli heidän ruumiitaan laittaa hautoihin. – Ilm.11:9 aramea

9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. – Ilm.11:9 KR38

10 Ja maan asukkaat iloitsevat heistä, ja juhlivat, ja lähettävät lahjoja toisilleen näiden kahden profeetan tähden, jotka vaivasivat maan asukkaita. – Ilm.11:10 aramea

10 Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. – Ilm.11:10 KR38

11 Ja kolmen ja puolen päivän jälkeen heidän sisäänsä astui Jumalasta elävä henki, ja he seisoivat jaloillaan, ja elämän henki lankesi heidän ylleen, ja tuli valtava pelko niiden ylle, jotka näkivät heidät. – Ilm.11:11 aramea

11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. – Ilm.11:11 KR38

12 Ja he kuulivat taivaista valtavan äänen, joka sanoi heille, ”nouskaa tänne!”. Ja he kohosivat pilvessä taivaille, ja heidän vastustajansa katselivat heitä. – Ilm.11:12 aramea

12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. – Ilm.11:12 KR38

13 Ja siinä hetkessä oli valtava maanjäristys, ja kymmenesosa kaupungeista sortui, ja maanjäristyksessä tapettiin nimekkäitä miehiä seitsemän tuhatta, ja muut olivat pelossa ja antoivat kunnian Jumalalle, joka on taivaissa. – Ilm.11:13 aramea

13 Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. – Ilm.11:13 KR38

14 Katso, kaksi ”voi!” on mennyt, ja katso, kolmas ”voi!” tulee pian! – Ilm.11:14 aramea

14 Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian. – Ilm.11:14 KR38

15 Ja seitsemäs enkeli päästi pasuunan äänen, ja taivaissa oli valtavat äänet, jotka sanoivat, ”meidän maailmamme Jumala ja hänen Messiaansa kuningaskunta on tullut, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti!” – Ilm.11:15 aramea

15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti." – Ilm.11:15 KR38

(!!! KR38: Herrallemme ja hänen Voidellullensa. Molemmat tarkoittavat samaa! Tämän jakeen kohdalla on se huippuhetki. Herran päivä on tullut!)


16 Ja kaksikymmentä neljä vanhinta, nämä, jotka ovat Jumalan edessä, istuvat valtaistuimiensa yllä, kaatuivat kasvoilleen ja palvoivat Jumalaa. – Ilm.11:16 aramea

16 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, – Ilm.11:16 KR38

17 Sanoen, kiitämme sinua, Herra Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on, ja on ollut, sillä olet ottanut valtavan voimasi ja sinä hallitset. – Ilm.11:16-17 aramea

17 sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. – Ilm.11:16-17 KR38

18 Ja kansakunnat vihastuivat, ja sinun vihasi on tullut, ja on aika tuomita kuolleet, ja antaa palkka palvelijoillesi profeetoille, ja pyhille, ja niille, jotka ovat pitäneet nimesivähäisille kuin suuriarvoisillekin, ja sinä tuhoat nuojotka ovat turmelleet maan. – Ilm.11:18 aramea

18 Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävätpienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat." – Ilm.11:18 KR38

(!!! Lopun aikamuoto on kreikassa väärä, koska kerrotaan tapahtuneista asioista.)


19 Ja temppeli taivaissa avattiin, ja hänen liittonsa arkki tuli näkyviin temppeliin, ja oli salamoita ja ukkosia, ja ääniä ja maanjäristyksiä, ja valtavia rakeita. – Ilm.11:19 aramea

19 Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. – Ilm.11:19 KR38Ilmestyskirja luku 12


1 Ja ilmestyi valtava merkki taivaissa; vaimo, pukeutuneena aurinkoon, ja kuu jalkojensa alla, ja pään yllä kruunujossa kaksitoista tähteä. – Ilm.12:1 aramea

1 Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.  – Ilm.12:1 KR38

(!!! Seppele ei liity milloinkaan Israeliin.) 


2 Ja hän oli raskaana ja huusi, ja hän oli synnytystuskissa; oli vaikea synnyttää. – Ilm.12:2 aramea

2 Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää  – Ilm.12:2 KR38

(!!! TL: Chavel, synnytystuskat. TgJer.48:41, 49:22, Matt. 24:8, Mark. 13:8 ja Room.8:22. Myös juutalaisten opetuksen mukaan ”kärsimykset, jotka edeltävät Messiaan tuloa”)
 

3 Ja ilmestyi toinen merkki taivaissa, ja katso, valtava, tulinen lohikäärme, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja päidensä yllä seitsemän kruunua. – Ilm.12:3 aramea

3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; – Ilm.12:3 KR38

4 Ja sen häntä veti mukaansa kolmasosan taivaan tähdistä, ja heitti ne maan päälle, ja lohikäärme seisoi vaimon edessä, joka oli valmiina synnyttämään, että se söisi sen synnytetyn poikalapsen. – Ilm.12:4 aramea

4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. – Ilm.12:4 KR38

5 Ja hän synnytti pojanmiespuolisen, hänet, josta on tuleva paimen kaikille kansakunnille, rautaisen sauvan kautta. Ja hänen poikansa temmattiin Jumalan luokse, ja hänen valtaistuimensa luokse. – Ilm.12:4-5 aramea

5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. – Ilm.12:5 KR38

6 Ja vaimo pakeni erämaahan, missä hänelle oli Jumalan valmistama paikka, että hän säilyisi 1260 päivää. – Ilm.12:6 aramea

Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää. – Ilm.12:6 KR38

(!!! TL: Choreba, erämaa, ”Hooreb”, kuuma ja kuiva, hävitetty ja autio.)


7 Ja oli sota taivaissa; Mikail ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä taistelivat. – Ilm.12:7 aramea

7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, – Ilm.12:7 KR38

8 Eivätkä he voittaneet, eikä heille löytynyt paikkaa taivaissa. – Ilm.12:8 aramea

8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. – Ilm.12:8 KR38

9 Ja valtava lohikäärme heitettiin alas, hän, joka on pääkäärme; hän, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, hän, kaiken maan pettäjä, ja hänet heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. – Ilm.12:9 aramea

Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. – Ilm.12:9 KR38

(!!! Pääkäärme <> vanha käärme)10 Ja minä kuulin valtavan äänen taivaista, joka sanoi, ”nyt on vapautus ja valta, ja kuningaskunta meidän Jumalamme, sillä veljien syyttäjä on heitetty alas! Hän syytti heitä yöt ja päivät meidän Jumalamme edessä.” – Ilm.12:10 aramea

10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. – Ilm.12:10 KR38

11 Ja nämä voittivat karitsan veressä, ja hänen todistuksensa sanan kautta, eivätkä rakastaneet sielujaankuolemaan saakka. – Ilm.12:11 aramea

11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. – Ilm.12:11 KR38

12 Sen tähden juhlikaa, taivaat, ja te, jotka niissä kuljette! Voi maata ja merta, joiden ylle paholainen on laskeutunut! Hän, jolla on heitä kohtaan valtava raivo, sillä hän tuntee, että hänellä on vähän aikaa. – Ilm.12:12 aramea

12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" – Ilm.12:12 KR38

13 Ja kun lohikäärme näki, että hänet oli heitetty alas, maan päälle, hän vainosi vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. – Ilm.12:13 aramea

13 Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. – Ilm.12:13 KR38

14 Ja vaimolle annettiin kaksi valtavaa kotkan siipeä, että lentäisi erämaahan, hänen paikkaansa, jossa häntä säilytetään aika, ajat ja puoli aikaa, käärmeen kasvojen edestä. – Ilm.12:14 aramea

14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. – Ilm.12:14 KR38

(!!! Suuret siivet <> suuri kotka, Säilyttää <> elättää)


15 Ja käärme heitti suustaan vaimon perään vettä, kuin virran, että vesi veisi pois, hänen orjuuteensa. – Ilm.12:15 aramea

15 Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. – Ilm.12:15 KR38

16 Ja maa auttoi vaimoa, ja avasi suunsa ja nielaisi virran, sen, jonka lohikäärme heitti suustaan. – Ilm.12:16 aramea

16 Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa  – Ilm.12:16 KR38

17 Ja lohikäärme raivosi vaimolle, ja meni sotimaan hänen poikansa jäännöstä vastaan - niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, ja joilla on Jeshuan todistus. – Ilm.12:17 aramea

17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. – Ilm.12:17 KR38Ilmestyskirja luku 13


Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin merestä nousevan olennon, jolla oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvien yllä kymmenen kruunua, ja päidensä yllä pilkan nimi. – Ilm.13:1 aramea

(!!! TL: Huom. jae - ja lukujako, sekä persoonan muutos tässä kreikan tekstiin verrattuna. ”Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin merestä nousevan olennon...”.)

12:8-13:1 Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. – Ilm.12:18-13:1 KR38


2 Ja olento – se, jonka näin – oli leopardin kaltainen, ja jalkansa kuin suden, ja suut kuin leijonien, ja lohikäärme antoi hänelle voimansa ja valtaistuimensa, ja suuren valtansa. – Ilm.13:2 aramea

Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. – Ilm.13:2 KR38

3 Ja yksi päistä murskaantui, kuin kuolemalle, ja tuo kuolettava haava parantui, ja kaikki maa ihmetteli olentoa. – Ilm.13:3 aramea

Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. – Ilm.13:3 KR38

4 Ja he palvoivat lohikäärmettä, joka antaa käskyvallan olennolle, ja he palvoivat olentoa, sanoen, ”kuka on kuin tämä olento, ja kuka kykenee sotimaan sitä vastaan?” – Ilm.13:4 aramea

4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" – Ilm.13:4 KR38

5 Ja hänelle annettiin suu, joka puhuu suuria, ja pilkkaa, ja hänelle annettiin käskyvalta työskennellä 42 kuukautta. – Ilm.13:5 aramea

5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. – Ilm.13:5 KR38

6 Ja se avasi suunsa pilkkaamaan Jumalan edessä, pilkaten sitä nimeä, ja niiden asumusta, jotka taivaissa asustavat. – Ilm.13:6 aramea

6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. – Ilm.13:6 KR38

7 Ja sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan, ja voittaa heidät, ja hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset, ja kielet ja kansakunnat. – Ilm.13:7 aramea

7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.  – Ilm.13:7 KR38

8 Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, ne, jotka eivät ole kirjoitetut hänen, tapetun karitsan, elämän kirjassa, ennen maailman perustamista. – Ilm.13:8 aramea

8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. – Ilm.13:8 KR38

9 Jolla on korva, kuulkoon! – Ilm.13:9 aramea

9 Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. – Ilm.13:9 KR38

10 Kuka vankeuteen vie, vankeuteen menee, joka miekalla tappaa, se tapetaan. Tämä on pyhien usko ja kärsivällisyys. – Ilm.13:10 aramea

10 Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. – Ilm.13:10 KR38

11 Ja minä näin; maasta kohosi toinen olento, ja sillä oli kaksi sarvea, ja se oli karitsan kaltainen, ja se puhui kuin lohikäärme. – Ilm.13:11 aramea

11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. – Ilm.13:11 KR38

(!!! Karitsalla ei ole koskaan sarvia! Iso käännösvirhe.)


12 Ja se harjoittaa edessään kaikkea ensimmäisen olennon käskyvaltaa, ja saa maan ja siinä asuvat palvomaan olentoa, sitä ensimmäistä, jonka kuoleman haava parantui. – Ilm.13:12 aramea

12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. – Ilm.13:12-13 KR38

13 Ja se on tekevä suuria merkkejä, niin että saa tulen laskeutumaan taivaasta maan päälle, ihmislasten edessä. – Ilm.13:13 aramea

13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. – Ilm.13:12-13 KR38

14 Ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi olennon edessä. Se käskee maan päällä asuvia tekemään patsaan sille olennolle - hänelle, jolla oli se miekan haava, ja joka jäi eloon. – Ilm.13:14 aramea

14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. – Ilm.13:14 KR38

15 Ja hänelle annettiin, että antaa hengen sille olennon patsaalle, ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisiin. – Ilm.13:15 aramea

15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneepedon kuvaa, ne tapettaisiin. – Ilm.13:15 KR38

16 Ja se on tekevä, että kaikki, vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijatheille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiinsa. – Ilm.13:16-17 aramea

16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjatpanemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, – Ilm.13:16 KR38

(!!! TL: Merkki, rushma, on kirjoitukseen viittaava merkki, jokin polttomerkki tai tatuointi, ei tavallinen ’merkki’, jonka perusmuoto on – alef ja tav Teksti antaa ymmärtää, että tuo merkki otetaan vapaaehtoisesti.)17 Etteivät kukaan enää ostaisi tai myisi, paitsi sellainen, jolla on se olennon nimen merkki, tai hänen nimensä lukumäärä. – Ilm.13:17 aramea

17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. – Ilm.13:17 KR38

18 Tässä on viisaus; ja kenellä on ymmärrys, voi laskea olennon lukumäärän, sillä se on ihmisen lukumäärä, 666. – Ilm.13:18 aramea

18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. – Ilm.13:18 KR38

Ilmestyskirja luku 14


1 Ja minä näin, ja katso, karitsa seisoi Zhion’n vuoren yllä, ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, joiden yllä on hänen nimensä, ja hänen isänsä nimi, otsiinsa kirjoitettuina. – Ilm.14:1 aramea

Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. – Ilm.14:1 KR38

(!!! TL: Zion tarkoittaa maamerkkiä tai suuntaviittaa, ”liikennemerkkiä”.)2 Ja minä kuulin taivaista äänen, kuin monien vesien ääni, ja kuin valtavan ukkosen ääni, ja se kuulosti siltä, kuin monet kitaristit soittaisivat kitaroitaan. – Ilm.14:2 aramea

2 Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. – Ilm.14:2 KR38

3 Ja he lauloivat kuin uutta ylistyslaulua valtaistuimen edessä, ja neljän olennon edessä, ja vanhimpien edessä, eikä ihminen voi oppia sitä ylistyslaulua, ainoastaan ne 144 ruhtinasta, maasta lunastetut. – Ilm.14:3 aramea

3 Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. – Ilm.14:3 KR38

4 He ovat niitä, jotka eivät ole naisten kanssa saastuneet, sillä he ovat neitsyet, heillä on sama mieli kuin karitsalla kaikkialla, minne hän menee. He ovat ihmisten ensihedelmätlunastetut Jumalalle ja karitsalle. – Ilm.14:4 aramea

4 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, – Ilm.14:4 KR38

5 Heidän suustaan ei löydetä valhetta, sillä heissä ei ole virhettä. – Ilm.14:5 aramea

5 eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat. – Ilm.14:5 KR38

6 Ja minä näin toisen enkelin lentävän keskellä taivaita, ja hänellä oli mukanaan iankaikkinen toivon sanoma, julistettavaksi maan päällä asuville, ja kaikille ihmisille ja kansoille, ja sukupolville ja kielille. – Ilm.14:6 aramea

6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. – Ilm.14:6 KR38

7 Sanoen valtavalla äänellä, että ”ylistäkää Jumalaa, ja hänen on kirkkaus, koska on tullut tuomion hetki, ja häntä palvokaa, joka on tehnyt taivaat ja maan, ja meren ja vesien lähteet”. – Ilm.14:6-7 aramea

7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet." – Ilm.14:7 KR38

(!!! Ylistää <> pelätä)8 Ja toinen seurasi toista, ja sanoi, ”sortunut, sortunut on se valtava Babil, joka haureutensa intohimosta tarjoili kaikille kansakunnille!” – Ilm.14:8 aramea

8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." – Ilm.14:8 KR38

9 Ja toinen enkeli, kolmas, seurasi heitä, sanoen valtavalla äänellä, ”Kuka palvoi sitä olentoa ja patsasta, ja sai merkin otsaansa?” – Ilm.14:9 aramea

9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, – Ilm.14:9 KR38

10 Myös hän on juova Herran intohimon viinistä, joka on sekoitettu, laimentamattomana, vihan maljassa, ja häntä tullaan kiduttamaan tulessa ja tulikivessä, pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. – Ilm.14:10 aramea

10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. – Ilm.14:10 KR38

11 Ja heidän kidutuksensa savu nousee aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole oleva lepoa päivällä ja yöllä; niillä, jotka palvovat olentoa ja patsasta, ja sillä, joka ottaa sen nimen merkin. – Ilm.14:11 aramea

11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. – Ilm.14:11 KR38

12 Tämä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskollisuuden. – Ilm.14:12 aramea

12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. – Ilm.14:12 KR38

13 Ja minä kuulin taivaista äänen, joka sanoi, ”kirjoita: siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien, niin sanoo Henki, koska he saavat levätä vaivannäöstään”. – Ilm.14:13 aramea

13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." – Ilm.14:13 KR38

14 Ja katso, valkoinen pilvi, ja pilven yllä istui miehen kaltainen, ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu, ja terävä sirppi kätensä yllä. – Ilm.14:14 aramea

14 Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. – Ilm.14:14 KR38

(!!! Kreikka kertoo Ihmisen Pojan muotoisesta. Silloin ajatus harhautuu Jeesukseen, kyse on kuitenkin enkelistä. Enkelit kuvataan Raamatussa aina miehen kaltaisuudessa nimiä myöten, kuvataiteessa enkelit ovat lähes aina naisen kaltaisuudessa.)


15 Ja toinen enkeli lähti temppelistä, ja huusi valtavalla äänellä pilven yllä istuvalle, ”lähetä sirppisi ja niitä, sillä on tullut aika niittää!”  – Ilm.14:15 aramea

15 Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt."  – Ilm.14:15 KR38

(!!! Kreikka kertoo maan elon kypsymisestä. Kuitenkaan tässä ei niitetä kypsää viljaa eli uskovia, vaan kuoleman enkelit poistavat maan päältä kaikki ne, joilla ei ole uskoa Jeesukseen. Vain uskovat jäävät maan päälle.)


16 Ja pilven yllä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli niitetyksi. – Ilm.14:16 aramea

16 Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi. – Ilm.14:16 KR38

17 Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaissa, ja hänellä oli terävä sirppi mukanaan. – Ilm.14:17 aramea

17 Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. – Ilm.14:17 KR38

18 Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän, jolla oli valta yli tulen, ja huusi valtavalla äänellä hänelle, jolla on se terävä sirppi, ”sinä, lähetä terävä sirppisi ja kokoa tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria!” – Ilm.14:18 aramea

18 Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet." – Ilm.14:18 KR38 

(!!! Suuret <> kypsyneet. Sama kuin edellä jakeessa 15. Aramea kuvaa uskottomia suurina rypäleinä, jotka niitetään pois.)19 Ja enkeli heitti sirppinsä maan päälle, ja maan viinitarhat tulivat kerätyiksi, ja heitettiin Jumalan intohimon valtavaan viinipuristamoon. – Ilm.14:19 aramea

19 Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. – Ilm.14:19 KR38

(!!! Aramea ei kerro hedelmistä, koska hedelmät ja hedelmän tuottaminen liittyvät uskoon. Tässä onkin kyse uskottomien ihmisten poistamisesta maan päältä.)


20 Ja viinipuristamo poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja viinipuristamosta lähti veri. Se yltää hevosten kuolaimiin, yli 1200 stadia-mittaa. – Ilm.14:20 aramea

20 Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän. – Ilm.14:20 KR38

(!!! Jos stadia-mitta on 200 metriä, niin silloin veren määrä ulottuu kuuden kilometrin päähän.)Ilmestyskirja luku 15


1 Ja minä näin; toinen merkki taivaissa, valtava ja ihmeellinen – enkelit, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta mukanaan. Sillä niiden kautta tulee täytetyksi se Jumalan viha. – Ilm.15:1 aramea

1 Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. – Ilm.15:1 KR38

2 Ja minä näin, kuin lasinen meri, tulessa sekoitettu, ja ne, jotka voittivat olennon ja patsaan ja sen nimen lukumäärän, seisoivat lasisen meren yläpuolella, ja heillä oli mukanaan Jumalan kitarat. – Ilm.15:2 aramea

2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. – Ilm.15:2 KR38

3 Ja he lauloivat Moshe’n, Jumalan palvelijan ylistyslaulua, ja karitsan ylistyslaulua, ja sanoivat, ”valtavat ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, joka pidät yllä kaikkeaOikeat ja totuudet ovat sinun tekosimaailmankaikkeuden kuningas!” – Ilm.15:3 aramea

Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesisinä kansojen kuningas. – Ilm.15:3 KR38

(!!! Maailmankaikkeus <> kansat)4 Kuka ei sinua kunnioittaisi, Herra Jumala, ja ylistäisi nimeäsi, sillä ainoastaan sinun on armollisuus. Kaikki kansakunnat tulevat ja palvovat edessäsi, sillä sinä olet oikeamielinen. – Ilm.15:4 aramea

Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." – Ilm.15:4 KR38

(!!! Paljon eroja.)


5 Ja näiden jälkeen minä näin, ja taivaissa oli avattu sen todistuksen ilmestysmajan temppeli. – Ilm.15:5 aramea

5 Ja sen jälkeen minä näin: todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin; – Ilm.15:5 KR38

6 Ja seitsemän enkeliä lähti temppelistä, nämä, joilla on mukanaan seitsemän vitsausta, puhtaisiin ja valkeisiin vaatteisiin pukeutuneena, ja rintojensa päältä kultaisella vyöllä sidotut. – Ilm.15:6 aramea

6 ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin, hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. – Ilm.15:6 KR38

7 Ja yksi neljästä olennosta antoi seitsemälle enkelille seitsemän astiaa, täynnä vihaa, Jumalan, joka on elämä, aina ja iankaikkisesti, amen. – Ilm.15:7 aramea

Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. – Ilm.15:7 KR38

8 Ja temppeli täyttyi Jumalan kirkkauden savusta ja voimasta, eikä kukaan pystynyt astumaan sisälle temppeliin, ennen kuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta ovat täyttyneet. – Ilm.15:8 aramea

Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennenkuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön. – Ilm.15:1 KR38Ilmestyskirja luku 16


1 Ja minä kuulin, valtava ääni temppelistä, joka sanoi seitsemälle enkelille, ”mene, ja vuodata seitsemän Jumalan vihan astiaa maan ylle!” – Ilm.16:1 aramea

1 Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle." – Ilm.16:1 KR38

2 Ja ensimmäinen meni, ja vuodatti astiansa maan päälle, ja tuli pahoja ja tuskallisia paiseita niiden ihmisten ylle, joilla on se olennon merkki ja niiden ylle, jotka palvovat hänen patsastaan. – Ilm.16:2 aramea

2 Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. – Ilm.16:2 KR38

3 Ja toinen enkeli vuodatti astiansa mereen, ja vesi tuli kuin kuolleeksi, ja kaikki sielullinen, elävämeressä kuoli. – Ilm.16:3 aramea

3 Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. – Ilm.16:3 KR38

(!!! Aramea ei kerro, että meri muuttuisi vereksi.)4 Ja kolmas enkeli vuodatti astiansa virtoihin ja vesien lähteisiin, ja ne muuttuivat vereksi. – Ilm.16:4 aramea

4 Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. – Ilm.16:4 KR38

5 Ja minä kuulin vesien enkelin sanovan, ”vanhurskas sinä, joka olet, ja joka olet ollut, ja puhdas, ja joka olet nämä tuominnut!” – Ilm.16:5 aramea

5 Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. – Ilm.16:5 KR38

6 Sillä profeettojen ja pyhien veren he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heidän juoda, siihen he ovat arvolliset. – Ilm.16:6 aramea

6 Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." – Ilm.16:6 KR38

7 Ja minä kuulin alttarin sanovan, ”niin, Herra Jumala, joka ylläpitää kaikkeatotuudet ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi.” – Ilm.16:7 aramea

Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi." – Ilm.16:7 KR38

8 Ja neljäs enkeli vuodatti astiansa auringon ylle, ja hänelle oli annettu, että paahtaa ihmislapsia tulessa. – Ilm.16:8 aramea

8 Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. – Ilm.16:8 KR38

9 Ja ihmiset paahtuivat valtavassa kuumuudessa, ja pilkkasivat sitä Jumalan nimeä, hänen, jolla on käskyvalta yli näiden vitsausten, eivätkä tehneet parannusta, että antaisivat hänelle sen kirkkauden. – Ilm.16:9 aramea

9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian. – Ilm.16:9 KR38

10 Ja viides enkeli vuodatti astiansa olennon valtaistuimen päälle, ja sen kuningaskunta pimeni, ja he purivat kieliään tuskasta. – Ilm.16:10 aramea

10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa – Ilm.16:10 KR38

11 Ja he pilkkasivat sitä taivasten Jumalan nimeä tuskistaan ja paiseistaan, eivätkä tehneet parannusta heidän teoistaan. – Ilm.16:11 aramea

11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. – Ilm.16:11 KR38

12 Ja kuudes enkeli vuodatti astiansa yli suuren Eufrat - virran, ja sen vesi kuivui, että valmistettaisiin niiden kuninkaiden tie, auringon noususta. – Ilm.16:12 aramea

12 Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. – Ilm.16:12KR38

13 Ja minä näin, lohikäärmeen suusta, ja olennon suusta, ja valheen profeetan suusta lähti kolme henkeä, epäpuhtaita kuin sammakot. – Ilm.16:13 aramea

13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. – Ilm.16:13 KR38

14 Sillä ne ovat niitä demonien henkiä, jotka tekevät merkkejä – jotka menevät maan kuninkaiden ylle, kootakseen heidän sotimaan, sitä Jumalan, joka ylläpitää kaikkea, valtavaa päivää varten. – Ilm.16:14 aramea

14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. – Ilm.16:14 KR38

15 Katso, minä tulen kuin varas. Siunauksensa sille, joka valvoo, ja pitää vaatteensa, ettei alastomana kulje, ja häntä nähtäisi häpeässä! – Ilm.16:15 aramea

15 - Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!  – Ilm.16:15 KR38

16 Ja heidät tullaan kokoamaan siihen paikkaan, joka hebreaksi on kutsuttu ”Megiddo”. – Ilm.16:16 aramea

16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. – Ilm.16:16 KR38

17 Ja seitsemäs enkeli vuodatti astiansa ilmaan, ja temppelistä lähti valtava ääni, valtaistuimen edestä, joka sanoi, ”tehty!” – Ilm.16:17 aramea

17 Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut." – Ilm.16:17 KR38

18 Ja tuli salamoita ja ukkosia, ja valtava maanjäristys, sen kaltaista ei ole ollut ihmislasten eläessä maan päällä, kuin tämä maanjäristys. Niin suuri se oli. – Ilm.16:18 aramea

18 Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. – Ilm.16:18 KR38

19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit sortuivat, ja se valtava Babil muistettiin Jumalan edessä, ja hän on antava hänelle sen hänen intohimonsa ja hänen vihansa viinin maljan. – Ilm.16:19 aramea

19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. – Ilm.16:19 KR38

20 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria löytynyt. – Ilm.16:20 aramea

20 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. – Ilm.16:20 KR38

21 Ja valtavat rakeet, kuin kakra - painoiset, putosivat taivaista ihmislasten päälle, ja ihmislapset pilkkasivat Jumalaa tämän valtavan rakeiden vitsauksen tähden. Tämä vitsaus oli kallis. – Ilm.16:21 aramea

21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. – Ilm.16:21 KR38


Uuden Testamentin vertailut valikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/