lauantai 6. kesäkuuta 2020

Tessalonikalaiset ensimmäinen kirje


Tessalonikalaiset ensimmäinen kirje

 
1 luku

1 Paulos ja Silvanus ja Timoteus, sille tessalonikalaisten seurakunnalle, joka on isässä Jumalassa, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. Siunaus ja rauha teidän kanssanne! - 1.Tess.1:1 aramea
1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha! - 1.Tess.1:1 KR38

2 Me kiitämme Jumalaa koko ajan teistä kaikista, ja jatkuvasti meitä muistutetaan teistä, meidän rukouksessamme.  - 1.Tess.1:2 aramea
2 Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, - 1.Tess.1:2 KR38

3 Ja me muistamme isän Jumalan edessä niitä teidän uskollisuutenne tekoja ja vaivannäköä, ja teidän rakkauttanne, ja sitä kärsivällisyyttä, joka on teidän toivomme meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. - 1.Tess.1:3 aramea
3 sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen, - 1.Tess.1:3 KR38

4 Sillä me tunnemme, veljeni, teidän valitsemisenne – te Jumalan rakastetut! - 1.Tess.1:4 aramea
4 tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne:  - 1.Tess.1:4 KR38

5 Koska meidän toivon sanomamme ei ollut yksin puheessa, siellä teidän luonanne, vaan myös voimassa ja pyhässä hengessä, ja sen totuuden varmuudessa. Myös te tiedätte, että sillä tavalla me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. - 1.Tess.1:5 aramea
5 että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella - niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne – - 1.Tess.1:5 KR38

(!!! TL: Kreikassa on suuri varmuus. Se olisi arameaksi  פיסא רבותא Sanoilla ei ole juurikaan mitään yhteistä, paitsi kirjainten lukumäärä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, miksi tässä ”totuus”?)

 
6 Ja te jäljittelitte meitä ja meidän Herraamme, vastaanottaen sen sanan suuressa ahdistuksessa ja pyhän hengen ilossa. - 1.Tess.1:6 aramea

6 ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä - 1.Tess.1:6 KR38
(!!! TL: Dmaa on ”olla jonkin kaltainen”, ja siitä johdettu sana. Jäljitellä, pyrkiä samanlaiseksi. Kyse on enemmän kuin seuraamista. Jos alku olisi kreikasta käännetty, siinä lukisi אתובתרןואנתון)

 
7 Ja te olitte esimerkki kaikille niille uskoville, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa. - 1.Tess.1:7 aramea

7 niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. - 1.Tess.1:7 KR38
8 Sillä teistä on kuultu meidän Herramme sanaa, ei yksin Makedoniassa ja Akaiassa, vaan kaikissa paikoissa, jotka ovat Jumalassa, on kuultu samoin, ettei teistä tarvitse mitään puhuakaan! - 1.Tess.1:8 aramea

8 Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. - 1.Tess.1:7-8 KR38
(!!! Kreikassa on jakeessa valtava määrä lukueroja, mutta selkeä ”kuultu” on korvattu muilla termeillä.)

 
9 Sillä he kertovat, millainen sanoma meillä oli teidän luonanne, ja kuinka te käänsitte kasvonne Jumalan luokse, epäjumalan palvonnasta, että te palvelisitte elämän ja totuuden Jumalaa. - 1.Tess.1:9 aramea

9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa - 1.Tess.1:9 KR38
10 Odottaessanne taivaista hänen poikaansa Jeshuaa, häntä, joka hän nosti kuolleiden huoneesta, häntä, joka pelastaa meidät siitä vihasta, joka on tuleva. - 1.Tess.1:10 aramea

10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. - 1.Tess.1:10 KR38

2 luku

1 Ja te tiedätte, veljeni, meidän saapumisemme, joka ei teidän luoksenne ollut turhaa! - 1.Tess.2:1 aramea
1 Tiedättehän itsekin, veljet, ettei tulomme teidän tykönne ollut turha; - 1.Tess.2:1 KR38

2 Vaan me ensin kärsimme, ja meitä halveksittiin, niin kuin tiedätte, Filippos’ssa, ja silloin, siinä suuressa kamppailussa, me puhuimme teidän kanssanne, meidän Jumalamme rohkeudella, Messiaan toivon sanomaa. - 1.Tess.2:2 aramea
2 vaan, vaikka me ennen, niinkuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoin pidelty, oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia, suuressa kilvoituksessa. - 1.Tess.2:1-2 KR38

(!!! Kamppailu <> pahoinpitely)

 
3 Sillä meidän lohdutuksemme ei ollut eksytyksestä, eikä saastaisuudesta, eikä valheessa! - 1.Tess.2:1-3 aramea
3 Sillä meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudessa puhuttua - 1.Tess.2:3 KR38

4 Vaan niin kuin meidät oli koeteltu Jumalalle, että hänen toivon sanomansa uskottiin meille, me puhumme siten, ettemme näytä kauniilta ihmislapsille, vaan Jumalalle, hänelle, jotka tutkii meidän sydämemme. - 1.Tess.2:4 aramea
4 vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme. - 1.Tess.2:4 KR38

5 Sillä me emme milloinkaan käyttäneet puheessa taivuttelua, niin kuin tiedättekin, eikä ahneutta suunnitelmissa – sen todistaa Jumala. - 1.Tess.2:5 aramea
5 Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala on todistajamme - 1.Tess.2:5 KR38

6 Emmekä me etsi kirkkautta ihmislapsilta, emme teiltä emmekä toisilta, kun olemme voineet, vaan olemaan kunnioitettavia, niin kuin Messiaan lähettiläät. - 1.Tess.2:6 aramea
6 emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa; - 1.Tess.2:6 KR38

(!!! TL: Kreikka käyttää kunnian tilalla raskasta taakkaa, βάρος. Se sana on hebrean ja aramean toissijainen merkitys, ”painoarvo”, tällainen käännösero puhuu aina seemiläisen alkutekstin puolesta.)

 
7 Vaan me olimme teidän keskuudessanne nöyryydessä, ja kuin imettäjä, joka iloitsee lapsestaan. - 1.Tess.2:7 aramea

7 vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa - 1.Tess.2:7 KR38
8 Siten me myös iloitsemme, ja ikävöimme antaa teille – ei ainoastaan Jumalan toivon sanomaa – vaan myös meidän sielumme, koska te olitte meidän rakkaitamme. - 1.Tess.2:8 aramea

8 niin mekin, teitä hellien, halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. - 1.Tess.2:8 KR38
(!!! TL: Myös kreikka käyttää sielua. Suomalaisessa henki. Termejä ei saisi sekoitella...)

 

9 Sillä te, veljemme, muistatte, että me raadamme ja näemme vaivaa kättemme työssä, yöt ja päivät, ettemme taakoittaisi teistä yhtäkään. 1.Tess.2:9 aramea
9 Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme: yöt ja päivät työtä tehden, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille Jumalan evankeliumia. - 1.Tess.2:9 KR38

10 Te todistatte, ja Jumala, kuinka me julistimme teille Jumalan toivon sanomaa puhtaasti ja oikeamielisesti, ja olimme virheettömiä kaikkia uskovia kohtaan. - 1.Tess.2:10 aramea
10 Te olette meidän todistajamme, ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte  - 1.Tess.2:10 KR38

11 Samoin te tunnette teistä toinen toisenne, niin kuin isä lapsensa, ja me täytimme teidän sydämiänne, ja sitä me todistimme teille. - 1.Tess.2:11 aramea
11 samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, - 1.Tess.2:11 KR38 

12 Että te vaeltaisitte, niin kuin on sopivaa Jumalalle, hänelle, joka kutsui teidät kuningaskuntaansa ja hänen kirkkauteensa. - 1.Tess.2:12 aramea
12 että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. - 1.Tess.2:12 KR38 

(!!! TL: Sopiva on kreikassa ihan hyvä vastine, mutta sanakirjat laittavat sen ”arvolliseksi”, jota kyseinen sana ei kuitenkaan tarkoita, ja suomalainen menee taas KJV sanavalinnan mukaan.)

 
13 Tämän tähden me myös totisesti kiitämme Jumalaa, Jumalan sanan tähden, jonka te vastaanotitte, ettekä vastaanottaneet sitä kuin ihmisten sanana, vaan sillä tavalla kuin se todellisesti on Jumalan sanaa, ja se saa teidät harjoittamaan tekoja niitä kohtaan, jotka uskovat. - 1.Tess.2:13 aramea

13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. - 1.Tess.2:13 KR38
(!!! Käännösten lopun merkitys erilainen.)

 
14 Mutta te, veljeni, jäljittelitte sitä Jumalan seurakuntaa, joka on Juudeassa, näitä, jotka ovat Jeshuassa, Messiaassa, että samoin tekin joudutte kestämään oman sukukuntanne lapsia, samoin kuin hekin juutalaisia. - 1.Tess.2:14 aramea

14 Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta, - 1.Tess.2:14 KR38
15 Nämä, jotka meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, tappoivat, ja ne profeetat, jotka olivat heistä, ja meitä vainoavat, eivätkä ole Jumalalle kauniita, ja tekemällä vastustavat kaikkia ihmislapsia! - 1.Tess.2:15 aramea

15 jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia, - 1.Tess.2:15 KR38
16 He kieltävät meitä puhumasta kansan kanssa, että he saisivat elää, täydellistääkseen syntejään koko ajan, sillä heidän ylleen on koittanut viha, siihen loppuun saakka. - 1.Tess.2:16 aramea

16 kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen määräänsä asti. - 1.Tess.2:16 KR38
(!!! Aramea kertoo ”siihen loppuun saakka.” Tarkoittaa, että juutalaisia tullaan vihaamaan loppuun saakka. Näin on tapahtunut aina tähän päivään saakka. Heitä vihataan, koska he ovat juutalaisia.)

 
17 Mutta me, veljemme, olemme hetken aikaa orpoja teistä, kasvojemme puolesta, ei sydämessämme, ja me runsaasti ahkeroimme päästä näkemään teidän kasvonne, suurella rakkaudella. - 1.Tess.2:17 aramea

17 Mutta kun meidät nyt, veljet, on hetkeksi aikaa erotettu teistä, ulkonaisesti, ei sydämeltä, niin on meille tullut yhä suurempi halu päästä näkemään teidän kasvojanne. - 1.Tess.2:17 KR38
(!!! TL: Kreikassa rakkauden tilalla on ikävä, halu)

 
18 Ja me tahdomme, että tulisimme luoksenne. Minä, Paulos, yhden, ja kahdenkin kerran, ja saatana esti minua! - 1.Tess.2:18 aramea

18 Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt. - 1.Tess.2:18 KR38
(!!! TL: Kreikassa ”esti meitä”. עוכני; minua, ja meitä; עוכנן – vain viimeinen kirjain eroaa. Kreikasta sanamuotoja ei voi mitenkään lukea väärin. Meitä; ἡμᾶς, minua; ἐγώ.)

 
19 Sillä mikä onkaan meidän toivomme ja ilomme, ja meidän kirkkautemme kruunu, ellette myös te, meidän Herramme Jeshuan edessä, hänen tulemuksessaan! - 1.Tess.2:19 aramea

19 Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? - 1.Tess.2:19 KR38
20 Sillä te olette meidän kirkkautemme ja ilomme! - 1.Tess.2:20 aramea

20 Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme. - 1.Tess.2:20 KR38

3 luku

 
1 Ja koska emme tahtoneet olla tahdonvastaisia, viivyimme Ateenassa yksinämme. - 1.Tess.3:1 aramea

1 Sentähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan, - 1.Tess.3:1 KR38
(!!! TL: Chamas on ensisijaisesti väkivalta, mutta vastentahtoinen, väkisin, ym. ”Hamas”.)

 
2 Ja lähettää teidän luoksenne Timoteuksen, meidän veljemme ja Jumalan seurakuntapalvelijan, ja meidän auttajamme Messiaan toivon sanomassa, että tulisi teille todellisemmaksi, ja kysyisi siitä teidän uskollisuudestanne. - 1.Tess.3:2 aramea

2 ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, - 1.Tess.3:2 KR38
(!!! TL: Arameassa ”minä olen lähettävä”, futuuri, kreikassa monikon imperfekti.)

 
3 Ettei kukaan teistä lannistuisi ahdistuksessa, sillä te nämä tiedättekin, että tähän meidät on annettu. - 1.Tess.3:3 aramea

3 ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. - 1.Tess.3:3 KR38
4 Sillä silloinkin, kun olimme teidän luonanne, me edeltä sanoimme teille, että me tulisimme ahdistetuiksi, samoin te tiedätte tapahtuneenkin. - 1.Tess.3:4 aramea

4 Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltäpäin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen, niinkuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen. - 1.Tess.3:4 KR38
5 Tämän tähden en minäkään voinut kestää, ennen kuin täytyi lähettää hänet, että saisin tietää teidän uskollisuutenne, ettei mikään kiusaaja teitä kiusaisi, ja meidän raatamisemme olisi arvotonta. - 1.Tess.3:5 aramea

5 Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan. - 1.Tess.3:5 KR38
6 Mutta nyt, kun Timoteus on tullut meidän luoksemme teidän keskuudestanne, ja antoi toivoa teidän uskollisuudestanne ja rakkaudestanne, ja että meidän muistomme teidän luonanne on hyvä joka paikassa, ja te haluatte nähdä meitä; samoin me myös teitä! - 1.Tess.3:6 aramea

6 Mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tyköänne meidän tykömme ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne niinkuin mekin teitä: - 1.Tess.3:6 KR38
7 Tämän tähden me olemme lohdutetut teidän kauttanne, veljemme, yli kaikkien vastustusten ja ahdistusten, teidän uskollisuutenne tähden! - 1.Tess.3:7 aramea

7 sentähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme; - 1.Tess.3:7 KR38
8 Ja nyt me niin tunnemme elävämme, jos te seisotte meidän Herrassamme! - 1.Tess.3:8 aramea

8 sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. - 1.Tess.3:8 KR38
9 Sillä millaista kiitosta me pystyisimmekään antamaan Jumalalle teidän puolestanne, kaikesta siitä ilosta, jolla me teidän tähtenne iloitsemme! - 1.Tess.3:9 aramea

9 Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! - 1.Tess.3:9 KR38
10 Vaan että me Jumalan edessä runsaasti rukoilisimme yöt ja päivät, että näkisin teidän kasvonne, ja tulisi täydelliseksi se, mikä on se teidän uskollisuutenne puute. - 1.Tess.3:10 aramea

10 Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. - 1.Tess.3:10 KR38
(!!! TL: Rukous tässä on harvinainen kash’shaf. Talmud ihmettelee sanaa, ja siinä selitykseksi on annettu, että kyseessä on sellainen rukous, joka vähentää vastustavien henkivaltojen voimaa. Talmudiin kirjatut opetukset olivat kuitenkin pääasiassa Paavalille tuttuja, mutta en tiedä, oliko kirjeen vastaanottajalle.)

 
11 Mutta hän, Jumala, meidän isämme, ja meidän Herramme Jeshua, Messias, on nopeuttava meidän tiemme teidän luoksenne! - 1.Tess.3:11 aramea

11 Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme, ja meidän Herramme Jeesus ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. - 1.Tess.3:11 KR38
(!!! TL: Nopeuttaa tulee ”juosta”- verbistä. Verbi on yksikössä. Jakeessa tulee se ajatus, että ”Jumala on yksi”, ja ”minä ja isä olemme yksi”, kuten hebrea ja aramea sen Johanneksen jakeen sanovat.)

 
12 Ja enentyisi ja rikastuisi teidän rakkautenne toinen toistanne kohtaan, ja jokaista kohtaan. Samoin mekin rakastamme teitä! - 1.Tess.3:12 aramea 

12 Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan, - 1.Tess.3:12 KR38
13 Ja kohottaisi teidän sydämiänne, ilman paheita, pyhityksessä, Jumalan, meidän isämme edessä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan tulemuksessa, joka on kaikkien hänen pyhiensä kanssa. - 1.Tess.3:13 aramea 

13 vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. - 1.Tess.3:13 KR38

 
4 luku

1 Sen tähden, veljeni, me pyydämme ja rukoilemme teidän puolestanne, meidän Herramme Jeshuan kautta, että niin kuin olette meiltä vastaanottaneet, että niin vaeltaisitte, ja olisitte kauniina Jumalalle, että runsaasti kasvaisitte hedelmää. - 1.Tess.4:1 aramea
1 Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte.- 1.Tess.4:1 aramea

(!!! TL: Pyytäminen on myös esirukousta, rukous tässä on henkivaltojen sitomista, ks.3:10, ja kasvaminen on maanviljelystermi, hedelmän tai sadon kasvattamista.)

 
2 Sillä te tunnette ne meidän teille Herramme Jeshuan kautta antamat käskyt. - 1.Tess.4:2 aramea

2 Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. - 1.Tess.4:2 KR38
(!!! Suomen kieliopin tähden sanajärjestys näin, ettei tarvitse lisätä sellaisia pronomineja, joita ei alkutekstissä ole. Käskyt monikko, edellinen sana määrittää, muuten se voisi olla määräinen muoto yhdestä tietystä käskystä. Muutamassa kohdassa aramea ei kerro selkeästi, onko monikko vai määräinen muoto, esim. ”jotka Juudeassa ovat, paetkoon sille vuorelle”? Kreikassa jada - verbin vastine on aramean ja hebrean lainasana, oida, οἶδα; joka seemiläisissä kielissä on tietää, tuntea ja ennen kaikkea tuntea ”sydämen tasolla”, kuten rouva Ronning sen opetti.)

 
3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne; ja että olisitte erillänne kaikesta haureellisuudesta. - 1.Tess.4:3 aramea

3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, - 1.Tess.4:3 KR38
(!!! TL: Jakeen alku kuuluisi edellisen jakeen loppuun. Olla erillään, Snl.17:9.)

 
4 Ja tuntekoon jokainen teistä oman astiansa pyhityksessä ja kunniassa. - 1.Tess.4:4 aramea

4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, - 1.Tess.4:4 KR38
(!!! TL: Jae on jatkoa edellisiin. Nyt aramea ei puhu vaimon ottamisesta suoraan, vaan ”astian omistamisesta”, ja tunteminen on myös sitä, kun Adam tunsi Havan (Eevan). KR38 Vaimon ottaminen on tulkinta, jakeessa ei ole edes määritelty sukupuolia, pitäisikö miehen ottaa vaimo vai vaimon mies, vai tarkoitetaanko ihan omaa ruumista.)

 
5 Eikä ”tässä ja nyt”, himoissa, niin kuin muut kansakunnat, nämä, jotka eivät tunne Jumalaa. - 1.Tess.4:5 aramea

5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne - 1.Tess.4:5 KR38
(!!! TL: Jakeen alussa aramean sanonta.)

 
6 Ettette uskalla alkaa rikkomaan ja hyötymään kukin veljestään, koska tämä on se meidän Herramme tahto. Hän on näiden kaikkien selvittäjä, samoin kuin me myös olemme ennenkin sanoneet ja todistaneet teille. - 1.Tess.4:6 aramea

6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. - 1.Tess.4:6 KR38
(!!! TL: Selvittäjä tai tutkija, mutta ei ”kostaja” ainakaan sanatarkasti. Sana vain tässä. Kreikassa on ”veljelleen” sanan jälkeen ”missään asiassa”, arameasta sellainen puuttuu. Kreikasta puuttuu ”sanoneet” jakeen lopusta.)

 
7 Sillä Jumala ei kutsunut teitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. - 1.Tess.4:7 aramea

7 Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. - 1.Tess.4:7 KR38
8 Sen tähden, joka sortaa, ei sorrakaan ihmistä, vaan sortaa Jumalaa, häntä, joka antaa teihin hänen pyhän henkensä. - 1.Tess.4:8 aramea

8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. - 1.Tess.4:8 KR38 🤨
(!!! TL: Sortaa on tlam, voi olla myös toisesta hyötyminen, sortamisen kautta.)

 
9 Mutta veljien rakkaudesta minun ei tarvitse teille alkaa kirjoittamaan, sillä teidän olemuksenne on Jumalan opettama, että rakastaisitte toinen toistanne. - 1.Tess.4:9 aramea

9 Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne; - 1.Tess.4:9 KR38
(!!! TL: Aramean knoma, olemus, puuttuu lähes kaikista muista. Kreikan vastaava ”persoona” (aram. gushma) edellyttää fyysistä olemusta, arameassa tämä sana ei, vaan kyse on laajemmasta asiasta.)

 
10 Myös siten te teette kaikille veljille, jotka ovat koko Makedoniassa. Mutta minä pyydän teitä, veljeni, että enenisitte siinä. - 1.Tess.4:10 aramea

10 niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän - 1.Tess.4:10 KR38
(!!! TL: Jatkoa edellisen jakeen rakkaudesta.)

 
11 Ja että olisitte rauhallisia, ja köyhien luona kiertelisitte, ja olisitte palvelemassa teidän käsillänne, niin kuin me olemme teitä käskeneet. - 1.Tess.4:11 aramea

11 ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, - 1.Tess.4:11 KR38
(!!! TL: Saa’ar on arameassa ensisijaisesti sairaiden luona vierailemista, ympäriinsä kiertelemistä. Lähes kaikki muut kääntävät ”asioiden toimittamiseksi” tai jotain epämääräistä, ”köyhät” on kyllä jokaiselle hepreankin alkeita osaavalle selkeä sana, vaikka hepreassa nunsofit tilalla on tietysti mems.)

 

12 Että teidän vaelluksenne olisi säädyllisyydessä ulkopuolisten luokse, ettekä olisi kenestäkään riippuvaisia. - 1.Tess.4:12 aramea
12 että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. - 1.Tess.4:12 KR38

13 Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte niistä, jotka nukkuvat, ettette olisi murheellisia niin kuin muut ihmiset, joilla ei sitä toivoa ole. - 1.Tess.4:13 aramea
13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. - 1.Tess.4:13 KR38

(!!! TL: KR38 ja monet kreikan tekstit sanovat ”emme tahdo pitää teitä tietämättöminä”.)

 
14 Sillä jos me uskomme, että Jeshua kuoli ja nousi, samoin myös Jumala on tuova hänen kanssaan ne, jotka ovat Jeshuassa nukkuneet. - 1.Tess.4:14 aramea

14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. - 1.Tess.4:14 KR38
(!!! Aramea kertoo niistä kuolleista, jotka ovat uskoneet Jeesukseen. Heidät herätetään ja nostetaan haudoista. Kreikan kautta voi luulla, että kaikki kuolleet herätetään.))

 
15 Mutta tämän me puhumme teille meidän Herramme sanan kautta, että me, jotka olemme ne jäljelle jääneet siinä meidän Herramme tulemuksessa, jotka elämme, ei meitä viedä ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. - 1.Tess.4:15 aramea

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. - 1.Tess.4:15 KR38
(!!! Ainoastaan uskovat ovat jäljellä maan päällä, kun Jeesus palaa maan päälle. Aramea kertoo selkeämmin ”ne jäljelle jääneet”.)

 
16 Koska hän, meidän Herramme käskyn kautta, ja sen enkelijohtajan äänen kautta, ja Jumalan pasuunan kautta, on laskeutuva taivaista, ja ne kuolleet, jotka ovat Messiaassa, tulevat nousemaan ensin. - 1.Tess.4:16 aramea

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin - 1.Tess.4:16 KR38
(!!! TL: Karna on sanatarkasti sarvi, eri pasuuna kuin sofar.)

 
17 Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljelle jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla, ja siten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. - 1.Tess.4:17 aramea

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. - 1.Tess.4:17 KR38
(!!! TL: ”Kuin yhtenä pilvenä” on yleinen aramean sanonta midrasheissakin, kun on paljon kansaa koolla. Avaran toinen merkitys on tietysti ilma, joka puhaltaa avaralla paikalla. Joten voi sanoa ”ilmassakin”, mutta kieliopillisesti ilmassa sanotaan לאאר tai yläilmassa, לעלאאר, koska ilma ei ole konkreettinen paikka. Tapaaminen on Snl.7:10, vastaan tulemista.)

 
18 Olkaa sen tähden lohduttamassa toinen toistanne näillä sanoilla. - 1.Tess.4:18 aramea

18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. - 1.Tess.4:18 KR38

 
5 luku

1 Mutta ajoista ja paikoista, veljeni, minun ei tarvitse kirjoittaa teille. - 1.Tess.5:1 aramea
1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; - 1.Tess.5:1 KR38

(!!! TL: Paikat voi olla yksikön määräisessä muodossa myös Eeden, vrt. hebr. Ha’Eden.)

 
2 Sillä te todellakin tiedätte, että se päivä, joka on meidän Herramme, tulee siten kuin varas yöllä. - 1.Tess.5:2 aramea

2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. - 1.Tess.5:2 KR38
3 Kun sanotaan, että ”rauhaa, ja lepoa”, ja silloin, yhtäkkiä, nousee se kadotus heidän ylleen, kuin synnytyskivut raskaana olevalle, eivätkä he pääse pakenemaan. - 1.Tess.5:3 aramea

3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. - 1.Tess.5:3 KR38
4  Mutta te, veljeni, ette ole pimeydessä, että se päivä veisi teidät niin kuin varas. - 1.Tess.5:4 aramea

4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas - 1.Tess.5:4 KR38
(!!! Kuoleman enkelit tulevat ja poistavat maan päällä olevat uskottomat ihmiset ennen Jeesuksen tuloa.)

 
5 Sillä te kaikki olette valkeuden lapsia, ja päivän lapsia, ettekä te ole yön lapsia, ettekä pimeyden lapsia. - 1.Tess.5:5 aramea

5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. - 1.Tess.5:5 KR38
6 Sen tähden, älkää nukkuko niin kuin muut, vaan olkaa vartijat, ja selvin päin. - 1.Tess.5:6 aramea

6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. - 1.Tess.5:6 KR38
(!!! TL: Vartija on yksi enkeliryhmä tavallisen vartioinnin lisäksi.)

 
7 Sillä ne, jotka siinä yössä nukkuvat, he nukkuvat, ja ne, jotka ovat juopuneet siinä yössä, he ovat juovuksissa. - 1.Tess.5:7 aramea

7 Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. - 1.Tess.5:7 KR38
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, me vartioimme ajatuksiamme. Ja pukekaamme yllemme se uskollisuuden ja rakkauden rintakilpi, ja laittakaamme elämän toivon kypärä. - 1.Tess.5:8 aramea

8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. - 1.Tess.5:8 KR38
(!!! TL: Rintakilven pukemisesta käytetty verbi merkitsee ainoastaan ylipapin uurim ja tummim – rintakilven pukemista; sitä, että on valmis kysymään Jumalalta vastauksia ihmisten kysymyksiin. Sanavalintaa ei voi tietää kukaan muu kuin arameaa äidinkielenään käyttävä, juutalaisen sanavaraston osaaja. Jakeessa uurim ja tummim on siis korvattu sanoilla uskollisuus ja rakkaus,)

 
9 Koska Jumala ei osoittanut meitä vihaan, vaan elämän omistusoikeuteen, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. - 1.Tess.5:9 aramea

9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, - 1.Tess.5:9 KR38
(!!!)

 
10 Hän, joka kuoli meidän kasvojemme puolesta, että valvommepa tai nukuimmepa, me saamme elää hänen kanssaan yhdessä. - 1.Tess.5:10 aramea
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. - 1.Tess.5:10 KR38

11 Tämän tähden, lohduttakaa toinen toistanne, ja rakentakaa toinen toistanne, kuten te olette tehneetkin. - 1.Tess.5:11 aramea
11 Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. - 1.Tess.5:11 KR38

12 Mutta me pyydämme teistä, veljeni, että tunnistaisitte ne, jotka teissä raatavat ja seisovat teidän kasvojenne keskellä meidän Herrassamme, ja opettavat teitä. - 1.Tess.5:12 aramea
12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, - 1.Tess.5:12 KR38

(!!! TL: KR38 pyytää ”antamaan tunnustusta”, aramea pyytää tunnistamaan, ja rakastamaan.)

 
13 Että te ajattelette heitä runsaammassa rakkaudessa, ja heillä olisi rauha kanssaan, heidän työnsä tähden. - 1.Tess.5:13 aramea

13 sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. - 1.Tess.5:13 KR38
(!!! Lopun merkitys erilainen)


14 Mutta me pyydämme teistä, veljeni; ojentakaa väärintekijöitä ja tukekaa horjuvia sieluja, ja kantakaa heikkojen kuormia, ja olkaa kärsivällisiä jokaiselle. - 1.Tess.5:14 aramea

14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. - 1.Tess.5:14 KR38 🤨
15 Ja varokaa, ettei kukaan teistä palkitsisi pahaa pahan puolesta, vaan koko ajan, juoskaa sen hyvän perään, iloitsevien luokse, ja jokaisen luokse. - 1.Tess.5:15 aramea

15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. - 1.Tess.5:15 KR38
16-17 Olkaa koko ajan iloisia. 17 Ja rukoilkaa ilman taukoja. - 1.Tess.5:16-17 aramea

16-17 Olkaa aina iloiset. 17 Rukoilkaa lakkaamatta. - 1.Tess.5:16-17 KR38
18 Ja olkaa kiittämässä kaikissa asioissa, sillä tämä on teille Jumalan tahto Jeshuassa, Messiaassa. - 1.Tess.5:18 aramea

18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. - 1.Tess.5:18 KR38
19-20 Sitä henkeä, älkää sammuttako! 20 Profetiaa älkää kätkekö! - 1.Tess.5:19-20 aramea

19-20 Henkeä älkää sammuttako, 20 profetoimista älkää halveksuko - 1.Tess.5:19-20 KR38
(!!! TL: Salata, kätkeä, on ”laittaa koriin”. Sal, tuleeko suomenkin ”salaaminen” koriin laittamisesta?)

 
21-22 Tutkikaa joka asiaa, ja pitäkää kiinni siitä, mikä on kaunista. 22 Ja kaikesta pahasta tahdosta paetkaa. - 1.Tess.5:21-22 aramea

21-22 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; 22 karttakaa kaikenlaista pahaa. - 1.Tess.5:21-22 KR38
23 Mutta hän, rauhan Jumala, on teidät pyhittävä täydellisesti, teidät kaikki, ja koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne hän on varjeleva ilman paheita, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, tulemukseen saakka. - 1.Tess.5:23 aramea

23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. - 1.Tess.5:23 KR38
24-26 Hän, joka teidät kutsui, on uskollinen, että hän sen tekee. 25 Veljeni, rukoilkaa meidän puolestamme. 26 Lähettäkää ”shalom!” kaikille, jotka ovat veljiämme, pyhän suudelman kautta. - 1.Tess.5:24-26 aramea

24-26 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. 25 Veljet, rukoilkaa meidän edestämme. 26 Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla. - 1.Tess.5:24-26 KR38
(!!! TL: Seemiläisissä kielissä siunaukset tulevat ihmisen päälle, sanatarkasti.)

 
27-28 Minä vannotan teitä meidän Herramme kautta, että tämä kirje luettaisiin kaikille pyhille veljille. 28 Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan hyvyys kaikkien teidän kanssanne. Amen! - 1.Tess.5:27-28 aramea

27-28 Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. 28 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. - 1.Tess.5:27-28 KR38


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti