torstai 11. kesäkuuta 2020

Ilmestyskirja luvut 17-22


Ilmestyskirja luvut 17-22

(Lukujen päätteenä kääntäjän sanat Johanneksen ilmestykseen)

 

Ilmestyskirja 17

1 Ja yksi niistä seitsemästä enkelistä tuli, joilla oli mukanaan seitsemän astiaa, ja puhui minulle sanoen, ”tule perässäni, minä näytän sinulle sen huoran tuomion, joka istuu monien vesien yllä.” – Ilm.17:1 aramea
1 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, – Ilm.17:1 KR38

2 Sillä hänen kanssaan ovat maan kuninkaat huoranneet, ja kaikki maan asukkaat ovat juoneet haureutensa viinistä. – Ilm.17:2 aramea
2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." – Ilm.17:2 KR38

3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan, ja minä näin; vaimo, joka istui verenpunaisen olennon päällä, täynnä pilkan nimiä, jolla oli seitsemän päätä, mutta kymmenen sarvea. – Ilm.17:3 aramea
3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. – Ilm.17:3 KR38

4 Ja vaimo oli irstas, ja pukeutuneena purppuraan, päällystetty kullalla ja kalliilla kivillä ja helmillä, ja hänen kädessään oli kultainen malja, täynnä hänen haureutensa kauhistuksia ja saastaa. – Ilm.17:4 aramea
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. – Ilm.17:4 KR38

5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu salaisuus; valtava Babil, huorien ja maan saastan äiti. – Ilm.17:5 aramea
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." – Ilm.17:5 KR38

6 Ja minä näin, että vaimo oli juopunut pyhien verestä ja Jeshuan todistajien verestä, ja minä hämmästyin. Hämmästykseni oli suuri, kun minä näin hänet. – Ilm.17:6 aramea
6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. – Ilm.17:6 KR38

7 Ja enkeli sanoi minulle, ”miksi hämmästyt? Minä kerron sinulle naisen salaisuuden, ja häntä kantavan olennon, sen, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.” – Ilm.17:7 aramea
7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. – Ilm.17:7 KR38

8 Ja olento, jonka näit, oli ollut, eikä ole, on nouseva merestä ja joutuu kadotukseen. Maan päällä asuvat hämmästyvät; ne, joiden nimi ei ole kirjoitettu siinä elämän kirjassa, maailman perustamisesta, kun he näkevät olennon, joka oli, eikä ole, ja hän tuli lähelle. – Ilm.17:8 aramea
8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. – Ilm.17:8 KR38

9 Tämä on merkitys hänelle, jolla on viisautta; seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta. Vaimo istuu siellä niiden päällä. – Ilm.17:9 aramea
9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; – Ilm.17:9 KR38

10 Ja seitsemän kuningasta ovat: viisi on kaatunut, yksi on, toinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänelle annetaan vähän, pysyäkseen. – Ilm.17:10 aramea
10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. – Ilm.17:10 KR38

11 Ja lohikäärme ja olento, jonka se toi, on, eikä ole, ja on kahdeksas, ja on seitsemästä, ja joutuu kadotukseen. – Ilm.17:11 aramea
11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. – Ilm.17:11 KR38

(!!! Kreikasta puuttuu lohikäärme.)

 
12 Ja olennon kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, nämä, jotka eivät ole vielä saaneet sitä kuningaskuntaa, vaan sen yhden kuninkaan aikana he ottavat sen käskyvallan sen olennon kanssa. – Ilm.17:12 aramea

12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. – Ilm.17:12 KR38
(!!! Kreikan niinkuin, mitä se tarkoittaa?)

 
13 Näillä on yksi tahto; ja käskyvaltansa ja voimansa he antavat olennolle. – Ilm.17:13 aramea

13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.  – Ilm.17:13 KR38
14 Nämä sotivat karitsaa vastaan, ja karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuningasten kuningas, ja koska hänen kansaansa kutsutaan valituksi ja uskolliseksi. – Ilm.17:14 aramea

14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." – Ilm.17:14 KR38
15 Ja hän sanoi minulle, ”vedet, jotka näit, joiden yllä huora istui, ovat kansakunnat ja väkijoukot, ja ihmiset ja kielet.” – Ilm.17:15 aramea

15 Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. – Ilm.17:15 KR38
16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka näit olennolla, nämä tulevat vihaamaan sitä huoraa, ja saavat hänet tuhotuksi ja alastomaksi, ja syövät hänen lihansa, ja polttavat hänet tulessa. – Ilm.17:16 aramea

16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. – Ilm.17:16 KR38
(!!! Käännökset poikkeavat toisistaan.)

 
17 Sillä Jumala antoi heidän sydämiinsä toteuttaa hänen tahtoaan, ja he tekisivät hänen tahtonsa yhtenä, ja antaisivat kuningaskuntansa sille olennolle – kunnes Jumalan sanat ovat täyttyneet. – Ilm.17:17 aramea

17 Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. – Ilm.17:17 KR38
18 Ja vaimo, jonka näit, on valtava kaupunki, se, jolla on kuningaskunta yli maan kuningasten. – Ilm.17:18 aramea

18 Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus." – Ilm.17:18 KR38

 
Ilmestyskirja luku 18

1 Ja näiden jälkeen minä näin: taivaista laskeutui toinen enkeli, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. – Ilm.18:1 aramea
1 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. – Ilm.18:1 KR38

2 Ja hän huusi suuressa äänessä, langennut, sortunut on se valtava Babil, ja siitä on tullut asuinsija demoneille, ja vankila kaikille epäpuhtaille ja inhottaville hengille!” – Ilm.18:2 aramea
2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. – Ilm.18:2 KR38

(!!! Mitä ovat kreikan vihattavat linnut?)

 
3 Sillä haureutensa viinistä hän sekoitti kaikille kansakunnille, ja maan kuninkaat huorasivat kanssaan, ja maan kauppiaat toistuvasti rikastuivat sen voimasta. – Ilm.18:3 aramea

3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." – Ilm.18:3 KR38
(!!! Voima <> hekuman runsaus.)

 
4 Ja minä kuulin taivaista toisen äänen, joka sanoi, ”lähtekää siitä ulos, minun kansani, ettette ottaisi osaa hänen syntiinsä, ettekä saisi hänen vitsauksistaan!” – Ilm.18:4 aramea

4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. – Ilm.18:4 KR38
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaisiin saakka, ja Jumala on muistanut hänen vääryytensä. – Ilm.18:5 aramea

5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. – Ilm.18:5 KR38
(!!! Vääryys <> rikos.)

 
6 Maksakaa hänelle samoin, kuin hän on maksanut, ja kaksinkertaisesti, antakaa kaksinkertaisesti tekojensa mukaan siinä maljassa, joka on hänelle kaksinkertaisesti sekoitettu. – Ilm.18:6 aramea

6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. – Ilm.18:6 KR38
7 Yli sen, kuinka hän on sieluaan ylistänyt ja itseään korottanut, sellaista kärsimystä ja murhetta antakaa! Hän sanoi sydämessään, ”minä olen istuva kuningattarena, enkä jää leskeksi, enkä ole näkevä onnettomuutta.” – Ilm.18:7 aramea

7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', – Ilm.18:7 KR38
8 Sen tähden, yhdessä päivässä, tulevat hänen ylleen vitsaukset; kuolema ja onnettomuus ja nälkä, ja hänet poltetaan tulessa, sillä voimallinen Herra tuomitsee! – Ilm.18:8 aramea

8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." – Ilm.18:8 KR38
9 Ja hänestä itkevät ja valittavat maan kuninkaat, nämä, jotka hänen kanssaan haureutta harjoittivat, ja itseään korottivat, kun näkevät hänen palamisensa savun. – Ilm.18:9 aramea

9 Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun; – Ilm.18:9 KR38
10 Kun he seisovat vastapäätä, rangaistuksen pelosta, ja sanotaan, ”voi, voi, voi sitä valtavaa kaupunkia, Babil, sillä sen väkevän kaupungin tuomio on tullut yhdessä hetkessä.” – Ilm.18:10 aramea

10 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!" – Ilm.18:10 KR38
11 Ja maan kauppiaat itkevät ja murehtivat sen tavaroista, kun ostajia ei enää ole. – Ilm.18:11 aramea

11 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, – Ilm.18:11 KR38
12 Lastina kultaa ja hopeaa, ja kalliita kiviä ja helmiä, ja kankaita ja purppuraa ja punaista silkkiä, ja kaikkia tuoksuvia puita ja kaikkia norsunluisia astioita ja kaikkia puisia, arvokkaita astioita, ja pronssia ja rautaa ja marmoria. – Ilm.18:12 aramea

12 kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, – Ilm.18:12 KR38
13 Ja kanelia ja yrttejä, ja voiteita ja suitsukkeita, ja viiniä ja öljyä, ja jauhoja, ja lampaita ja hevosia ja vaunuja, ja ruumiita ja ihmislasten sieluja. – Ilm.18:13 aramea

13 ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. – Ilm.18:13 KR38
14 Omat, suloiset hedelmäsi ovat sinusta poissa, ja kaikki ylellisyydet ja loisto on sinusta poissa, etkä sinä ole enää niitä näkevä! – Ilm.18:14 aramea

14 Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. – Ilm.18:14 KR38
15 Eivätkä niitä löydä niiden kauppiaat, hänestä rikastuneet, jotka seisovat vastapäätä, pelosta, itkien ja valittaen hänen rangaistuksestaan. – Ilm.18:15 aramea

15 Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, – Ilm.18:15 KR38
16 Ja sanoivat, ”voi, voi sitä valtavaa kaupunkia, pukeutunut purppuraan ja punertavaan kankaaseen, ja päällystetty kullalla ja helmillä ja kalliilla kivillä. – Ilm.18:16 aramea

16 ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" – Ilm.18:16 KR38
17 Koska yhdessä hetkessä on menetetty tällainen hyvinvointi. Ja kaikki suurimmat laivat ja kaikki laivojen matkustajat, ja kapteenit, ja kaikki, jotka merellä toimivat, seisoivat kauempana. – Ilm.18:17 aramea

17 Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla  – Ilm.18:17 KR38
18 Ja valittivat, kun näkivät palamisensa savun, ja sanoivat, ”mikä on tämän valtavan kaupungin kaltainen?” – Ilm.18:18 aramea

18 ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" – Ilm.18:18 KR38
19 Ja he heittivät multaa päänsä ylle, ja kun he huusivat ja itkivät, ja valittivat, he sanoivat, ”voi, voi sitä valtavaa kaupunkia, jonka kautta ne rikastuivat, joilla oli laivoja meressä... Yhdessä hetkessä se tuhoutui kunniastaan!” – Ilm.18:19 aramea

19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!" – Ilm.18:19 KR38
20 Riemuitkaa hänestä, taivaat ja pyhät, ja apostolit ja profeetat, koska Jumala on tuominnut hänen tuomioillaan! – Ilm.18:20 aramea

20 Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. – Ilm.18:20 KR38
(!!! Teidän tuomionne?)

 
21 Ja yksi voimallisista enkeleistä otti valtavan kiven, kuin myllynkiven, ja heitti mereen ja sanoi, ”tällä tavalla, väkivallassa, heitetään tuo valtava kaupunki, Babil, eikä sitä ole enää olemassa!” – Ilm.18:21 aramea

21 Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä." – Ilm.18:21 KR38
22 Eikä sinussa kuulla enää kitaroiden ja sofareiden, ja monien laulajien, huutoa ja ääntä. – Ilm.18:22 aramea

22 Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; – Ilm.18:22 KR38
23 Eikä lampun valkeus enää sinulle ilmesty, eikä sulhasen ääntä ja morsiamen ääntä sinussa enää kuulla, sillä kauppiaasi olivat olleet maan suurmiehiä; sillä velhouksillasi sinä olet pettänyt kaikki kansakunnat. – Ilm.18:23 aramea

23 ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat;  – Ilm.18:23 KR38
24 Ja hänestä löytyi profeettojen veri, ja maan päällä tapettujen pyhien veri. – Ilm.18:24 aramea

24 ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. – Ilm.18:24 KR38

 
Ilmestyskirja luku 19

 
1 Ja näiden jälkeen minä kuulin valtavan, monien väkijoukkojen äänen taivaissa, sanoen, ”halleluja, pelastus ja kirkkaus ja valta meidän Jumalallemme!” – Ilm.19:1 aramea

1 Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. – Ilm.19:1 KR38
2 Koska hänen totuutensa ja tuomionsa ovat oikeat, sillä hän tuomitsi sen valtavan huoran, joka turmeli maan haureudessaan, ja hän on vaatinut hänen kädestään palvelijoidensa veret. – Ilm.19:1-2 aramea

2 Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren." – Ilm.19:2 KR38
3 Ja taas he sanoivat, ”halleluja!” Ja sen savu kohoaa aina ja iankaikkisesti. – Ilm.19:3-4 aramea

3 Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. – Ilm.19:3 KR38
4 Ja 24 vanhinta ja neljä olentoa kumartuivat, ja palvoivat Jumalaa, joka istuu valtaistuimen yllä, ja sanoivat, ”amen, halleluja!” – Ilm.19:4 aramea

4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!" – Ilm.19:4 KR38
5 Ja ääni valtaistuimesta sanoi, ”ylistäkää Jumalaa, kaikki palvelijat ja nimen palvojat, kaikki pienet, suurien kanssa!” – Ilm.19:5 aramea

5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret." – Ilm.19:5 KR38
(!!! Nimen palvojat <> pelkääjät.)

 
6 Ja minä kuulin kuin monien väkijoukkojen äänen, ja kuin monien vesien äänen, ja kuin voimallisten ukkosten äänen, sanoen, ”halleluja! Sillä Herra, joka ylläpitää kaikkea, hallitsee kuninkaana!” – Ilm.19:6 aramea

6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. – Ilm.19:6 KR38
7 Me riemuitsemme ja juhlimme, annamme hänelle kunnian, sillä karitsan hääjuhla on alkanut, ja vaimo on sielunsa valmistanut! – Ilm.19:7 aramea

7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. – Ilm.19:7 KR38
8 Ja hänen annettiin pukeutua puhtaisiin, kirkkaisiin vaatteisiin, sillä vaatteet ovat pyhien oikeamielisyys. – Ilm.19:8 aramea

8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." – Ilm.19:8 KR38
9 Ja minulle sanottiin, ”kirjoita: hänen siunauksensa niille, jotka ovat karitsan hääjuhlan aterialle kutsutut!” Ja hän sanoi minulle, ”Nämä ovat Jumalan totuuksien sanoja.” – Ilm.19:9 aramea

9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat." – Ilm.19:9 KR38
10 Ja minä kumarruin hänen jalkojensa edessä ja palvoin häntä, ja hän sanoi minulle, ”älä! Minä olen veljiesi palvelija, niiden, joilla on Jeshuan todistus. Ennemmin, palvo Jumalaa! Sillä Jeshuan todistus on profetian henki.” – Ilm.19:10 aramea

10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." – Ilm.19:10 KR38
11 Ja minä näin, taivaat avautuivat, ja katso, valkoinen hevonen, ja sen yllä istuvaa kutsutaan ”uskollinen ja totuus”, ja hän taistelee ja tuomitsee vanhurskaudessa. – Ilm.19:11 aramea

11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. – Ilm.19:11 KR38
12 Mutta hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit, ja päänsä yllä on monia kruunuja, ja hänelle on kirjoitettu nimi, jota ei tiedetä – vain hän tietää sen. – Ilm.19:12 aramea

12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, – Ilm.19:12 KR38
13 Ja pukunaan hänellä on veressä kastettu vaate, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. – Ilm.19:13 aramea

13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. – Ilm.19:13 KR38
14 Ja taivaiden sotajoukko liittyi häneen, valkoisilla hevosilla, ja pukeutuneina valkoisiin ja puhtaisiin vaatteisiin. – Ilm.19:14 aramea

14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. – Ilm.19:14 KR38
15 Ja heidän suustaan lähti terävät miekat, joiden kautta kansakunnat tapetaan, ja hän on paimentava heitä rautaisella sauvalla, ja hän on tallaava sen Jumalan vihan viinipuristamon, hänen, joka ylläpitää kaiken. – Ilm.19:15 aramea

15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. – Ilm.19:15 KR38
(!!! Kreikan mukaan Jeesus on se, joka surmaa tullessaan ihmisiä. Aramea kertoo, että ihmiset tapetaan tuomion enkelien kautta. Tämä on sitä lusteen eli uskottomien ihmisten poistamista maan päältä Jeesuksen tulon hetkillä.)

 
16 Ja hänellä on vaatteisiin, kylkensä päälle, kirjoitettu nimi; kuningasten kuningas ja herrojen Herra. – Ilm.19:16 aramea

16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra." – Ilm.19:16 KR38
17 Ja minä näin toisen enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi kovalla äänellä ja sanoi linnuille, jotka lentävät taivaiden keskellä, ”tulkaa, kokoontukaa valtavalle Jumalan aterialle!” – Ilm.19:17 aramea

17 Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle – Ilm.19:17 KR38
18 Syömään kuninkaiden lihaa ja tuhannen päämiesten lihaa ja sotilaiden lihaa ja hevosten lihaa, ja niiden yllä istuvien, ja vapaiden lihaa ja palvelijoiden lihaa, ja pienten ja suurten! – Ilm.19:18 aramea

18 syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten." – Ilm.19:18 KR38
19 Ja minä näin olennon ja sen sotajoukot, ja maan kuninkaat ja heidän sotilaansa kokoontuvan sotimaan häntä vastaan, joka istuu hevosen yllä, ja hänen sotilaitaan vastaan. – Ilm.19:19 aramea

19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. – Ilm.19:19 KR38
(!!! Aramean mukaan olennolla on sotajoukot.)

 
20 Ja olento vangittiin, ja sen kanssa valheen profeetta, joka teki merkkejä sen edessä, joilla se vietteli nämä, jotka ottivat olennon merkin, ja nämä, jotka palvoivat patsasta, ja molemmat laskeutuivat, ja heitettiin mereen, joka palaa tulta ja tulikiveä. – Ilm.19:20 aramea

20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. – Ilm.19:20 KR38 🤨
21 Ja loput tapettiin hevosen yllä istuvan miekalla, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki korppikotkat tulivat täyteen heidän lihoistaan. – Ilm.19:21 aramea

21 Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. – Ilm.19:21 KR38

 
Ilmestyskirja luku 20

1 Ja minä näin; taivaista laskeutui toinen enkeli, jolla oli mukanaan syvyyden avain, ja kädessään valtavat kahleet. – Ilm.20:1 aramea
1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. - Ilm.20:1 KR38

2 Ja otti kiinni lohikäärmeen, sen ensimmäisen käärmeen, hänet, joka on paholainen ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. – Ilm.20:2 aramea
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi  - Ilm.20:2 KR38

3 Ja heitti syvyyteen, ja sulki ja sinetöi sen yläpuolen, ettei se enää viettele kaikkia kansakuntia. Näiden jälkeen hänet annetaan vapaaksi vähäksi aikaa. – Ilm.20:3 aramea
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. - Ilm.20:3 KR38 🤔

4 Ja minä näin istuimia, ja niiden ylle istuttiin, ja heille annettiin tuomio; niille, jotka ovat leikattu pois Jeshuan todistuksen tähden ja Jumalan sanan tähden, sillä nämä eivät palvoneet olentoa tai patsasta, eivätkä ottaneet merkkiä otsaansa tai käsiinsä, jotka elivät ja hallitsivat tuhat vuotta, Messiaan kanssa. – Ilm.20:4 aramea
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. - Ilm.20:4 KR38

5 Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. – Ilm.20:5 aramea
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. - Ilm.20:5 KR38

6 Siunattu ja pyhä hän, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ja häneen ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan on oleva pappi Jumalalle, ja hallitseva Messiaan kanssa tuhat vuotta. – Ilm.20:6 aramea
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. - Ilm.20:6 KR38

7 Ja kun tuhat vuotta on päättynyt, päästetään saatana vankilastaan. – Ilm.20:7 aramea
7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, - Ilm.20:7 KR38

8 Ja hän lähtee viettelemään kaikkia kansakuntia, maan neljässä ääressä, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotimaan. Niiden määrä on kuin meren hiekka. – Ilm.20:8 aramea
8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. - Ilm.20:8 KR38

9 Ja he sotivat aukean maan päällä, ja ympäröivät kaupungin, pyhien lepopaikan, ja rakastetun kaupungin, ja tuli laskeutui taivaista, Jumalasta, ja söi heidät. – Ilm.20:9 aramea
9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. - Ilm.20:9 KR38

(!!! Maan päällä <> avaruudessa.)

 
10 Ja paholainen, heidän viettelijänsä, heitettiin tulen ja tulikiven mereen, jossa on se olento ja väärä profeetta, ja heitä kidutetaan päivällä ja yöllä, aina ja iankaikkisesti. – Ilm.20:10 aramea

10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. - Ilm.20:10 KR38
11 Ja minä näin; suuri, valkoinen valtaistuin, ja sen yllä istuja, jonka kasvojen edestä pakenivat maa ja taivaat, eikä niille löytynyt paikkaa. – Ilm.20:11 aramea

11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. - Ilm.20:11 KR38
12 Ja minä näin; kuolleet, suuret ja vähäiset, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on tuomion, ja kuolleet tuomittiin, niin kuin heidän teoistaan oli kirjoitettu siinä kirjassa. – Ilm.20:12 aramea

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. - Ilm.20:12 KR38 🤔
(!!! Tuomion kirja <> elämän kirja.)

 
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä ovat, ja kuolema ja Sheol antoivat kuolleensa, ja jokainen heistä tuomittiin tekojensa mukaan. – Ilm.20:13 aramea

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. - Ilm.20:13 KR38
14 Ja kuolema ja Sheol heitettiin tulimereen. Tämä on lohikäärmekuolema. – Ilm.20:14 aramea

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. - Ilm.20:14 KR38
(!!! Lohikäärmekuolema <> toinen kuolema.)

 
15 Ja se, jota ei löytynyt kirjoitettuna elämän kirjassa, heitettiin tuliseen mereen. – Ilm.20:15 aramea

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen  - Ilm.20:15 KR38

 
Ilmestyskirja luku 21

 
1 Ja minä näin uudet taivaat ja uuden maan, sillä ensimmäiset taivaat ja ensimmäinen maa olivat poissa, eikä merta enää ollut. – Ilm.21:1 aramea
1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. – Ilm.21:1 KR38

2 Ja pyhimmän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan taivaista, Jumalan vierestä, valmistettu kuin morsian, sulhaselleen kaunistettu. – Ilm.21:2 aramea
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. – Ilm.21:2 KR38

3 Ja minä kuulin taivaista suuren äänen, joka sanoi, ”katso, Jumalan lepopaikka ihmislasten kanssa! Ja hän lepää heidän kanssaan, ja tämä on oleva se hänen oma kansansa, ja hän, Jumala, on heidän kanssaan, ja hän on oleva heille Jumala.” – Ilm.21:3 aramea
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; – Ilm.21:3 KR38

(!!! Lepopaikka <> maja.)

4 Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä surua, eikä vanhuutta, eikä sairautta ole enää oleva, hänen kasvojensa tähden. – Ilm.21:4 aramea
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." – Ilm.21:4 KR38
(!!! Vanhuus ja sairaus <> parku ja kipu.)

 
5 Ja minä kuljin, ja valtaistuimen yllä istuva sanoi minulle, ”katso, minä teen uudeksi kaiken.” Ja hän sanoi minulle, ”kirjoita, nämä sanat ovat luotettavat ja totuudet.” – Ilm.21:5 aramea

5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet." – Ilm.21:5 KR38
6 Ja hän sanoi minulle, ”Se on tehty. Minä olen alef, ja minä olen tav. Alkulähde ja täyttymys. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä ilmaiseksi.” – Ilm.21:6 aramea

6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. – Ilm.21:6 KR38
(!!! Alef ja tav <> A ja O; Alkulähde ja täyttymys <> alku ja loppu.)

 
7 Ja joka voittaa, hän perii nämä, ja minä olen oleva hänelle Jumala, ja hän on oleva minulle poika. – Ilm.21:7 aramea

7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. – Ilm.21:6-7 KR38
8 Mutta pelkurit ja epäuskoiset, ja pahat ja saastaiset, ja murhaajat ja noidat, ja huoraajat ja epäjumalien palvojat ja kaikki valehtelijat; heidän osansa on siinä meressä, joka palaa tulta ja tulikiveä – joka on se toinen kuolema. – Ilm.21:8 aramea

8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." – Ilm.21:8 KR38
9 Ja tuli yksi seitsemästä enkelistä, niistä, joilla oli ne seitsemän astiaa, täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja hän puhui kanssani sanoen, ”tule, minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon.” – Ilm.21:9 aramea

9 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." – Ilm.21:9 KR38
10 Ja hän kantoi minut hengessä korkealle ja suurelle vuorelle, ja näytti minulle pyhimmän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaista, Jumalan vierestä. – Ilm.21:10 aramea

10 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, – Ilm.21:10 KR38
11 Ja sillä oli Jumalan kirkkaus, ja sen valkeus oli kalliiden kivien kaltainen, kuin jaspis, ja olemus kuin kristallin. – Ilm.21:11 aramea

11 ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi; – Ilm.21:11 KR38
12 Ja sillä oli korkea ja suuri muuri, ja sillä oli 12 porttia, ja porttien yllä 12 enkeliä, ja siihen on kirjoitettu ne nimet, jotka ovat Israelin kahdentoista sukukunnan nimet. – Ilm.21:12 aramea

12 siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet; – Ilm.21:12 KR38
13 Idästä kolme porttia, ja pohjoisesta kolme porttia, ja etelästä kolme porttia ja lännestä kolme porttia. – Ilm.21:13 aramea

13 idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. – Ilm.21:13 KR38
14 Ja kaupungin muurilla on kahdettoista perustukset, ja niiden yllä Pojan kahdentoista apostolin nimet. – Ilm.21:14 aramea

14 Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä. – Ilm.21:14 KR38
15 Ja hänellä, joka puhui kanssani, oli yllään kultainen mittaruoko, mitatakseen kaupungin ja muurin. – Ilm.21:15 aramea

15 Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. – Ilm.21:15 KR38
16 Ja kaupungissa oli neljä puolta asetettuna, ja pituus sama kuin leveys, ja hän mittasi ruo’olla kaupungin yltä; 12000 stadiaa – pituus ja leveys ja korkeus ovat samat. – Ilm.21:16 aramea

16 Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. – Ilm.21:16 KR38
(!!! Luvuilla voi vähän ”leikitellä”. Jos stadia on noin 200 metriä, niin silloin kaupunki on noin 2500 kilometriä suuntaansa.)

 
17 Ja hän mittasi sen muurin, 144 kyynärää ihmisen mitassa – joka on enkelin. – Ilm.21:17 aramea

17 Ja hän mittasi sen muurin: se oli sata neljäkymmentä neljä kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. – Ilm.21:17 KR38
18 Ja muurin rakennus oli jaspista, ja kaupunki puhdasta kultaa, puhtaan lasisen kaltainen. – Ilm.21:18 aramea

18 Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista.
19 Ja kaupungin muurin perustus oli kaunistettu kalliilla kivillä, ja ensimmäinen perustus jaspis, ja toinen safila, ja kolmas karkedon, ja neljäs smaragdi. – Ilm.21:19 aramea

19 Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi, – Ilm.21:19 KR38
20 Ja viides sardion ja onyx, ja kuudes sardion, seitsemäs kivi on kultainen, ja kahdeksas barola, ja yhdeksäs topaasi, ja kymmenes krisprasa, ja yhdestoista hyasintti, kahdestoista amotesis. – Ilm.21:20 aramea

20 viides sardonyks, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyasintti, kahdestoista ametisti. – Ilm.21:20 KR38
21 Ja kaksitoista porttia oli kaksitoista helmeä, yksi jokaiselle, ja kaikki portit olivat yhdestä helmestä, ja kaupungin katu kuin puhdasta kultaa, se on kuin lasinen. – Ilm.21:21 aramea

21 Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia. – Ilm.21:21 KR38 🤨
22 Ja temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala, hän, joka ylläpitää kaiken, on temppeli. – Ilm.21:22 aramea

22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. – Ilm.21:22 KR38
23 Ja karitsalle ja kaupungille ei tarvita aurinkoa eikä kuuta valaisemaan, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja karitsa on sen lamppu. – Ilm.21:23 aramea

23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. – Ilm.21:24 KR38
24 Ja kansakunnat vaeltavat sen valkeudessa, ja maan kuninkaat tuovat sille kunniaa. – Ilm.21:24 aramea

24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. – Ilm.21:23-24 KR38
25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, sillä yötä siellä ei ole oleva.  – Ilm.21:25 aramea

25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, – Ilm.21:25 KR38
26 Ja sille tuodaan kansakuntien kirkkaudet ja kalleudet. – Ilm.21:25-26 aramea

26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. – Ilm.21:26 KR38
27 Eikä siellä ole oleva mitään pahaa, eikä saastuttajaa, eikä valehtelijaa; vain nämä, jotka ovat kirjoitetut karitsan kirjassa. – Ilm.21:27 aramea

27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. – Ilm.21:27 KR38

 
Ilmestyskirja luku 22

1 Ja hän näytti minulle puhtaan elämän veden virran, joka oli kirkas kuin kristalli, ja se lähti Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. – Ilm.22:1 aramea
1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. – Ilm.22:1 KR38

2 Ja keskellä, kadun vierellä ja virran varrella, on elämän puu, joka tuottaa 12 hedelmää, ja antaa hedelmänsä joka kuukausi, ja sen lehdet ovat kansakuntien terveydeksi. – Ilm.22:2 aramea
2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. – Ilm.22:2 KR38

(!!! Kansojen tervehtymistä ei tarvita, koska ei ole enää sairautta! Kreikassa elämän puuta ei näillä tiedoilla voida asettaa mihinkään!)

 
3 Eikä mitään kirousta ole siellä oleva, ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siinä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. – Ilm.22:3 aramea

3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä  – Ilm.22:3 KR38
4 He näkevät hänen kasvonsa ja heidän otsissaan on hänen nimensä. – Ilm.22:4 aramea

4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. – Ilm.22:4 KR38
5 Eikä yötä ole siellä oleva, eikä heille tarvita valoja ja lamppuja, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja on heidän kuninkaansa aina ja iankaikkisesti. – Ilm.22:5 aramea

5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. – Ilm.22:5 KR38
(!!! Lopun erilaisuus.)

 
6 Ja hän sanoi minulle, ”nämä sanat ovat luotettavat ja totuudet, ja Herra, pyhien profeettojen henkien Jumala, lähetti enkelinsä, näyttääkseen palvelijoilleen, mitä on annettu tapahtuvaksi hetkessä.” – Ilm.22:6 aramea

6 Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. – Ilm.22:6 KR38
7 Ja katso, minä tulen hetkessä. Siunaukseni sille, joka pitää tämän kirjan profetian sanat! – Ilm.22:7 aramea

7 Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!" – Ilm.22:7 KR38
8 Minä olen Johannan, joka näin ja kuulin nämä, ja kun minä näin ja kuulin, minä kaaduin palvomaan sen enkelin jalkojen edessä, joka näytti nämä minulle. – Ilm.22:8 aramea

8 Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. – Ilm.22:8 KR38
9 Ja hän sanoi minulle, ”näkijä, älä! Minä olen palvelijasi, ja veljiesi profeettojen, ja niiden, jotka pitävät tämän kirjan profetian sanat. Palvo Jumalaa!” – Ilm.22:9 aramea

9 Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa." – Ilm.22:9 KR38
10 Ja hän sanoi minulle, ”älä sinetöi tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä.” – Ilm.22:10 aramea

10 Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. – Ilm.22:10 KR38
11 Ja väärä vääristyköön vielä, ja tyhmä tyhmentyköön vielä, ja vanhurskas tehköön vielä vanhurskautta, ja pyhät vielä pyhittyköön. – Ilm.22:11 aramea

11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. – Ilm.22:11 KR38
12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkintoni on minun kanssani, ja minä annan jokaiselle tekojensa mukaan. – Ilm.22:12 aramea

12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. – Ilm.22:12 KR38
13 Minä olen alef, ja minä olen tav. Ensimmäinen ja viimeinen, ja alkulähde ja täyttymys. – Ilm.22:13 aramea

13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. – Ilm.22:13 KR38
(On helppo sanoa, että aramea on oikein, onhan kyse Israelista. Lisäksi loppua ei ole edes olemassa.)

 
14  Siunaukset niille, jotka tekevät hänen käskyjään; heillä on oleva valta elämän puuhun, ja he saavat astua sisään kaupungin porteista. – Ilm.22:14 aramea

14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! – Ilm.22:14 KR38 🤨
(!!! Käskyt <> vaatteiden peseminen.)

 
15 Ja haureelliset ja murhaajat, ja epäjumalien palvojat jäävät ulkopuolelle, ja saastaiset ja noidat, ja kaikki näkijät ja valheiden tekijät. – Ilm.22:15 aramea

15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. – Ilm.22:15 KR38
16 Minä, Jeshua, olen lähettänyt enkelini todistamaan näitä keskellänne, seurakunnan edessä, minä, minä olen juuri ja Davidin jälkeläinen, ja olen teidän kanssanne, ja se kirkas aamutähti. – Ilm.22:16 aramea

16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." – Ilm.22:16 KR38
(”Minä, minä” on Jumalaa ilmaiseva sanapari)

 
17 Ja henki ja morsian sanovat, ”tule!” – ja joka kuulee, sanokoon, ”tule!” – ja joka janoaa, tulkoon, ja ottakoon elämän vettä ilmaiseksi. – Ilm.22:17 aramea

17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. – Ilm.22:17 KR38
18 Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: se, joka laittaa niihin lisää, Jumala on laittava hänen päälleen tässä kirjassa kirjoitetut vitsaukset. – Ilm.22:18 aramea

18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; – Ilm.22:18 KR38
19 Ja se, joka poistaa tämän kirjan profetian sanoista, Jumala on poistava hänen osansa elämän puusta ja pyhimmästä kaupungista, niistä, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. – Ilm.22:19 aramea

19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. – Ilm.22:19 KR38
20 Näiden todistaja sanoi, ”kyllä, minä tulen hetkessä.” Tule, Herra Jumala, Jeshua! – Ilm.22:20 aramea

20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus! – Ilm.22:20 KR38
21 Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus olkoon kaikkien pyhien kanssa. Amen. – Ilm.22:21 aramea

21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen. – Ilm.22:21 KR38

 
Takaisin Uuden Testamentin vertailut päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/

 

PS.

Ja tähän lopuksi aramean käännöksen kääntäjän alkusanat liittyen Johanneksen ilmestykseen:

 
Johanneksen ilmestys

– aramea-suomi interlinear

 
”Koska kirja on syntynyt Pyhästä Hengestä, juutalaisella on lupa tutkia tätä”, kirjoitti tästä kirjasta rabbi Abraham ben Ezra (1092-1167).

Länsimainen akateemis-hellenistinen maailma väittää tekstiä perusteettomasti 400-luvun käännökseksi. Sekä Origenes, että Patrologia Orientalis, kertovat meille jo 200-luvulla, että Matteus kirjoitti evankeliuminsa Kesareassa aramean (hebrealaisten, ei hebrean) kielellä, ja se käännettiin ”Messiaan voimasta” heti kaikille kielille. Siis myös koptin ja geezin kieliset tekstit ovat vanhempia, kuin mitä nykyaikamme hellenistit varmuudella oikeaksi sanovat.

Epiphanius kertoo 300-luvulla, että Apostolien Tekoja ja Johanneksen tekstejä luettiin hebrealaisten kielellä. Josefus kirjoittaa ensimmäisen vuosisadan lopussa, ettei ”keskuudessamme” ole kuin muutama kreikan taitoinen. Tällaiset lauseet monissa historian kirjoituksissa kuitenkin sivuutetaan huolettomasti.

Näyttää siltä, että targumin ja peshittan täydellinen kätkeminen länsimaiden valtaosalta, on osa taivaallista suunnitelmaa lopun ajalle. Jopa vulgataa tutkitaan ja tulkitaan enemmän kuin aramean versioita!

Mielenkiintoinen yksityiskohta historiassa on myös se, että Laodikea ja Kolossa tuhoutuivat maanjäristyksessä vuonna 66, ja Laodikea rakennettiin uudestaan Aureliuksen toimesta yli sata vuotta myöhemmin. Jos Laodikeassa on siis ollut menestyvä seurakunta, joka sanoo olevansa rikas, tämä siirtää koko teoksen kirjoittamisen ajankohdan tuolle ajalle.

Messiaamme ja apostoli Johanneksen äidinkielisen versioni on tarkoitus tuoda esiin ikivanhat ja luotettavat sanavalinnat ja näkökulmat sanasta sanaan, käytössä olevien kreikan tekstien rinnalle, sekä tietysti innostaa suomalaisia tutkimaan Jumalan sanaa.

Charles C. Torrey kutsuu kreikankielistä ilmestyskirjaa ”kieliopilliseksi
anarkiaksi” ja hänen mukaansa kreikan teksti on täynnä valtavia kielioppivirheitä, jotka hän tulkitsee loukkaukseksi kreikan kirjallisuutta vastaan. Torrey luettelee tästä kirjasta esimerkkijakeina mm. 1:4, 1:15, 11:3, 17:4, 22:5.

Aramean tekstissä kieliopin kanssa ongelmia ei ole. Delitzschin toimittama raamatun hebrean kielinen UT seuraa kauniisti peshittan sanavalintoja.

Mutta historiasta tähän päivään; eikö olekin sanan lukijalle tärkeintä se, mitä Henki
todistaa sisäisessä maailmassa? Armon Herra siunatkoon jokaista lukijaa.

Piikkiössä 6.lokakuuta 2013 – 1.11.2013 / Chesvan 5774

Tuomas Levänen

 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti