perjantai 22. toukokuuta 2020

Timoteus ensimmäinen kirje


Timoteus ensimmäinen kirje

 
Luku 1

1 Paulos, Messias Jeshuan apostoli, Jumalan, meidän elämämme antajan asetuksen kautta, ja Messias Jeshuan, meidän toivomme kautta. – 1.Tim.1:1 aramea
1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama, – 1.Tim.1:1 KR38

2 Timoteokselle, todelliselle pojalleni uskollisuudessa, siunausta ja armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Messias Jeshualta! – 1.Tim.1:2 aramea
2 Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! – 1.Tim.1:2 KR38

3 Minä pyysin sinua, kun menin Makedoniaan, että viivyt Efesossa ja käskisit jokaista, etteivät kovin monenlaisia opetuksia opettaisi. – 1.Tim.1:3 aramea
3 Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi – 1.Tim.1:3 KR38

4 Että he eivät kiinnittäisi huomiotaan juoruihin ja keskusteluihin sukuluetteloista, joilla ei ole loppua. Nämä aiheuttavat enemmänkin riitaa, eivätkä kasvatusta siinä Jumalan uskollisuudessa. – 1.Tim.1:4 aramea
4 eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. – 1.Tim.1:4 KR38

(!!! Kasvatus <> armotalous. TL: Keskustelu puuttuu kreikasta. Sanan yli on hypätty edellisen sanan samankaltaisuuden takia? Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”ylimääräistä” sanaa ei olisi.)

 
5 Mutta käskyn päämäärä on se rakkaus, joka on puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omastatunnosta, ja oikeasta uskollisuudesta. – 1.Tim.1:5-7 aramea

5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. – 1.Tim.1:5 KR38
6 Ja osa näistä ihmisistä on eksyneitä, ja he ovat kääntyneet pois, turhiin puheisiin. – 1.Tim.1:6 aramea

6 Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, – 1.Tim.1:6 KR38
7 He etsiytyvät olemaan kirjoitetun sanan opettajia, vaikka eivät edes ymmärrä sitä asiaa, josta puhuvat, eivätkä sitä, mistä väittelevät. – 1.Tim.1:7 aramea

7 tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät – 1.Tim.1:7 KR38
8 Mutta me tiedämme, että kirjoitettu sana on kaunista, jos ihmistä sen mukaan, sen kirjoitetun sanan kautta johdatetaan. – 1.Tim.1:8 aramea

8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään 1.Tim.1:8 KR38
(!!! Iso käännösero. Johdatus puuttuu kreikasta.)

 
9 Kun tiedetään, että sitä kirjoitettua sanaa ei ole laitettu vanhurskaita varten, vaan väärille ja kapinallisille, ja pahantekijöille ja syntisille, ja tyhmille, niille, jotka eivät ole puhtaita, ja niille, jotka satuttavat isiään, ja niille, jotka satuttavat äitejään, ja murhaajille. – 1.Tim.1:9 aramea

9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, – 1.Tim.1:9 KR38

(!!! Aramean käännös ei voi kerro isän tai äidin tappajista vaan siitä, että heitä satutetaan. Kyse on siten vanhempien kunnioittamisesta.)

 
10 Ja haureellisille, ja miespuolisten kanssa makaaville miehille, ja lasten vapauden varastajille, ja valehtelijoille ja valaa vastaan rikkojille, ja kaikelle sellaiselle, mikä on tervettä oppia vastaan. – 1.Tim.1:10 aramea
10  haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -– 1.Tim.1:10 KR38

11 Että Jumalan kirkkauden evankeliumi olisi siunattu; se, joka minulle on uskottu; – 1.Tim.1:11 aramea
11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. – 1.Tim.1:11 KR38

12 Ja minä kiitän häntä, meidän Herraamme Messias Jeshuaa, että hän on antanut minulle voimaa, että minut on havaittu uskolliseksi, ja asetettu palvelemaan häntä. – 1.Tim.1:12 aramea
12 Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, – 1.Tim.1:12 KR38

13 Minulle, joka aluksi olin pilkkaaja ja vainoaja, ja väärintekijä, mutta armahdettu, koska tein sitä tietämättäni, että se ei ollut sitä uskollisuutta. – 1.Tim.1:13 aramea
13 entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa; – 1.Tim.1:13 KR38

(!!! Väärintekijä <> väkivallantekijä.  TL: Kreikassa ”epäusko”. Hebreassa ja arameassa ei ole epäuskoa. Usko joko on tai ei.)

 
14 Mutta minussa lisääntyi se meidän Herramme siunaus ja uskollisuus, ja se rakkaus, joka on Messias Jeshuassa. – 1.Tim.1:14 aramea

14 ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. – 1.Tim.1:14 KR38

15 Uskollista on se sana, ja arvollista ja vastaan otettavaa, että Jeshua, Messias, on tullut maailmaan antamaan elämää syntisille, joka minä ensisijaisesti olin. – 1.Tim.1:15 aramea
15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. – 1.Tim.1:15 KR38

(!!! Tässä tulee jälleen esille se, että kreikassa ikuiselle elämälle ei ole sanaa, niinpä kreikka käyttää siitä aina sanaa pelastus. Lisäksi Paavali ei kerro aramean kautta, että hän on suurin syntinen vaan että hän on ensisijaisesti syntinen. On mahdotonta luokitella, kuka on suurin syntinen.)

 
16 Mutta tämän tähden hän minut armahti, että Jeshua, Messias, olisi minussa ensimmäisenä, kaikessa hänen henkensä kärsivällisyydessä, esimerkiksi niille, jotka kulkevat uskoen hänen kauttaan, iankaikkista elämää varten. – 1.Tim.1:16 aramea

16 Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. – 1.Tim.1:16 KR38
(!!! Arameassa Paavali kertoo, että Jeesus olisi hänen elämänsä tärkein asia,”ykkössijalla”, kreikan mukaan Paavali olisi muiden ihmisten edellä liittyen pitkämielisyyteen.)

 
17 Mutta maailmankaikkeuden kuninkaalle, hänelle, joka on turmeltumaton, eikä näkyvä, joka on yksi, Jumalalle, kunnia ja kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen! – 1.Tim.1:17 aramea

17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen. – 1.Tim.1:17 KR38
(!!! TL: Kreikassa iankaikkinen kuningas. Yleensä tarkoitetaan maailmaa, kun sanan lopussa on alef. Kreikasta puuttuu kokonaan alkuseurakuntien uskovalle tuttu ajatus ”Jumala on yksi”.)

 
18 Tämän säädöksen minä sinulle asetan, poikani Timotheos; niiden entisten profetioiden mukaan, joita sinusta oli, että taistelisit tämän taistelun niiden kautta kauniisti, – 1.Tim.1:18 aramea

18 Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, – 1.Tim.1:18 KR38
19 uskollisuudessa ja hyvässä omassatunnossa. Sillä ne, jotka ovat hylänneet tämän, ovat kaataneet maahan uskonsa. – 1.Tim.1:19 aramea

19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. – 1.Tim.1:19 KR38
(!!! TL: Kreikka käyttää laivan haaksirikkoa, aramea talon hajottamista.)

 
20 Niin kuin Hymeneos ja Aleksandros, nämä, jotka minä luovutin satanan hallintaan, etteivät olisi pilkkaamassa. – 1.Tim.1:20 aramea

20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. – 1.Tim.1:20 KR38
(!!! TL: Nimi Hymeneos on kreikaksi transliteroitu aramean ”uskovainen”. Aleksandros taas viittaa Egyptiin.)

 
Luku 2

1-2 Sen tähden minä pyydän sinua, että ensisijaisesti joka asiassa olisit uhraamassa Jumalalle esirukousta, ja rukousta ja pyyntöjä ja kiitosta kaikkien niiden ihmislasten puolesta. 2 Kuninkaiden ja hallitsijoiden puolesta, että saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää, kaikessa Jumalan kunnioittamisessa ja puhtaudessa. – 1.Tim.2:1-2 aramea
1-2 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.– 1.Tim.2:1-2 KR38

3 Sillä tämä on kaunista ja vastaan otettavaa Jumalan, meidän elämämme antajan, edessä. .–1.Tim.2:3 aramea
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, – 1.Tim.2:3 KR38

(!!! Elämän antaja <> Vapahtaja. Nämä erot läpi Uuden Testamentin kuten seuraavassa jakeessa 4)

 
4 Hän, joka tahtoo, että kaikki ihmislapset eläisivät ja palaisivat sen totuuden tuntemiseen.–1.Tim.2:4 aramea
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden – 1.Tim.2:4 KR38

(!!! Elämä <> Pelastus.)

 
5 Sillä hän, Jumala, on yksi, ja yksi on hän, Jumalan ja ihmislasten välimies, Ihmisen Poika, Jeshua, Messias!  – 1.Tim.2:5 aramea

5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, – 1.Tim.2:5 KR38
6 Hän, joka antoi oman sielunsa lunastukseksi kaikkien ihmisten puolesta; todistus, joka tuli omana määräaikanaan. – 1.Tim.2:6 aramea

6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, – 1.Tim.2:6 KR38
7 Se todistus, jonka julistajaksi ja apostoliksi minut on osoitettu. Minä sanon totuuden, enkä valehtele, minä, joka olen kansakuntien opettaja sen totuuden uskollisuuden kautta. – 1.Tim.2:7 aramea

7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. – 1.Tim.2:7 KR38
(!!! TL: Kreikassa ”usko ja totuus”. Arameasta sen saa lukemalla daletin vaviksi. Kreikan ja - sana on selkeä. Tällaisia pikku eroja on niin paljon, etten tähän voi jokaista laittaa.)

 
8 Sen tähden minä tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen puhtaat kädet, ilman vihaa ja ilman juonimista. – 1.Tim.2:8 aramea

8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; – 1.Tim.2:8 KR38
(!!! puhtaat <> pyhät.)

 
9 Samoin myös naiset hillityllä tyylillä vaatetuksessa, luonnonmukaisessa ja hillityssä, eikä heidän koristeensa olisi ylellisiä tai kultaa tai helmiä, tai kauniita viittoja. – 1.Tim.2:9 aramea

9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, – 1.Tim.2:9 KR38
(!!! TL: Kreikassa on ylellisyyden, gadola, sijasta hiusten laittamista.)

 
10 Vaan hyvien tekojen kautta, joka on naisille sopivaa Jumalan kunnioittamista. – 1.Tim.2:10 aramea

10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. – 1.Tim.2:10 KR38
(!!! Kunnioittaminen <> pelkääminen.)

 
11-12 Vaimo olkoon hiljaisuudessa oppimassa, alamainen kaikessa. 12 Sillä minä en salli, että vaimo opettaa tai on herrana miehelle, vaan hänen tulee olla hiljaisuudessa. – 1.Tim.2:11-12 aramea

11-12 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; 12  mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. – 1.Tim.2:11-12 KR38
13-14 Sillä Adam valmistettiin ensin, ja sitten Hava. 14 Eikä Adamia petetty, vaan vaimo petettiin, ja hän toimi sitä käskyä vastaan. – 1.Tim.2:13-14 aramea

13-14 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; 14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. – 1.Tim.2:13-14 KR38 🤨
15 Mutta hän elää omien lastensa kautta, jos he jatkavat siinä samassa uskollisuudessa ja rakkaudessa, ja pyhyydessä ja nöyryydessä. – 1.Tim.2:15 aramea

15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.1.Tim.2:15 KR38
(!!! Arameassa ei kerrota lasten synnyttämisestä. Oletko milloinkaan kuullut opetusta, että nainen pelastuu synnyttämisen kautta?! Vaikea siitä olisi opettaa, vaikka kreikan käännöksessä näin kerrotaan. Mutta tämä jae on voinut aiheuttaa ahdistusta monelle naiselle, jolla ei ole lapsia. Jakeen sanoma on se, että uskovat lapset tuottavat iloa äidin elämään.  TL: Uskovat lapset virvoittavat perheen äitiä. Kreikassa jakeen loppu kohdistuu äitiin, arameassa lapsiin.)

 
Luku 3

1 Varma on se sana, että jos joku mies haluaa vanhimmistoon, hän haluaa hyvää työtä. – 1.Tim.3:1 aramea
1 Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. – 1.Tim.3:1-2 KR38

(!!! TL: Todennäköisesti vanhimmisto - sanan voisi ajatella määräisenä muotona koskevan vanhimmiston johtajaa. Ainakin kreikka menee sellaisen ajattelutavan mukaan. Seuraavassa kuitenkin taas ”vanhin”.)

 
2 Mutta vanhimman on oltava sellainen, jossa ei ole virhettä havaittu, ja hänen on oltava yhden vaimon aviomies, sellainen, joka on mieleltään kirkas, ja raitis, ja kunniallinen, ja muukalaisia armahtaa ja opettaa. – 1.Tim.3:2 aramea

2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, – 1.Tim.3:2 KR38
3 Eikä riko viinin tähden, eikä hänen kätensä ole nopea iskemään, vaan on nöyrä, eikä saa olla riitaisa eikä rahan ystävä. – 1.Tim.3:3 aramea

3 ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, – 1.Tim.3:3 KR38
4 Ja johtaa omaa huonekuntaansa kauniisti, ja lapsensa ovat alamaisuudessa, kaikessa puhtaudessa. – 1.Tim.3:4 aramea

4 joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; – 1.Tim.3:4 KR38
(!!! TL: Kreikassa viimeinen sana on "arvokkuus”. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi aivan eri sana. Todennäköisesti puhtaus דכיותא on kreikkaan ajateltu kunnioitus, דחלתא)

 
5 Sillä jos ei oman sielunsa huonetta osaa johdattaa kauniisti, kuinka hän kykenisi johdattamaan Jumalan seurakuntaa? – 1.Tim.3:5 aramea

5 sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? .– 1.Tim.3:5 KR38

(!!! TL: Jälleen johdatus näissä jakeissa on ennen kaikkea sanan kautta johdattamista. Kaunis puuttuu kreikasta.)

 
6 Eikä saa olla lapsi opetuslapseudessaan, ettei ylpistyisi ja lankeaisi satanan tuomiossa. – 1.Tim.3:6 aramea
6 Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. .– 1.Tim.3:6 KR38

(!!! TL: Käytin suomen kielen sujuvuuden takia tuota opetuslapsi - termiä, vaikka talmid on rabbin oppilas. Kreikassa on ”äsken kääntynyt”, neofyton, josta muuten tulee UT:ssa lainattu Targum Codex Neofitirum – teoksen nimi. Kirjoitus pelastettiin juutalaisille katolisuuteen käännytetyille tehdystä oppilaitoksesta.)

 
7 Mutta hänellä tulee olla myös kaunis todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän lankea häpeässä, ja satanan ansan kautta. – 1.Tim.3:7 aramea

7 Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.– 1.Tim.3:7 KR38
8 Ja samoin myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla puhtaita, eikä kahden asian puhujia, eikä mielistyneitä paljoon viiniin, eikä saastaisen hyödyn ystäviä. – 1.Tim.3:8 aramea

8 Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, – 1.Tim.3:8 KR38
(!!! TL: Palvelija on tässä eri sana kuin normaali abdo. Periaatteessa se sisältää ajatuksen ”voideltu sanan selittäjä”, masch’mishna. Sama sana kuitenkin esimerkiksi ”Kaanaan” häissä. Kahden asian puhuja on tietysti se, kun selän takana puhutaan toista.)

 
9-10 Vaan pitävät sen uskon salaisuuden, puhtaassa omassatunnossa. 10 Ja nämä; heidät koeteltakoon ensin, ja sitten palvelkoon, kun ovat ilman pahuutta. – 1.Tim.3:9-10 aramea

9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa. 10 Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. – 1.Tim.3:9-10 KR38
11 Samoin myös naisten tulee olla nöyriä ja mieleltään kirkkaita, ja kaikessa uskollisia, eikä saa olla pahan puhujia. – 1.Tim.3:11 aramea

11 Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. – 1.Tim.3:11 KR38
(!!! TL: Pahan puhuja on aramean sanonta, josta myös paholainen, akelkartsa tulee. ”Syödä, pureskella” sanatarkasti, mutta tarkoittaa nimenomaan toisille puheen kautta vahingon aiheuttamista. Tämä puuttuu kokonaan kreikasta, kuten muutamissa muissakin kohdissa UT:n puolella.)

 
12-13 Seurakuntapalvelijan tulee olla sellainen, että hänellä on yksi vaimo, ja hän johtaa lapsiaan ja huonekuntaansa kauniisti. 13 Sillä ne, jotka kauniisti palvelevat, ostavat hyvää asemaa itselleen, ja peittämättömin kasvoin saavat paljon olla siinä Messias Jeshuan uskollisuudessa. – 1.Tim.3:12-13 aramea

12-13 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. 13 Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa. – 1.Tim.3:12-13 KR38

(!!! TL: Kreikka puhuu suuresta varmuudesta. Aramea peittämättömistä kasvoista, ja menee kauniimmin raamatun ajattelutavan mukaan.)

 
14-15 Nämä minä olen sinulle kirjoittanut, kun minä toivon, että minä pian tulen sinun luoksesi. 15 Ja mutta jos on niin, että minä viivyn, että tietäisit, kuinka tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. – 1.Tim.3:14-15 aramea

14-15 Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, 15 että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. – 1.Tim.3:14-15 KR38
16 Ja todellakin; suuri on tämä puhtauden salaisuus, joka paljastettiin lihassa ja vanhurskautettiin hengen kautta, ja näyttäytyi enkeleille ja julistettiin kansakuntien keskuudessa, ja uskottiin maailmalle, ja kohosi ylös kirkkaudessa! – 1.Tim.3:16 aramea

16 Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. – 1.Tim.3:16 KR38
(!!! TL: Paavali sisällyttää arameassa ajatuksen Melkizedekistä, malak’azaddak, enkeli/vanhurskautettu. ”Suuri puhtaus” taas on rab kanotha, joka sisältää ajatuksen ylipapista, rab kahna; muutenkin runomuotoiseen jakeeseen on kätketty juutalainen ajattelutapa leeviläisestä papistosta ja kuninkaallisesta papistosta!)

 
Luku 4

1 Mutta henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina yksi toisensa jälkeen luovutaan uskosta, ja kuljetaan valheen hengen perässä, ja riivaajien oppien perässä. – 1.Tim.4:1 aramea
1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja  – 1.Tim.4:1 KR38

(!!!)

2 Nämä, jotka ovat vääryyden valheiden muodossa, ja puhuvat petoksia ja paaduttavat omaatuntoaan. – 1.Tim.4:2 aramea
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty – 1.Tim.4:2 KR38

(!!! TL: Suomalaisissa raamatuissa on poltinrauta. Se tulee Agricolalta, joka on ilmeisesti käyttänyt tässä kirjeessä pohjana KJV, koska englannin sear on verbinä paaduttaa, ja substantiivina poltinrauta.)

 
3-5 Ja kieltävät menemästä naimisiin, ja pidättäytymään ruuasta; näistä, jotka Jumala loi käytettäväksi ja kiitokselle niille, jotka uskovat ja tuntevat totuuden. 4 Koska kaikki, mitä on luotu, on Jumalalle kaunista, eikä ole mitään hylättävää, jos otetaan vastaan kiitoksen kautta. 5 Sillä se pyhitetään Jumalan sanan, ja rukouksen kautta.  – 1.Tim.4:3-5 aramea
3-5 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. 4 Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; 5 sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.  – 1.Tim.4:3-5 KR38

6 Jos näitä opetat, olet oleva veljillesi hyvä Messias Jeshuan työntekijä, samalla kun kasvat niiden uskon sanojen kautta, ja sen hyvän opetuksen kautta, jolla sinua on opetettu. – 1.Tim.4:6 aramea
6 Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. – 1.Tim.4:6 KR38

(!!! TL: Kreikkakin puhuu ennemmin kasvamisesta, kuin itsensä ravitsemisesta. Tällainenkin käännösvirhe viittaa KJV suuntaan. Sama koskee myös sitä ”lastensynnyttämisen kautta pelastumista”.)

 
7 Mutta ikävistä vanhojen naisten juoruista pysy erossa, ja harjoita sieluasi puhtaudessa! – 1.Tim.4:7 aramea
7 Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. – 1.Tim.4:7 KR38

(!!! TL: Tai ehkä, ”harjoita itseäsi puhtauden kautta”.)

 
8-9 Sillä ruumiin harjoitus hyödyttää vähän, tätä aikaa varten, mutta se puhtaus hyödyttää kaikessa, ja sille on elämän lupaus, tälle ajalle, ja tulevalle. 9 Se sana on luotettava, ja vastaanottamisen arvoinen. – 1.Tim.4:8-9 aramea

8-9 Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. 9 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. – 1.Tim.4:8-9 KR38
10 Sillä tämän tähden me teemme työtä ja meitä pilkataan, joiden toivo on elävässä Jumalassa, joka on kaikkien ihmislasten elämän antaja – erityisesti uskovien. – 1.Tim.4:10 aramea

10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. – 1.Tim.4:10 KR38
(!!! Pilkata <> kilvoitella; Elämän antaja <> vapahtaja.  TL: Kreikassa kilvoittelemme.    מתחסדינן on luettu ןמתחסמינ Ehkä siksi, että sana on tutumpi?)

 
11-12 Näitä opeta ja käske. 12 Älköön kukaan halveksiko nuoruuttasi, vaan ole sinä esimerkki uskoville, sanassa ja käytöksessä, ja rakkaudessa ja uskossa ja puhtaudessa. – 1.Tim.4:11-12 aramea

11-12 Tätä käske ja opeta. 12 Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. – 1.Tim.4:11-12 KR38
13 Kunnes minä tulen, ole ahkera lukemisessa ja esirukouksessa, ja opettamisessa. – 1.Tim.4:13 aramea

13 Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. – 1.Tim.4:11-13 KR38
(!!! TL: Kreikassa on esirukouksen sijasta lohduttaminen, paraklesei, ajatuksena ilmeisesti kreikkaan pohjautuva malli, jossa kreikan parakletos rukoilee puolestamme. Arameassa Johanneksen evankeliumissa on parak lita, ”kirottujen lunastaja”, joka on helppo transliteroida suoraan kreikkaan. Sanoisin muuten, että toisin päinkin, mutta Johanneksessa on paljon aramean alkuperää tukevaa materiaalia.)

 
14 Eikä tule halveksia sitä lahjaa, joka sinussa on – joka sinulle on annettu sen profetian kautta, ja vanhimmiston käsien päälle asettamisen kautta. – 1.Tim.4:14 aramea

14 Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. – 1.Tim.4:14 KR38
(!!! Lahja <> armolahja. Tämä sama ero myös kaikkialla muualla UT:ssa.)

 
15 Ajattele näitä, ja elä näissä, että sen tuntisivat ne kaikki, joiden eteen sinä tulet.  – 1.Tim.4:15 aramea

15 Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. – 1.Tim.4:15 KR38
16 Ja ole sielussasi valveilla, ja opetuksessasi, ja tarkkaile niitä. Sillä kun näitä teet, sinun sielusi elää, samoin niiden, jotka sinua kuulevat. – 1.Tim.4:16 aramea

16 Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. – 1.Tim.4:16 KR38

 
Luku 5

1 Vanhinta älä nuhtele, vaan anna hänen olla sinulle kuin isä, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sinun veljiäsi. – 1.Tim.5:1 aramea
1 Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niinkuin isää, nuorempia niinkuin veljiä, – 1.Tim.5:1 KR38

1 (Kreikka käskee neuvomaan. ”Anna hänen olla”, אפיסיהי on luettu ”epistotav” אפיסיטו.)

 
2 Ja vanhemmat naiset kuin äidit, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sisarenne, kaikessa puhtaudessa. – 1.Tim.5:2 aramea

2 vanhoja naisia niinkuin äitejä, nuorempia niinkuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. – 1.Tim.5:2 KR38
3-4 Kunnioita leskiä – niitä, jotka todellakin ovat leskiä. 4 Ja jos leskellä on luonaan lapsia tai lastenlapsia, opetettakoon, että ensisijaisesti lapset hoitavat huonekuntaansa, ja siten osoittavat kunniaa vanhemmilleen, sillä tämä on Jumalan edessä vastaanotettavaa. – 1.Tim.5:3-4 aramea

3-4 Kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä. 4 Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. – 1.Tim.5:3-4 KR38
5 Mutta sellainen, joka todellakin on leski ja yksinäinen, tämän toivo on Jumalassa, ja hän pysyy rukouksessa ja esirukouksessa, yöt ja päivät. – 1.Tim.5:5 aramea

5 Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alinomaa, yötä päivää; – 1.Tim.5:5 KR38
6 Mutta sellainen, joka palvoo urheilukilpailuja, on eläessään kuollut.  – 1.Tim.5:6 aramea

6 mutta hekumoitseva on jo eläessään kuollut. – 1.Tim.5:6 KR38

(!!! Vielä kauan Paavalin kirjoituksen jälkeen järjestettiin Kreikassa antiikin olympialaisia. Urheilu on nykyisin kuin suurta viihdeteollisuutta ja esillä kaikkialla päivän uutistarjonnassa. TL: Tällaista lausetta ei kreikkaan voi laittaa. Jokainen kyllä tietää sen. Kreikan sana spatalosa ei muuten edes ole mikään ”hekumoitseva” vaan sana on Hesekielistä, Sodoman synti, jossa se on ”huoleton lepo”.)

 
7 Näitä käske heille, että olisivat ilman pahuuksia. – 1.Tim.5:7 aramea
7 Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomat. – 1.Tim.5:7 KR38

8 Sillä jos joku ei uskollisesti hoida niitä, jotka erityisesti ovat hänen omaa huonekuntaansa, tämä on haudannut uskollisuutensa, ja hän on pahempi kuin ne, jotka eivät ole uskovia.  – 1.Tim.5:8 aramea
8 Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. – 1.Tim.5:8 KR38

9 Valitse sen tähden sellainen leski, joka ei ole alle kuusikymmentä vuotta; sellainen, jolla on ollut yksi aviomies. – 1.Tim.5:9 aramea
9 Luetteloon otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole kuuttakymmentä vuotta nuorempi ja joka on ollut yhden miehen vaimo, – 1.Tim.5:9 KR38

(!!! TL: Valitse mihin? Kreikka käyttää samaa sanaa, sen voi kyllä kääntää ”luetteloi” kreikasta.)

 
10 Ja hänellä on teoista kaunis todistus, jos hän on kasvattanut lapsia, jos hän on ottanut vastaan vieraita, jos hän on pessyt pyhien jalkoja, jos hän on lohduttanut kärsiviä, jos hän on vaeltanut kaikessa hyvässä työssä. – 1.Tim.5:10 aramea

10 josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettuja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. – 1.Tim.5:10 KR38
11 Mutta niitä leskiä, jotka ovat nuoria, vältä. Sillä he voivat erota Messiaasta ja etsiä miehiä. – 1.Tim.5:11 aramea

11 Mutta nuoret lesket hylkää; sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, – 1.Tim.5:11 KR38
12 Ja se heidän tuomionsa nousee, sillä he ovat hylänneet ensimmäisen uskollisuutensa. – 1.Tim.5:12 aramea

12 tahtovat he mennä naimisiin, ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hyljänneet. – 1.Tim.5:12 KR38
(!!! Jakeet 11 ja 12 menevät päällekkäin. Kreikan naimisiin menon kieltäminen ei voi olla totta, koska ei Paavali olisi sellaista kirjoittanut. Myöhemmin jakeessa 14 myös kreikassa kehotetaan menemään naimisiin.  Aramean jakeesta 11 ilmenee, että Paavali varoittaa nuorista leskistä, jotka etsivät miehiä.)

 
13 Mutta he myös oppivat laiskoiksi, kun kiertelevät talosta taloon, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös lisäävät puheita ja päästävät suustaan turhuuksia ja puhuvat sellaista, mikä ei ole sopivaa. – 1.Tim.5:13 aramea

13 He oppivat kylää kierrellessään vielä laiskoiksikin, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi ja monitouhuisiksi ja sopimattomia puhumaan. – 1.Tim.5:13 KR38
14 Sen tähden minä tahdon, että ne nuoret menevät naimisiin ja kantavat lapsia ja hoitavat omia kotejaan, eivätkä antaisi vastustajille yhtäkään moitteen sijaa. – 1.Tim.5:14 aramea

14 Minä tahdon sentähden, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen. – 1.Tim.5:14 KR38
15 Sillä jo valmiiksi he ovat alkaneet, yksi toisensa jälkeen, kääntymään satanan perään. – 1.Tim.5:15 aramea

15 Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. – 1.Tim.5:15 KR38
16 Jos jollain uskovalla tai uskovalla naisella on leskiä, tukekoon heitä, eikä tule taakoittaa seurakuntaa, että niille, jotka ovat oikeasti leskiä, olisi todellakin tarpeeksi. – 1.Tim.5:16 aramea

16 Jos jollakin uskovaisella naisella on leskiä, niin pitäköön niistä huolen, älköönkä seurakuntaa rasitettako, että se voisi pitää huolta oikeista leskistä. – 1.Tim.5:16 KR38
(!!! Arameassa tarkoitetaan sekä mies- että naisleskiä.)

 
17 Ne vanhimmat, jotka kauniisti johtavat, ansaitsevat kaksinkertaisen kunnian, erityisesti ne, jotka raatavat sanassa ja opetuksessa. – 1.Tim.5:17 aramea

17 Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. – 1.Tim.5:17 KR38
18 Sillä kirjoitus sanoo, että ”älä sido kulkevaa härkää”, ja ”työmies on palkkansa ansainnut”. – 1.Tim.5:18 aramea

18 Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut." – 1.Tim.5:18 KR38
19-20 Älä hyväksy syytöstä vanhinta vastaan, paitsi kahden tai kolmen todistajan suulla. 20 Synnin tekijöitä nuhtele jokaisen edessä, että myös muut kunnioittaisivat. – 1.Tim.5:19-20 aramea

19-20 Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. 20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. – 1.Tim.5:19-20 KR38
(!!! Kunnioittaa <> pelätä.)

 
21 Minä todistan sinulle, Jumalan, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ja hänen väkevien enkeleidensä edessä, että tarkkaile näitä, äläkä ole kovin äkkipikainen missään asiassa, äläkä missään toimi puolueellisesti. – 1.Tim.5:21 aramea

21 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta. – 1.Tim.5:21 KR38
(!!!)

 
22 Älä laita pikaisesti käsiä kenenkään päälle, äläkä osallistu vieraisiin synteihin. Varjele sielusi puhtaana! – 1.Tim.5:22 aramea
22 Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. – 1.Tim.5:22 KR38

23 Ja älä enää juo vain vettä, vaan juo vähän viiniä, vatsasi tähden ja sairautesi tähden. – 1.Tim.5:23 aramea
23 Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. – 1.Tim.5:23 KR38

(!!! TL: Vakava, todellinen sairaus, amen- sanajuurena.)

 
24 On olemassa sellaisia ihmisiä, joiden synnit tunnetaan, ja nämä ovat ensimmäisenä menossa sinne tuomiolle, ja on sellaisia, jotka menevät heidän perässään. – 1.Tim.5:24 aramea
24 Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin; – 1.Tim.5:24 KR38

25 Samoin on myös hyviä, tunnettuja tekoja, sellaisia, joita ei voida pitää kätkettynä. – 1.Tim.5:25 aramea
25 samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. – 1.Tim.5:25 KR38

(!!!)

 
Luku 6

1 Nämä, jotka ovat työnteon ikeen alla, pitäköön isäntiään kaikessa kunniassa, ettei Jumalan nimi ja hänen opetuksensa tule pilkatuksi. – 1.Tim.6:1 aramea
1 Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi. – 1.Tim.6:1 KR38

(!!! TL: Varsinaisesti abed on tekemistä seemiläisissä kielissä, sana käännetään usein orjuudeksi, mutta kyse ei ole siitä, kuinka orjuus mielletään nykysuomessa. Siksi työnteko on sopivampi ja tarkempi suomennos.)

 
2 Mutta ne, joilla on uskovat isännät, älköön halveksiko heitä, heidän veljiään, vaan erityisesti palvelkoon niitä, jotka ovat uskovia ja rakkaita, että nämä virvoittuisivat omassa palvelutehtävässään. Näitä heille opeta ja heiltä pyydä. – 1.Tim.6:1-2 aramea

2 Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita. – 1.Tim.6:2 KR38
(!!!)

 
3 Mutta jos joku opettaa toisenlaista opetusta, eikä kiinnity niin meidän Herramme Jeshuan, Messiaan terveisiin sanoihin, ja Jumalan kunnioittamisen opettamiseen, – 1.Tim.6:3 aramea
3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, – 1.Tim.6:3 KR38

(!!! TL: Kreikka käyttää jumalisuutta, eräänlaista hurskautta, eusebeia.)

 
4 Kun tällaista tuodaan esiin, ei se ole tietoa, vaan voimattomuutta, kiistelyä ja väittelyä sellaisista sanoista, joiden kautta tulee kateutta ja riitaa, ja pilkkaa, ja pahat ajatukset vahvistuvat. – 1.Tim.6:4 aramea

4 niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, – 1.Tim.6:4 KR38
(!!! TL: Tieto, jada, on sydämen tasolla tuntemista, sekä hebreassa, että arameassa. ”Minä tunnen sinun tekosi”.)

 
5 Ja niiden ihmislasten vaivannäkö on heidän mielessään turmeltunutta, ja heidät on petetty pois totuudesta, ja he toivovat, että rahan tekeminen olisi Jumalan kunnioittamista. Mutta sinä, pysy erossa heistä. – 1.Tim.6:5 aramea

5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. – 1.Tim.6:5 KR38
(!!! TL: Ensimmäisellä sanalla, shachak, on todella paljon merkityksiä, menin TgProv.31:7 sanan mukaan. Mielenkiintoista, että viimeinen virke on mukana Bysantin kreikassa ja puuttuu katolisista versioista, on kuitenkin joissain länsimaisissa, kuten KJV.)

 
6 Sillä se meidän suuri voittomme on sellainen Jumalan kunnioitus, joka riittää meidän tarpeisiimme. – 1.Tim.6:6 aramea

6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.  – 1.Tim.6:6 KR38
(!!! TL: Voitto on tässä kaupankäyntitermi, ja jae on siis jatkoa edelliseen lauseeseen.)

 
7-8 Sillä me emme ole tuoneet mitään maailmaan, ja me tiedämme, ettemme pysty mitään viemäänkään.8 Tämän tähden, meille riittää syötävä ja vaatetus. – 1.Tim.6:7-8 aramea

7-8 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; 8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. – 1.Tim.6:7-8 KR38
9 Mutta ne, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusauksiin ja ansoihin, ja moniin himoihin, jotka ovat tyhmiä ja vahingollisia, ja he vajoavat siinä ihmislasten tuhossa ja kadotuksessa. – 1.Tim.6:9 aramea

9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. – 1.Tim.6:9 KR38
(!!! Arameassa tulee hyvin esille Herran päivä eli Jeesuksen saapuminen maan päälle.)

 
10 Mutta näiden kaikkien juuri on rahan ystävyys, ja on ihmisiä, jotka ovat sitä halunneet, ja ovat eksyneet uskollisuudesta, ja aiheuttaneet omille sieluilleen monia vaivoja. – 1.Tim.6:10 aramea

10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. – 1.Tim.6:10 KR38
11 Mutta sinä, oi Jumalan mies, pakene näitä, ja tavoittele vanhurskautta ja puhtautta, ja uskollisuutta ja rakkautta, ja kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. – 1.Tim.6:11 aramea

11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. – 1.Tim.6:11 KR38
(!!! Puhtaus <> jumalisuus ; Nöyryys <> hiljaisuus.)

 
12 Ja taistele hyvä uskollisuuden taistelu, ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja parhaalla kiitoksella tunnustettu monien todistajien edessä. – 1.Tim.6:12 aramea

12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. – 1.Tim.6:12 KR38

(!!! TL: Aramean sanaleikki ’oodith toodith’, tunnustettu kiitoksella. Tunnustaminen on tässä ilmeisesti osittain juuri tämän sanayhdistelmän takia, se merkitsee velallisen tunnustamista velattomaksi.)

 
13 Minä todistan sinulle, Jumalan edessä – Hänen, joka antaa kaikille elämän – ja Jeshuan, Messiaan, edessä, joka todisti Pontius Pilatuksen edessä kauniin todistuksen, – 1.Tim.6:13 aramea

13 Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, – 1.Tim.6:13 KR38
14 että pitäisit käskyt, ilman saastutusta ja virheettömänä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestymiseen saakka. – 1.Tim.6:14 aramea

14 että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, – 1.Tim.6:14 KR38
15 Hän, jonka siunattu ja voimallinen Jumala on määräaikanaan elävöittävä, se ainoa kuningasten kuningas, ja se herrojen Herra! – 1.Tim.6:15 aramea

15 jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,  – 1.Tim.6:15 KR38
(!!!)

 
16 Hän, joka ei ainoastaan ole turmeltumaton, ja asustaa sellaisessa valkeudessa, jota ei kukaan pysty lähestymään, eikä kukaan ihmisistä ole häntä nähnyt – eikä edes voi häntä nähdä – hän, jonka on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti, amen! – 1.Tim.6:16 aramea
16 jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen. – 1.Tim.6:16 KR38

(!!! TL: Turmeltunut מתחבל on ajateltu jollain tavalla ”kuolema tyhjä”, מתהבל. Minun on helppo ymmärtää tämä, koska itsekin automaattisesti ajattelen usein mem – tav - alkuiset sanat kuolemaan liittyviksi.)

 
17 Käske tämän maailman rikkaita, etteivät ylpeilisi mielessään, etteivät luottaisi hyvinvointiin, eivätkä asettaisi varmuuttaan siihen, vaan elävään Jumalaan, häneen, joka antaa meidän lohdutukseksemme kaikkea rikkaasti. – 1.Tim.6:17 aramea

17 Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, – 1.Tim.6:17 KR38
(!!! TL: ”Ettei sen päälle varmuutta”, on kreikassa vain epävarma, ainoastaan tässä käytetty sana. Sana tulee lukuvirheestä, kun vokaalimerkkejä ei ole. Mutta ”rikkaille” annetaan ”rikkaasti”, on Paavalin ajatus. Myös kreikassa.)

 
18 Ja tekisivät hyviä tekoja, ja rikastuisivat kauniiden töiden kautta, ja olisivat valmiina antamaan ja jakamaan. – 1.Tim.6:18 aramea

18 kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, – 1.Tim.6:18 KR38
19 Ja asettaisivat omille sieluilleen sen parhaan perustuksen, sitä tulevaa varten, että tarttuisivat kiinni todelliseen elämään. – 1.Tim.6:19 aramea

19 kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. – 1.Tim.6:19 KR38
20 Oi Timothee, varjellu tämän kautta, joka sinulle on uskottu, ja pakene turhia puhumisia, ja valhetiedon vääryyksiä! – 1.Tim.6:20 aramea

20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, – 1.Tim.6:20 KR38
(!!! TL: ”Äänen tytär” on aramean sanonta. Timothee on näköjään lempinimi.)

 
21 Sillä nämä, jotka sellaista harjoittavat, ovat eksyneet uskosta. Siunaus kanssasi! Amen. – 1.Tim.6:21 aramea

21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne! – 1.Tim.6:21 KR38
(!!! TL: Ainakin KR38 menee taas KJV mukaan, koska englannin you voi olla sinä tai te)


Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/