tiistai 2. helmikuuta 2021

Uuden Testamentin käännösvertailut

 

Opi helposti lisää Jumalan Sanaa

Uuden Testamentin käännösvertailujen avulla opit helposti ja nopeasti lisää Jumalan Sanaa.


Kirjoitusten lomassa on myös selityksiä. Ne ovat aarteita, joista voi oppia paljon.

Seuraavaksi valmistumassa kirje filippiläisille

Valmiina ovat

 

Filippiläiset https://ut-vertailut.blogspot.com/2021/02/filippilaiset.html

Kolossalaiset https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/kolossalaiset_13.html

 

Tessalonikalaiset ensimmäinen kirje https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/tessalonikalaiset-ensimmainen-kirje-1.html

Tessalonikalaiset toinen kirje  https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/tessalonikalaiset-ensimmai.html


Timoteuksen 1.kirje
 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/timoteuksen-ensimmainen-kirje.html

Timoteuksen 2.kirje https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/timoteuksen-toinen-kirje.html

 

Kirje hebrealaisille luvut 1-6 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/kirje-hebrealaisille-luvut-1-6.html

Kirje hebrealaisille luvut 7-10 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/kirje-hebrealaisille-luvut-7-10.html

Kirje hebrealaisille luvut 11-13
 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/kirje-hebrealaisille-luvut-11-13.html


Pietarin 1.kirje https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/pietarin-ensimmainen-kirje.html

Pietarin 2.kirje
 
https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/pietarin-toinen-kirje.html


Juudaan kirje https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/juudaan-kirje.html

Johanneksen kirjeet
 
https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/johanneksen-kirjeet.html

Jaakobin kirje
 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/jaakobin-kirje.html


Ilmestyskirja luvut 1-5 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/ilmestyskirja-luvut-1-5.html

Ilmestyskirja luvut 6-10
 
https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/ilmestyskirja-luku-luvut-6-10.html

Ilmestyskirja luvut 11-16 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/ilmestyskirja-luvut-11-16.html

Ilmestyskirja luvut 17-22 https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/ilmestyskirja-luvut-17-22.htmlFilippiläiset

 Filippiläiset


1 Luku

1 Paulos ja Timoteos, Messias Jeshuan palvelijat, kaikille niille pyhille, jotka ovat Messias Jeshuassa; jotka ovat Filippoksessa, vanhinten ja seurakuntapalvelijoiden kanssa. – Fil.1:1 aramea

1 Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. – Fil.1 KR38

2 Siunaus kanssanne, ja rauha, isästämme Jumalasta, ja meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta– Fil.1:2 aramea

2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – Fil.1:2 KR38

3 Minä kiitän aina minun Jumalaani teitä muistaessani, – Fil.1:3 aramea

3 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, – Fil.1:3 KR38

4 kaikissa esirukouksissani teidän puolestanne, ja iloiten minä rukoilen, työtoveruutenne puolesta, – Fil.1:4 aramea

4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, – Fil.1:4 KR38

(!!! TL: Viimeinen rukous tässä on ”henkivaltojen sitomista” merkitsevä rukous. Talmud kertoo sanan selityksen, mutta ei käytä sitä; se on ollut käytössä sen ajan puhekielessä.)

5 joka on ollut evankeliumissa ensimmäisestä päivästä tähän saakka. – Fil.1:5 aramea

5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, – Fil.1:5 KR38

6 Koska minä luotan tähän, että hän, joka aloitti teissä hyvän työn, hän on täyttävä sen, meidän Herramme, Messias Jeshuan päivälle saakka. – Fil.1:6 aramea

6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. – Fil.1:6 KR38

7 Sillä siten on minun puhdasta ajatella teitä kaikkia, koska teidät on minun sydämeeni asetettu, ja minun kahleissani ja puolustaessani evankeliumin totuutta te olette minun työtovereitanisiunauksessa. – Fil.1:7 aramea

7 Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. – Fil.1:7 KR38

8 Sillä hän, Jumala, on minun todistajani, että kuinka paljon minä teitä rakastan, Messias Jeshuan armon kautta. – Fil.1:8 aramea

8 Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. – Fil.1:8 KR38

9 Ja tätä minä taas rukoilen, että lisääntyköön ja vallitkoon teidän rakkautenne tiedon kautta, ja kaikessa hengen ymmärryksessä. – Fil.1:9 aramea

9 Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, – Fil.1:9 KR38

10 Että erottaisitte ne asiat, jotka ovat sopivia, ja olisitte puhtaat, ilman loukkausta, Messiaan päivänä. – Fil.1:10 aramea

10 voidaksenne tutkiamikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, – Fil.1:10 KR38

11 Ja täynnä sitä vanhurskauden hedelmää, joka on Messias Jeshuassa, Jumalalle kirkkaudeksi ja kunniaksi. – Fil.1:11 aramea

11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. – Fil.1:11 KR38

12 Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minun tilani tuli enemmän evankeliumin edistämiseksi. – Fil.1:12 aramea

12 Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, – Fil.1:12 KR38

13 Samoin myös minun kahleeni ovat ilmestyneet Messiaan kautta koko keisarin henkivartiostolle, ja jokaiselle muullekin. – Fil.1:13 aramea

13 niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden, – Fil.1:13 KR38

14 Ja monet veljet, jotka ovat Herrassa, ovat luottavaisia minun kahleideni tähden, ja saaneet enemmän rohkeutta, vailla pelkoa puhuakseen Jumalan sanaa. – Fil.1:14 aramea

14 ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. – Fil.1:14 KR38

15 Ja jotkut saarnaavat kateudesta ja riidasta, mutta jotkut hyvästä tahdosta ja rakkaudesta Messiaaseen. – Fil.1:15 aramea

15 Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa: – Fil.1:15 KR38

16 Koska he tietävät, että minut on osoitettu evankeliumia puolustamaan. – Fil.1:16 aramea

16 nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan, – Fil.1:16 KR38

17 Mutta ne, jotka riidan kautta saarnaavat Messiasta, eivät ole vilpittömiä, vaan he toivovat, että lisäisivät kärsimystä minun kahleilleni. – Fil.1:17 aramea

17 nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestäepäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani – Fil.1:17 KR38

18 Ja tässä minä olen iloinnut, ja iloitsen, että Messiasta kaikilla tavoilla saarnataan, olipa teeskennellen tai totuudessa. – Fil.1:18 aramea

18 Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva. – Fil.1:18 KR38

19 Sillä minä tiedän, että nämä katsotaan minulle elämää varten teidän esirukoustenne kautta, ja Messias Jeshuan hengen lahjan kautta. – Fil.1:19 aramea

19 Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla, – Fil.1:19 KR38

20 Niin kuin minä toivon ja odotan, etten missään häpeäisivaan kuin peittämättömin kasvoin, koko ajan ja myös nyt, Messias kirkastuisi minun ruumiini kautta, elämässä tai kuolemassa. – Fil.1:20 aramea

20 minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. – Fil.1:20 KR38

21 Sillä minun elämäni on hän, Messias, ja jos kuolen, se on minulle hyödyksi. – Fil.1:21 aramea

21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. – Fil.1:21 KR38

(!!! TL: Jutrana, יותרנא, hyöty, Sananlaskut 14:23 ”Kaikesta vaivannäöstä on hyötyä...” –  sama sana. Eikä kreikan kerdos κέρδος ole mikään voitto, vaan hyöty. Myös KJV sanoo ”gain”. Hyöty. Mistä ”voitto” sitten tulee? Lutherilta! ”Sterben ist mein Gewinn”. Ihmettelen, miksi jopa RK seuraa kirkollista perinnettä, sanaa tarkistamatta. Voitto olisi kreikassa nikos, νῖκος 1Kor.15:54. Paavali ei ole sitä mieltä, että uskovan kuolema on voitto. Jeesuksen kuolema oli. Jae kuuluu tähän asiayhteyteen, ei irralliseksi lauseeksi.)

22 Mutta jos myös näissä eläminen, lihassa, saa aikaan hedelmää tekojeni kautta, minä en tiedä, mitä itselleni valitsen. – Fil.1:22 aramea

22 Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. – Fil.1:22 KR38

(!!! TL: Paavali puhuu kahleistaan tässä ja jakeessa 19. Ajatus puuttuu kreikasta kokonaan.)

23 Sillä minua ahdistaa nämä kaksi; minä haluaisin poistua, että olisin Messiaan kanssa, ja tämä olisi minulle paljon parempi. – Fil.1:23 aramea

23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; – Fil.1:23 KR38

24 Vaan minua myös ahdistaa ruumiissani viipyminen, teidän tahtonne tähden. – Fil.1:24 aramea

24 mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. – Fil.1:24 KR38

25 Ja tämän minä varmasti tiedän, että minä jään ja pysynteidän iloksenne ja uskollisuutenne kasvatukseksi. – Fil.1:25 aramea

25 Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyvänkaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, – Fil.1:25 KR38

26 Että kun tulen taas teidän luoksenne, minun kauttani enentyisi teidän kerskauksenne, joka on yksin Messias Jeshuassa. – Fil.1:26 aramea

26 että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. – Fil.1:26 KR38

27 Niin kuin on sopivaa evankeliumille, että olette Messiaan ohjattavina, että jos tulen, teidät näkisin, ja jos minä olen poissa, kuulisin teistä, että te seisotte yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa, ja kirkastatte kuin yhtenä sitä evankeliumin uskollisuutta. – Fil.1:27 aramea

27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, – Fil.1:27 KR38

(!!! TL: Ohjaus on tässä ennen kaikkea sanan tai puheen kautta tapahtuvaa (devar -juurella). Tsach on kirkas, sanasta tulee myös jotain naurua. Mutta aramean ”kirkastatte”, מתנצחיתון onkin luettu kreikkaan ”taistelette”,  יתון מתנצ  vain yhden kirjaimen ero. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä lukisi ין אתכתשׁ – Normaalin taistelun tai ”kilvoittelun” mukaan. ”Kuin yksi”; ajatus on Paavalin ajan midrash 2Moos.1:10 jakeesta, jossa verbit yksikössä. Kansa oli niin yksimielinen, että faaraolle näytti siltä, että he toimivat ”kuin yhtenä”.)

28 Älkääkä missään horjuko näistä, jotka seisovat meitä vastaanherättääkseen oman kadotuksensa, ja teille elämäksi. – Fil.1:28 aramea

28 vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. – Fil.1:28 KR38

(!!! TL: Tachutha on ”herätys, virvoitus”. Kreikassa tässä puhutaan ”pelastuksen merkistä”, jae antaa ainakin käännöksissä ymmärtää, että pelottomuus olisi se merkki? Sellainen ajattelutapa ei sovi muun raamatun sanoman kanssa yhteen. Eikä kreikka edes käytä normaalia merkkiä, vaan sanaa, joka on vain kolme kertaa Ut:n teksteissä, kaikki Paavalin kirjeissä; ἔνδειξις,  εως, ἡ proof  Ro 3:25f; 2 Cor 8:24. Sign, omen Phil 1:28.)

29 Ja tämä on teille Jumalalta annettu, että ette olisi uskollisia hänessä, Messiaassa, ainoastaan uskoessanne, vaan myös, jos hänen kasvojensa tähden kärsitte. – Fil.1:29 aramea

29 Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, – Fil.1:29 KR38

(!!! TL: ”Jumalasta annettu” puuttuu kreikasta. Samoin ”kasvot”, koska koko kasvojen asia ei ole kreikassa niin tärkeä kuin seemiläisissä kielissä.)

30 Ja että kestäisitte sen kamppailun, niin kuin sen, jonka te olette minun kauttani nähneet, ja nytkin minusta kuulette. – Fil.1:30 aramea

30 teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. – Fil.1:30 KR38

(!!! TL: Jae on jatkoa edelliseen, tämäkin on Jumalalta annettu. Kamppailu on agona, sama sana sekä arameassa että kreikassa. Sanan levinneisyydestä nykyisiinkin maailman kieliin on helppo päätellä, että se on alunperin seemiläistä alkuperää.)

 

Luku 2

 

1 Sen tähden, jos teillä on se lohdutus Messiaassa, ja jos sydämenne ovat täynnä rakkautta, ja jos teillä on sitä hengen yhteyttä, ja myötätuntoa ja armoa, – Fil.2:1 aramea

1 Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, – Fil.2:1 KR38

2 täyttäkää minun iloni, että teillä olisi yksi ajatus, ja yksi rakkaus ja yksi sielu, ja yksi päämäärä. – Fil.2:2 aramea

2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset – Fil.2:2 KR38

3 Ja mitään riitaa tai tarpeetonta kunniaa, älkää te tehkö, vaan jokainen mielen nöyryydessä, arvostaen lähimmäistään enemmän kuin itseään. – Fil.2:3 aramea

3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne – Fil.2:3 KR38

4 Älköönkä kukaan huolehtiko omasta sielustaan, vaan jokainen myös lähimmäistään. – Fil.2:4 aramea

4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. – Fil.2:4 KR38

5 Ja tätä ajatelkaa sielussanne; sitä, mitä myös Jeshua, Messias, ajatteli. – Fil.2:5 aramea

5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, – Fil.2:5 KR38

(!!! TL: Tässä ja edellisessä jakeessa on kreikan teksteissä todella paljon eroja toisiinsa.)

6 Hän, joka oli Jumalan luonnossaei väkisin ajatellut, että tämä olisi yhtäläinen Jumalalle. – Fil.2:6 aramea

6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muotokatsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, – Fil.2:6 KR38

7 Vaan riisui oman sielunsa, ja otti palvelijan luonnon; ja hän oli ihmislasten luonnossa ja hänen havaittiin olevan kuin miehen muodossa. – Fil.2:7 aramea

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; – Fil.2:7 KR38

8 Ja hän alensi oman sielunsa, ja oli kuuliainen kuolemaan saakka; siihen ristin kuolemaan. – Fil.2:8 aramea

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. – Fil.2:6-8 KR38

9 Tämän tähden myös Jumala on häntä paljon korottanut, ja hänelle on annettu se nimi, joka on kaikkia nimiä suurempi. – Fil.2:9 aramea

9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, – Fil.2:11 KR38

10 Että hänen, Jeshuan, nimessä, kumartavat kaikki polvet; ne, jotka ovat taivaissa ja maassa, ja ne, jotka ovat maan alapuolella. – Fil.2:10 aramea

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, – Fil.2:10 KR38

11 Ja kaikki kielet ovat tunnustava, että Jeshua, Messias, on Herra; hänen isänsä, Jumalan kirkkaudeksi. – Fil.2:11 aramea

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. – Fil.2:11 KR38

12 Sen tähden, rakkaat, niin kuin koko ajan olette kuuliaisia, ei ainoastaan silloin, kun minä olen lähellänne, vaan nytkin, kun minä olen kaukana teistä, sitä enemmän palvelkaa kunnioituksessa ja vavistuksessa sitä teidän elämänne palvelusta. – Fil.2:12 aramea

12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; – Fil.2:12 KR38

(!!! TL: Kreikkalaisen version mukaan meidän on tehtävä työtä ”että pelastuisitte”. Aramea taas kirjoittaa koko kirjeen niille, jotka Jeesus on omalla työllään pelastanut. Ajatus kreikassa lähtee siitä, että genetiivi d’ ”teidän elämänne” alussa on luettu ”että”, ja elämän tilalle taas valittu soteria, koska kreikan kielessä ei ole vastaavaa ”elämää”. Tällainen käännös saa ihmisen uskon elämän helposti horjumaan. Oikeastaan tuo palveleminen, pelach, on ”maan viljelemistä”, eli kaikkea siihen liittyvää työtä; kylvämistä, maaperän muokkausta ja hoitoa, lintujen pois ajamista...kyllä te, lukijat, tiedätte ja ymmärrätte.)

13 Sillä hän, Jumala, varjelee myös teidän tahtonne, valmistaakseen sellaisenkin asian, jota te tahdotte. – Fil.2:14 aramea

13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisenettä hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. – Fil.2:13 KR38

(!!! TL: Kreikka antaa ymmärtää, että Jumalan tahdon toteutuminen olisi ihmisistä riippuvaista.)

14 Tehkää kaikki asiat ilman valitusta, ja ilman jakaantumista. – Fil.2:14 aramea

14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, – Fil.2:14 KR38

(!!! TL: Room. 14:23 on mitpalag, מתפלגּ epäröidä. Kreikan käännös menee sen mukaan. Peleg on kuitenkin jakaantumista, myös hebreassa, 1Moos.10:25 ym., ja ajatus on siis se, että seurakunta voisi toimia ”yhdellä sydämellä”, alkuseurakunnan malliin. Jos teksti olisi kreikan käännös, tässä olisi viimeinen sana pidempi, tai joku muu sana.)

15 Että te olisitte täydelliset ja virheettömät lapset, kuin Jumalan puhdistamat, jotka kulkevat kovan ja kieron sukupolven keskellä, ja ovat näkyviä heidän keskuudessaan, kuin valkeudet maailmassa. – Fil.2:15 aramea

15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, – Fil.2:15 KR38

(!!! TL: Tavallaan jakeen voi osittain kääntää kreikastakin näin. En ymmärrä kreikan sanavalintoja tässä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, valkeuksien נהירא sijassa lukisi כוכביא.Tähdet. Olla näkyvä, lukuero kreikkaan (”olisitte”uudelleen) tulee tietysti siitä, että    אתחזו  luetaan   הוון  את , ja ”et” את ajatellaan hebrean akkusatiiviksi. Mutta sama näkemisen ja olemisen ero esiintyy säännöllisesti.)

16 Sillä te olette heille elämän paikassa, minun kerskauksekseni Messiaan päivänä, etten ollut turhaan juossut, enkä arvottomasti raatanut. – Fil.2:16 aramea

16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. – Fil.2:16 KR38

(!!! TL: Kreikka puhuu elämän sanasta. Dukta on erittäin harvinainen sana, on merkinnyt jotain tiettyä paikkaa temppelissä. Esiintyy vain muutamia kertoja rabbiinisissa teksteissä, jotka Paavali tunsi hyvin. Tässä yhteydessä tuo sana בדוכת on luettu  ת ר בדו  - ja niin paikasta saadaan sana. ”Elämän sana” on vain 1Joh.1:1, jossa  ”sana” on se profeetallinen sana, אלתא  ”Devar Chaim”- termiä ei ole olemassa, muualla kuin Delitzschillä. Myös ensimmäisen sanan voi lukea vähän eri tavalla ja saadaan kreikan ἐπέχω.)

17 Vaan vaikka minut uhrataankin, sen juhlauhrin ja palvelustyön tähden, minä iloitsen teidän uskollisuudestanne, ja riemuitsen teidän kaikkien kanssa. – Fil.2:17 aramea

17 Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; – Fil.2:17 KR38

(!!! TL: Devachta on sellainen uhri, jota uhrattiin juhlana, erityisesti pääsiäisenä. Aramea kääntää taas katseet omista ”uhritoimituksista” siihen Golgatan uhriin eräänä pääsiäisenä, kauan sitten.)

18 Samoin myös te, iloitkaa ja riemuitkaa minun kanssani! – Fil.2:18 aramea

18 samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun kanssani! – Fil.2:18 KR38

19 Mutta minä toivon Herramme Jeshuan kautta, että lähetän Timotheos’n pian teidän luoksenne, että minä saisin rauhoittua, kun saan tietää teistä. – Fil.2:19 aramea

19 Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka teidän on. – Fil.2:19 KR38

(!!! TL: Tässä on esimerkki alef - sanan käytöstä arameassa. Sanaa käytetään opettamisesta muuallakin, targumeissakin. Tätä taustaa vasten ne ilmestyskirjan 144,000 voi olla myös ”144 opettajaa”.)

20 Sillä minulla ei ole täällä toista, joka olisi kuin oma sieluni. Hän varmasti pitää teistä huolta. – Fil.2:19-20 aramea

20 Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne; – Fil.2:20 KR38

 21 Sillä he kaikki etsivät sitä, mitä on heidän omissa sieluissaaneivätkä Jeshuan, Messiaan. – Fil.2:21 aramea

21 sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. – Fil.2:21 KR38

22 Mutta hänen todistuksensa te tiedätte; että niin kuin poika oman isänsä kanssa, samoin hän on työskennellyt kanssani evankeliumissa. – Fil.2:22 aramea

22 Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niinkuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. – Fil.2:22 KR38

(!!! TL: Paavali käyttää tässä kirjeessä ensimmäisen kerran aramean sevarta, ”toivon sana”, evankeliumia.)

23 Tätä minä toivon, että saan lähettää hänet teidän luoksenne niin pian, kuin olen nähnyt hänet luonani. – Fil.2:23 aramea

23 Hänet minä siis toivon voivani lähettää heti, kun olen saanut nähdä, miten minun käy. – Fil.2:23 KR38

24 Ja minä luotan Herraani, että myös minä tulen pian teidän luoksenne. – Fil.2:24 aramea

24 Ja minä luotan Herrassa siihen, että itsekin pian olen tuleva. – Fil.2:24 KR38

25 Mutta nyt, tahto pakotti minua lähettämään teidän luoksenne Epafroditus, veli, joka on auttaja ja työmies, joka on minun kanssani, mutta on teidän lähettiläs, ja minun tarpeideni palvelija. – Fil.2:25 aramea

25 Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni ja työkumppanini, ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. – Fil.2:25 KR38

(!!! TL: Apostoli on sama sana kuin lähetetty, lähettiläs, arameassa. Tsevutha, tahto, ehkä sen voi kääntää olosuhteeksikin. ”Tilanne kehotti”.  Työmies, papillisella aspektilla. Palvelija, seurakuntapalvelija.)

26 Koska hän ikävöi teidän kaikkien näkemistä, ja hän oli surullinen, kun tiesi teidän kuulleen, että hän sairasti. – Fil.2:26 aramea

26 Sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. – Fil.2:26 KR38

27 Sillä hän myös sairasti, kuolemaan saakka, vaan Jumala armahti häntä, mutta ei ainoastaan häntä, vaan myös minua, ettei minulle olisi murhetta murheen päälle. – Fil.2:27 aramea

27 Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä; mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. – Fil.2:27 KR38

(!!! TL: Tässä tulee esiin aramean ja hebrean sanonnat, kuinka siunaukset, armot ja kirouksetkin, tulevat sanatarkasti ihmisen päälle. ”Jumalan armo oli hänen päällään”, mutta laitoin sen suomennokseen luettavuuden takia lyhyemmin.)

28 Sen tähden minä varmasti lähetän hänet teidän luoksenne, että kun te taas näette hänet, te iloitsette, ja minulla on oleva pieni hengähdystauko. – Fil.2:28 aramea

28 Lähetän hänet sentähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. – Fil.2:28 KR38

(!!! TL: Hengähdyksen sijasta kreikka käyttää tässä sanaa alypos,  ἄλυπος,  jota ei esiinny missään muodossa, missään  muualla kreikankielisessä tekstissä, ei edes LXX puolella. Sana on tulkittu ”murheista vapaaksi”. Pieni, vähäinen on kokonaan poissa kreikan teksteistä.)

29 Sen tähden vastaanottakaa hänet Herrassa, kaikessa ilossa, ja ne, jotka samoin ovat, pitäkää kunniassa. – Fil.2:29 aramea

29 Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää semmoisia kunniassa; – Fil.2:29 KR38

30 Sillä Messiaan työn tähden hän oli lähellä kuolemaa, ja tallasi jalkoihinsa omaa sieluaanettä täyttäisi sen, mitä siitä palvelustyöstä minun luonani teiltä puuttui. – Fil.2:30 aramea

30 sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. – Fil.2:30 KR38

 

3 Luku

 

1 Sen tähden, veljeni, iloitkaa meidän Herrassamme näistä, kun näiden kirjoittaminen teille ei minua väsytä, vaan on teidän loistoksenne! – Fil.3:1 aramea

1 Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. – Fil.3:1 KR38

(!!! TL: Loisto on zohar, sillä on myös varjeleva ja huolehtiva merkitys. Mark.14:44 kreikka käyttää sanaa asfalos, ἀσφαλῶς ”tarkoin vartioituna” - merkityksessä. Se on vähän kaukaa haettua, tässä kun ei ole kyse vankien vartioimisesta, vaan vapaista Jumalan lapsista.)

2 Varokaa niitä koiria, varokaa niitä pahantekijöitä, varokaa niitä ympärileikkaajia! – Fil.3:2 aramea

2 Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja. – Fil.3:2 KR38

3 Sillä ympärileikattuja olemme me, nämä, jotka palvelemme Jumalaa hengen kautta, ja kirkastamme Jeshuaa, Messiasta, emmekä luota lihaan. – Fil.3:3 aramea

3 Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, – Fil.3:3 KR38

4 Kun minulla oli, mihin asettaa luottamus myös lihassa. Sillä jos joku toivoo, että luottamuksensa olisi lihassa, minä vielä enemmän kuin hän, – Fil.3:4 aramea

4 vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, – Fil.3:4 KR38

5 ympärileikattu poika kahdeksantena päivänä, Israelin perheestä, Benjaminin heimostahebrealainen, hebrealaisen poika, kirjoitetussa sanassa fariseus. – Fil.3:5 aramea

5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, – Fil.3:5 KR38

6 Intohimoinen seurakunnan vainoaja, ja siinä sanan vanhurskaudessa minä olin ilman rikoksia. – Fil.3:6 aramea

6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. – Fil.3:6 KR38

7 Vaan nämä, joista oli minulle hyötyä, minä luin ne itselleni menetykseksi, Messiaan tähden. – Fil.3:7 aramea

7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. – Fil.3:7 KR38

8 Minä myös ajattelen ne kaikki menetykseksi Messias Jeshuan, minun Herrani, suuruuden tuntemisen rinnalla; hänen, jonka tähden minä menetin kaiken, ja pidin niitä kuin lantana, että saisin Messiaan. – Fil.3:8 aramea

8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen  – Fil.3:7 KR38

 9 Ja minun havaittaisiin olevan hänessä, kun minulla ei ole sitä oman sieluni vanhurskautta, joka tulee kirjoitetusta sanasta, vaan se, joka tulee Messiaan uskollisuudesta; joka on se vanhurskaus, joka on Jumalasta. – Fil.3:9 aramea

9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; – Fil.3:9 KR38

10 Että sen kautta tuntisin Jeshuan, ja hänen ylösnousemuksensa voiman, ja ottaisin osaa hänen kärsimyksiinsä ja liittyisin hänen kuolemaansa. – Fil.3:10 aramea

10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, – Fil.3:10 KR38

(!!! TL: Liittyminen on tässä veren kautta liittymistä.)

11 Että ehkä kykenen pääsemään siihen ylösnousemukseen, joka on kuolleista. – Fil.3:11 aramea

11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. – Fil.3:11 KR38

(Aramean mukaan ”kuolleista” on sanatarkasti ”kuolleiden huoneesta”.)

12 Ei niin, että olisin jo saanut tai päässyt loppuun, vaan minä juoksen, että ehkä saisin omakseni sen, joka on Messias Jeshuan tähden minulle siirretty. – Fil.3:12 aramea

12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. – Fil.3:12 KR38

(!!! TL: Siirtää on tässä kokonaan juridinen omaisuuden siirtotermi.)

13 Veljenien minä omasta sielustani luuleettä olisin sen saavuttanut, mutta yhden minä tiedän; sen, joka on takanani, minä olen unohtanut, ja sitä, mikä on edessäni, minä tavoittelen. – Fil.3:13 aramea

13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, – Fil.3:13 KR38

14 Ja minä juoksen kohti niitä häitä, että saan sen palkinnon, johon minut Jumala on ylhäältä kutsunut, Jeshuan, Messiaan kautta. – Fil.3:14 aramea

14 minä riennän kohti päämääräävoittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. – Fil.3:14 KR38

(!!! TL: Zekoth on ”palkinto tulevassa maailmassa” ja Nish on hääjuhlan alku. Jokainen voi itse tarkistaa esim. Jastrowin sanakirjasta, jos haluaa. Paavali käyttää esimerkiksi palkinnosta kokonaan rabbiinista termiä, eikä kyse siis olekaan mistään kreikkalaisesta kilpaurheilusta, joka oli tuon ajan uskovalle kauhistus.)

15 Sen tähden ne, jotka ovat loppuun pääsemässä, näitä ajatelkoon, ja jos jotkut ajattelevat toisella tavalla, myös tämän on Jumala teille paljastava. – Fil.3:15 aramea

15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. – Fil.3:15 KR38

16 Kuitenkinettä tämän saavutamme, seuratkaamme sitä polkua yhdessä, ja yhdessä yhteydessä. – Fil.3:16 aramea

16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! – Fil.3:16 KR38

(!!! TL: Yhteys on tässä, 2Kor.6:16 ja Ef.4:3, ei muualla. Polku ei siis ole mikään valtatie, vaan kapea polku, ja sitä tulisi kulkea niin yksimielisesti, että tuo polun seuraaminenkin on yksikkömuodossa. Paavalilla on tässä sama ajatus, kun Elia ja Elisa kulkivat yhdessä, ja siinäkin verbin mukaan vain yksi kulkee. 2Kun.2:1. Tällaista ei tietenkään voi tuoda esille käännöksissä, raamattutunneissa kyllä.)

17 Olkaa samanlaisia kanssani, veljeni, ja tarkkailkaa näitä, että samoin vaellatte, kuin olette meidän kauttamme mallin nähneet. – Fil.3:17 aramea

17 Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. – Fil.3:17 KR38

(!!! TL: Vaellus, halaka, on normaalin uskovan jokapäiväistä elämää, Nooan esimerkin mukaan, 1Moos.6:9, ja on aina ollut erittäin tärkeä termi sekä alkuseurakunnalle, että messiaanisille ja juutalaisille nykyisinkin.)

18 Sillä on paljon, jotka toisella tavalla vaeltavat, ne, joista minä olen monet kerrat teille sanonut.  Mutta nyt minä itkien sanon, että he ovat Messiaan ristin vastustajia. – Fil.3:18 aramea

18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; – Fil.3:18 KR38

19 Heidän loppunsa on kadotus, ne joiden jumalana on heidän vatsansa, ja heidän kirkkautensa on heidän häpeänsä kautta; nämä, joiden ajatukset ovat maassa. – Fil.3:19 aramea

19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. – Fil.3:19 KR38

20 Mutta meidän papillinen palvelutehtävämme on taivaissa, ja sieltä me odotamme elämän antajaameidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta. – Fil.3:20 aramea

20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, – Fil.3:20 KR38

(!!! TL: Pulchana on temppelissä suoritettavaa papillista palvelusta. Mielenkiintoista, että kreikassa on politeuma, πολίτευμα, sana, joka esiintyy vain tässä, ja ainakin nykyajan sanakirjojen mukaan merkitys on jonkinlainen siirtokunta. Toisin sanoen; aramean פולחנן on luettu  ןיתפול ja käännetty tukemaan juutalaisen ikivanhan opetuksen sijasta kreikkalaista Gibraltarin takana olevaa paratiisisaari - yhdyskuntaa. Samalla poistuu papillisen tehtävän ajattelemisen tarve. Elämän antaja, machina, on yleinen sana Jeesuksesta arameassa. Kreikka käyttää pelastajaa, joka ei kerro tästä ”elämästä” lainkaan, vaan enemmänkin tuottaa kysymyksiä, ”pelastaa mistä?”.)

21 Sillä hän on muuttava meidän nöyryytyksemme ruumiin, joka on oleva hänen kirkkautensa ruumiin kaltainen, niin kuin se hänen suuri voimansa, jonka kautta kaikki on tehty hänelle alamaiseksi. – Fil.3:21 aramea

21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. – Fil.3:21 KR38

 

4 Luku

 

1 Sen tähden, rakkaat veljeni, ja ystäväni ja iloni, ja minun kruununi; samoin tekin seisokaa meidän Herrassamme, rakkaani! – Fil.4:1 aramea

1 Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat! – Fil.4:1 KR38

2 Euhodiaa ja Suntikea minä pyydän, että he olisivat yksimielisiä meidän  Herrassamme. – Fil.4:2 aramea

2 Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. – Fil.4:2 KR38

3 Myös teistä, minun ikeeni todelliset kantajat, minä pyydän, että olisitte auttamassa niitä, jotka minun kanssani tekevät evankeliumin työtä, Klemis’n kanssa, ja muiden auttajieni kanssa; ja niitä, joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjassa. – Fil.4:3 aramea

3 Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. – Fil.4:3 KR38

(!!! TL: ”Ikeeni kantaja” eli työtoveri on KR38 laitettu kreikasta transliteroituna. KJV menee aramean mukaan.)

4 Iloitkaa koko ajan meidän Herrassamme; ja taas minä sanon, iloitkaa! – Fil.4:4 aramea

4 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! – Fil.4:4 KR38

5 Ja tulkoon teidän nöyryytenne kaikkien ihmisten tietoon. Meidän Herramme on lähellä! – Fil.4:5 aramea

5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. – Fil.4:5 KR38

6 Älkää mistään murehtiko, vaan koko ajan rukouksessa ja esirukouksessa, ja kiitoksessa, saattakaa pyyntönne tietoon Jumalan edessä. – Fil.4:6 aramea

6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, – Fil.4:6 KR38

(!!! TL: Murehtimisesta käytetään samaa sanaa kuin Snl.14:23. Siinä se sana liittyy ”vaivan näkemiseen”.)

7 Ja se Jumalan rauha, joka on kaikkia ajatuksia suurempi, on pitävä teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeshuassa, Messiaassa. – Fil.4:7 aramea

7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. – Fil.4:7 KR38

8 Sen tähden, veljeni, ne asiat, jotka ovat totuutta, ja jotka ovat kestäviä, ja jotka ovat vanhurskaita, ja jotka ovat puhtaita, ja jotka ovat armollisia, ja jotka ovat ylistyksen arvoisia, ja niitä kirkkauden ja ylistyksen tekoja – näillä itseänne ravitkaa! – Fil.4:8 aramea

8 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaamikä hyvältä kuuluvaajos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; – Fil.4:8 KR38

(!!! TL: Ravitkaa, jakeen lopussa, on sanan ensisijainen merkitys TgGen.30:31 ym, sanan merkitys on myös, että ”iloitkaa, mielistykää, valitkaa”. Diakoni on arameassa ”puhdas”. Kestävä; menin keefa - kallion mukaan.)

9 Nämä, mitä te olette oppineet ja saaneet, ja kuulleet ja nähneet minun kauttani, näissä ahkeroikaa, ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. – Fil.4:9 aramea

9 mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. – Fil.4:9 KR38

10 Mutta minä olen suuresti iloinnut meidän Herrassamme, että te olette jaksaneet minun murhettani, niin että myös te olitte murheessa, vaikka teillä ei olisi ollut tilaisuuttakaan. – Fil.4:10 aramea

10 Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huoltajohon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. – Fil.4:10 KR38

11 Mutta minä sanon, ettei se ollut minun puutteeni tähden, sillä minä olen oppinut, että minulle riittää se, mitä minulla on. – Fil.4:11 aramea

11 Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. – Fil.4:11 KR38

12 Minä tiedän, mitä on nöyryytys, minä tiedän myös, kuinka olla kaikessa, ja joka asiassa minä osaan olla, sekä runsaudessa, että myös äärimmäisessä nälässä ja köyhyydessä. – Fil.4:12 aramea

12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. – Fil.4:12 KR38

13 Kaiken minä saavutan sillä voimalla, joka on Messiaassa – joka minulle antaa voimaa. – Fil.4:13 aramea

13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. – Fil.4:13 KR38

14 Kuitenkin te olette tehneet kauniisti, kun olette ottaneet osaa minun ahdistukseeni. – Fil.4:14 aramea

14 Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. – Fil.4:14 KR38

15 Mutta te, filippiläiset, myös tiedätte, että evankeliumin alussa, kun minä lähdin Makedoniasta, ei yksikään seurakunnista ottanut osaa tiliyhteyteen kanssani, saamisessa ja antamisessa, ainoastaan te. – Fil.4:15 aramea

15 Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. – Fil.4:15 KR38

16 Myös Tessalonikaan yhden, ja kaksi kertaa, te lähetitte minulle minun tarpeeni. – Fil.4:16 aramea

16 Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin. – Fil.4:16 KR38

17 En minä etsi lahjoituksia, vaan minä pyydän, että teidän hedelmänne enentyisi. – Fil.4:17 aramea

17 Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. – Fil.4:17 KR38

18 Kaiken minä olen saanut, ja minulla on runsaasti, ja olen täynnä, ja minä sain kaiken sen, mitä te lähetitte minulle Epafrodituksen kautta. Se on suloinen tuoksu ja hyväksyttävä uhri, joka on ihanaa Jumalalle! – Fil.4:18 aramea

18 Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. – Fil.4:18 KR38

19 Ja minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne, rikkautensa mukaan, Jeshuan, Messiaan, kirkkauden kautta. – Fil.4:19 aramea

19 Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. – Fil.4:19 KR38

20 Mutta Jumalalle, meidän isällemme, kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen! – Fil.4:20 aramea

20 Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. – Fil.4:20 KR38

21 Toivottakaa rauhaa kaikille niille pyhille, jotka ovat Jeshuassa, Messiaassa. Ne veljet, jotka ovat minun kanssani, toivottavat rauhaa teille! – Fil.4:21 aramea

21 Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. – Fil.4:21 KR38

22 Kaikki pyhät toivottavat teille rauhaa; erityisesti nämä pyhät, jotka ovat keisarin perhettä. – Fil.4:22 aramea

22 Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. – Fil.4:22 KR38

23 Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, siunaus, on teidän kaikkien kanssa. Amen! – Fil.4:23 aramea

23 Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. – Fil.4:23 KR38

 

Uuden Testamentin vertailut päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/