torstai 12. maaliskuuta 2020

Pietarin 1. kirje


1.Piet 1

1 Apostoli Petros, Messias Jeshuan valituille ja matkaajille, jotka ovat hajaantuneet Pontos’ssa, ja Galtijassa, ja Kappodokiassa ja Asiassa ja Beituniassa.- 1.Piet.1:1 aramea

1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa - 1.Piet.1:1 KR38

 
2 Ne, jotka ovat isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia, ja hänen verensä pirskottamia. Messias Jeshuan hyvyys ja rauha lisääntyköön teille! - 1.Piet.1:2 aramea

2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. - 1.Piet.1:2 KR38

 
3-4 Siunattu olkoon Jumala, meidän Herramme, Messias Jeshuan isä! Suuressa armollisuudessaan hän synnytti meidät ylhäältä Messias Jeshuan ylösnousemuksen kautta, elämän toivolle. Ja sille perintöosalle, joka ei tuhoudu, eikä saastu eikä kuihdu, se, joka on on teille taivaissa valmistettu. - 1.Piet.1:3-4 aramea

3-4 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,  - 1.Piet.1:3-4 KR38

 
5-6 Kun te varjellutte Jumalan voimassa ja uskollisuudessa, niitä elämiä varten, jotka ovat valmiina ilmestymään viimeisenä aikana. Että te saisitte elämässänne iloita iankaikkisesti, vaikka tässä ajassa olettekin uupuneet monenlaisissa koettelemuksissa, jotka tulevat yllättäen. - 1.Piet.1:5-6 aramea

5-6  jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,  - 1.Piet.1:5-6 KR38

 
7 Siten, että teidän uskollisuutenne todistus tulee ilmestymään, joka on oleva kallisarvoisempaa kuin puhdistettu, tulessa koeteltu kulta, kirkkaudeksi ja kunniaksi ja ylistykseksi, Messias Jeshuan ilmestyessä! - 1.Piet.1:7 aramea

7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. - 1.Piet.1:7 KR38

 
8-9 Hän, jota te ette ole nähneet, ja häntä te rakastatte, ja riemuitsette hänen uskollisuudessaan, loisteliaassa, sanoin kuvaamattomassa ilossa. Että saisitte teidän uskollisuutenne palkinnonteidän sielujenne elämän. - 1.Piet.1:8-9 aramea

8-9 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. - 1.Piet.1:8-9 KR38

 
10 Nämä elämät, joita olivat tutkineet ne profeetat, kun he profetoivat siitä tulevasta hyvyydestä, joka teille tultaisiin antamaan. - 1.Piet.1:10 aramea

10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, - 1.Piet.1:10 KR38

 
11-12 Ja he etsivät, että mihin aikaan se heissä asustava Messiaan henki viittaa ja todistaa, tulevista Messiaan kärsimyksistä ja sen jälkeen tulevasta kirkkaudestaan. Ja paljastettiin heille kaikille, jotka etsivät, koska he eivät etsineet omia sielujaan varten, vaan meille, että he meistä profetoivat näitä, jotka nyt on heidän kauttaan teille paljastettu - nämä, jotka teitä evankelioivat siinä pyhyyden hengessä, joka oli lähetetty taivaista. Näihin myös enkelit kaipaavat katsoa. - 1.Piet.1:11-12 aramea

11-12 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. - 1.Piet.1:11-12 KR38

 
13 Tämän tähden vyöttäkää ajatuksenne, ja kiinnittäkää huomionne täydellisyyteen ja siihen ilon toivoon, joka teille on tuleva meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ilmestyessä. - 1.Piet.1:13 aramea

13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. - 1.Piet.1:13 KR38

 
14 Kuin tottelevaiset lapset, ettekä ota uudelleen osaa niihin aikaisempiin himoihin, näihin, joissa te himoiten olitte, tietoa vailla. - 1.Piet.1:14 aramea

14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, -  1.Piet.1:14 KR38

 
15-16 Mutta olkaa pyhät kaikissa elämäntavoissanne, niin kuin hän, joka teidät kutsui, on pyhä. Koska kirjoitettu on, että ”olkaa pyhät, kuten myös minä, minä olen pyhä”. - 1.Piet.1:15-16 aramea

15-16 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." - 1.Piet.1:15-16 KR38

 
17 Ja jos te kutsutte häntä, että hän on isä, joka ei edessään hyväksy kasvoja, ja tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa tässä vaelluksenne ajassa. - 1.Piet.1:17 aramea

17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, - 1.Piet.1:17 KR38

 
18-19 Kun te tiedätte, ettei teitä ole hopealla, joka kuluu, eikä kullalla, lunastettu arvottomista teoistanne, niistä, jotka te olitte saaneet isiltänne. Vaan karitsan kalliissa veressä, joka on virheetön, eikä hänessä ole saastutusta, joka on Messias. - 1.Piet.1:18-19 aramea

18-19 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, - 1.Piet.1:18-19 KR38

 
20-21 Hän, joka oli tähän osoitettu jo ennen maailman perustamista, ja ilmestyi teitä varten näissä viimeisissä ajoissa. Nämä, jotka hänen kauttaan uskovat Jumalaan, häneen, joka nosti hänet kuolleiden huoneesta, ja antoi hänelle kirkkauden, että teidän uskollisuutenne ja toivonne olisi Jumalan yllä. - 1.Piet.1:20-21 aramea

20-21 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. - 1.Piet.1:20-21 KR38

 
22 Kun teidän sielunne olisivat pyhitetyt, hänen totuutensa tottelemisessa, ja olisivat täynnä rakkautta, ettei katsottaisi kasvoihin, että olisitte sydämestänne puhtaat ja täydelliset, ja rakastaisitte toinen toistanne. - 1.Piet.1:22 aramea

22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, - 1.Piet.1:22 KR38

 
23 Kuin ihmiset, jotka ovat ylhäältä syntyneet, ei katoavasta siemenestä, vaan sellaisesta, joka ei katoa, elävän Jumalan sanan kautta, joka pysyy iankaikkisesti. - 1.Piet.1:23 aramea

23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. - 1.Piet.1:23 KR38

 
24-25 Koska ”kaikki liha on ruohoa, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukoistus; ruoho kuivuu ja kukoistus haihtuu”. Ja ”meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti”. Ja tämä on se sana, joka on teille julistettu. - 1.Piet.1:24-25 aramea

24-25 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti." Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. - 1.Piet.1:24-25 KR38

 
** **

1.Piet 2

1-3 Sen tähden, poistakaa teistä kaikki pahuus ja kaikki petollisuus, ja kasvoihin katsominen ja kateus, ja mikä on paholaisesta. Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siinä kasvaisitte elämää varten. Jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. - 1.Piet.2:1-3 aramea

1-3 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä."- 1.Piet.2:1-3 KR38

 
4-6 Hän on se, jota te lähestytte, joka on se elävä kivi, jonka ihmislapset hylkäsivät, ja Jumalalle kallis ja valittu. Ja myös te; rakentukaa, kuin elävät kivet, ja te olette hengellinen temppeli, ja pyhiä pappeja. Uhratkaa hengellisiä uhreja, jotka otetaan vastaan Jumalan edessä, Messias Jeshuan kautta. Sillä kirjoituksessa on sanottu, että ”katso, minä asetan Zhioniin koetellun ja kalliin kiven, kulmakiven, ja jotka uskovat häneen, eivät häpeään joudu”.- 1.Piet.2:4-6 aramea

4-6 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."- 1.Piet.2:4-6 KR38

 
7-8 Sen tähden teille on annettu tämä kunnia; näille, jotka uskovat, mutta niille, jotka eivät tottele: Hän on kompastuskivi, ja loukkauksen kallio, ja siinä kompastuvat ne, jotka eivät tottele sitä sanaa – ne, jotka on tätä varten osoitettu - 1.Piet.2:7-8 aramea

7-8 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. - 1.Piet.2:7-8 KR38

 
9-10 Mutta te olette valittu suku, jotka olette pappeja kuningaskunnalle, pyhä kansa, lunastettujen kokoontumiselle. Julistakaa hänen ylistystään, joka kutsui teidät pimeydestä loisteliaaseen valkeuteensa. Nämä, joita ennen ei pidetty kansana, mutta nyt ovat Jumalan kansa. Eikä yllänne myös ollut armoja, mutta nyt armoja vuodatetaan yllenne. - 1.Piet.2:9-10 aramea

9-10 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." - 1.Piet.2:9-10 KR38

 
11 Rakkaani, minä pyydän teitä, niin kuin matkaajat ja vieraat, erottautukaa kaikista niistä ruumiin himoista, jotka taistelevat sielua vastaan! - 1.Piet2:11 aramea

11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, - 1.Piet.2:11 KR38

 
12 Ja olkoon elämäntapanne kauniit kaikkien ihmislasten edessä, näiden, jotka teistä sanoja puhuvat, että pahantekijät näkisivät teidän kauniit tekonne, ja ylistäisivät Jumalaa viimeisenä päivänä. - 1.Piet.2:12 aramea

12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. - 1.Piet.2:12 KR38

 
13-14 Ja olkaa kaikille ihmislapsille alamaisia, Jumalan tähden; kuninkaille heidän käskyvaltansa tähden, Ja tuomareille, koska hän on heidät lähettänyt, väärintekijöiden rangaistukseksi ja hyvän tekijöiden ylistykseksi. - 1.Piet.2:13-14 aramea

13-14 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; - 1.Piet.2:13-14 KR38

 
15-16 Että siten on Jumalan tahto, että omien loisteliaiden tekojenne kautta, sulkisitte suut niiltä tyhmiltä, jotka eivät tunne Jumalaa. Olkaa kuin vapaat lapset, älkääkä kuin sellaiset ihmiset, jotka tekevät itselleen viitan oman vapautensa pahuuksista, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. - 1.Piet.2:15-16 aramea

15-16 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä- niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat. - 1.Piet2.:15-16 KR38

 
17-19 Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa veljiänne ja pelätkää Jumalaa, ja kunnioittakaa kuninkaita. Ja nämä, jotka teidän keskuudessanne ovat palvelijoita; alistukaa herroillenne, kunnioituksessa – ei ainoastaan hyville ja nöyrille, vaan myös tylyille ja kieroille. Sillä näille on siunaus, heitä varten, Jumalan edessä, näille, jotka erinomaisen omantunnon tähden kestävät niitä ahdinkoja, jotka vääryydessä tulevat heidän ylleen. - 1.Piet.2:17-19 aramea

17-19 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. - 1.Piet.2:17-19 KR38

 
20 Mutta nämä, jotka omien tyhmyyksiensä tähden kestävät kärsimystä - mitä kirkkautta siinä heille on? Vaan kun teitä teidän kauniiden tekojenne tähden ahdistetaan, kestätte, silloin teidän kirkkautenne kohoaa Jumalan luokse. - 1.Piet.2:20 aramea

20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. - 1.Piet.2:20 KR38

 
21 Sillä tähän te olette kutsutut, että Messias myös kuoli meidän puolestamme, ja jätti meille tämän esimerkin, että te hänen askelissaan vaeltaisitte. - 1.Piet.2:21 aramea

21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä - 1.Piet.2:21 KR38

 
22-24 Hän, joka ei syntiä tehnyt, eikä petosta löydetty hänen suustaan. Hän, jota loukattiin, eikä hän loukkaantunut, ja kärsi, eikä hän uhkaillut, vaan luovutti oman tuomionsa vanhurskauden tuomarille. Ja hän otti meidän kaikki syntimme, ja nosti ne omassa ruumiissaan ristille, että kun me olemme synnille kuolleita, eläisimme hänen vanhurskaudessaan, sillä ”hänen haavojensa kautta te olette parannetut”. - 1.Piet.2:22-24 aramea

22-24 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut."  - 1.Piet.2:22-24 KR38

 
25 Te, jotka olitte eksyksissä kuin lampaat, ja nyt te olette palanneet teidän sielujenne paimenen ja kostajan luokse. ”Minun on kosto, sanoo Herra”. - 1.Piet.2:25 aramea

25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. - 1.Piet.2:25 KR38

 

** **

1.Piet 3

1-2 Näin myös te, naiset, alistukaa aviomiehillenne, olkaa kauniita elämäntavoissanne, että nekin, jotka eivät sanaa tottele, ilman työtä voitettaisiin. Kun he näkevät, että te kunnioituksessa ja ymmärryksessä huolehditte itsestänne. - 1.Piet.3:1-2 aramea

1-2 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. - 1.Piet.3:1-2 KR38

 
3-4 Älkääkä kaunistautuko ulkoisten koristeiden kautta; hiustenne palmikoinnin tai kultaisten korujen tai hienojen vaatteiden, vaan kaunistakaa ihmisessä oleva sydämen salaisuus, hengessä nöyrä, joka ei ole turmeltuva koriste – joka on Jumalan edessä kallis. - 1.Piet.3:3-4 aramea

3-4 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. - 1.Piet.3:3-4 KR38

 
5 Sillä näin myös ennen ne pyhät naiset, nämä, joiden toivo oli Jumalassa, olivat kaunistaneet omat sielunsa, ja olivat alistuneet omille aviomiehilleen. - 1.Piet.3:5 aramea

5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; - 1.Piet.3:5 KR38

 
6 Niin kuin Sara oli alamainen Abrahamille, ja kutsui häntä, ”minun herrani” - hän, jonka tyttäriä te olette, hyvien tekojen kautta, kun ette horju mistään pelosta. - 1.Piet.3:6 aramea

6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. - 1.Piet.3:6 KR38

 
7 Ja te miehet, eläkää näin vaimojenne kanssa, tuntemisessa, ja kuin heikkoa astiaa, pitäkää heitä kunniassa, koska myös nämä perivät teidän kanssanne sen iankaikkisen elämän lahjan, ettette kompastuisi rukouksissanne. - 1.Piet.3:7 aramea

7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. - 1.Piet.3:7 KR38

 
8 Mutta loppusana on, että olisitte kaikki yhteistyössä, ja olkaa kärsimyksissä niiden kanssa, jotka kärsivät, ja armahtakaa toinen toistanne, ja olkaa armollisia ja nöyriä. - 1.Piet.3:8 aramea

8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. - 1.Piet.3:8 KR38

 
9-10 Älkääkä maksako ihmiselle pahaa pahalla, eikä myös loukkausta loukkauksella, vaan päinvastoin, olkaa heidän siunaajiaan, sillä tähän teidät on kutsuttu, että siunauksen perisitte. Sen tähden, ”kuka oletkin, joka tahdot elää ja rakastaa, nähdä hyvät päivät, pidätä kielesi pahasta ja huulensa petosta puhumasta”. – 1.Piet.3:9-10 aramea

9-10 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, – 1.Piet.3:9-10 KR38

 
11-12 Lakatkoon pahuudesta ja tehköön hyvää, ja etsiköön rauhaa ja juoskoon sen perään. Koska ”Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä, ja hänen korvansa kuulevat heitä, ja Herran kasvot ovat pahaa vastaan”. - 1.Piet.3:11-12 aramea

11-12 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan." - 1.Piet.3:11-12 KR38

 
13 Ja kuka se on, joka tekee teille pahaa, jos olette innokkaat hyvään? - 1.Piet.3:13 aramea

13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? - 1.Piet.3:13 KR38

 
14 Ja jos te kärsitte vanhurskauden tähden, olette siunattuja, älkääkä kauhistuko niitä, jotka teitä kauhistuttavat, älkääkä hermostuko. - 1.Piet.3:14 aramea

14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", - 1.Piet.3:14 KR38

 
15 Vaan pyhittäkää Herra, Messias, sydämissänne, ja olkaa valmiit vastaamaan hengessä jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivonne sanasta, uskollisuutenne nöyryydessä, ja kunnioituksessa. - 1.Piet.3:15 aramea

15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, - 1.Piet.3:15 KR38

 
16 Kun teillä on hyvä omatunto, että nuo ihmiset, jotka vastustavat, jotka puhuvat teitä vastaan, kuin olisitte pahoja ihmisiä, häpeäisivät, kun teidän elämäntapanne Messiaassa ovat kauniita. - 1.Piet.3:16 aramea

16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. - 1.Piet.3:16 KR38

 
17-18 Sillä se on teille hyödyllistä, että te kärsitte pahaa, tehdessänne hyviä tekoja, jos näin on Jumalan tahto, eikä silloin, kun teette pahaa. Koska myös Messias kerran kuoli meidän syntiemme puolesta - vanhurskas syntisten puolesta – tuodakseen teidät Jumalalle, ja hän kuoli ruumiissa ja elää hengessä. - 1.Piet.3:17-18 aramea

17-18 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä - 1.Piet.3:17-18 KR38

 
19 Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. - 1.Piet.3:19 aramea

19  jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille - 1.Piet.3:19 KR38

 
20 Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. - 1.Piet.3:20 aramea

20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta- 1.Piet.3:20 KR38

 
21 Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeshuan ylösnousemuksen. - 1.Piet.3:21 aramea

21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, - 1.Piet.3:21 KR38

 
22 Hän on astunut taivaisiin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hänelle ovat alistuneet enkelit ja hallitukset ja vallat. - 1.Piet.3:22 aramea

22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut - 1.Piet.3:22 KR38

 
** **

1.Piet 4

1-2 Sen tähden, jos Messias kärsi teidän puolestanne lihassa, ja te myös tällä tavalla, varustakaa itsellenne kaikille sama mieli, sillä joka on kuollut, hän lakkaa ruumiissaan kaikista synneistään. Sen tähden, ettei ihmislasten himojen mukaan elettäisi tätä kuluvaa aikaa, jonka olemme ruumiissa, vaan Jumalan tahdolle. -1.Piet.4:1-2 aramea

1-2 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä - ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. -1.Piet.4:1-2 KR38

 
3 Sillä riittäähän se, että te siinä menneessä ajassa palvelitte pakanoiden tahtoa, irstaudessa ja juopumuksessa, ja haureudessa ja orgioissa, ja riivaajien palvonnassa.  - 1.Piet.4:3 aramea

3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. - 1.Piet.4:3 KR38

 
4-5 Ja katso, nyt he ihmettelevät, ja halveksivat teitä siinä, että ette juokse heidän kanssaan tässä entisessä irstaudessa. Nämä, jotka antavat tilin Jumalalle – hänelle, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. - 1.Piet.4:4-5 aramea

4-5 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. - 1.Piet.4:4-5 KR38

 
6 Sillä tämän tähden hän julisti myös kuolleille, että heidätkin tuomittaisiin, niin kuin lihassakin olevat ihmislapset, ja he eläisivät hengessä, Jumalan kautta.  - 1.Piet.4:6 aramea

6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. - 1.Piet.4:6 KR38

 
7 Mutta kaiken loppu on tullut – tämän tähden hävetkää, ja herätkää rukoilemaan!  - 1.Piet.4:7 aramea

7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. - 1.Piet.4:7 KR38

 
8-10 Ja kaikissa asioissa olkoon rakkaus toisianne kohtaan vilpitön, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”. Ja olkaa armollisia vieraita kohtaan, eikä valittaen. Ja jokainen teistä palvelkoon lähimmäistään sillä lahjalla, jonka on Jumalasta saanut, kuin Jumalan ainutlaatuisen hyvyyden hyvät huoneiden johtajat.  - 1.Piet.4:8-10 aramea

8-10 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden." Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. - 1.Piet.4:8-10 KR38

 
11 Kaikki ne, jotka puhuvat, puhukoon kuin Jumalan sanaa, ja kaikki jotka palvelevat, tehkää kaikki sen vallan mukaan, niin kuin Jumala hänelle antaa, että Jumala kirkastuisi Messias Jeshuan kautta, hän, jonka on kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen!  - 1.Piet.4:11 aramea

11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. - 1.Piet.4:11 KR38

 
12-13 Rakkaani, älkää hämmästykö niissä kiusauksissa, jotka teille tulevat, niin kuin outoja asioita teille tapahtuisi, koettelemustenne tähden, vaan riemuitkaa, te, jotka otatte osaa Messiaan kärsimyksiin, sillä näin myös te saatte hänen kirkkautensa ilmestyessä riemuita ja juhlia. - 1.Piet.4:12-13 aramea

12-13 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. - 1.Piet.4:12-13 KR38

 
14 Ja jos teitä pilkataan Messiaan kasvojen nimen tähden, te olette siunattuja, ja Jumalan loistelias henki lepää teidän yllänne. - 1.Piet.4:14 aramea

14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. - 1.Piet.4:14 KR38

 
15-16 Ainoastaan, ettei kukaan teistä joutuisi kärsimään kuin murhaaja tai kuin varas, tai kuin pahantekijä. Mutta jos joku kärsii kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan ylistäköön Jumalaa tässä nimessä. - 1.Piet.4:15-16 aramea

15-16 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. - 1.Piet.4:15-16 KR38

 
17-18 Koska tulee aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Ja jos vanhurskas elää kärsimyksistämistä löydetään paha ja syntinen? - 1.Piet.4:17-18 aramea

17-18 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" - 1.Piet.4:17-18 KR38

 
19 Tämän tähden nämä, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, luovuttakoon hänelle sielunsa, kauniiden tekojen kautta, niin kuin uskolliselle Luojalle.  - 1.Piet.4:19 aramea

19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. - 1.Piet.4:19 KR38

 
** **

1.Piet 5

1-2 Mutta minä pyydän; vanhimmista, jotka ovat teidän keskuudessanne, minä, vanhin, työtoverinne ja Messiaan kärsimysten todistaja, ja sen hänen kirkkautensa osanottaja, joka on tuleva ilmestymään, Paimentakaa Jumalan laumaa, te, jotka häntä seuraatte, ja hoitakaa hengellisesti, ei pakossa vaan tahdossa, ei saastuneessa hyödyssä vaan kaikesta sydämestänne, - 1.Piet.5:1-2 aramea

1-2 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, - 1.Piet.5:1-2 KR38

 
3-4 Ei niin kuin lauman herroina, vaan kuin että olisitte heille loistavina esimerkkeinä. Että kun ylipaimen ilmestyy, te saatte häneltä kirkkauden katoamattoman kruunun. - 1.Piet.5:3-4 aramea

3-4 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. - 1.Piet.5:3-4 KR38

 
5-7 Ja te nuoremmat, alistukaa vanhimmistollenne, ja pukeutukaa varmuuteen ja nöyrään mieleen toisianne kohtaan, koska Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. Sen tähden, nöyrtykää Jumalan voimallisen käden alle, että hän teidät oikealla ajalla korottaisi. Ja heittäkää kaikki huolenne Jumalalle, sillä hän pitää teistä huolen. - 1.Piet.5:5-7 aramea

5-7 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." - 1.Piet.5:5-7 KR38

 
8-9 Varokaa ja olkaa valppaat, koska teidän vastustajanne, satana, on kuin karjuva ja vaeltava leijona, ja etsii, kenet saisi niellä. Sen tähden, seisokaa häntä vastaan lujina, uskollisuudessa, ja tietäkää, että myös niille veljillenne, jotka ovat muualla maailmassa, tapahtuu näitä kärsimyksiä. - 1.Piet.5:8-9 aramea

8-9 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. - 1.Piet.5:8-9 KR38

 
10 Mutta Jumala, hän, joka kutsui meidät hänen iankaikkiseen kirkkauteensa, Messias Jeshuan kautta, hän on antava meille hyvyyttä, kun kestämme nämä vähäiset ahdistukset, että meitä hänessä varustetaan ja lujitetaan ja vahvistetaan, iankaikkisuutta varten. - 1.Piet.5:10 aramea

10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. - 1.Piet.5:10 KR38

 
11 Hänelle kirkkaus ja valta ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen! - 1.Piet.5:11 aramea

11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. - 1.Piet.5:11 KR38

 
12 Nämä muutamat asiat, joita minä toivon, minä kirjoitin teille Silvanoksen kautta, luotettava ja varma veli, ja minä todistan, että tämä hyvyys on Jumalan totuus; tämä, että te siinä pysytte. - 1.Piet.5:12 aramea

12 Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo - 1.Piet.5:12 KR38

 
13 Minä toivotan rauhaa teille, valitulle seurakunnalle, joka on Babelissa, ja minun poikani Markus. - 1.Piet.5:13 aramea

13 Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. - 1.Piet.5:13 KR38

 
14 Toivottakaa toinen toisellenne rauhaa pyhyyden suudelman kautta. Rauha kaikkien niiden kanssa, jotka ovat Messiaassa! Amen! - 1.Piet.5:14 aramea

14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette! - 1.Piet.5:14 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/