tiistai 12. toukokuuta 2020

Timoteus toinen kirje


Timoteus toinen kirje

 
Luku 1

 
1-2 Paulos, Jeshuan, Messiaan lähettämä, Jumalan tahdon kautta, ja sen elämän lupauksen kautta, joka on Jeshuassa, Messiaassa. 2 Timotheos’lle, rakkaalle pojalle, siunausta ja armoa ja rauhaa, isästä Jumalasta, ja meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta! – 2.Tim.1:1-2 aramea

1-2 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 2 rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!  – 2.Tim.1:1-2 KR38
3 Minä kiitän Jumalaa, häntä, jota minä palvelen esi-isistäni saakka, puhtaalla omallatunnolla, että minä todellakin muistan sinua rukouksissani, yöllä ja päivällä. – 2.Tim.1:3 aramea

3 Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omallatunnolla - samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin, – 2.Tim.1:3 KR38
4 Ja minä kaipaan nähdä sinua, ja minä muistan sinun kyyneleesi, jotka ovat täynnä sitä iloa.  – 2.Tim.1:4 aramea

4 haluten, muistaessani kyyneleitäsi, saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla - – 2.Tim.1:4 KR38
(!!!)

 
5 Sen muistutuksen kautta, että sinulla on se todellinen uskollisuus, se, joka alkoi ensin äitisi äidin, Loois’n kautta, ja äidissäsi Eunikiassa; mutta minä olen varma, että se on myös sinussa! – 2.Tim.1:5-6 aramea

5 kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikella ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. – 2.Tim.1:5-6 KR38

6 Tämän tähden minä muistutan sinua, että kirkastat sitä Jumalan lahjaa, joka sinussa on, käsien asettamisen kautta. – 2.Tim.1:6 aramea
6 Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. – 2.Tim.1:6 KR38

!!!

7 Sillä ei Jumala ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja uudistumisen henkeä. – 2.Tim.1:7 aramea
7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. – 2.Tim.1:7 KR38

(!!! TL: Uudistuminen on uuden viinin mukaan, maritha, ja מרתינותא on kreikkaan laitettu järkeilyksi, נותא מרעי. Perusmuoto sanasta נ רעי merkitsee ”mieli, ajatus”.)

 
8 Älä sen tähden häpeä meidän Herramme todistusta, äläkä myös minua, hänen vankiaan, vaan poista pahuus, evankeliumin kanssa, Jumalan voiman kautta. – 2.Tim.1:8 aramea

8 Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, – 2.Tim.1:8 KR38
(!!! Erilainen sanoma käännöksissä. Arameassa kehotetaan poistamaan pahuus evankeliumin (siis Jumalan sanan) ja Jumalan voiman kautta. Kreikassa kehotetaan kärsimään kirjoittajan kanssa evankeliumin tähden.)

 
9 Hän, joka on tehnyt meidät eläviksi, ja kutsui meidät pyhässä kutsumuksessa, ei tekojemme mukaan, vaan hänen tahtonsa mukaan, ja sen siunauksensa mukaan, joka on meille annettu Jeshuassa, Messiaassa, ennen maailman aikoja. – 2.Tim.1:9 aramea

9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,  – 2.Tim.1:9 KR38
(!!! Alun erilaisuus johtuu siitä, kun kreikassa ei ole ikuiselle elämälle sanaa. Sen takia elämän tilalla aina sanana pelastus. Voidaan tietysti kysyä, että pelastus mihin, vastaus elämään! Seuraavassa jakeessa 10 sama syy.)

 
10 Ja on nyt paljastettu, meidän elämän antajamme Jeshuan, Messiaan ilmestyessä, hänen, joka tuhosi kuoleman, ja osoitti elämän, sekä evankeliumin katoamattomuuden. – 2.Tim.1:10 aramea

10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, – 2.Tim.1:10 KR38

(!!! Elämän antaja <> Vapahtaja)

 
11 Hän, joka on hänen kauttaan osoittanut minut julistajaksi ja lähetetyksi, ja kansakuntien opettajaksi.  – 2.Tim.1:10 aramea

11 jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. – 2.Tim.1:11 KR38
12 Tämän tähden minä kestän nämä, enkä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja minä olen varma, että minä voin hänen kauttaan varjella tämän luottamukseni siihen päivään saakka. – 2.Tim.1:12 aramea

12 Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.  – 2.Tim.1:12 KR38
(!!! Aramean mukaan luottamuksen säilyttäminen on jakeen sanomana, sitä korostetaan myös jakeessa 14.)

 
13 Olkoon sinulle malliksi ne terveet sanat, joita olet minulta kuullut uskollisuudessa ja siinä rakkaudessa, joka on Jeshuassa, Messiaassa. – 2.Tim.1:13 aramea

13 Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. – 2.Tim.1:13 KR38
14 Varjele kovasti sitä luottamusta pyhän hengen kautta, sen, joka meissä asustaa. – 2.Tim.1:14 aramea

14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. – 2.Tim.1:14 KR38
15 Sinulle tiedoksi tämä, että he kaikki, jotka ovat Aasiasta, ovat kääntyneet pois minusta, heistä myös Pugalos ja Hermogenos. – 2.Tim.1:15 aramea

15 Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes.  – 2.Tim.1:15 KR38
16-17 Meidän Herramme antakoon armoa Onesiforuksen talolle, joka on monia kertoja virvoittanut minua, eikä ole kahleitani hävennyt. 17 Vaan myös, kun hän tuli Roomaan, hän etsi minua ahkerasti, ja löysikin minut. – 2.Tim.1:16-17 aramea

16-17 Antakoon Herra laupeutta Onesiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt; 17 vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut. – 2.Tim.1:16-17 KR38
18 Meidän Herramme antakoon hänelle, että löytäisi armon meidän Herramme luona sinä päivänä, ja sen sinä erityisesti tiedätkin, kuinka hän minua palveli Efesos’ssa.  – 2.Tim.1:18 aramea

18 Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät.  – 2.Tim.1:18 KR38

 
Luku 2

 
1 Sen tähden, sinä, poikani, vahvistu siinä siunauksessa, joka on Jeshuassa, Messiaassa. - 2.Tim.2:1 aramea

1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. – 2.Tim.2:1 KR38
2 Ja ne, mitä olet minulta kuullut, monien todistajien kautta, luota näitä asioita sellaisille uskollisille ihmisille, jotka voivat niitä itse kauttaan opettaa myös toisille. - 2.Tim.2:2 aramea

2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. – 2.Tim.2:2 KR38
3 Ja kestä pahaa, niin kuin hyvä Jeshuan, Messiaan palvelija. - 2.Tim.2:3 aramea

3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. – 2.Tim.2:3 KR38
(!!! TL: Kreikka käyttää sotilaallisia termejä, kun taas arameassa on ensisijaisesti papillisia toimituksia tarkoittavat sanavalinnat. Edellisen jakeen palvelija ei ole sotilas, sotilaalle on aivan oma sana, esim. Apt.21:32.)

 
4 Ei kukaan palvele ja jakaudu maailman tahdon mukaan, että olisi kauniina hänelle, joka on hänet valinnut. - 2.Tim.2:4 aramea

4 Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.  – 2.Tim.2:4 KR38
(!!! Aramean alku tarkoittaa, ettei uskova voi palvella kahta Herraa. Kreikan kautta saa sen kuvan, ettei uskovan tule osallistua toimeentuloon liittyviin asioihin. Tämä on sanan vastaista, sillä tekihän esim. Paavali käsillään töitä, vaikka oli suuri Jumalan lähettiläs. Kreikan käännös on myös ollut häivyttämässä yleistä pappeutta. Se on ollut suurin harhaoppi lähes 2000 vuoden ajan.)

 
5 Ja jos joku taistelee, ei häntä kruunata, jos hän ei hänen sanansa kautta taistele. - 2.Tim.2:5 aramea

5 Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. – 2.Tim.2:5 KR38
(!!! Seppele liittyy hellenistiseen kulttuuriin. TL: ”Hänen sanassaan” tai ”Hänen sanansa kautta”. Kirjoitettu sana kyseessä. Taistelu ei tässäkään ole sotilaallinen termi, vaan näytösluontoinen, esim. gladiaattori - tai painiotteluissa käytettävä sanavalinta. Sama kreikassa.)

 
6 Peltomiehen, joka raataa, täytyy ensimmäisenä saada elatus omista hedelmistään. - 2.Tim.2:6 aramea

6 Peltomiehen, joka vaivan näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. – 2.Tim.2:6 KR38
7 Ajattele, mitä minä sanon; meidän Herramme on antava sinulle viisautta joka asiassa. - 2.Tim.2:7 aramea

7 Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.  – 2.Tim.2:7 KR38
8-9 Muista Jeshuaa, Messiasta, joka nousi kuolleista, häntä, joka on Davidin siemenestä, minun evankeliumini mukaan. 9 Se, jossa minä kärsin pahaa, kahleisiin saakka, niin kuin pahan tekijä. Mutta Jumalan sana ei ole kahlittu!  - 2.Tim.2:8-9 aramea

8-9 Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan, 9 jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. – 2.Tim.2:8-9 KR38
10 Tämän tähden minä kestän kaiken, että myös nämä valitut löytäisivät sen elämän, joka on Jeshuassa, Messiaassa, iankaikkisen kirkkauden kanssa. - 2.Tim.2:10 aramea

10 Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. – 2.Tim.2:10 KR38
11 Luotettava on se sana; sillä jos me hänen kanssaan kuolemme, saamme myös hänen kanssaan elää. - 2.Tim.2:11-13 aramea

11 Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; – 2.Tim.2:11 KR38
12 Ja jos minä kestän, saan myös hallita hänen kanssaan, mutta jos hylkäämme hänet, myös hän hylkää meidät. - 2.Tim.2:12 aramea

12 jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; – 2.Tim.2:12 KR38
13 Ja jos me emme uskoisi häneen, hän pysyy uskollisuudessaan, sillä omaa sieluaan hän ei pysty hylkäämään. - 2.Tim.2:13 aramea

13 jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata. – 2.Tim.2:13 KR38
14 Näitä heille muistuta, ja todista meidän Herramme edessä, ettei väiteltäisi sanoista, joista ei ole hyötyä niiden kuulijoiden kääntymiselle. - 2.Tim.2:14 aramea

14 Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. – 2.Tim.2:14 KR38
(!!! Aramean mukaan väittelyjen kautta ei tulla uskoon. Kreikan mukaan väittelyt ovat kuulijoiden turmioksi.)

 
15 Ja pidä huoli itsestäsi, että sielusi seisoisi täydellisesti Jumalan edessä; palvelija, joka ei häpeä julistaa totuuden sanaa selkeästi. - 2.Tim.2:15 aramea

15 Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. – 2.Tim.2:15 KR38
16 Ja sellaisia tyhjiä sanoja, joista ei ole hyötyä, vältä, sillä he lisäävät enemmän omaan pahuuteensa, nuo, jotka niiden kautta kääntyvät. - 2.Tim.2:16 aramea

16 Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, – 2.Tim.2:16 KR38
(!!! TL: Kääntyminen on katseen, ei sydämen kääntymistä, niin kuin normaalisti raamatussa.)

 
17 Ja heidän puheensa turmelee kuin ruoste, tarttuen moniin. Mutta yksi heistä on Hymeneus, ja viimeisenä Pilatus. - 2.Tim.2:17 aramea

17 ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus,  – 2.Tim.2:17 KR38
(!!! TL: Ruosteen leviäminen moniin puuttuu kreikasta. NA28 ei anna jakeelle lukutapavaihtoehtoja. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, jae olisi paljon lyhyempi ja eri sanoilla. Pilatus on tarkalleen sama nimi, kuin se kuuluisa hallitusmieskin, kyllä siihen voi laittaa Filetos tai vaikka Failtus, mutta menen itse mieluummin muun raamatun tekstin ja historiallisten faktojen mukaan. Pilatus on normaali roomalainen nimi.)

 
18 Nämä, jotka ovat eksyneet totuudesta sanoessaan, että kuolleiden ylösnousemus on jo ollut, ja horjuttavat toisten uskollisuutta. - 2.Tim.2:18 aramea

18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. – 2.Tim.2:18 KR38
(!!! TL: Nimi Hymeneus merkitsee uskollista. Hän juuri horjuttaa toisten uskollisuutta, ”haimanutha”. Samat sanat.)

 
19 Mutta perustus, se Jumalan totuus, se pysyy, ja siinä on tämä sinetti; ”ja Herra Jumala tuntee ne, jotka ovat hänen”, ja ”erottautukoon vääryydestä jokainen, joka kutsuu Herran Jumalan nimeä”. - 2.Tim.2:19 aramea

19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." – 2.Tim.2:19 KR38
(!!! Sana totuus puuttuu usein kreikassa verrattuna arameaan kuten tässä jakeessa. Jeesuksen sanat Joh.14:6: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.”)

 
20 Mutta suuressa talossa ei ole yksin kultaisia astioita, tai hopeisia, vaan siellä on myös puusta ja savesta, osa kunniaa varten, ja osa häpeää varten. - 2.Tim.2:20 aramea

20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. – 2.Tim.2:20 KR38
21 Sen tähden, jos joku puhdistaa sielunsa heistä, hän on puhdas astia, kunniaa varten, joka on sopivaa hänen Herransa käyttöä varten, ja valmis jokaiseen hyvään tekoon. - 2.Tim.2:21 aramea

21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. – 2.Tim.2:21 KR38
(!!! TL: Kreikassa jakeessa on myös ”pyhitetty”. Arameassa tämä asia ei liity pyhitykseen; pyhityksen perusteet ovat muualla.)

 
22 Kaikkia niitä nuoruuden himoja pakene, ja juokse puhtauden ja uskollisuuden, ja rakkauden ja rauhan perään, niiden kanssa, jotka puhtaalla sydämellä kutsuvat luokseen meidän Herraamme. - 2.Tim.2:22 aramea

22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. – 2.Tim.2:22 KR38
23 Tyhmiä väittelyjä, niitä, jotka ovat ohjausta vailla, vältä, sillä sinä tiedät niistä, että ne synnyttävät erimielisyyttä. - 2.Tim.2:23 aramea

23 Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. – 2.Tim.2:23 KR38
24 Mutta meidän Herramme työntekijä ei saa taistella, vaan olkoon nöyrä jokaiselle, ja opettaja, ja hengessä avara. - 2.Tim.2:24 aramea

24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; – 2.Tim.2:24 KR38
(!!! TL: Taistella, on sama sana kuin jakeessa viisi. Kuitenkin kreikka käyttää siellä ”atleettisuutta”, ἀθλέω mutta tässä jakeessa kreikassa on eri sana. Ilmeisesti vain siksi, ettei kukaan tulkitsisi ”Herran palvelija ei saa urheilla”.)

 
25 Että olisi johdattamassa niitä, jotka väittelevät häntä vastaan, nöyryydessä, että ehkä Jumala antaisi heille hyvyyttä, ja he tulisivat tuntemaan totuuden. - 2.Tim.2:25 aramea

25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden – 2.Tim.2:25 KR38
26 Ja muistaisivat omia sielujaan, ja vapautuisivat satanan ansasta, jonka kautta heidät on vangittu hänen tahdolleen. - 2.Tim.2:26 aramea

26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään – 2.Tim.2:24-26 KR38

 
Luku 3

 
1 Mutta tämä teidän tulisi tietää, että niinä viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja. – 2.Tim.3:1 aramea

1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. – 2.Tim.3:1 KR38
2 Ja ihmislapset ovat silloin itsekeskeisiä ja rahan ystäviä, ylpeitä kerskailijoita, pilkkaajia, jotka eivät ole ihmisten kanssa yhteydessä, siunausten kieltäjiä, pahantekijöitä, – 2.Tim.3:2 aramea

2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, – 2.Tim.3:2 KR38
(!!! TL: ”Oman sielunsa rakastaja” on nykysuomeksi itsekeskeinen. Rechem merkitsee myös ystävää, siksi laitoin ”rahan ystävä”. Yhteys tai yksimielisyys, on verbinä käsien yhteen liittämistä, liiton sopimista. ”Armon kieltäjät” on sopiva suomalainen käännös siunausten kieltäjien lisäksi, sana sisältää molemmat merkitykset.)

 
3 Toisten syyttäjiä, hedelmättömien himojen vankeja, hyvyyden inhoajia.  – 2.Tim.3:3 aramea

3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, – 2.Tim.3:3 KR38
3 (!!! TL: Syyttäjä on sama sana kuin paholainen. Ensisijaisesti aramean sanontana merkitsee selän takana pahan puhumista.)

 
4 Omituisia, äkkipikaisia, ylimielisiä, enemmän himojen kuin Jumalanrakkauden ystäviä. – 2.Tim.3:4 aramea

4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; – 2.Tim.3:4 KR38
(!!! TL: Sana arvaamaton, omituinen, tulee Hesekiel 20:49 jakeesta, jossa suomalainen käännös ”tämähän puhuu pelkkiä vertauksia”. Enemmän kuin – sanavalintani tulee tov - sanajuuresta, verbinä ”pitää parempana”.)

 
5 Heillä on Jumalan kunnioittamisen ulkomuoto, ja he ovat kaukana hänen voimastaan. Jotka sellaisia ovat, poista heidät luotasi! – 2.Tim.3:5 aramea

5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. – 2.Tim.3:5 KR38
6 Sillä osa heistä on näitä, jotka kulkevat talosta taloon ja saavat vangiksi naisia, jotka ovat syntien kätkemiä, ja johdattavat heitä monenlaisiin himoihin. – 2.Tim.3:6 aramea

6 Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, – 2.Tim.3:6 KR38
7 Jotka koko ajan opettelevat, eivätkä pysty tulemaan tuntemaan sitä totuutta. – 2.Tim.3:7 aramea

7 jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. – 2.Tim.3:7 KR38
8 Mutta samoin kuin Jannes ja Jambreis nousivat Moshe’a vastaan, samoin myös nämä nousevat totuutta vastaan; ihmisiä, jotka ovat turmelleet mielensä, ja hylänneet uskollisuutensa. – 2.Tim.3:8 aramea

8 Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. – 2.Tim.3:8 KR38
9 Mutta eivät he ole menossa heidän edelleen, sillä heidän mielettömyytensä on tunnettu kaikille, samoin kuin myös näiden on tunnettu. – 2.Tim.3:9 aramea

9 Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. – 2.Tim.3:9 KR38
10 Mutta sinä olet tullut minun opetukseni perässä, ja minun johdatukseni perässä, ja minun tahtoni perässä, ja minun uskollisuuteni perässä, ja minun pitkämielisyyteni perässä, ja minun rakkauteni perässä, ja kärsivällisyyteni perässä. – 2.Tim.3:10 aramea

10 Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, 2.Tim.3:10 KR38
11 Ja minun vainojeni perässä ja minun tuskani perässä, ja sinä tiedät, minä ne kestin. Millaista vainoa minä kestinkään Antiokiassa ja Aikonon’ssa ja Lystrassa, ja minun Herrani pelasti minut niistä kaikista! – 2.Tim.3:11 aramea

11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!  – 2.Tim.3:11 KR38
12 Mutta kaikki ne, jotka tahtovat, että eläisivät Jumalan kunnioituksessa, Messias Jeshuan kautta, ovat vainottuja. – 2.Tim.3:12 aramea

12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. – 2.Tim.3:12 KR38
(!!! TL: Kreikassa vainoaminen on futuuri, arameassa ei. Futuurin saa kyllä, jos jättää viimeisestä sanasta ensimmäisen kirjaimen (mem, מ) pois, tämä voi selittää käännösten eron.)

 
13 Mutta pahat ihmislapset ja pettäjät lisäävät heidän pahuuteensa, eksyttäen ja pettäen. – 2.Tim.3:13 aramea

13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. – 2.Tim.3:13 KR38
14 Mutta sinä, pysy niissä, mitä olet oppinut ja mistä olet varma, sillä sinä tunnet, keneltä olet ne oppinut. – 2.Tim.3:14 aramea

14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, – 2.Tim.3:14 KR38
15 Ja lapsuudestasi saakka sinulle on opetettu niitä pyhiä kirjoja, jotka pystyvät tekemään sinut viisaaksi, sitä elämää varten, joka on Messias Jeshuan uskollisuudessa. – 2.Tim.3:15 aramea

15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. – 2.Tim.3:15 KR38
(!!!)

 
16 Jokainen kirjoitus, joka on hengessä kirjoitettu, on hyödyllinen sille opetukselle ja varmuudelle, ja ohjaukselle ja ojentamiselle, joka on puhtaudessa. – 2.Tim.3:16 aramea

16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, – 2.Tim.3:16 KR38
(!!! TL: Puhtaus on saastaisuuden vastakohta, kyllä sen voi vanhurskaudeksikin kääntää. Varmuus on myös ”suora, luja”.)

 
17 Että Jumalan mies olisi täydellinen, ja täynnä kaikkea hyvää työtä. – 2.Tim.3:17 aramea

17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. – 2.Tim.3:17 KR38

 
Luku 4

 
1 Minä todistan sinulle, Jumalan edessä, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänen, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet, hänen kuningaskuntansa ilmestyessä; – 2.Tim.4:1 aramea

1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: – 2.Tim.4:1 KR38
(!!!  Kreikan käännös vannotaan ja päättyy oudosti. Aramea kertoo selkeästi, että Jumalan tuomiot tulevat Jeesuksen saapuessa maan päälle.)

 
2 Julista sanaa, ja seiso ahkeruudessa määräaikana ja ilman määräaikaa. Ojenna ja nuhtele kaikessa pitkämielisyydessä ja opettaen. – 2.Tim.4:2 aramea

2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. – 2.Tim.4:1-2 KR38

(!!! Ahkeruus!)

 
3 Sillä on tuleva aika, että terveelle opetukselle ei olla kuuliaisia, vaan he heidän himojensa mukaan lisäävät itselleen opettajia, sen mukaan, mikä kutittaa heidän kuulemistaan. – 2.Tim.4:3 aramea

3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia – 2.Tim.4:3 KR38
(!!! Onko tämä totta nykyaikana? Vastaus on helppoa tähän kysymykseen)

 
4 Ja he kääntävät heidän korvansa pois totuudesta, mutta eksyvät juoruihin. – 2.Tim.4:4 aramea

4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. – 2.Tim.4:4 KR38
(!!! TL: Juoru löytyy TgO.5Moos.28:37, ym.)

 
5 Mutta ole sinä vartija kaikissa asioissa, ja kestä pahaa, ja tee evankelistan työ, ja sinä tulet täyttämään palvelutyösi. – 2.Tim.4:5 aramea

5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. – 2.Tim.4:5 KR38
(!!! Virka ei kuulu UT:n sanavarastoon, vaan se on kääntäjien omaa tuotetta. Vartija!)

 
6 Sillä minut sen tähden uhrataan, ja se vapautuksen määräaika on tullut. – 2.Tim.4:6 aramea

6 Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. – 2.Tim.4:6 KR38
7 Olen kauniin taistelun taistellut, ja juoksuni päättänyt, ja uskollisuuteni varjellut. – 2.Tim.4:7 aramea

7 Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. – 2.Tim.4:7 KR38
8 Ja tästä lähtien minulle on säilytetty se puhtauden kruunu, että voittaisin sen minun omakseni, minun Herrani päivänä, hänen, joka on oleva se vanhurskas tuomari, mutta ei yksin minua varten, vaan niillekin, jotka ovat rakastaneet hänen ilmestymistään. – 2.Tim.4:8 aramea

8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. – 2.Tim.4:8 KR38
(!!! Kruunu! Kreikassa ei tule selvästi ilmi Jeesuksen tulon päivä eli Herran päivä, ainoastaan ”sinä päivänä"!)

 
9-10 Olkoon sinulle huolen aiheena, että tulisit pikaisesti minun luokseni. 10 Sillä Dema jätti minut, ja rakastui tähän maailmaan ja meni Thessalonikiaan, Kriskus Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. – 2.Tim.4:9-10 aramea

9-10 Koeta päästä pian tulemaan luokseni. 10 Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkustiTessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. – 2.Tim.4:9-10 KR38
11-12 Luka, hän on yksinäisyydessä minun kanssani. Johdata Markusta ja tuo hänet sinun kanssasi, sillä hän on minulle sopiva palvelutyötä varten. 12 Mutta Tykikus’n minä lähetin Efesos’iin. – 2.Tim.4:11-12 aramea

11-12 Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. 12 Mutta Tykikuksen minä olen lähettänyt Efesoon. – 2.Tim.4:11-12 KR38
13 Mutta se kirjasto, jonka minä jätin Troaus’ssa Karpus’n luokse; kun sinä tulet, tuo se, ja ne kirjoitukset, erityisesti ne rullatut kääröt. – 2.Tim.4:13 aramea

13 Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Trooaaseen Karpuksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit. – 2.Tim.4:13 KR38
!!!

 
14-15 Seppä Aleksandros oli minulle paha monissa asioissa. Meidän Herramme maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan. 15 Mutta sinä myös, varo häntä, sillä hän on todella ylimielinen meidän sanojamme kohtaan. – 2.Tim.4:14-15 aramea
14-15 Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan.15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. – 2.Tim.4:14-15 KR38
16 Minun puolustuksessani ei aluksi ollut ketään minun kanssani, vaan he kaikki jättivät minut. Ei lueta tätä heille syyksi. – 2.Tim.4:16 aramea

16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako. – 2.Tim.4:16 KR38
17 Mutta minun Herrani seisoi minua varten, ja antoi minulle voimaa, että se julistus täyttyisi minun kauttani, ja kaikki kansakunnat kuulisivat, että minä pelastuin leijonan suusta. – 2.Tim.4:17 aramea

17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. – 2.Tim.4:17 KR38
18 Ja minun Herrani on minut pelastava kaikesta pahasta työstä, ja tekevä minut eläväksi hänen kuningaskunnassaan, joka on taivaissa, sillä hänelle kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen! – 2.Tim.4:18 aramea

18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. – 2.Tim.4:18 KR38
19-20 Anna ”shalom!” Priskillalle ja Akilos’lle, ja Onesiforus’n perhekunnalle. 20 Erasmus jäi Korinthos’iin, mutta Trofimus’n minä jätin sairastamaan Miletos’n kaupunkiin. – 2.Tim.4:19-20 aramea

19-20 Tervehdys Priskalle ja Akylaalle ja Onesiforuksen huonekunnalle. 20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan. – 2.Tim.4:19-20 KR38
21-22 Yritä päästä tulemaan ennen talvea. Lähetä rauhaasi Eubulus ja Pudas, ja Linus ja Klaudia, ja kaikille veljille. 22 Meidän Herramme Jeshua, Messias, sinun henkesi kanssa! Siunaus kanssasi, amen. – 2.Tim.4:21-22 aramea

21-22 Koeta päästä tulemaan ennen talvea. Tervehdyksen lähettävät sinulle Eubulus ja Pudes ja Linus ja Klaudia ja kaikki veljet. 22 Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne. – 2.Tim.4:21-22 KR38Ei kommentteja:

Lähetä kommentti