tiistai 5. toukokuuta 2020

Ilmestyskirja luku luvut 6-10


Ilmestyskirja luvut 6-10

 
Luku 6


Ja kun Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, minä kuulin yhden niistä neljästä olennosta puhuvan, kuin ukkosen äänellä, ”tule ja katso”. –Ilm.6:1 aramea
1 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" –Ilm.6:1 KR38
2 Ja minä kuulin ja näin, ja katso, valkoinen hevonen, ja sen yllä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin kruunu, ja hän lähti voittamaan, ja voittaen voitti. –Ilm.6:2 aramea
2 Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. –Ilm.6:2 KR38

(!!! Seppele ei liity koskaan Israeliin)

3 Ja kun se avasi toisen sinetin, kuulin toisen olennon, joka sanoi, ”tule!”  –Ilm.6:3 aramea

3 Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" –Ilm.6:3 KR38

4 Ja punainen hevonen lähti, ja sen yllä istuvalle annettiin ottaa rauha maasta, että tappaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin valtava miekka. –Ilm.6:4 aramea

4 Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. –Ilm.6:4 KR38

5 Ja kun avattiin kolmas sinetti, kuulin kolmannen olennon sanovan, ”tule ja katso!” - Musta hevonen, ja sen yllä istuvalla oli vaaka kädessään. –Ilm.6:5 aramea

5 Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. –Ilm.6:5 KR38
6 Ja kuulin äänen, olentojen huoneesta, joka sanoi, ”kab - mitta vehnää dinarin, ja kolme kab - mittaa jyviä dinarin. Ja viiniä ja öljyä älä vahingoita!”  – Ilm.6:6 aramea
6 Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." – Ilm.6:6 KR38

(!!! Myös meillä Suomessa on kappa-mitta lähinnä perunoiden mittaukseen.) 

7 Ja kun neljäs sinetti avautui, kuulin olennon äänen sanovan, ”tule!” – Ilm.6:7 aramea

7 Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!" – Ilm.6:7 KR38

8 Ja näin vaalean hevosen, ja sen yllä istuvan nimi oli Motha, ja Sheol liittyi häneen. Ja hänelle annettiin valta yli maan neljänneksen, tappaa miekalla ja nälänhädällä, ja kuolemalla ja maan eläimillä. – Ilm.6:8 aramea

8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. – Ilm.6:7-8 KR38
(!!! aramea eläimet, kreikka pedot. Eläimet voivat levittää tautien kautta kuolemaa, siihen ei tarvita petoja!   TL: Kuoleman lisäksi ’motha’ voi merkitä myös tappavaa myrkkyä. Sanaa käytetään ainakin TgJer.11:19, TgEx.10:17. Väri voi olla vaaleanvihreä. Sanaa käytetään mm. kasvojen kalpenemisesta, yrteistä ja hedelmistä. Kreikan khloros on täysin vastaava sana tässä kohdassa.)
 


9 Ja kun se avasi viidennen sinetin, minä näin alttarin alapuolella niitä sieluja, jotka on tapettu Jumalan sanan tähden, ja sen Jeshuan todistuksen tähden, joka heillä oli, – Ilm.6:9 aramea

9 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. – Ilm.6:9 KR38

10 ja ne huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, ”kuinka kauan, Herra, pyhä ja totuus, etkö tuomitse ja kosta maan asukkaiden verta? – Ilm.6:10 aramea

10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" – Ilm.6:10 KR38

(!!! Henkirikostapauksissa veri on raamatussa monikossa, Abelista lähtien, Nah.3:1 ym., koska veressä on myös tulevat sukupolvet.)

11 Ja kaikille annettiin, jokaiselle heistä, valkoiset vaatteet, ja heitä käskettiin lepäämään, sillä hetki, vähän aikaa, kunnes tulevat täydellisiksi myös heidän työtoverinsa ja veljensä, jotka joutuvat tapettaviksi, samoin kuin nämä. – Ilm.6:11 aramea

11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. – Ilm.6:11 KR38

12 Ja minä näin, kun kuudes sinetti avattiin, ja oli valtava maanjäristys, ja aurinko pimentyi, ja oli kuin karvainen säkkipuku, ja kuu oli kuin verinen. – Ilm.6:12 aramea
12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, – Ilm.6:12 KR38

13 Ja taivaiden tähdet putosivat maan päälle, kuin viikunapuu, joka heittää viikunansa, kun voimallinen tuuli sitä heiluttaa. – Ilm.6:13 aramea

13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, – Ilm.6:13 KR38

14 Ja taivaat oli erotettu, ja ne käärittiin kuin kirjakäärö, ja kaikki kukkulat ja kaikki saaret tulivat siirretyksi paikoiltaan. – Ilm.6:14 aramea
14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. – Ilm.6:14 KR38

(!!!)


15 Ja maan kuninkaat ja ruhtinaat, ja tuhannen päämiehet ja rikkaat ja voimalliset, ja kaikki palvelijat ja vapaat lapset, kätkivät sielunsa luoliin ja kukkuloiden kallioihin. – Ilm.6:15 aramea
15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin – Ilm.6:15 KR38

16 Ja sanoivat kukkuloille ja kallioille, ”kaatukaa yllemme, ja kätkekää meidät Karitsan kasvojen edestä!” – Ilm.6:16 aramea
16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansajoka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta– Ilm.6:16 KR38
17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut – ja kuka kykenee seisomaan? – Ilm.6:17 aramea
17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" – Ilm.6:17 KR38

 

Ilmestyskirja luku 7

Ja tämän jälkeen minä näin, neljä enkeliä seisoi maan neljän kulman yllä, ja pitelevän neljää tuulta, ettei tuuli puhalla maan yllä, eikä veden yllä, eikä minkään puun yllä. – Ilm.7:1 aramea
Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. – Ilm.7:1 KR38
2 Ja minä näin toisen enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi kovalla äänellä näille neljälle enkelille, joille annettiin vahingoittaa maata ja merta. – Ilm.7:2 aramea
2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, – Ilm.7:2 KR38
3 Ja sanoi, ”älkää vahingoittako maata eikä merta, eikä puilta, ennen kuin sinetöimme Jumalan palvelijat otsistaan”. – Ilm.7:3 aramea
3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." – Ilm.7:3 KR38

4 Ja minä kuulin niiden määrän, jotka oli sinetöity; sata neljäkymmentä neljä ruhtinasta kaikista Israelin sukukunnista. – Ilm.7:4 aramea
4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:  – Ilm.7:4 KR38


(!!! TL: Tässä on alefin vs elefin. Sama kuin 1Sam.6:19, jos ajattelemme, ettei Beet - Semes ollut suurkaupunki, ja sieltä kuoli 70 päämiestä. Jos haluat mennä perinteisen ’tuhatta’ tulkinnan mukaan, ole hyvä. Mutta ajattelemisen arvoinen vaihtoehto, jossa 12x12 (vrt. 12 apostolia, ym.) menee yhteen muun raamatun sanoman kanssa, sekä juutalaisen temppeliperinteen mukaan. Tract Pesachim, Talmud Bavli.  Kreikka todistaa ruhtinaan puolesta; Matt.2:6* lainaa Miika 5, ja kyseisessä Miikan kirjan profetiassa käytetään juuri samaa alef-sanaa, joka tähän aikaan käännettiin ”ruhtinaaksi”.)

*('Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia.'")

5 Jehudan sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Rubilin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Gadin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta. – Ilm.7:5 aramea
5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta– Ilm.7:5 KR38
6 Asherin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Manassen sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta. – Ilm.7:6 aramea
6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta– Ilm.7:6 KR38
7 Shimeonin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Issakarin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Levin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta– Ilm.7:7 aramea
7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta– Ilm.7:7 KR38
8 Zebulonin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Josefin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista ruhtinastasinetöity!  – Ilm.7:8 aramea
8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä. – Ilm.7:8 KR38
(!!! Jakeet 5-8. Tuhatkertainen ero lukumäärissä. Yhteensä 144 tai 144 000 ihmistä!)
9 Sen jälkeen minä näin monet kansanjoukot, joita ei ollut mahdollista laskea, kaikista kansoista ja sukukunnista, ja kansakunnista ja kielistä, jotka seisoivat valtaistuimen edessä, ja Karitsan edessä, pukeutuneina valkoisiin vaatteisiin, ja palmun lehdet käsissään. 
9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, – Ilm.7:9-10 KR38

(!!! Palmun lehdet <> palmut.)

10 Ja he huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, ”Pelastus Jumalallemme, ja valtaistuimen yllä istuvalle, ja Karitsalle!”  – Ilm.7:9-10 aramea

10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."  – Ilm.7:9-10 KR38
(!!! TL: Purkanaa, pelastus, lunastus. TgNum.3:46, TgPs.33:17. UT 14x, mm. Matt.20:28, Apt.4:12, 2.Piet.3:15.)
 
11 Ja ne kaikki enkelit olivat seisomassa valtaistuimen ja vanhimpien ympärillä, ja niiden neljän olennon, ja he kumartuivat kasvoilleen valtaistuimen edessä. – Ilm.7:11 aramea

11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa– Ilm.7:11 KR38

12 He sanoivat, ”Amen! Kirkkaus ja siunaus ja viisaus, ja armojen tunnustus ja kunnia, ja elämä ja pelastus, meidän Jumalallemme, aina ja iankaikkisesti, amen!” – Ilm.7:12 aramea

12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" – Ilm.7:12 KR38
13 Ja yksi vanhimmista vastasi, ja sanoi minulle, ”keitä nämä ovat, jotka ovat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin, ja mistä he ovat tulleet?” – Ilm.7:13 aramea

13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" – Ilm.7:13 KR38

14 Ja minä sanoin hänelle, ”herrani, sinä sen tiedät.” Ja hän sanoi minulle, ”nämä ovat niitä, jotka ovat tulleet siitä valtavasta kärsimyksestä, ja ovat puhdistaneet vaatteensa, ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” – Ilm.7:14 aramea

14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. – Ilm.7:14 KR38

15 Tämän tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä, ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja valtaistuimen yllä istuva on kulkeva heidän kanssaan. – Ilm.7:15 aramea

15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. – Ilm.7:15 KR38
(!!! TL: Nagen - verbi löytyy Luuk.1:35 ja Apt.2:26, joissa molemmissa tämä ”kulkeva, asustava” – merkitys. Kreikan kääntäjä ehkä ajatellut peittävän merkityksen tuosta Luukkaan kohdasta? Mutta mistään teltan levittämisestä ei ole kyse, kuten KR38.)


16 Ei heillä ole oleva nälkää, eivätkä he janoa, eikä aurinko ole putoava heidän ylleen, eikä mikään kuumuus. – Ilm.7:16 aramea

16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, – Ilm.7:16 KR38

17 Sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on paimentava heitä, ja johdattaa heidät elämän äärelle, ja vesien lähteiden äärelle, ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. – Ilm.7:17 aramea
17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." – Ilm.7:17 KR38

 
Ilmestyskirja luku 8


Ja kun seitsemäs sinetti avattiin, taivaissa oli hiljaisuus, kuin puoli hetkeä. – Ilm.8:1 aramea
1 Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. – Ilm.8:1 KR38
2 Ja minä näin seitsemän enkeliä. Nämä olivat seisomassa Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasuunaa. – Ilm.8:2 aramea
2 Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa. – Ilm.8:2 KR38

Ja toinen enkeli tuli, ja seisoi alttarin yllä, ja hänellä oli kultainen suitsutusastia, ja hänelle annettiin paljon suitsuketta käytettäväksi alttarin yllä, niiden kaikkien pyhien rukouksissa, jotka ovat valtaistuimen edessä. – Ilm.8:3 aramea
3 Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. – Ilm.8:3 KR38
4 Ja suitsukkeen savu kohosi, pyhien rukousten kanssa, enkelin kädestä Jumalan eteen. – Ilm.8:4 aramea
4 Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. – Ilm.8:4 KR38

5 Ja enkeli otti suitsutusastian, ja täytti sen siitä tulesta, joka on alttarin yllä, ja heitti maan ylle, ja tuli ukkosia ja ääniä, ja salamoita ja maanjäristyksiä.  – Ilm.8:5 aramea
5 Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. – Ilm.8:5 KR38
6 Ja seitsemän enkeliä – ne, joilla on ne seitsemän pasuunaa – valmistautuivat päästämään äänen. – Ilm.8:6 aramea
6 Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. – Ilm.8:6 KR38

7 Ja se ensimmäinen päästi äänen, ja tuli rakeita ja tulta, veteen sekoitettua, ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmasosa maasta paloi, ja kolmasosa puista paloi, ja kaikki maan ruoho paloi. – Ilm.8:7 aramea
7 Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. – Ilm.8:7 KR38

(!!! Vesi <> veri)

8 Ja toinen päästi äänen, ja tuli kuin valtava, palava vuori, joka putosi mereen, ja kolmasosa vesistä muuttui vereksi.  – Ilm.8:8 aramea

Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi, – Ilm.8:8 KR38

9 Ja kolmasosa kaikista luoduista, joiden sielut ovat meressä, kuoli. Ja kolmasosa laivoista tuhoutui. – Ilm.8:9 aramea

9 ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. – Ilm.8:9 KR38
10 Ja kolmas päästi äänen, ja taivaista putosi valtava, palava tähti, kuin liekeissä, ja se putosi kolmasosaan virroista, ja vesien lähteiden ylle.  – Ilm.8:10 aramea

10 Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. – Ilm.8:10 KR38

11 Ja tähteä kutsutaan ’Apsithnia’ – ja kolmasosa vesistä muuttui kuin koiruohoksi, ja paljon ihmislapsista kuoli niiden vesien tähden, jotka muuttuivat katkeraksi. – Ilm.8:11 aramea

11 Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. – Ilm.8:11 KR38
(!!! Aramea kertoo, että muuttui kuin koiruohoksi eli katkeran makuiseksi.)


12 Ja neljäs päästi äänen, ja kului pois kolmasosa auringosta, ja kolmasosa kuusta, ja kolmasosa tähdistä, ja niiden kolmasosat pimenivät, eikä päivän kolmasosaa tullut, samoin yön. – Ilm.8:12 aramea
12 Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. – Ilm.8:12 KR38

(!!! Kreikan käännöksessä ei ole mitään järkeä. Arameasta voi päätellä, että vuorokausi lyhenee kolmanneksella eli kahdeksalla tunnilla)
13 Ja minä kuulin kotkan, joka lensi taivaissa, sanovan, ”voi, voi, voi maan asukkaita, niiden kolmen pasuunan äänestä, joihin enkelit tulevat vielä puhaltamaan!” – Ilm.8:13 aramea

13 Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä: "Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia niiden jäljellä olevain pasunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa!" – Ilm.8:13 KR38

 
Ilmestyskirja luku 9


Ja viides enkeli päästi äänen, ja minä näin: tähti, joka putosi taivaista maan päälle, ja sille annettiin syvyydenkaivon avain. – Ilm.9:1 aramea
1 Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain; ja se avasi syvyyden kaivon– Ilm.9:1 KR38
2 Ja kuopasta kohosi savu, kuin valtavan, kuumennetun uunin savu, ja aurinko ja ilma pimenivät kaivon savusta. – Ilm.9:2 aramea
2 ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja savu pimitti auringon ja ilman. – Ilm.9:2 KR38

3 Ja savusta kohosi heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin se käskyvalta, joka on maan skorpioneilla. – Ilm.9:3 aramea
3 Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valtaniinkuin maan skorpioneilla on valta– Ilm.9:3 KR38
4 Ja niille sanottiin, ”älkää vahingoittako maan ruohoa, eikä mitään vihreää, eikä puita, paitsi niitä ihmislapsia, joilla ei ole otsassaan sitä Jumalan sinettiä”. – Ilm.9:3-4 aramea
4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.  – Ilm.9:4 KR38

Eikä heidän annettu tappaa heitä, vaan kärsiä viisi kuukautta, ja heidän ahdistuksensa oli kuin skorpionin ahdistus, kun ne putoavat ihmisten ylle– Ilm.9:5 aramea
5 Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää– Ilm.9:5 KR38
(!!! Onko tässä jakeessa 5 ja seuraavissa jakeissa 7-10 kuvaus droneista?  TL: Tashnika, melko harvinainen sana ahdistukselle. Sana merkitsee ensisijaisesti tukehtumista tai kuristamista. Yleensä arameassa käytetään sanaa ’ulzana’ kaikesta kärsimyksestä ja ahdistuksesta.) 
6 Ja niissä päivissä ihmislapset hakeutuvat kuolemalle, eivätkä sitä löydä, ja kaipaavat kuolla – ja kuolema pakenee heitä. – Ilm.9:6 aramea
6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. – Ilm.9:6 KR38

7 Ja heinäsirkkojen kaltaisuus oli kuin taistelulle valmistettujen sotahevosten kaltaisuus, ja päänsä yllä kuin kruunut, kultaisen kaltaiset, ja heidän kasvonsa olivat kuin kuolevaisten kasvot. – Ilm.9:7 aramea
7 Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot  – Ilm.9:7 KR38

Ja niiden hiukset olivat kuin naisten hiukset, ja hampaansa kuin leijonien. – Ilm.9:8 aramea

8 ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. – Ilm.9:8 KR38

9 Ja niillä oli rintakilvet, kuin rautaiset rintakilvet, ja niiden siipien ääni oli kuin monien hevosvaunujen ääni, kun ne kiirehtivät taisteluun.  – Ilm.9:9 aramea

9 Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. – Ilm.9:9 KR38
10 Ja niillä on hännät, kuin skorpionin hännän kaltaiset, ja ne pistivät hännillään, ja niillä oli valta vahingoittaa ihmislapsia viisi kuukautta. – Ilm.9:10 aramea

10 Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. – Ilm.9:10 KR38
11 Ja niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hebreaksi Abdo, ja arameaksi hänen nimensä on Shra. – Ilm.9:11 aramea

11 Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. – Ilm.9:11 KR38
(!!! TL: Länsimaisten käännösten Abaddon on väärä sanavalinta. ”Pseudo - Philo” ja monet muut teokset raamatun lisäksi osoittavat, että Abaddon on paikka, niin kuin tuonelakin (Sheol) – ei minkään henkiolennon nimi. Abaddon mainitaan VT:n puolella kuusi kertaa, mm. Job 26:6, Ps. 88:11 ja Snl.15:11. UT:ssa mm. Matt.7:13, Apt.8:20, Room.9:22. Sana ’abdo’ merkitsee työläistä tai palvelijaa, ei siis mitään tuhoajaa kontekstinkaan mukaan. Aramean Shra on ’johtaja’ tai verbinä ’murtaa, hajottaa, avata solmu’.)
 
12 Yksi ”voi” on mennyt, katso, vielä tulee kaksi ”voi!” – Ilm.9:12 aramea

12 Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän jälkeen. – Ilm.9:12 KR38
13 Näiden jälkeen kuudes enkeli päästi äänen, ja minä kuulin äänen, yksi niistä neljästä sen kultaisen alttarin sarvesta, joka on Jumalan edessä. – Ilm.9:13 aramea

13 Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä, – Ilm.9:13 KR38

14 Joka sanoi sille kuudennelle enkelille – hänelle, jolla on pasuuna – että vapauttaa ne neljä enkeliä, jotka ovat vangittuina valtavalla Eufrat - virralla. – Ilm.9:14 aramea

14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella."  – Ilm.9:14 KR38
15 Ja neljä enkeliä vapautettiin; nämä, jotka oli valmistettu sille hetkelle ja päivälle, ja kuukaudelle ja vuodelle, tappaakseen ihmislapsista kolmasosa. – Ilm.9:15 aramea

15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. – Ilm.9:15 KR38

16 Ja sotajoukon ratsastajien määrä oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta - minä kuulin niiden määrän. – Ilm.9:16 aramea

16 Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun. – Ilm.9:16 KR38
17 Ja samoin näin näyssä hevosia, ja niiden yllä istuvilla oli rintakilvet, tuliset ja vaaleansinistä tulikiveä, ja hevosten päät olivat kuin leijonien päät, ja niiden suusta lähti tulta ja tulikiveä ja savua. – Ilm.9:17 aramea

17 Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. – Ilm.9:17 KR38
18 Ja näistä kolmesta vitsauksesta tapettiin kolmasosa ihmislapsista; tulesta ja tulikivestä ja savusta, joka lähti niiden suusta. – Ilm.9:18 aramea

18 Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. – Ilm.9:18 KR38
19 Sillä hevosten voima on heidän suussaan, sekä heidän hännässään. – Ilm.9:19 aramea

19 Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat. – Ilm.9:19 KR38
20 Ja loput ihmislapsista, joita ei tapettu näissä vitsauksissa, eivät tehneet parannusta kättensä töistä, eivätkä lakanneet palvomasta riivaajia ja kultaisia ja hopeisia, ja pronssisia ja puisia ja kivisiä epäjumalia, niitä, jotka eivät pysty näkemään eikä kuulemaan, tai kävelemään.  – Ilm.9:20 aramea

20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. –Ilm.9:20-21 KR38

21 Eivätkä tehneet parannusta murhaamisistaan ja pahuudestaan ja haureudestaan. – Ilm.9:21 aramea

21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan –Ilm.9:20-21 KR38

 
Ilmestyskirja luku 10


Ja minä näin; toinen enkeli laskeutui taivaista, ja pilvi vaatteenaan, ja taivasten sateenkaari pään yllä, ja olemuksensa kuin aurinko, ja jalkansa kuin tuliset pylväät– Ilm.10:1 aramea
1 Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin tulipatsaat – Ilm.10:1 KR38
2 Ja hänellä oli kädessään avattu kirjakäärö, ja hän asetti oikean jalkansa meren ylle, mutta vasemman maan ylle  – Ilm.10:2 aramea
2 ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle – Ilm.10:2 KR38

3 Ja kovalla äänellä, kuin karjuva leijona, ja hänen huutaessaan seitsemän ukkosta puhui omilla äänillään. – Ilm.10:3 aramea
3 ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua. – Ilm.10:3 KR38
4 Ja kun ne seitsemän ukkosta olivat puhuneet, minä olin valmis kirjoittamaan, ja kuulin äänen taivaista, seitsemännestä, joka sanoi, ”sinetöi se, mitä ne seitsemän ukkosta puhuivat, äläkä sitä kirjoita!” – Ilm.10:4 aramea
4 Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita." – Ilm.10:4 KR38

5 Ja se enkeli, jonka näin seisovan meren yllä ja maan yllä, kohotti kätensä taivaisiin; – Ilm.10:5 aramea
Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti – Ilm.10:5 KR38
6 Ja vannoi hänessä, joka elää iankaikkisesta iankaikkisuuksiin, hän, joka on luonut taivaat, ja mitä niissä on, ja maan ja siinä olevat, että aikaa ei ole enää oleva. – Ilm.10:6 aramea

6 ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, – Ilm.10:6 KR38
7 Mutta niinä päivinä, kun seitsemäs enkeli tulee päästämään pasuunan äänen, on täyttyvä Jumalan salaisuus, jonka hän on julistanut palvelijoilleen profeetoille. – Ilm.10:7 aramea
7 vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. – Ilm.10:7 KR38

Ja taas minä kuulin taivaista äänen, joka puhui kanssani, ja sanoi, ”mene, ota se kirjakäärö sen enkelin kädestä, joka seisoo maan yllä ja meren yllä.” – Ilm.10:8 aramea
8 Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä." – Ilm.10:8 KR38
9 Ja minä menin sen enkelin luokse, ja sanoin hänelle, ”anna minulle se kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle, ”ota ja syö. Se on katkeraa vatsallesi, mutta suussasi oleva kuin hunajaa.” – Ilm.10:9 aramea
9 Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja." – Ilm.10:9 KR38
10 Ja minä otin kirjakäärön enkelin kädestä, ja söin sen, ja se oli suussani makea hunaja, ja kun söin sen, vatsani oli katkera. – Ilm.10:10 aramea
10 Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. – Ilm.10:10 KR38

11 Ja hän sanoi minulle, ”Sinulle on taas annettu aika profetoida ylle kansojen ja ihmisten, ja kielien ja monien kuninkaiden.” – Ilm.10:11 aramea
11 Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista." – Ilm.10:11 KR38

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti