maanantai 11. toukokuuta 2020

Kirje hebrealaisille luvut 11-13


Kirje Hebrealaisille

Luvut 11-13

Luku 11

1-2 Mutta usko on varmuutta niistä asioista, joita toivotaan, niin kuin nämä jo olisivat toiminnassa, ja ilmestystä asioista, jotka eivät ole näkyviä. 2 Ja tässä on ollut vanhemmiston todistus. – Hebr.11:1-2 aramea
1-2 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. – Hebr.11:1-2 KR38

3 Sillä siinä uskossa me ymmärrämme, että maailmankaikkeus on muodostettu Jumalan sanan kautta, ja nämä, jotka näkyvät, tulivat niistä, jotka eivät ole näkyviä. – Hebr.11:3 aramea
3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. – Hebr.11:3 KR38

4 Uskossa Abel uhrasi Jumalalle sen paljon paremman uhrin kuin Kain, ja sen tähden hänestä on tullut se todistus, että hän oli vanhurskas, ja Jumala todistaa hänen lahjastaan, ja sen tähden hän kuolleenakin puhuu. – Hebr.11:4 aramea
4 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. – Hebr.11:4 KR38

5 Uskossa Eenok otettiin pois, eikä hän maistanut kuolemaa, eikä häntä löydetty, koska Jumala vei hänet pois täältähänet, joka siirrettiin hänen luokseen, sillä hänestä oli se todistus, että hän oli Jumalalle otollinen. – Hebr.11:5 aramea
5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. – Hebr.11:5 KR38

6 Ilman sitä uskoa ei kukaan voi olla otollinen Jumalalle, sillä sen, joka lähestyy Jumalaa, on pakko uskoa, että hän on, ja hän on palkitsija niille, jotka häntä etsivät. – Hebr.11:6 aramea
6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. – Hebr.11:6 KR38

7 Uskossa Noah puhui kansalleen niistä asioista, jotka eivät ole näkyviä, joita hän palvoi, ja teki arkin, hänelle ja oman huoneensa lasten elämäksi. Sen kautta maailma tuomittiin, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka on uskossa. – Hebr.11:7 aramea
7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. – Hebr.11:7 KR38

(!!! Paljon eroja.)

8 Uskossa Abraham oli kuuliainen, kun häntä kutsuttiin lähtemään siihen paikkaan, jonka hän oli tuleva saamaan perintöosaksi, ja hän lähti, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. – Hebr.11:8-10 aramea
8 Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. – Hebr.11:8-10 KR38

9 Uskossa hänestä tuli sen maan asukas, joka hänelle oli luvattu, kuin vieraan maan, ja hän kulki teltoissa Ishakin ja Jakobin, lasten kanssa, hänen lupauksensa perintöosan. – Hebr.11:8-10 aramea
9 Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; – Hebr.11:8-10 KR38

(!!! TL: Psalmi 127:3 sanoo hebreassa, että ”lapset ovat Herran perintöosa, ja kohdun hedelmä on palkinto”.) (”Lo, children are an heritage of the Lord: and the fruit of the Womb is his reward.” –Ps.127:3 King James)

 
10 Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka perustaja ja tekijä on Jumala. – Hebr.11:8-10 aramea

10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. – Hebr.11:8-10 KR38
11 Uskossa myös Sara, joka oli hedelmätön, sai voiman ottaa vastaan se siemen, ja vaikka ei ollut enää niiden vuosien aika, hän synnytti varmana siitä, että hän, joka hänelle lupasi, on uskollinen. – Hebr.11:11 aramea

11 Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. – Hebr.11:11 KR38
12 Tämän tähden siitä yhdestä, joka horjui vanhuudessa, syntyivät monet, kuin tähdet, jotka ovat taivaissa, ja kuin hiekka meren rannalla, jota ei lasketa. – Hebr.11:12 aramea

12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti. – Hebr.11:12 KR38
(!!! TL: Kreikassa on taas selkeä lukuvirhe, jota ei voi toistaa kääntämällä teksti kreikasta arameaan. Kun tässä lukee ”vanhuudessa”, בסיבותא, kreikka puhuu kuolemasta joka olisi tässä במיתותא - helppo lukea väärin.)

 
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä saaneet lupauksiaan, mutta he näkivät sen kaukaa, ja sen kautta iloitsivat, ja tunnustivat, että olivat vieraita ja muukalaisia siinä maassa. – Hebr.11:13 aramea

13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. – Hebr.11:13 KR38
14 Mutta nämä, jotka näitä sanovat, osoittavat, että he etsivät sitä heidän kaupunkiaan.

14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. – Hebr.11:14 KR38
15 Ja jos he olivat etsimässä sitä kaupunkia, jonka he jättivät, heillä olisi ollut aikaa että taas palaisivat, menisivät sinne. – Hebr.11:15 aramea

15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; – Hebr.11:15 KR38
16 Mutta nyt on tunnettua, että he ikävöivät sitä parempaa, joka on taivaissa, tämän tähden Jumala ei häpeä, että he kutsuivat häntä heidän Jumalakseen, sillä hän valmistaa heille sitä kaupunkia. – Hebr.11:16 aramea

16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin. – Hebr.11:16 KR38
17 Uskossa Abraham uhrasi Ishakin, siinä koettelemuksessaan, ja laittoi ainokaisensa alttarille; hänet, jonka oli sen lupauksen kautta saanut. – Hebr.11:17 aramea

17 Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut – Hebr.11:17 KR38
(!!! Jakeet kertovat eri tavalla. Kreikka kertoo, että Aabraham oli vastaanottanut lupaukset. Aramea kertoo, että Aabraham uhrasi Iisakin, jonka oli lupauksen kautta saanut.)

 
18 Sillä hänelle oli sanottu, että ”Ishak’ssa sinun siemenesi on oleva kutsuttu”. – Hebr.11:18 aramea

18 ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen", – Hebr.11:18 KR38
19 Ja sielussaan hän ymmärsi, että tulevaisuus on Jumalan kädessä, jos hän herättää kuolleista, ja tämän tähden tämä annettiin hänelle vertauksena. – Hebr.11:19 aramea

19 sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. – Hebr.11:19 KR38
20 Uskossa siihen, joka on tuleva, Ishak siunasi Jakobin ja Esaun. – Hebr.11:20- aramea

20 Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. – Hebr.11:20 KR38
21 Uskossa siunasi Jakob kuollessaan kaikkia Josefin lapsia, yksi toisensa jälkeen, ja nojasi sauvansa päähän. – Hebr.11:21 aramea

21 Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. – Hebr.11:21 KR38
(!!! Aramean mukaan Josefilla oli muitakin lapsia kuin Manassa ja Efraim.)

 
22 Uskossa Josef, kuollessaan, viittasi siihen Israelin lasten lähtöön, ja antoi käskyn hänen luistaan. – Hebr.11:22 aramea
22 Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. – Hebr.11:22 KR38

23 Uskossa Moshen vanhemmat salasivat häntä, kun hän oli syntynyt, kolme kuukautta, kun he näkivät, että tuo poikalapsi oli kaunis, eivätkä pelänneet kuninkaan määräystä. – Hebr.11:23 aramea
23 Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. – Hebr.11:23 KR38

24-25 Uskossa Moshe, mieheksi tultuaan, kielsi, ettei häntä kutsuttaisi faraon tyttären pojaksi. 25 Ja valitsi olemaan siinä ahdistuksessa Jumalan kansan kanssa, eikä lyhyttä aikaa nauttimaan synnissä. – Hebr.11:24-25 aramea
24-25 Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, – Hebr.11:24-25 KR38

26 Sillä hän piti Messiaan armon runsautta paljon suurempana kuin Egyptin aarteita, sillä hän oli saanut katsoa sitä palkinnon maksamista. – Hebr.11:26 aramea
26 katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. – Hebr.11:26 KR38

(!!!)

 
27 Uskossa hän jätti Egyptin taakseen, eikä pelännyt kuninkaan vihaa, ja hän kesti, sillä hän oli ikään kuin nähnyt Jumalan, joka ei ole näkyvä. – Hebr.11:27 aramea
27 Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. – Hebr.11:27 KR38

28 Uskossa hän valmisti sen pääsiäisen ja pirskotti verta, ettei esikoisten tuhoaja heitä koskettaisi. – Hebr.11:28 aramea
28Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. – Hebr.11:28 KR38

(!!! TL: Aramean mehabla, merkitsee myös eräänlaista tiettyä kuoleman enkeliä…)

 
29 Uskossa he kulkivat Kaislameren läpi, kuin kuivan maan päältä, ja siihen egyptiläiset nielaistiin, kun he uskalsivat siihen astua. – Hebr.11:29 aramea

29 Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. – Hebr.11:29 KR38
30 Uskossa Jerichon muurit kaatuivat, kun sitä ympäröitiin ne seitsemän päivää. – Hebr.11:30 aramea

30 Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. – Hebr.11:30 KR38
31 Uskossa huora Rahab ei menehtynyt näiden kanssa, jotka eivät olleet kuuliaisia, ottaen rauhassa vastaan ne vakoojat. – Hebr.11:31 aramea

31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa. – Hebr.11:31 KR38
(!!! TL: Puhutaan myös majatalon pitäjästä, mutta tätä tulkintaa ei mikään vanha raamatun opetus tue.)

 
32-33 Ja mitä vielä sanoisin? Sillä minulla on vähän aikaa, että muistelisin Gideon ja Barak, ja Samson ja Jefta, ja David ja Samuel ja muita profeettoja. 33 Nämä, jotka uskossa voittivat kuningaskuntia, ja palvelivat oikeutta ja saivat lupauksia, ja sulkivat leijonien suut. – Hebr.11:32-33 aramea

32-33 Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista,Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, 33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, – Hebr.11:32-33 KR38
34 Ja sammuttivat tulen voiman, ja vapautettiin miekan suusta, ja vahvistuivat sairaudesta, ja olivat taisteluissa voimallisia, ja tyhjensivät vihollisten leirit. – Hebr.11:34 aramea

34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. – Hebr.11:34 KR38
35 Ja naiset antoivat lapsensa kuoleman ylösnousemukseen, ja toiset kuolivat kidutuksissa, eivätkä odottaneet vapauttamista, että heille olisi parempaa – ylösnousemus! – Hebr.11:35 aramea

35 On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen; – Hebr.11:35 KR38
(!!! Kreikan väite, että kuolleiden ylösnousemuksia olisi tapahtunut, ei ole totta, vaan katse on ollut tulevaisuudessa tapahtuvaan ylösnousemukseen kuten aramea kertoo.)

 
36 Mutta toiset joutuivat pilkattaviksi ja ruoskittaviksi, toiset luovutettiin kahleisiin ja vankilaan. – Hebr.11:36 aramea

36 toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; – Hebr.11:36 KR38
37 Toiset kivitettiin, toiset sahattiin kahtia, toiset kuolivat miekan suussa, toiset kiertelivät pukeutuneena lampaiden ja vuohien nahkoihin, ja olivat puutteessa ja ahdistettuja ja pahoinpideltyjä. – Hebr.11:37 aramea

37 heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleetympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - – Hebr.11:37 KR38
(!!! TL: Kreikassa on kiusattu ja/tai sahattu. Tulee taas pienestä lukuvirheestä. Joka tapauksessa, teksti Jesajan kuolemasta, joka muuten on ensimmäinen suomentamani raamatun ulkopuolinen teksti, oli kirjoittajalle ja lukijoille tunnettu teos. Raamattumme ei kerro kenenkään pukeutuneen vuohen nahkaankaan.)

 
38-39 Ihmisiä, joille tämä maailma ei ollut arvollinen, ja he olivat kuin eksyneet, erämaissa ja vuorilla, ja luolissa ja maan kuopissa. 39 Näistä, heistä kaikista, on todistus, että siinä heidän uskossaan he eivät sitä lupausta saaneet. – Hebr.11:38-39 aramea

38-39 he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. 39 Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; – Hebr.11:38-39 KR38
40 Koska Jumala näki edeltä, että heistä olisi meille apua, etteivät he tulleet täydellisiksi ilman meitä. – Hebr.11:40 aramea

40 sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen – Hebr.11:40 KR38
(!!! Käännösten sanoma poikkeaa toisistaan.)Luku 12

 
1 Tämän tähden myös me, joilla on nämä kaikki todistajat, jotka peittävät meitä pilven lailla, heittäkäämme pois se, mikä painaa, myös ne synnit, että olisimme aina valmiita, ja juoskaamme kärsivällisyydessä tämä kilpailu, joka meille on laitettu. – Hebr.12:1 aramea
1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, - Hebr.12:1 KR38

(!!! Pilvi on seemiläinen ilmaisu, joka kuvaa suurta joukkoa. Lisäksi valmiina oleminen, mikä on tämän jakeen ydintä, puuttuu kreikasta.)

2 Ja katsokaamme Jeshuaan, häneen, joka on meidän uskomme alkulähde ja täydelliseksi tekijä, joka hänellä olevan ilon sijasta kesti ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. – Hebr.12:2 aramea
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. - Hebr.12:2 KR38

3 Sen tähden katsokaa, kuinka paljon hän kesti näiltä syntisiltä, jotka itsessään olivat omien sielujensa vastustajia, ettette olisi huolettomia itsellenne, ettekä heikentäisi omia sielujanne. – Hebr.12:3 aramea
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. - Hebr.12:3 KR38

(!!! Käännökset ovat aivan erilaisia. Kreikan käännöstä ei voi ymmärtää.)

 
4 Ette vielä ole olleet vereen saakka taistelussa syntiä vastaan. – Hebr.12:4 aramea

4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, - Hebr.12:4 KR38
(!!! TL: Voi olla myös kysymyslause. Ettekö vielä...?)

 
5 Ja te olette eksyneet siitä opetuksesta, niin kuin lapset! Teille sanotaan, ”poikani, älä käänny pois Herran kasvatuksesta, äläkä huononna sieluasi silloin, kun hän sinua nuhtelee”. – Hebr.12:5 aramea

5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; - Hebr.12:5 KR38
(!!! Kasvatus <> Kuritus. TL: Sananlaskut 3:11, jälleen sellainen versio tekstistä, jota nykyaika ei tunne. Verbi huonontamisesta merkitsee myös mädäntymistä ja hajoamista.)

 
6 Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän ohjaa, ja hän johdattaa sellaisia lapsia, joihin hän on mielistynyt. – Hebr.12:6 aramea

6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa." - Hebr.12:6 KR38
(!!! Ohjaa  <> kurittaa, Johdattaa <> ruoskii. TL: Nagad on johdattaa. Sanaan kyllä liittyy myös syrjään vieminen. Gal.2:12, ”vetäytyä sivuun”.)

 
7 Sen tähden kestäkää kasvatus, koska Jumala toimii teidän kanssanne niin kuin lasten kanssa. Sillä kuka on sellainen poika, jota hänen isänsä ei kasvata? – Hebr.12:7 aramea

7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? - Hebr.12:7 KR38
(!!! Kasvatus <> kuritus)

 
8 Ja jos olisitte vailla sitä kasvatusta, jossa te jokainen olette olleet, tehän olisitte vieraita, ettekä lapsia! – Hebr.12:8 aramea

8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. - Hebr.12:8 KR38
(!!! TL: Tässä taas kreikan tekstissä on luettu ”vieraat lapset” – ”laittomat lapset”, נוכריא vs. נורא ) (Kasvatus <> kuritus, Vieraat <> äpärät, tällä kreikan käännöksellä on ollut surulliset seuraukset, kun menneinä vuosisatoina aina 1900-luvulle saakka äidit ovat surmanneet aviottomina syntyneitä vauvojaan. Aviottomista lapsista  on käytetty nimeä äpärät. Näin myös Suomessa. Ja vain sen takia, että yksi kirjain on luettu väärin käännöstä tehtäessä. Aramean sanoma on se, että ilman opetusta te olette vieraita opetukselle.)

 
9 Ja jos meidän isämme ovat kasvattaneet meitä lihassaja kuinka paljon me olemme heitä kunnioittaneet sen tähden, kuinka paljon te olettekaan velvolliset alistumaan isällenne, joka on henki, ja saamaan elämän. – Hebr.12:9 aramea

9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? - Hebr.12:9 KR38
(!!! Kasvattaa <> kurittaa, Kunnioittaa <> kavahtaa)

 
10 Sillä nämä ovat lyhyttä aikaa varten kasvatetut, sen mukaan kuin he tahtoivat, mutta Jumala kasvattaa meitä omaksi avuksemme, että me olisimme hänen pyhyyteensä osallisia. – Hebr.12:10 aramea

10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. - Hebr.12:10 KR38
(!!! Kasvattaa <> kurittaa)

 
11 Mutta kaikki kasvatus ei omana aikanaan näytä siltä, että olisi iloa, vaan murhetta, mutta lopulla se tuottaa rauhan ja vanhurskauden hedelmän näille, jotka ovat hänessä harjoitetut. – Hebr.12:11 aramea

11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. - Hebr.12:11 KR38
(!!! Kasvattaa <> kurittaa)

 
12-13 Tämän tähden, ”vahvistakaa kätenne, ja suoristakaa horjuvat polvenne! 13 Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne”, että ontuva jäsen ei kaatuisi, vaan parantuisi. – Hebr.12:12-13 aramea

12-13 Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne"; 13 ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. - Hebr.12:12-13 KR38
14 Ajakaa takaa rauhaa jokaisen kanssa, ja sitä pyhitystä, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herraamme. – Hebr.12:14 aramea

14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; - Hebr.12:14 KR38
15 Ja olkaa varuillanne, ettei kukaan löydä teistä sellaista, jolta puuttuu siitä Jumalan siunauksesta, tai ettei katkeruuden juuri tuota viinirypäleitä ja vahingoita teitä, ja sen kautta monet tule saastutetuiksi. – Hebr.12:15 aramea

15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, - Hebr.12:15 KR38
16 Tai ettei kukaan löytäisi teissä sellaista, joka on haureellinen ja moraaliton niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. – Hebr.12:16 aramea

16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. - Hebr.12:16 KR38
17 Sillä te myös tiedätte, että kun hän sen jälkeen tahtoi periä sen siunauksen, hänet hylättiin, sillä ei ollut sijaa peruutukselle, vaikka hän sen havaitessaan sitä kyynelin häneltä pyysi. – Hebr.12:17 aramea

17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. - Hebr.12:17 KR38
18 Sillä te ette ole lähestyneet sitä tulta, joka palaa ja on käsin kosketeltava, ettekä pimeyttäkään, tai sitä synkkää pilveä ja myrskytuulta. – Hebr.12:18 aramea

18 Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, - Hebr.12:18 KR38
(!!! TL: Kreikassa tulen sijasta vuori, eli נורא on luettu טורא. Samoin kreikan tekstit eroavat jopa toisistaan käyttämällä eri pimeys - sanoja tässä jakeessa, eli kreikka ei voi mitenkään olla tämän tekstin alkulähde, kreikasta sanoja ei voi lukea väärin, tämä toistuu pitkin kirjettä.)

 
19 Ettekä sitä sofarin ääntä ja niiden sanojen ääntä, jota nämä, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heidän kanssaan enempää puhuttaisi. – Hebr.12:19 aramea

19 ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; - Hebr.12:19 KR38
20-21 Sillä he eivät pystyneet kestämään sitä, että käskettiin, ”jos eläinkin lähestyy sitä vuorta, se kivitetään”. 21 Ja sillä tavalla kauhistuttava oli se näky, että Moshe sanoi, ”minä pelkään ja minä vapisen”. – Hebr.12:20-21 aramea

20-21 sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön"; 21 ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen";- Hebr.12:20-21 KR38
22 Mutta te olette tulleet lähelle Zionin vuorta, ja sitä elävän Jumalan kaupunkia, Jerusalemia, joka on taivaissa, ja suuren enkelijoukon kokousta. – Hebr.12:22 aramea

22 vaan te olette käyneet Siioninvuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, - Hebr.12:22 KR38
23 Ja sitä esikoisen seurakuntaa, jotka ovat kirjoitetut taivaissa, ja Jumalan, kaikkien tuomarin, ja niiden vanhurskaiden henkien, jotka on tehty täydellisiksi. – Hebr.12:23 aramea

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, - Hebr.12:23 KR38
(!!! TL: Suomalainen teksti puhuu jostain juhlajoukosta. Kreikan sana panegyris esiintyy LXX Hes.46:11, Hoos.2:11, Aamos 5:21 ja tässä, ei muualla. Koska LXX ei käytä sitä Mooseksen kirjoissa, joissa juhlia säädetään, sanasta tulisi ottaa käyttöön juhlan sijaan sen toinen merkitys, eli kokoontuminen. Ei siis välttämättä tarkoita juhlaa. Arameassa taas sana on sama sana, jota käytetään seurakunnasta pitkin uutta testamenttia, ja muuallakin.)

 
24 Ja Jeshuan, uuden liiton välimiehen, ja hänen verensä pirskottamiseen, joka puhuu parempaa kuin Abelin. – Hebr.12:24 aramea

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. - Hebr.12:24 KR38
25 Sen tähden varokaa, ettette kysy häntä, joka teidän kanssanne puhui, sillä jos nämä, jotka kysyivät häntä, joka heidän kanssaan yhden maan päällä puhui, eivät pelastuneet, kuinka paljon sitten, jos me kysymme häntä, joka puhuu kanssamme taivaista? – Hebr.12:25 aramea

25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. - Hebr.12:25 KR38
(!!! Aramean sanat eivät avaudu minulle! Kysy-sanat?)

 
26 Jonka äänestä maa horjuu, mutta nyt hän lupasi, ja sanoo, että vielä yksi hetki; minä aion horjuttaa, en ainoastaan maan, vaan myös taivaat. – Hebr.12:26 aramea

26 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin." - Hebr.12:26 KR38
27 Mutta tämä, että hän sanoi, ”yksi hetki”, merkitsee muutosta: niiden, jotka horjuvat, koska ne ovat tehtyjä, että pysyisivät nämä, jotka eivät horju. – Hebr.12:27 aramea

27 Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. - Hebr.12:27 KR38
28-29 Sen tähden, koska me olemme saaneet sen kuningaskunnan, joka ei horju, pitäkäämme kiinni siitä siunauksesta, että siinä palvelemme, ja miellytämme Jumalaa kunnioituksessa ja ylistyksessä. Sillä meidän Jumalamme on se kuluttava tuli.  – Hebr.12:28-29 aramea

28-29 Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. - Hebr.12:28-29 KR38
(!!! TL: Kreikan tekstissä on taas tulkittu aramean sanoja väärin. Pelko on vain yksi merkitys sanalle dachlatha. TgProv.9:10, ja muuallakin arameassa Jumalan pelko on  -jirath.)

 

Luku 13

1-2 Jatkakaa veljesrakkautta teidän keskuudessanne. 2 Älkääkä eksykö pois siitä vieraanvaraisuudesta, sillä tämän kautta on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet arvollisia ottamaan vastaan enkeleitä, tietämättään. – Hebr.13:1-2 aramea
1-2 Pysyköön veljellinen rakkaus. 2 Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. - Hebr.13:1-2 KR38

3 Muistakaa niitä, jotka ovat vangittuja, kuin olisitte heidän kanssaan vangittuja. Muistelkaa niitä, joita ahdistetaan, kuin sellaiset ihmiset, jotka olette pukeutuneet heidän ruumiiseensa. – Hebr.13:3 aramea
3 Muistakaa vankeja, niinkuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. - Hebr.13:3 KR38 🤨

(!!! Tässä ajatus on se, että miltä tuntuisi olla itsekin ahdistettu fyysisestä näkökulmasta ajatellen.)

 
4 Avioliitto on kaikessa kunnioitettava, ja heidän vuoteensa on puhdas. Mutta haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. – Hebr.13:4 aramea

4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. - Hebr.13:4 KR38
(!!! Avioliitto on yhteiskunnan ydinasia, siksi sen täytyy pysyä puhtaana.)

 
5-6 Älkää ajatuksissanne olko rahan rakastajia, vaan riittäköön teille se, mitä teillä on, sillä hän, Herra, sanoi, että ”minä en sinua hylkää enkä päästä irti sinun kädestäsi”. 6 Ja me sanomme varmuudella, ”minun Herrani on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä ihminen voi minulle tehdä?” – Hebr.13:5-6 aramea

5-6 Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä"; 6 niin että me turvallisin mielin sanomme: "Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?" - Hebr.13:5-6 KR38
(!!! Rahan himo! Miten tuttua tämä onkaan nykyaikana. Ei ole liioiteltua sanoa, että useimmat asiat tuntuvat nykyisin liittyvän rahaan, etenkin sen puutteeseen)

 
7 Muistakaa opettajianne, niitä, jotka ovat puhuneet kanssanne Jumalan sanaa. Ajatelkaa heidän työnsä täydellistymistä ja ottakaa mallia heidän uskollisuudestaan. – Hebr.13:7 aramea

7 Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. - Hebr.13:7 KR38

(!!! Kreikan käännös on outo alkua lukuun ottamatta. Opettajan palvelutehtävä on tärkein ja oikean opettajan vaikutukset näkyvät kuulijoissa. Tästä pitää ottaa mallia. Ja tietenkään kenenkään toisen uskoa ei voi seurata.)

 
8 Jeshua, Messias, on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. – Hebr.13:8 aramea

8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. - Hebr.13:8 KR38
9 Älkää olko vieraiden ja vaihtelevien opetusten johdatettavia, sillä on kaunista, että sydämenne vahvistuvat siitä siunauksesta, eikä niistä aterioista, joista niissä vaeltaneet eivät ole tulleet autetuiksi. – Hebr.13:9 aramea

9 Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. - Hebr.13:9 KR38
(!!! Ruokailemisesta, ei edes yhteisestä ruokailusta saa muodostua hengellisen elämän pääasiaa.)

 
10-11 Mutta meillä on se alttari, josta niillä ei ole lupa syödä, jotka ilmestysmajassa palvelevat. 11 Sillä nämä eläimet, joiden veret on ylipappi tuonut siihen pyhitettyyn huoneeseen, syntien tähden, niiden liha poltettiin leirin ulkopuolella. – Hebr.13:10-11 aramea

10-11 Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. 11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. - Hebr.13:10-11 KR38
12 Koska myös tämä Jeshua, joka omassa veressään pyhittää oman kansansa, kärsi kaupungin ulkopuolella. – Hebr.13:12 aramea

12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. - Hebr.13:12 KR38
13-14 Ja sen tähden myös me, menkäämme hänen luokseen, leirin ulkopuolelle, kantaen hänen häpeäänsä.14 Sillä meillä ei ole täällä kaupunkia, joka pysyy, vaan me odotamme sitä, joka on tuleva. – Hebr.13:13-14 aramea

13-14 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; 14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. - Hebr.13:13-14 KR38
15 Ja hänen kauttaan uhratkaamme koko ajan Jumalalle ylistyksen uhria, joka on hänen nimeään kiittävien huulten hedelmää.– Hebr.13:15 aramea

15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. - Hebr.13:15 KR38
(!!! On muuten vaikeaa, lähes mahdotonta niiden ihmisten, jotka eivät omista uskoa Jeesukseen, tuoda huultensa kautta Jeesus-nimeä ilmoille, jos seurassa on muitakin ihmisiä!)

 
16 Älkääkä unohtako hyväntekeväisyyttä ja köyhien avustamista, sillä sellaisten uhrien kautta ihminen on kaunis Jumalalle. – Hebr.13:16 aramea

16 Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. - Hebr.13:16 KR38
17 Totelkaa johtajianne ja olkaa heille kuuliaiset, sillä nämä valvovat teidän sielujenne puolesta, niin kuin sellaiset ihmiset, joiden on tehtävä tiliä. Tehkää tämä ilossa, eikä valituksessa, koska se ei ole teille hyödyllistä. – Hebr.13:17 aramea

17 Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. - Hebr.13:17 KR38
(!!! Suhde johtajiin on juuri näin, mutta vain silloin, kun edellä annetut sanat ovat totta elävässä elämässä. Oikeita johtajia ovat ne, jotka kantavat huolta ihmisen sielusta Jumalan sanasta saatujen ohjeiden mukaisesti. Käännösten lopuilla on erilainen merkitys. Aramean mukaan omasta valituksesta ei ole hyötyä, kreikan mukaan johtajien huokailu ei ole teille hyödyllistä. )

 
18-19 Rukoilkaa puolestamme, sillä me luotamme siihen, että meillä on kaikissa asioissa se hyvä omatunto. Me tahdomme olla johdatuksessa kauniisti. 19 Minä pyydän erityisesti teiltä, että tämän teette, että palaisin pian teidän luoksenne. – Hebr.13:18-19 aramea

18-19 Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. 19 Vielä hartaammin kehoitan teitä näin tekemään, että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin. - Hebr.13:18-19 KR38
20 Mutta rauhan Jumala, hän, joka nosti kuolleista sen lauman suuren paimenen, iankaikkisen liiton veressä, hänet, joka on Jeshua, Messias, meidän Herramme, – Hebr.13:20 aramea

20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, - Hebr.13:20 KR38
21 Hän tekee meidät täydellisiksi kaikissa hyvissä teoissa, tekemään hänen tahtoaan, ja hän valmistaa meissä niitä asioita, jotka ovat kauniita hänen edessään, Jeshuan, Messiaan kautta – jolle kunnia aina ja iankaikkisesti, amen! – Hebr.13:21 aramea

21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. - Hebr.13:20-21 KR38
22 Mutta teistä minä pyydän, veljeni, että olisitte pitkämielisiä siinä lohdutuksen sanassa, josta olen teille lyhyesti kirjoittanut. – Hebr.13:22 aramea

22 Minä pyydän teitä, veljet: kestäkää tämä kehoituksen sana; sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut. - Hebr.13:22 KR38
23 Mutta tietäkää, että meidän veljemme Timotheos on vapautettu, ja jos hän pian tulee, minä olen näkevä teidät hänen kanssaan. – Hebr.13:23 aramea

23 Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi; ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät. - Hebr.13:23 KR38
24-25 Lähettäkää rauhaa kaikille teidän johtajillenne ja kaikille pyhille. Rauhaa lähettävät teille kaikki, jotka ovat Italiasta.25 Se siunaus olkoon teidän kaikkien kanssa, amen. – Hebr.13:24-25 aramea

24-25 Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.25 Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. - Hebr.13:24-25 KR38

Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti