perjantai 8. toukokuuta 2020

Juudaan kirje


 
Juudan kirje

1 Jehuda, Messias Jeshuan palvelija, mutta Jakobin veli, niille kutsutuille kansakunnille, jotka ovat Isän Jumalan armahtamat ja Jeshuassa, Messiaassa varjeltuja. – Juuda 1:1 aramea

1 Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. – Juuda 1:1 KR38

2 Armo ja rauha ja rakkaus lisääntyköön teille! – Juuda 1:2 aramea

2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. – Juuda 1:2 KR38

3 Rakkaani, kun minä kaikella ahkeruudella teen teille kirjoitusta, minun on pakko kirjoittaa teille meidän yhteisestä elämästä – minä taivuttelen teitä kilvoittelemaan sen yhden uskon puolesta, joka aikanaan on pyhille johdatettu. – Juuda 1:3 aramea

3 Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. – Juuda 1:3 KR38

4 Sillä, varokaa niitä sisään päässeitä ihmisiä, joiden tämä syyllisyys on kirjoitettu jo ennen alkua; pahoja ihmisiä, jotka meidän Jumalamme siunauksen turmelevat kauhistukseksi, ja kieltävät hänet, joka on se meidän yksi, Herra Jumala, ja kieltävät meidän Herramme Jeshuan, Messiaan. – Juuda 1:4 aramea

4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. – Juuda 1:4 KR38

5 Mutta minä tahdon muistuttaa teitä, että tehän tiedätte ne kaikki, että kun Jumala yhden kerran vapautti kansan Egyptistä, hän toisella kertaa tuhosi ne, jotka eivät uskoneet. – Juuda 1:5 aramea

5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet; – Juuda 1:5 KR38

6 Ja nämä enkelit, jotka eivät valvoneet omaa johtajuuttaan, vaan hylkäsivät ne ensihedelmien lyhteet, joita heidän tuomionsa päivälle vartioidaan tuntemattomilla, suurilla kahleilla, pimeyden alla. – Juuda 1:6 aramea

6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; – Juuda 1:6 KR38

(!!! Ensihedelmien lyhteet TL: Omer ei tarkoita mitään muuta. 3Moos.23:9 - 12. Omerin kanssa uhrattiin täydellinen lammas, leipää ja viiniä. Enkelit siis hylkäsivät paljon enemmän, kuin ”asumuksensa”. Jos omerin  עומר lukee עומד, aamad, sen voi kääntää asumukseksi, tämä on ainoa järkevä selitys kreikan erilaiselle lukutavalle, muutenkin kreikka käyttää sellaista sanaa, jota ei oikeastaan muualla ole. Omer, ensihedelmien ja lyhteen merkityksistä on runsaasti kirjallista materiaalia saatavilla. Tuntemattomat kahleet, on suoraan transliteroitu kreikkaan לאידיעא luettu l’aidio(s) ja näin saadaan ikuinen, ἀιδιος.)

7 Samoin Sodom ja Gomorra, ja niitä ympäröivät kaupungit, jotka samalla tavalla harjoittivat haureutta, ja menivät toistensa lihan perässä, ovat iankaikkisen tulen olemuksen alaisia, syyllisiä sillä tuomiolla. – Juuda 1:7 aramea

7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. – Juuda 1:7 KR38

8 Siinä kaltaisuudessa ovat myös nämä, jotka ovat unessa, himoitsevat lihaa, jotka saastuttavat herrauden, ja hylkäävät ja pilkkaavat kirkkautta. – Juuda 1:8 aramea

8 Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. – Juuda 1:8 KR38

(!!! TL: ”Kirkkauden henkiolentoja” ei ole kreikassakaan.)

9 Mutta Mikael, enkelijohtaja, hän, joka puhui paholaisen kanssa, kun he keskustelivat Moshen ruumiista, ei sanallaan tuominnut häntä vastaan pilkan tuomiota, vaan sanoi, että ”Herra Jumala nuhtelee sinua!”  – Juuda 1:9 aramea

9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!"  – Juuda 1:9 KR38

10 Mutta nämä pilkkaavat niitä, joita he eivät tunne, vaan kuin tyhmät eläimet, jotka luonnollisesti haluavat jotain, he tuhoutuvat.  – Juuda 1:10 aramea

10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. – Juuda 1:10 KR38

11 Voi heitä, jotka menivät Kainin tietä, ja Balaamin petoksen perässä, palkan kautta juhlivat, ja Korahin kapinassa menehtyivät!  – Juuda 1:11 aramea

11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora! – Juuda 1:11 KR38

12 Nämä ovat niitä, jotka omissa juhlissaan saastaisina villiintyvät, kun he vailla kunnioitusta ravitsevat omia sielujaan; pilviä ilman sadetta, jotka tuulesta ajelehtivat; puita, joiden oksasto on kuihtunut, jotka ovat ilman hedelmää. Kahdesti kuolleita ja juuriltaan pois revittyjä. – Juuda 1:12 aramea

12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, – Juuda 1:12 KR38

(!!! Juhlintapaikka poikkeaa täysin käännöksissä.)

13 Voimallisia meren aaltoja, jotka pauhinallaan elävöittävät heidän häpeänsä; vaeltavia tähtiä, sellaisia, joille synkeyden pimeys on varjeltu iankaikkisuudeksi. – Juuda 1:13 aramea

13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. – Juuda 1:13 KR38

14 Mutta myös näille profetoi Eenok, hän, joka oli Adamista seitsemäs, kun hän sanoi, että ”katso, Herra Jumala tulee, pyhien suuruudessa;” – Juuda 1:14 aramea

14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä – Juuda 1:14 KR38

15 ”Tekemään tuomion kaikkien ylle, ja nuhtelemaan kaikkia niitä sieluja, niiden kaikkien tekojen tähden, joita on pahoin tehty, ja niiden kaikkien kovien sanojen tähden, joita nämä syntiset pahantekijät ovat puhuneet.” – Juuda 1:15 aramea

15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet." – Juuda 1:15 KR38

(!!! TL: Lainaus on aidosta ja alkuperäisestä Eenokin kirjasta. Qumranin teksteissä tätä kirjan alkua ei ollut, ainoastaan osia myöhemmistä luvuista. Toistaiseksi länsimaailman on käytettävä Eenokin kirjasta etiopialaisen raamatun versiota ja siitä tehtyjä käännöksiä.)

16 Nämä ovat nurisijoita ja valittajia joka asiassa, kun heidän vaelluksensa on omien himojensa mukaista, ja heidän suunsa puhuu vilppiä, ja he ylistävät toisia hyödyn tähden. – Juuda 1:16 aramea

16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. – Juuda 1:16 KR38

17 Mutta te, rakkaani, muistakaa näitä sanoja, jotka ovat ennen sanottu, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, lähettämien ihmisten kautta. – Juuda 1:17 aramea

17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, – Juuda 1:17 KR38

18 Jotka sanoivat teille, että ajan lopussa on tuleva näitä halveksijoita, jotka omien himojensa mukana menevät, pahuuden perässä. – Juuda 1:18 aramea

18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan." – Juuda 1:18 KR38

19 Nämä ovat niitä, jotka hajottavat, sielullisia, sillä heillä ei ole henkeä. – Juuda 1:19 aramea

19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. – Juuda 1:19 KR38

(!!! TL: 1Kor.15:44, 46 ”sielullinen ruumis”. Eläimen kaltainen, luonnollinen ruumis.)

20 Mutta te, rakkaani, rakentukaa siinä pyhyyden uskollisuudessa, ylhäältä, pyhän hengen kautta, kun rukoilette. – Juuda 1:20 aramea

20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä – Juuda 1:20 KR38

(!!! TL: Arameassa uudestisyntymät ja muut asiat tulevat ”ylhäältä”, ”päästä”, joka on Messias.)

21 Mutta varjelkaa teidän sielunne Jumalan rakkaudessa, kun me odotamme hänen, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ansaitsematonta armoa, meidän iankaikkiseksi elämäksi. – Juuda 1:21 aramea

21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. – Juuda 1:21 KR38

(!!! TL: Lisäsin ansaitsemattoman, koska arameassa on useita eri sanoja, jotka voidaan kääntää ”armoksi”.)

22 Ja ottakaa heitä pois tulesta!  – Juuda 1:22 aramea

22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; – Juuda 1:22 KR38

23 Mutta kun joku tekee parannuksen, armahtakaa häntä kunnioittaen, kun toisia inhoatte, jopa lihasta saastunutta viittaakin. – Juuda 1:23 aramea

23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. – Juuda 1:23 KR38

(!!! Miten voi armahtaa pelolla?)

24 Mutta hänelle, joka pystyy varjelemaan meidät ilman kompastumista, ja ilman saastutusta, ja virheettöminä seisomaan, – Juuda 1:24 aramea

24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, – Juuda 1:24 KR38

25 Hän yksin on Jumala, meidän pelastajamme, Herramme Jeshuan, Messiaan kautta! Hänen kirkkautensa edessä, ilossa, Hänelle ylistys ja kiitos ja kunnia ja suuruus, myös nyt, ja kaikissa iankaikkisuuksissa! Amen! – Juuda 1:25 aramea

25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen. – Juuda 1:25 KR38

 
Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti