keskiviikko 6. toukokuuta 2020

Jaakobin kirje


Jaakobin kirje

Luku 1

1 Jakob, Jumalan ja meidän Herramme Messias Jeshuan palvelija, niille kahdelletoista heimolle, jotka ovat hajaantuneina kansakunnissa; rauhaa!  – Jaak.1:1 aramea
1 Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle. – Jaak.1:1 KR38

(!!! Arameasta näkyy, että kyse on kansakuntien joukossa olevista Israelin heimoista.)
2 Veljeni, olkoon teille kaikkea iloa, kun astutte sisään moniin ja monenlaisiin kiusauksiin. – Jaak.1:2 aramea
2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,  – Jaak.1:2 KR38
3 Sillä te tiedätte, että uskollisuuden koettelemus tuottaa teille kärsivällisyyttä. – Jaak.1:3 aramea
3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. – Jaak.1:3 KR38
4 Mutta sellainen kärsivällisyys on oleva se täydellinen teko, että olisitte kasvaneet, ja täydelliset, ettette olisi missään puutteelliset. – Jaak.1:4 aramea
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. – Jaak.1:4 KR38

5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, on pyydettävä sitä Jumalalta, joka antaa kaikille oikeamielisesti, eikä hän halveksi, ja sitä annetaan hänelle. – Jaak.1:5 aramea
5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. – Jaak.1:5 KR38

6 Mutta pyytäköön sitä uskossa, ei epäröiden, sillä joka epäröi, on meren aaltojen kaltainen, joita tuuli heittelee. – Jaak.1:6 aramea
6 Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. – Jaak.1:6 KR38

7 Älköönkä sellainen mies ajatelko, että Herralta mitään saisi; – Jaak.1:7 aramea
7 Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, – Jaak.1:7 KR38 
8 Sellainen, joka epäröi mielessään ja heittelehtii kaikilla teillään. – Jaak.1:8 aramea
8 kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään  – Jaak.1:8 KR38 
9 Mutta köyhä veli kerskailkoon korottamisensa kautta.  – Jaak.1:9 aramea
9 Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään– Jaak.1:9 KR38
10 Ja rikas nöyryytyksensä kautta, koska rikkaus katoaa samalla tavalla kuin niityn kukoistus. – Jaak.1:10 aramea
10 mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka. – Jaak.1:10 KR38 

(!!! Kreikka ei anna toivoa rikkaalle näissä jakeissa eikä jakeessa 11.)
11 Sillä aurinko nousee kuumuudessaan ja lakastuttaa ruohon, ja sen kukoistus putoaa, ja näyttävä kauneus tuhoutuu, samoin myös rikkaus haihtuu poluillaan.  – Jaak.1:11 aramea

11 Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. – Jaak.1:11 KR38
12 Autuas se mies, joka kestää koetuksen, sillä se, joka on koeteltu, on saava elämän kruunun. Sen, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa. – Jaak.1:12 aramea

12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! – Jaak.1:12 KR38
13 Älköön kukaan sanoko, kun häntä kiusataan, että ”Jumala kiusaa minua”, sillä Jumala ei toimi pahan kanssa, eikä hän ihmistä kiusaa. – Jaak.1:13 aramea

13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. – Jaak.1:13 KR38
14 Vaan jokaisen ihmisen kiusaus tulee hänen omista himoistaan, ja hän himoitsee ja tulee vietellyksi. – Jaak.1:14 aramea

14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; – Jaak.1:14 KR38

15 Ja tämä himo on raskaana, ja synnyttää synnin. Mutta sellainen synti, joka näin valmistuu, synnyttää kuolemaa. – Jaak.1:15 aramea

15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. – Jaak.1:15 KR38

16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni! – Jaak.1:16 aramea

16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni.  – Jaak.1:16 KR38
17 Kaikki hyvät ja täydelliset lahjat laskeutuvat ylhäältä, valkeuksien isästä, hän, jonka luona ei ole mitään muutosta, eikä vaihtelun varjoa. – Jaak.1:17 aramea

17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. – Jaak.1:17 KR38
18 Se oli hänen tahtonsa. Ja hän synnytti totuuden sanan kautta, että olisimme hänen luomakuntansa ensihedelmät. – Jaak.1:18 aramea

18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.  – Jaak.1:18 KR38
19 Ja te, rakkaat veljeni! Olkoon jokainen teistä pikainen kuulemaan, ja hidas puhumaan, ja hidas vihastumaan. – Jaak.1:19 aramea 

19 Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan; – Jaak.1:19 KR38

20 Sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. – Jaak.1:20 aramea

20 sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. – Jaak.1:20 KR38
21 Tämän tähden poistakaa teistä kaikki kauhistukset, ja pahuuksien paljous, ja nöyryydessä ottakaa vastaan se sana, joka on teidän luontoonne istutettu, joka kykenee pelastamaan teidän sielunne. – Jaak.1:21 aramea

21 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. – Jaak.1:21 KR38
(!!! Nöyryys ja hiljaisuus tarkoittavat eri asioita.)

22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, älkääkä ainoastaan kuulijoita – älkääkä pettäkö sielujanne! – Jaak.1:22 aramea

22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. – Jaak.1:22 KR38

23 Sillä jos ihminen on sanan kuulija, eikä tekijä, tämä on sellaisen kaltainen, joka näkee kasvonsa peilissä.  – Jaak.1:23 aramea
23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; – Jaak.1:23 KR38
24 Sillä hän näkee omaa sieluaan, ja kulkee pois, ja unohtaa, millaista se oli. – Jaak.1:23-24 aramea
24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. – Jaak.1:24 KR38

25 Mutta kaikki, jotka katsovat täydelliseen vapauden lakiin, ja siinä etenevät, eivät ole muistamattomia kuulijoita, vaan tekojen tekijöitä, ja tällainen on oleva siunattu tekonsa kautta. – Jaak.1:25 aramea
25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. – Jaak.1:25 KR38

(!!! Eteneminen ja pysyminen eivät tarkoita samaa.)
26 Ja jos joku ajattelee palvelevansa Jumalaa, eikä hillitse kieltään, vaan pettää sillä omaa sydäntään, tämän palvelus on arvotonta. – Jaak.1:26 aramea

26 Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha. – Jaak.1:26 KR38
27 Sillä pyhä ja puhdas palvelus, isän Jumalan edessä on tämä; käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän kärsimyksissään, ja varjella sielunsa maailmasta, ilman saastutusta. – Jaak.1:27 aramea

27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. – Jaak.1:27 KR38

Luku 2

1 Veljeni, älkää olko puolueellisia! Olkaa kestävät meidän Herramme, Messias Jeshuan kirkkauden uskossa.  – Jaak.2:1 aramea
1 Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. – Jaak.2:1 KR38

2 Sillä jos teidän kokoukseenne tulee joku kultasormuksella, tai kauniissa vaatteissa, ja köyhä tulee likaisissa vaatteissa, – Jaak.2:2 aramea
2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä– Jaak.2:2 KR38
3 Ja te kunnioitatte häntä, joka pukeutuu kauniisiin vaatteisiin, ja sanotte hänelle, ”istu sinä tänne mukavasti”, ja sille köyhälle te sanotte, ”seiso sinä tuolla”, tai ”istu tuonne meidän kenkätelineemme eteen”. – Jaak.2:3 aramea
3 ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: "Istu sinä tähän mukavasti", ja köyhälle sanotte: "Seiso sinä tuossa", tahi: "Istu tähän jalkajakkarani viereen",  – Jaak.2:3 KR38

4 Katso, ettekö te ole sieluissanne jakautuneet, ja teistä on tullut pahoin ajattelevia erottelijoita!  – Jaak.2:4 aramea
4 niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? – Jaak.2:4 KR38

(!!!)
5 Kuulkaa, rakkaat veljeni! Eivätkö maailman köyhät, mutta uskossa rikkaat, ole niitä Jumalan valittuja, että he olisivat sen kuningaskunnan perillisiä, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa  – Jaak.2:5 aramea

5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? – Jaak.2:5 KR38
6 Mutta te olette halveksineet köyhän. Katso, eivätkö rikkaat teitä hallitse, ja he vetävät teitä oikeuteen? – Jaak.2:6 aramea

6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? – Jaak.2:6 KR38

7 Katso, eivätkö nämä pilkkaa sitä hyvää nimeä, jolla teitä kutsutaan? – Jaak.2:7 aramea

7 Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? – Jaak.2:7 KR38
8 Ja jos te tässä täytätte Jumalan kirjoitetun sanan, niin kuin on kirjoitettu, että ”armahda lähimmäistäsi niin kuin omaa sieluasi”, te teette kauniisti. – Jaak.2:8 aramea

8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; – Jaak.2:8 KR38

9 Mutta jos te olette puolueellisia, te teette syntiä, ja teitä nuhdellaan siitä kirjoitetusta sanasta, niin kuin sanaa vastaan rikkojia. – Jaak.2:9 aramea

9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. – Jaak.2:9 KR38

(!!!)

10 Sillä joka pitää koko kirjoitetun sanan, ja luopuu yhdessä kohtaa, on syyllinen kaikkeen siihen sanaan.  – Jaak.2:10 aramea

10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.  – Jaak.2:10 KR38
(!!!)
11 Sillä joka sanoo, että, ”älä tee huorin”, se sanoo, että ”älä tapa”. Mutta jos et tee aviorikosta, vaan olet tappanut, sinä rikot sanaa vastaan. – Jaak.2:11 aramea

11 Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. – Jaak.2:11 KR38

12 Puhukaa samoin kuin olettekin, ja toimikaa samoin kuin olette, niin kuin sellaiset, jotka sen vapauden sanan kautta annetaan tuomittavaksi.  – Jaak.2:12 aramea

12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.  – Jaak.2:12 KR38

13 Sillä tuomio on armoton sellaista vastaan, joka ei armoa harjoita. Armon kautta teillä on valta yli tuomion.  – Jaak.2:13 aramea
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. – Jaak.2:13 KR38

(!!!)
14 Veljeni, mitä hyvää siinä on, jos joku sanoo, että ”minulla on usko”, eikä hänellä ole tekoja? Kykeneekö hänen uskonsa tekemään häntä eläväksi?  – Jaak.2:14 aramea

14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?  – Jaak.2:14 KR38
(!!! Elämä < > Pelastus)

15 Ja jos veli tai sisko on alaston, ja häneltä puuttuu päivän ravinto, – Jaak.2:15 aramea

15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla – Jaak.2:15 KR38

16 ja joku teistä sanoo, ”mene rauhassa, lämmittele ja täytä vatsasi”, ettekä anna heille ruumiin tarpeita, mitä hyvää se on? – Jaak.2:16 aramea

16 ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? – Jaak.2:16 KR38

17 Samoin myös usko ilman tekoja on kuollutta itsessään. – Jaak.2:17 aramea

17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. – Jaak.2:17 KR38

18 Sillä joku sanoo sinulle, ”sinulla on usko ja minulla on teot”. Näytä minulle sinun uskosi ilman tekoja, ja minä näytän sinulle minun uskoni, omista teoistani! – Jaak.2:18 aramea

18 Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. – Jaak.2:18 KR38

19 Sinä uskot, että ”Jumala on yksi”. Sinä teet kauniisti. Myös riivaajat uskovat ja vapisevat! – Jaak.2:19 aramea

19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. – Jaak.2:19 KR38

20 Mutta tahdotko tietää, oi heikko mies, että usko ilman tekoja – se on kuollutta.  – Jaak.2:20 aramea
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?  – Jaak.2:20 KR38

(!!! Onko kukaan ihminen turha?)
21 Eikö meidän isämme Abraham ollut siitä teosta vanhurskautettu, kun hän kohotti oman poikansa Iisakin sen alttarin ylle? – Jaak.2:21 aramea

21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? – Jaak.2:21 KR38

(!!! TL: Aramean sanaleikki, aasek le’iisak.)

22 Sinä näet, että hänen uskonsa kulki hänen tekonsa kanssa, ja sen teon kautta hänen uskonsa täydellistyi. – Jaak.2:22 aramea

22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; – Jaak.2:22 KR38

(!!! TL: Sii’a, saattaa, merkitys ensisijaisesti kauppakaravaanin saattaminen ja sen mukana kulkeminen.)
 
23 Ja se kirjoitus täyttyi, joka sanoo, että ”Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”. Ja häntä kutsuttiin Jumalan armahtamaksi. – Jaak.2:24 aramea

23 ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.  – Jaak.2:23 KR38

(!!! TL: Rechem on armo. Ehkä sen voi jotenkin kääntää ystäväksikin. Chen, ”Hen”, on ”ansaitsematon armo”, ja eräänlainen juridinen termi. Chesed taas on armoa, johon sisältyy hyviä tekoja, ”laupeus”.)
 
24 Sinä näet, että ihminen vanhurskautuu teoista, eikä ainoastaan uskosta. – Jaak.2:24 aramea

24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. – Jaak.2:24 KR38
25 Samoin myös huora Rahab, eikö ollut teosta vanhurskautettu, kun otti vastaan ne vakoojat, ja lähetti heidät pois toisen tien kautta? – Jaak.2:25 aramea

25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? – Jaak.2:25 KR38

26 Samalla tavalla; ruumis ilman henkeä on kuollut, samoin myös usko ilman tekoja on kuollut. – Jaak.2:26 aramea

26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. – Jaak.2:26 KR38


Jaakob luku 3

1 Älköön monet teistä tulko opettajiksi, veljeni, kyllä te olette tietoiset siitä suuremmasta tuomion velastamme. – Jaak.3:1 aramea

1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. – Jaak.3:1 KR38

(!!! Aramean kautta tämänkin jakeen pystyy ymmärtämään oikein. Opettamiseen liittyy suuri vastuu, josta joutuu vastuuseen.)

2 Sillä monesti me kaikki kompastumme. Jokainen, joka ei sanassa erehdy, tällainen mies on täydellinen, joka kykenee myös tekemään koko ruumiinsa alamaiseksi. – Jaak.3:2 aramea
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. – Jaak.3:2 KR38

3 Sillä katso, niillä suitsilla, jotka me laitamme hevosten suuhun, niin että ne alistuvat meille, ja käännämme koko niiden ruumista, – Jaak.3:3 aramea
3 Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. – Jaak.3:3 KR38
4 Myös kestävä laiva, kun niitä ohjataan ankaraan tuuleen, pienellä puunpalalla ne kulkevat sinne, minne perämies päättää tahtoa.  – Jaak.3:4 aramea
4 Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. – Jaak.3:4 KR38

5 Samoin myös on kielen laita; se on pieni ruumiinjäsen, ja sillä on valta. Samoin myös pieni tuli sytyttää paljon metsää.  – Jaak.3:5 aramea

5 Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! – Jaak.3:5 KR38
6 Ja kieli, se on tuli, ja synnin maailma, kuin paksu pilvi, ja se, kieli, on jäsenissämme koko ruumiin saastuttaja, ja sen seurauksena syttyvät sukupolvetkin, jotka vierivät kuin pyörät, ja se itsekin palaa tulessa.  – Jaak.3:6 aramea

6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. – Jaak.3:6 KR38
(!!! Kreikan kautta vaikea ymmärtää, kun sana "sukupolvet" puuttuu. Pilvi on arameassa kielikuva, tarkoittaa suurta määrää.)

7 Sillä ne kaikki luonnot; eläinten ja lintujen, ja matelijoiden, meren ja kuivan maan, saadaan alistetuksi ihmisen luonnolle, – Jaak.3:7-8 aramea

Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt– Jaak.3:7 KR38 

8 Mutta kieltä ei ihminen pysty kesyttämään, se on paha, jota ei voi hallita, täynnä kuoleman myrkkyä. – Jaak.3:8 aramea

8 mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.  – Jaak.3:8 KR38 

9 Sen kautta me siunaamme Herraa ja Isää, ja sen kautta me kiroamme ihmisiä, jotka ovat Jumalan kuvaksi tehtyjä. – Jaak.3:9 aramea

9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; – Jaak.3:9 KR38

(!!!)
10 Ja kuinka suusta lähtee siunaus ja kirous? Ei, veljeni, älköön sillä tavalla tapahtuko! – Jaak.3:10 aramea
10 samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. – Jaak.3:10 KR38
11 Voiko yhdestä lähteestä tulla makeaa ja katkeraa vettä?  – Jaak.3:11 aramea
11 Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? – Jaak.3:10-11 KR38

12 Tai miten voisi, veljeni, viikunapuu tehdä oliiveja, tai viinipuu viikunaa? Samoin ei suolavettäkään pystytä tekemään makeaksi. – Jaak.3:12 aramea
12 Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. – Jaak.3:12 KR38
13 Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Olkoon hänen tekonsa käyttäytymisessään kaunista, nöyryyden viisaudessa. – Jaak.3:13 aramea
13 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. – Jaak.3:13 KR38

14 Mutta jos teissä on kateutta, katkeruutta tai riitaa sydämissänne, älkää ylpeilkö totuutta vastaan, ja valehdelko!  – Jaak.3:14 aramea

14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. – Jaak.3:14 KR38

15 Koska tällainen viisaus ei laskeudu ylhäältä, vaan on maallista, oman sielun ajatuksista ja riivaajista.  – Jaak.3:15 aramea

15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. – Jaak.3:15 KR38

16 Sillä missä on kateutta ja riitaa, siellä on myös epäjärjestys, ja kaikenlaista pahaa. – Jaak.3:16 aramea

16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.  – Jaak.3:16 KR38
(!!! Kateus puuttu kreikasta.)
17 Mutta se viisaus, joka tulee ylhäältä, on puhdasta, täynnä rauhaa ja nöyrä, toiset huomioon ottava, ja täynnä armoa ja hyvää hedelmää, ilman jakaantumista tai puolueellisuutta. – Jaak.3:17 aramea

17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. – Jaak.3:17 KR38
(!!! ilman jakaantumista tai puolueellisuutta <> ei epäile, ei teeskentele)

18 Mutta vanhurskauden hedelmä kylvetään levon kautta näille, jotka tekevät rauhaa. – Jaak.3:18 aramea

18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. – Jaak.3:18 KR38


Luku 4

1 Mistä teissä on sota ja riita? Eikö niistä himoista, jotka taistelevat teidän jäsenissänne? – Jaak.4:1 aramea

1 Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? – Jaak.4:1 KR38

2 Te haluatte, eikä teillä ole, ja te tapatte ja kadehditte, eikä teidän käsienne kautta tule mitään, ja te taistelette ja teette sotaa, eikä teillä ole – koska te ette pyydä! – Jaak.4:2 aramea2

2 Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. – Jaak.4:2 KR38

(!!! Kadehtia <> kiivailla)

3 Te pyydätte, ettekä saa, koska te pyydätte pahasti, kuin ravitaksenne omia himojanne. – Jaak.4:3 aramea
3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. – Jaak.4:3 KR38

4 Te avionrikkojat, ettekö te tiedä, että tämän maailman ystävyys on Jumalan vihollisuutta? Sen tähden, kuka tahtoo olla tämän maailman ystävä, on Jumalalle vastustaja. – Jaak.4:4 aramea
4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. – Jaak.4:4 KR38

5 Tai voi olla, että te ajattelette arvottomasti siitä kirjoituksesta, joka sanoo, että ”kateudessa hän himoitsee sitä henkeä, joka asustaa meissä”. – Jaak.4:5 aramea
5 Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"?  – Jaak.4:5 KR38

6 Mutta meidän Herramme antaa meille enemmän hyvyyttä. Tämän tähden sanotaan, että ”Jumala nöyryyttää ylpeät, ja nöyrille hän antaa hyvyyttä”. – Jaak.4:6 aramea
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." – Jaak.4:6 KR38

7 Sen tähden tehkää itsenne Jumalalle alamaisiksi, ja nouskaa satanaa vastaan, ja se pakenee teistä. – Jaak.4:7-8 aramea
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. – Jaak.4:7 KR38
8 Ja lähestykää Jumalan luokse, ja hän on lähestyvä teitä. Puhdistakaa kätenne, syntiset! Pyhittäkää sydämenne, erottelevat sielut!  – Jaak.4:8 aramea
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. – Jaak.4:8 KR38

(!!! Pyhitys.)

Nöyrtykää ja valittakaa, ja muuttukoon nauramisenne murheeksi, ja riemunne ahdistukseksi! – Jaak.4:9 aramea
9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. – Jaak.4:9 KR38
10 Nöyrtykää Herran Jumalan edessä, ja hän on teidät korottava! – Jaak.4:10 aramea
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. – Jaak.4:10 KR38

11 Älkää olko toisia vastaan puhujia, veljeni! Sillä hän, joka puhuu veljeään vastaan, tai tuomitsee veljensä, puhuu sitä sanaa vastaan, ja se sana tuomitsee. Ja jos se sana tuomitsee, sinä et ole sanan tekijä, vaan sen tuomitsija. – Jaak.4:11 aramea
11 Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. – Jaak.4:11 KR38

(!!! Jakeissa kerrotaan aivan eri asioista)
12 Hän on yksi, kirjoitetun sanan antaja ja tuomari, hän, joka pystyy elävöittämään ja tuhoamaan. Mutta kuka sinä olet, sinä, joka tuomitset lähimmäistäsi? – Jaak.4:12 aramea

12 Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? – Jaak.4:12 KR38
(!!!)
13 Mutta mitä minä sanoisin myös näistä, jotka sanovat, että ”tänään tai huomenna menemme sinne kaupunkiin, ja teemme työtä siellä yhden vuoden, ja saamme palkkaa ja ansaitsemme”? – Jaak.4:13 aramea

13 Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa"- – Jaak.4:13 KR38

14 Eivätkä he tiedä, mitä huomenna on, sillä meidän elämämme ovat vain henkäys, joka hetkeksi ilmestyy, ja katoaa ja poistuu. – Jaak.4:14 aramea

14 te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu - – Jaak.4:14 KR38

15 Kuitenkin heidän tulisi sanoa, että ”jos Herra tahtoo ja pitää elossa, me teemme tämän tai sen”. – Jaak.4:15 aramea
15 sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon." – Jaak.4:15 KR38

(!!! TL: Chai merkitys on ”elää”, tai ”pitää elossa”.)

16 He kerskailevat ylpeydessään. Kaikki tämän tyylinen kerskailu on pahaa. Ja sellainen, joka tietää hyvän, eikä tee, hänelle se on synti. – Jaak.4:16 aramea
16 Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. – Jaak.4:16 KR38


Luku 5

1 Voi rikkaita! Valittakaa ja itkekää onnettomuuksistanne, jotka tulevat päällenne. – Jaak.5:1 aramea
1 Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. – Jaak.5:1 KR38
2 Sillä teidän hyvinvointinne mätänee ja haisee, ja koiperhoset syövät teidän vaatteenne. – Jaak.5:2 aramea
2 Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;  – Jaak.5:2 KR38

3 Ja teidän kultanne, ja antamisenne ovat ruosteessa, ja se ruoste on oleva todistajana teitä vastaan, ja se, tuli, on tuleva kuluttamaan teidän lihanne. Te olette koonneet viimeisiä päiviä varten! – Jaak.5:3 aramea
3 teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. – Jaak.5:3 KR38

(!!! Kreikan kautta ei pysty ymmärtämään sanomaa.)
4 Katso, niiden työmiesten palkkaa, jotka niittivät teidän maatanne, sitä, jota te olette sortaneet, huutaa! Ja niiden niittäjien valitus on noussut sotajoukkojen Herran korviin. – Jaak.5:4 aramea

4 Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. – Jaak.5:4 KR38
5 Sillä te olette iloinneet maan päällä, ja olette syömäreitä, ja ravinneet omat ruumiinne, kuin sitä teurastuksen päivää varten. – Jaak.5:5 aramea

5 Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. – Jaak.5:5 KR38

(!!! Kreikan kautta ei pysty ymmärtämään sanomaa. Aramea vie  ajatuksen Herran päivään eli Jeesuksen tuloon maan päälle.)

6 Te olette tuominneet ja tappaneet vanhurskaan, eikä hän vastustanut teitä. – Jaak.5:6 aramea

6 Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä. – Jaak.5:6 KR38
7 Mutta te, minun veljeni, odottakoon teidän henkenne Herran Jumalan tulemukseen saakka, niin kuin viljelijä, joka odottaa maansa kallista hedelmää, ja alentaa oman henkensä, kunnes on saava sadetta, varhain ja myöhään. – Jaak.5:7 aramea

7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. – Jaak.5:7 KR38

8 Samoin te myös, odottakaa hengessänne, ja vahvistakaa sydämenne, sillä se meidän Herramme tulemus on lähellä! – Jaak.5:8 aramea
8 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. – Jaak.5:8 KR38

(!!! )
9 Älkää valittako toinen toisestanne, veljeni, ettei teitä tuomittaisi, sillä katso, tuomari seisoo portilla. – Jaak.5:9 aramea

9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella. – Jaak.5:9 KR38

10 Ottakaa esimerkiksi ne profeetat, veljeni, teidän ahdistuksienne kärsivällisyydelle, nämä, jotka puhuivat Herran nimessä. – Jaak.5:10 aramea

10 Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. – Jaak.5:10 KR38
11 Sillä katso, me annamme siunausta niille, jotka ovat kestäneet. Te olette kuulleet Jobin kärsivällisyyden, ja sen lopun, jonka Herra hänelle teki, te olette nähneet, sillä hän, Herra, on armollinen, ja pitää huolen. – Jaak.5:11 aramea

11 Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen. – Jaak.5:11 KR38
12 Mutta älkää, veljeni, kaikista asioista vannoko, ei taivasten kautta eikä maan kautta, eikä muullakaan valalla, vaan olkoon sananne ”kyllä, kyllä” ja ”ei, ei”, ettei teitä tuomion alla tuomita. – Jaak.5:12 aramea

12 Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle. – Jaak.5:12 KR38
(!!! Aramea kertoo vannomisesta ymmärrettävällä tavalla.)

13 Ja jos joku teistä on kärsimyksessä, hän rukoilkoon, ja jos iloitsee, ylistäköön psalmeilla. – Jaak.5:13 aramea

13 Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. – Jaak.5:13 KR38

(!!! TL: Voi olla lukeakin psalmeja, tai viettää aikaansa psalmien kanssa. Kaikki sopivat alkuseurakunnan käytäntöön. Jakob kuitenkin ilmeisesti viittaa niihin psalmeihin, jotka alkavat tuolla mizmor - sanalla.)
14 Ja jos on sairaana, kutsukoon seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen puolestaan, ja voidelkoon hänet öljyllä, meidän Herramme nimessä. – Jaak.5:14 aramea

14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. – Jaak.5:14 KR38

15 Ja uskon rukous parantaa hänet, joka on sairas, ja meidän Herramme nostaa hänet, ja jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. – Jaak.5:15 aramea
15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. – Jaak.5:14-15 KR38

16 Mutta te, tunnustakaa lankeemuksenne toinen toisellenne, ja olkaa rukouksessa toistenne puolesta, että paranette, sillä rukouksen voima on suuri; sellainen vanhurskaan rukous. – Jaak.5:16 aramea
16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. – Jaak.5:16 KR38

17 Myös Elia oli vajavainen ihminen, kaltaisemme, ja hän rukoili, ettei maan päälle tulisi sadetta, eikä sitä tullut kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. – Jaak.5:17 aramea
17 Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. – Jaak.5:17 KR38
18 Ja taas hän rukoili, ja taivaat antoivat sateen, ja maa antoi hedelmää. – Jaak.5:18 aramea
18 Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. – Jaak.5:18 KR38
(!!! TL: Vajavainen, chassosha, on sanatarkasti jollain tavalla köyhä. Sana vain tässä ja Apt.14:15.)
19 Veljeni, jos joku teistä eksyy siltä totuuden tieltä, ja toinen palauttaa hänet siitä hänen rikkomuksestaan, – Jaak.5:19 aramea

19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, – Jaak.5:19 KR38

20 Tietäkää, että hän, joka kääntää syntisen hänen rikkomuksensa tieltä, siten elävöittää hänen sielunsa kuolemasta, ja peittää hänen syntiensä paljouden. – Jaak.5:20 aramea

20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. – Jaak.5:20 KR38


Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti