keskiviikko 6. toukokuuta 2020

Ilmestyskirja luvut 1-5


Ilmestyskirja luvut 1-5


Luku 1

Jeshuan, Messiaan ilmestys, jonka Jumala antoi,  osoittaakseen  palvelijoilleen, mitä on annettu tapahtuvaksi pian, kun lähetti ne tiedoksi hänen enkelinsä käden kautta palvelijalleen Johannanille. – Ilm.1:1 aramea
1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, – Ilm.1:1 KR38
2 Hänen, joka todisti siitä Jumalan sanasta, ja Jeshuan, Messiaan todistuksesta; kaikki, mitä hän näki. – Ilm.1:2 aramea
2 joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. – Ilm.1:2 KR38

3 Hänen siunauksensa sille, joka lukee, ja niille, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja pitävät ne siinä kirjoitetut asiat, sillä se aika on lähellä! – Ilm.1:3 aramea
3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä! – Ilm.1:3 KR38

4 Johannan seitsemälle seurakunnalle, jotka ovat Aasiassa; siunaukset ja rauha teille Hänestä, joka on, ja on ollut, ja joka tulee, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat valtaistuimen edessä. – Ilm.1:4 aramea
4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, – Ilm.1:4 KR38
5 Ja Messias Jeshualta, uskolliselta todistajalta, kuolleiden esikoiselta ja maan kuninkaiden hallitsijalta. Hän rakastaa meitä, ja on verensä kautta vapauttanut meidät synneistämme. – Ilm.1:5 aramea
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä – Ilm.1:5 KR38
6 Ja tehnyt meidät papilliseksi kuningaskunnaksi Jumalalle ja Isälle – Hänelle kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti, amen. – Ilm.1:6 aramea
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen. – Ilm.1:6 KR38

7 Katso, Hän tulee pilvien kanssa, ja kaikki silmät näkevät Hänet, ja myös ne, jotka Hänet lävistivät, ja kaikki maan perhekunnat surevat Häntä. Niin, amen! – Ilm.1:7 aramea
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. – Ilm.1:7 KR38

8 Minä olen alef ja tav, sanoo Herra Jumala, Hän, joka on, ja on ollut, ja tuleva on - Hän, joka ylläpitää kaikkea. – Ilm.1:8 aramea
8 Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.  – Ilm1:8 KR38

(!!!)
9 Minä, Johannan, veljenne ja työtoverinne poika, kärsimyksessä ja kärsivällisyydessä, jotka ovat Jeshuassa, olin saaressa, joka on kutsuttu ”Patmos”, Jumalan sanan tähden, ja Messias Jeshuan todistuksen tähden. – Ilm.1:9 aramea

9 Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. – Ilm.1:9 KR38
10 Ja minä olin hengessä viikon ensimmäisenä päivänä, ja kuulin takaani sen suuren äänen, kuin sofarit. – Ilm.1:10 aramea

10 Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, – Ilm.1:10 KR38
(!!! Näin on sunnuntaista tehty viikon Herran päivä!)

11 ”Ne asiat, jotka on sanottu, mitä näit, kirjoita kirjaan, ja lähetä seitsemälle seurakunnalle: Efeso, Zmorna ja Pergamos, ja Taotaira ja Sardis, ja Filadelfia ja Laodikea.” – Ilm.1:11 aramea
11 joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan." – Ilm.1:11 KR38
12 Ja minä käännyin, tunnistaakseni sen äänen, joka kanssani puhui, ja kun käännyin, minä näin seitsemän kultaista menoraa. – Ilm.1:12 aramea
12 Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, – Ilm.1:12 KR38
13 Ja menoroiden keskellä, kuin miehen kaltainen, ja puettuna  efod’iin, ja rinnan ympäri vyötetty kultaisella vyöllä. – Ilm.1:13 aramea
13 ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.  – Ilm.1:13 KR38

(!!! TL: Efod on ylimmäisen papin vaate)

14 Mutta Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin lampaan villa ja lumi, ja silmänsä kuin tulen liekit. – Ilm.1:14 aramea
14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; – Ilm.1:14 KR38
15 Ja jalkansa Libanian pronssin kaltaiset, pätsissä kuumennetun, ja äänensä kuin monien vesien ääni.  – Ilm.1:15 aramea
15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. – Ilm.1:15 KR38

16 Ja Hänen oikeassa kädessään oli seitsemän tähteä, ja suustaan lähti terävä miekka, ja minä näin hänet, niin kuin aurinko ilmestyy voimassa. – Ilm.1:16 aramea
16 Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. – Ilm.1:16 KR38

17 Ja kun näin Hänet, kaaduin Hänen jalkoihinsa kuin kuollut, ja Hän laittoi oikean kätensä ylleni, sanoen, ”älä pelkää, sillä minä olen ensimmäinen ja viimeinen”. – Ilm.1:17 aramea
17 Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, – Ilm.1:17 KR38
18 Ja joka eli, ja joka oli kuollut, ja katso, minä elän, aina ja iankaikkisesti – amen. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. – Ilm.1:18 aramea
18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. – Ilm.1:18 KR38
19 Sen tähden kirjoita, mitä olet nähnyt, ja nämä, jotka ovat nyt, ja ne, mitkä tulevat näiden jälkeen. – Ilm.1:19 aramea
19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. – Ilm.1:19 KR38

20 Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit oikean käteni yllä, ja ne seitsemän menoraa; tähdet ovat seitsemän seurakunnan sanansaattajat, ja nuo näkemäsi kultaiset menorat, ovat seitsemän seurakuntaa. – Ilm.1:20 aramea
20 Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." – Ilm.1:20 KR38

 
Luku 2

1 Ja Efeson seurakunnan sanansaattajalle kirjoita, näin sanoo Hän, joka pitää kädessään seitsemää tähteä - Hän, joka kulkee kultaisten menoroiden keskellä. – Ilm.2:1 aramea
1 "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä: – Ilm.2:1 KR38

(!!! TL: Sanansaattaja voi olla myös enkeli.)

2 Minä tiedän sinun tekosi ja työsi ja kärsivällisyytesi, ja ettet pysty pahoja sietämään, ja koettelit niitä, jotka sanovat sieluistaan että apostoleja olisivat, eivätkä ole, ja havaitsit heidän olevan valhetta. – Ilm.2:2 aramea
2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; – Ilm.2:2 KR38
3 Ja kärsivällisyyttä sinulla on, ja olet kestänyt minun nimeni tähden, etkä väsynyt. – Ilm.2:3 aramea
3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. – Ilm.2:3 KR38

4 Mutta minulla on sinua vastaan, että olet jättänyt ensimmäisen rakkautesi. – Ilm.2:4 aramea

4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. – Ilm.2:4 KR38

5 Muista, mistä olet tullut ulos, ja tee ensimmäisiä tekoja, ja jos et, minä tulen yllesi ja poistan menorasi, ellet tee parannusta. – Ilm.2:4-5 aramea
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta  – Ilm.2:5 KR38

(!!! "Olet tullut ulos", tarkoittaa uskoon tuloa ja entisen elämän taaksejättämistä. TL: Tov on verbinä periaatteessa hyvän tai paremmin tekemistä. ’alik, yllesi, tai ”olla sinua vastaan”.)

Mutta se sinulla on, että vihaat nikolaita’n tekoja, niitä, joita minä vihaan. – Ilm.2:6 aramea
6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. – Ilm.2:6 KR38
7 Jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ja voittajien minä annan syödä siitä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. – Ilm.2:7 aramea
7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.' – Ilm.2:7 KR38

Ja Zmornan seurakunnan sanansaattajalle kirjoita; näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut, ja elää. – Ilm.2:8 aramea
8 Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään: – Ilm.2:8 KR38
9 Minä tunnen sinun kärsimyksesi ja köyhyytesi, mutta sinä olet rikas, ja mitä pilkkaa saat niiltä, jotka sanovat sieluistaan olevansa juutalaisia, kun eivät juutalaisia ole, vaan ovat saatanan kokouspaikka. – Ilm.2:9 aramea
9 Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi - sinä olet kuitenkin rikas - ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga. – Ilm.2:9 KR38

10 Älä missään pelkää, mitä tulet kärsimään. Katso, paholainen on heittävä teitä vankihuoneeseen koeteltaviksi, ja se on oleva teille kymmenen päivän kärsimys. Olkaa uskolliset kuolemaan saakka, ja minä annan teille elämän kruunun.

10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. – Ilm.2:10 KR38

11 Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Joka voittaa, sitä ei toinen kuolema vahingoita. – Ilm.2:11 aramea
11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.' – Ilm.2:11 KR38

12 Ja sanansaattajalle, joka on Pergaman seurakunnassa, kirjoita: näin sanoo Hän, jolla on terävä, kaksiteräinen miekka. – Ilm.2:12 aramea
12 Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: – Ilm.2:12 KR38

13 Minä tunnen, missä asustat – saatanan valtaistuimen paikan. Ja sinä pysyt vallassa minun nimeni kautta, ja minun uskollisuuteni kautta, etkä ole kieltänyt niissä taistelunkaan päivissä, ja olet minun uskollinen todistajani kaikkien tähden. Se minun oma uskollinen todistajani, sellainen, joka on teistä, tapettiin. – Ilm.2:13 aramea
13 Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.  – Ilm.2:13 KR38

(!!! TL: Metul di`kol "kaikkien tähden". Käännetty suoraan kreikkaan erisnimeksi Anti-pas.)

14 Mutta minulla on sinua vastaan jotain. Sillä sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Balaamin opetuksesta, hänen, joka opetti Balakia asettamaan kompastuksia Israelin lasten eteen; syömään epäjumalien uhrejaja huorin tekemään– Ilm.2:14 aramea
14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.– Ilm.2:14 KR38
15 Samoin on sinulla myös niitä, jotka pitävät kiinni nakolaita’n opetuksesta. – Ilm.2:15 aramea
15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. – Ilm.2:15 KR38
16 Sen tähden, tee parannus, mutta jos et, minä tulen äkisti, ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. – Ilm.2:16 aramea
16 Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. – Ilm.2:16 KR38

17 Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki puhuu seurakunnalle. Voittajalle annan siitä salatusta mannasta, ja annan hänelle puhtaan velkakirjan, ja sen velkakirjan päällä on uusi nimi kirjoitettuna, eikä sitä kukaan tiedä, paitsi sen saaja. – Ilm.2:17 aramea
17 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' – Ilm.2:17 KR38

(!!! TL: "Chusbana", velkakirja, on kreikkaan ajateltu pikkukiveksi ben-lopun tähden?)

18 Ja seurakunnan sanansaattajalle Taotairassa kirjoita; näin sanoo Jumalan Poika, Hän, jonka silmät ovat kuin tulen liekit, ja jalkansa kuin Libanian pronssi. – Ilm.2:18 aramea
18 Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski– Ilm.2:18 KR38
19 Minä tunnen sinun tekosi ja rakkautesi ja uskollisuutesi ja palvelemisesi, ja kärsivällisyytesi, ja että viimeiset tekosi ovat enemmät kuin ensimmäiset. – Ilm.2:19 aramea
19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. – Ilm.2:19 KR38

20 Mutta minulla on sinua vastaan paljon, kun suvaitset vaimoasi Iizebeliä, häntä, joka sielustaan sanoo olevansa naisprofeetta, ja hän opettaa, ja viettelee minun palvelijoitani haureuteen ja syömään epäjumalien uhreja.  – Ilm.2:20 aramea
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. – Ilm.2:20 KR38
21 Ja minä annoin hänelle aikaa parannuksen tekemiseen, eikä hän tahtonut tehdä parannusta haureudestaan. – Ilm.2:21 aramea
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. – Ilm.2:21 KR38

22 Katso, minä heitän hänet ruumisarkkuun, ja ne hänen kanssaan olleet avionrikkojat suureen kärsimykseen, elleivät kadu tekojaan. – Ilm.2:22 aramea

22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; – Ilm.2:22 KR38

(!!! Ruumisarkku <> tautivuode)

23 Ja hänen lapsensa minä kuolemassa tapan, ja koko minun seurakuntani tulee tuntemaan, että minä tutkin munuaiset ja sydämet, ja minä annan teille kaikille tekojenne mukaan. – Ilm.2:23 aramea
23 ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.  – Ilm.2:23 KR38

24 Teille muille Taotairassa oleville minä sanon – kaikille niille, joilla ei ole tätä opetusta; niille, jotka eivät tunne, niin kuin sanotaan, ”saatanan syvyyksiä” – minä en laita yllenne mitään toisenlaista kuormaa. – Ilm.2:24 aramea
24 Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; – Ilm.2:24 KR38
25 Sen tähden, pitäkää, mitä teillä on, kunnes minä tulen. – Ilm.2:25 aramea
25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. – Ilm.2:25 KR38
26 Ja joka voittaa, ja pitää minun tekoni, hänelle minä annan käskyvallan yli kansakuntien. – Ilm.2:26 aramea

26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, – Ilm.2:26 KR38

27 Hän on paimentava heitä rautaisella sauvalla, ja kuin savenvalajan astiat, ne särjetään, tämän minä olen Isältäni saanut. – Ilm.2:27 aramea

27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään - niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain - – Ilm.2:27 KR38

28 Ja minä annan hänelle aamutähden. – Ilm.2:28 aramea
29 Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. – Ilm.2:29 aramea
28 ja minä annan hänelle kointähden– Ilm.2:28 KR38

29 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"  – Ilm.2:29 KR38Luku 3

1 Ja sanansaattajalle, joka on Sardis’n seurakunnassa, kirjoita: näin sanoo hän, jolla on seitsemän Jumalan henkeä ja seitsemän tähteä; minä tunnen sinun tekosi, ja sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. – Ilm.3:1 aramea

1 "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. – Ilm.3:1 KR38

2 Ja ole ahkera, ja vahvista muita, niitä, jotka tulevat kuolemaan. Sillä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä. – Ilm.3:2 aramea
Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. – Ilm.3:2 KR38

(!!!)
3 Muista, kuinka olet kuullut, ja huomioi, kuinka olet saanut ja tee parannus! Ja jos et herää, minä tulen yllesi kuin varas, etkä sinä tiedä, minä hetkenä minä tulen. – Ilm.3:3 aramea

3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. – Ilm.3:3 KR38
4 Mutta minulla on muutamia nimiä Sardis’ssa, niitä, jotka eivät ole saastuttaneet vaatteitaan, ja ovat arvolliset vaeltamaan valkoisissa minun edessäni. – Ilm.3:4 aramea

4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. – Ilm.3:4 KR38

5 Joka näin voittaa, puetaan valkoisiin vaatteisiin, eikä hänen nimeään pyyhitä pois siitä elämän kirjasta, ja minä tunnustan hänen nimensä Isäni edessä, ja hänen enkeleidensä edessä. – Ilm.3:5 aramea

5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. – Ilm.3:5 KR38

6 Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. – Ilm.3:6 aramea

6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' – Ilm.3:6 KR38
7 Ja Filadelfian seurakunnan sanansaattajalle kirjoita: näin sanoo pyhä, totuus, Hän, jolla on Davidin avain – joka avaa, eikä ole sulkijaa, ja sulkee, eikä ole avaajaa. – Ilm.3:7 aramea

7 Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. – Ilm.3:7 KR38

8 Minä tunnen sinun tekosi, ja katso, minä olen antanut eteesi avatun oven, jota kukaan ei pysty sulkemaan, koska sinun voimasi on vähäinen ja olet pitänyt minun sanani, etkä kieltänyt minun nimeäni.  – Ilm.3:8 aramea

8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.  – Ilm.3:8 KR38
(!!! Herra on heikoissa väkevä. Niinpä jakeiden loppuosan sanoma poikkeaa toisistaan paljon.) 

9 ”Ja katso, minä annan saatanan synagogasta osan näistä, jotka sanovat olevansa sielustaan juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, minä laitan heitä tulemaan ja palvomaan jalkojesi edessä, ja tuntemaan, että minä rakastan sinua. – Ilm.3:9 aramea

9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. –Ilm.3:9 KR38

10 Koska olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, minä varjelen sinut siitä koettelemuksesta, joka on tuleva tapahtumaan yli kaiken asutun maan, koettelemaan maan asukkaita. – Ilm.3:10 aramea
10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. –Ilm.3:10 KR38

11 Minä tulen äkisti, pidä se, mitä sinulla on, ettei kukaan ihminen ota kruunuasi. – Ilm.3:11 aramea
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. – Ilm.3:11 KR38
12 Ja joka voittaa, minä teen hänestä pylvään Jumalan temppeliin, eikä hän enää lähde ulos, ja kirjoitan hänen ylleen minun Jumalani nimen ja uuden kaupungin, Jerusalemin, nimen, sen, joka laskeutuu minun Jumalani luota, ja minun uuden nimeni. – Ilm.3:12 aramea
12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. – Ilm.3:12 KR38
13 Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. – Ilm.3:13 aramea
13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' – Ilm.3:13 KR38

14 Ja Laidikian seurakunnan sanansaattajalle kirjoita: näin sanoo amen, uskollinen todistaja ja totuus, ja Jumalan luomakunnan alkulähde.  – Ilm.3:14 aramea

14 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: – Ilm.3:14 KR38

(!!!)

15 Minä tunnen sinun tekosi, ettet ole kylmä etkä kuumatäytyy joko olla kylmä, tai olla kuuma. – Ilm.3:15 aramea
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! – Ilm.3:15 KR38

(!!! Täytyy olla <> oi jospa olisit)

16 Ja olet haalea, etkä kylmä tai kuuma. Minä olen oksentava sinut suustani!  – Ilm.3:16 aramea
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos– Ilm.3:16 KR38
17 Koska sinä sanot, että olet rikas ja menestynyt, etkä mitään tarvitse, etkä tunne, että sinä olet sairas ja kurja, ja köyhä ja alaston. – Ilm.3:17 aramea
17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. – Ilm.3:17 KR38

18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa koeteltua, että menestyisit, ja pukeutumaan valkoisiin vaatteisiin, ettei alastomuutesi häpeässä paljastuisi, ja silmävoiteella voitelemaan, että näkisit. – Ilm.3:18 aramea

18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. – Ilm.3:18 KR38

19 Niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja minä kuritan, ja minä näen vaivaa. Sen tähden, tee parannus! – Ilm.3:18-19 aramea
19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. – Ilm.3:19 KR38

(!!! Aramean mukaan Jumala näkee vaivaa ihmisen hyväksi. Kreikassa sanoma kohdistuu kuulijaan.)

20 Katso, minä seison ovella ja koputan. Jos ihminen kuulee ääneni ja avaa oven, minä astun sisään ja aterioin hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.  – Ilm.3:20 aramea
20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. – Ilm.3:20 KR38
21 Ja voittajan annan istua kanssani minun valtaistuimeni yllä, kuten minä olen voittanut, ja istun isäni kanssa Hänen valtaistuimensa yllä.  – Ilm.3:21 aramea
21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. – Ilm.3:21 KR38
22 Kenellä on korva, kuulkoon, mitä henki puhuu seurakunnalle! – Ilm.3:22 aramea
22 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'" – Ilm.3:22 KR38

 
Luku 4


1 Näiden jälkeen minä näin, ja katso, taivaissa avattiin ovi, ja se ääni, jonka kuulin puhuvan kanssani, oli kuin sofar, sanoen, nouse tänne, ja minä näytän sinulle, mitä on annettu tapahtuvaksi näiden jälkeen. – Ilm.4:1 aramea
1 Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva." – Ilm.4:1 KR38

2 Ja äkkiä minä olin hengessä. Ja katso, taivaissa oli asetettu valtaistuin, ja sen yllä oli istuja. – Ilm.4:2 aramea

2 Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. – Ilm.4:2 KR38

3 Ja istuja oli kuin kivien olemuksen kaltainen; jaspiksen ja sardionin, ja pilvien sateenkaari, joka ympäröi valtaistuinta, oli kuin smaragdi. – Ilm.4:3 aramea
3 Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. – Ilm.4:3 KR38

(!!!)

4 Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niiden yllä 24 vanhinta, jotka istuivat pukeutuneina valkoisiin vaatteisiin, ja kultaiset kruunut päidensä yllä. – Ilm.4:4 aramea
4 Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentä neljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. – Ilm.4:4 KR38
5 Ja valtaistuimesta lähti ukkosia ja salamoita ja ääniä, ja valtaistuimen edessä oli palamassa seitsemän lamppua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. – Ilm.4:5 aramea
5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. – Ilm.4:5 KR38

6 Ja valtaistuimen edessä lasinen meri, kuin kristallin kaltainen, ja keskellä oli valtaistuin. Ja valtaistuimen ympärillä neljä olentoa, jotka olivat silmiä täynnä edestään ja takaansa. – Ilm.4:6 aramea
6 Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. – Ilm.4:6 KR38
7 Ensimmäinen olento oli kuin leijona, ja toinen olento härän kaltainen, ja kolmannella olennolla oli kuin miehen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan kaltainen. – Ilm.4:7 aramea
7 Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikäänkuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. – Ilm.4:7 KR38

8 Jokainen näistä neljästä olennosta seisoi, ja heillä oli kynnet, ja yllään kuusi siipeä ympäröimässä, ja sisältä täynnä silmiä. Eivätkä he vaienneet päivin eikä öin, vaan sanoivat, ”pyhä, pyhä, pyhä Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on, oli ja tuleva on”. – Ilm.4:8 aramea
8 Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." – Ilm.4:8 KR38

9 Ja nämä neljä olentoa antavat kirkkauden ja kunnian, ja siunauksen tunnustuksen valtaistuimen yllä istuvalle, joka elää aina ja iankaikkisesti, amen. – Ilm.4:9 aramea
Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, – Ilm.4:9 KR38
10 Kaksikymmentäneljä vanhinta kumartuvat valtaistuimen yllä istuvan edessä, ja palvovat aina ja iankaikkisesti. ”Amen hänelle, joka elää!” – ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen, sanoen; – Ilm.4:10 aramea
10 lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: – Ilm.4:10 KR38
11 Herramme ja Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan kirkkauden ja kunnian ja vallan, koska sinä olet kaiken luonut, ja sinun tahtosi kautta ne ovat, sinun luotusi. – Ilm.4:11 aramea
11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut." – Ilm.4:11 KR38

 
Ilmestyskirja luku 5


Ja minä näin, valtaistuimen yllä istuvan oikealla puolella, oli kirjakäärö, sisältä ja ulkopuolelta kirjoitettu, ja seitsemällä sinetillä sinetöity.  – Ilm.5:1 aramea
1 Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. – Ilm.5:1 KR38
2 Ja minä näin, toinen, voimallinen enkeli, julisti kovalla äänellä, ”kuka on arvollinen avaamaan kirjakäärön, ja murtamaan sen sinetit?” – Ilm.5:2 aramea
2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" – Ilm.5:2 KR38

3 Eikä kukaan pystynyt taivaissa, eikä maan päällä, eikä niistä, jotka maan alla ovat, avaamaan kirjakääröä ja murtamaan sen sinettejä ja siihen katsomaan. – Ilm.5:3 aramea
3 Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. – Ilm.5:3 KR38
4 Ja minä itkin paljon, kun ei löytynyt arvollista avaamaan kirjakääröä ja murtamaan sen sinettejä. – Ilm.5:4 aramea
4 Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. – Ilm.5:4 KR38

5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, ”älä itke, katso, leijona Jehudan sukukunnasta on voittanut – Davidin juuri avaa kirjakäärön sinetit”. – Ilm.5:5 aramea
5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä." – Ilm.5:5 KR38

6 Ja minä näin valtaistuimen, ja niiden neljän elävän olennon, ja vanhimpien keskellä oli karitsa, joka oli kuin tapettu, ja hänellä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää. Nämä ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, jotka on lähetetty kaikkeen maahan. – Ilm.6 aramea

6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. – Ilm.5:6 KR38

(!!! TL: Viittaus seitsemään henkeen on juutalaisilla aina ollut lainaus Jes.11:2.)
 
7 Ja se tuli, ja otti kirjakäärön Hänen kädestään, joka istuu valtaistuimen yllä. – Ilm.7 aramea
7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. – Ilm.5:6-7 KR38

8 Ja kun se otti kirjakäärön, neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta kumartui Karitsan edessä. Jokaisella heistä oli kitarat, ja kultaiset astiat, täynnä suitsuketta -niitä, jotka ovat pyhien rukouksia. – Ilm.5:8 aramea
8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset  – Ilm.5:8 KR38

Jotka lauloivat uusia ylistysvirsiä, ja sanoivat, sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja murtamaan sinetit sen päältä, koska olet tapettu, ja veressäsi lunastanut Jumalalle kaikista sukukunnista ja kansoista ja ihmisistä. – Ilm.5:9 aramea
9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista – Ilm.5:9 KR38
10 Ja olet tehnyt heistä meidän Jumalallemme kuningaskunnan, ja pappeja ja kuninkaita, ja he hallitsevat yli maan. – Ilm.5:10 aramea
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä." – Ilm.5:10 KR38

11 Ja minä näin ja kuulin, kuin monien enkelien äänet, valtaistuimen ympärillä, ja olentojen ja vanhimpien, ja niiden määrä oli kymmeniä tuhansia ja tuhannen tuhansia. – Ilm.5:11 aramea
11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat – Ilm.5:11 KR38

(!!! TL: Lauseen ajatus ei ole tarkka lukumäärä, vaan sanonnan ajatus on, että joukko todella suuri.)
 
12 Ja sanoivat kovassa äänessä; tapettu Karitsa on arvollinen saamaan vallan ja hyvinvoinnin ja viisauden ja voiman, ja kunnian ja kirkkauden ja siunaukset. – Ilm.5:12 aramea
12 ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." – Ilm.5:12 KR38 
13 Ja kaikki luodut, taivaissa ja maassa ja maan alla, ja meressä olevat ja kaikki, mitä niissä on, kuulin sanovan valtaistuimen yllä istuvalle ja Karitsalle, ”Siunaukset ja kunnia, ja kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti!” – Ilm.5:13 aramea
13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" – Ilm.5:12-13 KR38

14 Ja kun nämä neljä olentoa sanoivat ”amen”, vanhimmat kumartuivat ja palvoivat. – Ilm.5:14 aramea
14 Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat. – Ilm.5:14 KR38

 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti