maanantai 11. toukokuuta 2020

Kirje hebrealaisille luvut 1-6


Kirje hebrealaisille

Luvut 1-6

Luku 1

1-2 Jumala puhui kaikissa osissa ja kaikilla tavoilla isiemme kanssa, profeetoissa, alusta alkaen. 2 Ja näissä viimeisissä päivissä hän puhui kanssamme pojassaan, jonka hän sääti olemaan kaiken perillinen, ja jonka kautta hän teki maailmankaikkeuden. – Hebr.1:1-2 aramea
1-2 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut  – Hebr.1:1-2 KR38

(!!! ”Kaikissa osissa” tarkoittaa Vanhan Testamentin eri kirjoituksia. )

3-4 Hän, joka on hänen kirkkautensa loisto, ja hänen olemuksensa muoto, ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla, ja hän olemuksessaan teki syntiemme puhdistuksen, ja istuu ylhäällä, suuruuden oikealla puolella korkeudessa. -Hebr.1:3 aramea
3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, -Hebr.1:3 KR38

4 Ja tämä on kaikkia enkeleitä suurempi, niin kuin on se nimi, jonka hän omistaa, paljon rikkaampi kuin heidän. -Hebr.1:4 aramea
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän -Hebr.1:3-4 KR38

(!!! TL: Tässä ”nimi”on aramean vastine hebrean ha’Shem – termille. Juutalainen lukija ymmärtää yhteyden välittömästi, eikä sana tule kreikasta esiin. Codex Khabouris alkaa tästä jakeesta, alkuosa on tuhoutunut.)

 
5 Sillä kenelle enkeleistä Jumala on milloinkaan sanonut, “sinä olet minun poikani, tänään minä sinut sain”, ja taas, että “minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika”. – Hebr.1:5 aramea

5 Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? – Hebr.1:5 KR38
(!!! TL: Sain (vrt. synnytin, mutta sanatarkasti synnyttämisestä on eri verbi); lausetta lainataan myös Apt.13:33. Sana on käytössä TgLev.12:7, TgIs21:3 ja TgIs13:8. Lainaus menee tarkalleen peshitta Psalmi 2:7 mukaan.)

 
6-7 Mutta taas, kun hän tuo sitä esikoista maailmaan, hän sanoo, ”palvokaa häntä, kaikki Jumalan enkelit!” 7 Mutta enkeleistään hän sanoi näin, ”hän tekee sanansaattajakseen tuulen, ja palava tuli on hänen palvelijansa.” – Hebr.1:6-7 aramea

6-7 Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit." 7 Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi – Hebr.1:6-7 KR38
8 Mutta siitä pojasta hän sanoi, ”sinun valtaistuimesi, Jumala, on aina ja iankaikkisesti. Oikea valtikka on sinun kuningaskuntasi valtikka.” –Hebr.1:8  aramea

8 mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. –Hebr.1:8 KR38
(!!! TL: Peshitta on suora, oikea, oikeamielinen. Sanaa käytetään myös arameankielisestä UT:sta. Kol.3:22, Matt.6:22.)

 
9 Sinä olet rakastanut vanhurskautta ja vihannut vääryyttä; tämän tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua ilon öljyllä enemmän kuin kanssapalvelijoitasi. –Hebr.1:9 aramea

9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." –Hebr.1:9 KR38
(!!! TL: Iloöljyllä voitelemisesta on erikoinen runomuotoinen sanonta, joka ei tietenkään käännöksissä näy. -maschach alaha, alahach mescha - Jakeessa tulee esiin aramean vastakohdat vääryydelle ja puhtaudelle, 5Moos.32:4 mukaan vääryys on se, mitä Jumalassa ei ole, ja tämä puhtaus sen vastakohta.)

 
10 Ja taas, sinä olet alussa asettanut maan perustuksen, ja taivaat ovat sinun kättesi työtä. – Hebr.1:10 aramea

10 Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; –Hebr.1:10 KR38
(!!! TL: ”Alusta”, man’bereishit, sanalla viitataan tässä muodossa aina luomistyöhön, se on myös raamatun ensimmäinen sana. Muuten arameassa käytetään man’kadmai, kun sanotaan ’alusta’.)

 
11-12 Nämä kulkevat pois, ja sinä pysyt, ja ne kaikki kuluvat kuin vaate. 12 Ja kuin vaatteen, sinä käärit nämä kasaan, ne muuttuvat, ja sinä, sinä, joka olet, ja sinun vuotesi eivät pääty. –Hebr.1:11-12 aramea

11-12 ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,12 ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." –Hebr.1:11-12 KR38
13-14 Mutta kenelle enkeleistä hän on milloinkaan sanonut, ”istu oikealla puolellani, kunnes minä asetan sinun vihollisesi istuimeksi jalkojesi alle”? 14 Katso, eivätkö ne kaikki ole palvelevia henkiä, lähetetty olemaan palvelemassa niiden tähden, jotka tulevat perimään elämän? – Hebr.1:13-14 aramea

13-14 Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"? 14 Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? – Hebr.1:13-14 KR38

 
Luku 2

1 Tämän tähden me olemme velalliset; että enemmän tulisi olla siinä, mitä olemme kuulleet, ettemme lankea. –Hebr.2:1-2 aramea
1 Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. –Hebr.2:1 KR38

(!!! TL: Kreikan loppu on tässä hyvin abstrakti, kun taas aramea menee paremmin mm. 2Piet.1:10 mukaan.)

 
2 Sillä jos se sana, joka puhuttiin enkelien kautta, tuli vahvistetuksi, ja kaikki, jotka sen kuulivat ja sitä rikkoivat, saivat palkinnon oikeudenmukaisuuden mukaisesti. – Hebr.2:2 aramea
2 Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa  –Hebr.2:2 KR38

3 Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos halveksimme näitä asioita, jotka ovat meidän elämämme, näitä, jotka alkoivat meidän Herramme puhumina, ja nuo meistä, jotka kuulivat ne häneltä, vahvistivat ne? – Hebr.2:3 aramea
3 kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, –Hebr.2:3 KR38

4 Kun Jumala todisti niistä merkeissä ja ihmeteoissa, ja monenlaisessa voimassa, ja siinä pyhyyden hengen jakamisessa, jota annettiin hänen tahtonsa mukaan. – Hebr.2:3-4 aramea
4 kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? – Hebr.2:4 KR38

5-6 Sillä ei hän ollut enkeleille alistanut tulevaa maailmaa – sitä, josta me puhumme. 6 Vaan niin kuin se kirjoitus todistaa ja sanoo, ”mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ja ihmisen poika, että hänestä välität?” –Hebr.2:5-6 aramea
5-6 Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. 6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? – Hebr.2:5-6 KR38

7 Sinä teit hänet vähän alhaisemmaksi kuin enkelit, kirkkaus ja kunnia on asetettu hänen päähänsä, ja annoit hänelle vallan sinun kättesi tekoihin. –Hebr.2:5-7 aramea
7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;  – Hebr.2:7 KR38

8 Ja kaiken hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Kun on alistettu, ei jää mitään asiaa, ettei olisi alistettu. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki asiat olisi hänelle alistetut. – Hebr.2:8 aramea
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. – Hebr.2:8 KR38

9 Mutta että hän on vähän alempi kuin enkelit, me näemme, että Jeshuan, kuolemansa kärsimyksen tähden, hänen päähänsä on asetettu kirkkaus ja kunnia, sillä hyvyydessään Jumala antoi hänen maistaa kuolemaa jokaisen sijasta. – Hebr.2:9 aramea
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.  – Hebr.2:9 KR38

(!!! Seppeleet eivät liity Israeliin vaan Hellenistiseen maailmaan. Sama edellä jakeessa 7.)

10 Sillä oli sopivaa hänelle, jonka kädessä kaikki on, ja kaikki on hänen tähtensä, ja niille monille kirkkauteen sisään tuleville, että heidän elämänsä ruhtinas tulisi kärsimyksen kautta täydelliseksi. – Hebr.2:10 aramea
10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. – Hebr.2:10 KR38

11-13 Sillä hän, joka pyhittää, ja nämä, jotka pyhitetään, ovat kaikki yhdestä. Tämän tähden hän ei häpeä kutsua heitä hänen veljikseen, 12 Kun hän sanoi, ”minä aion julistaa veljilleni sinun nimeäsi, ja seurakunnan sisällä aion sinua ylistää”. 13 Ja taas, että ”häneen minä luotan”, ja taas, ”katso, minä ja lapset, jotka Jumala antoi minulle”. – Hebr.2:11-13 aramea
11-13 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä"; 13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!" – Hebr.2:11-13 KR38

14 Sillä koska lapset, jotka yhdistyvät lihassa ja veressä, siinä hän myös yhdistyi heidän kanssaan tässä muodossa, että kuolemansa kautta tuhoaisi sen, joka piti kuolemaa käskyvallassaan, joka on satana. –Hebr.2:14 aramea
14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen –Hebr.2:14-15 KR38

(!!! TL: Yhdistää - verbi on ainakin Fil.4:15, jossa suomalainen teksti puhuu tiliyhteydestä, ja Room.15:27, jossa kansakunnat on yhdistetty hengellisiin.)

 
15 Ja vapauttaisi nämä, joiden elämä oli kuoleman pelon kautta kaikessa alistettu orjuudelle. –Hebr.2:15 aramea

15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. –Hebr.2:14-15 KR38
16 Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli, mutta kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenen ylle. – Hebr.2:16 aramea

16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. – Hebr.2:16 KR38
(!!! Jatkoa edellisiin jakeisiin. Kreikan käännöstä ei voi ymmärtää .)

 
17 Tämän tähden oli oikeaa, että hän olisi kaikessa veljiensä kaltainen, että hän olisi säälivä, ja ylipappina uskollinen Jumalassa, ja tulisi armo kansakunnan syntien ylle. – Hebr.2:17 aramea

17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. – Hebr.2:17 KR38
(!!! TL: Mchasa on armo eikä sovitus, Tg Is.53:9 (Jastrow). UT:n puolella ’sovitus’- termiä ei juurikaan käytetä, sillä Messias, Jumalan karitsa, otti pois maailman synnin. Sovitus oli papillinen toimitus vanhan liiton aikaan. Lisäksi aramea tuo aina esiin, kuinka usko ja uskollisuus tulevat Jumalan puolelta.)

 

Luku 3

1 Sen tähden, pyhät veljeni, jotka olette kutsuttu siinä kutsussa, joka on taivaista, ajatelkaa tätä apostolia ja ylipappia, jota me tunnustamme. Jeshua on se Messias. –Hebr.3:1 aramea
1 Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, –Hebr.3:1 KR38

2 Joka oli uskollinen hänelle, jota hän palveli – niin kuin Moshe oli kaikessa huoneessaan. –Hebr.3:2 aramea
2 joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa." –Hebr.3:2 KR38

(!!! TL: Viittaus 4Moos.12:7, ”Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani”. Beit on huone tai talo.)

 
3 Sillä tämän kirkkaus on suurempi, paljon enemmän kuin Moshen. Aivan kuten huoneen rakentaja saa suuren kunnian, paljon enemmän kuin hänen rakennuksensa. –Hebr.3:3 aramea

3 Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. –Hebr.3:3 KR38
4 Sillä jokainen huone on ihmisestä, hänen valmistamansa, mutta hän, joka on kaiken rakentanut, on Jumala. –Hebr.3:4 aramea

4 Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. – Hebr.3:4 KR38
5 Ja niin kuin palvelija Moshe oli uskollinen kaikessa huoneessa, todistuksena niistä asioista, jotka olivat tuleva puhutuksi hänen kauttaan, –Hebr.3:5 aramea

5 Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman, –Hebr.3:5 KR38
6 Mutta Messias, niin kuin poika, on oman huoneensa yllä, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun saakka pidämme kiinni peittämättömin kasvoin ja kunnialla sitä hänen evankeliumiaan. –Hebr.3:6 aramea

6 mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. –Hebr.3:6 KR38
(!!!)

 
7-8 Koska pyhyyden henki on sanonut, että ”tänään, jos te kuulette hänen äänensä”, 8 Älkää kovettako sydämiänne vihastuttaaksenne häntä niin kuin kapinalliset, ja niin kuin sinä kiusauksen päivänä erämaassa. – Hebr.3:7-8 aramea
7-8 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, 8 älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa – Hebr.3:7-8 KR38

(!!! TL: ’Vihastuttaaksenne häntä’ puuttuu kreikan teksteistä. Jos teksti olisi käännös, tätäkään ei tässä olisi.)

 
9-10 Teidän isänne kiusasivat minua, ja koettelivat, vaikka näkivät minun tekoni neljänkymmenen vuoden ajan. 10 Tämän tähden se sukupolvi väsytti minut, ja minä sanoin, että se on kansa, joka eksyy sydämissään, eivätkä tunteneet minun teitäni. – Hebr.3:9-10 aramea

9-10 jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta; 10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään'; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni  – Hebr.3:9-10 KR38
11-12 Ja niin kuin minä vihassani vannoin, että he eivät saa astua minun lepooni. 12 Varokaa, sen tähden, veljeni, ettei teillä olisi kenelläkään sellainen paha sydän, joka ei ole uskollinen, ja lähtisitte pois elävästä Jumalasta. – Hebr.3:11-12 aramea

11-12 ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni.' 12 " Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, – Hebr.3:11-12 KR38

13 Mutta tutkikaa sielujanne joka päivä, kunnes tulee se päivä, josta sanotaan ”tänään”, ettei kukaan teistä kovettuisi synnin eksytyksessä. –Hebr.3:13 aramea
13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; –Hebr.3:13-14 KR38

(!!! Arameasta ilmenee, että kukin tutkii itseään, ja kuinkas muuten voisikaan olla.)

14 Sillä meidät on liitetty Messiaan kanssa, jos alusta, ja loppuun saakka, siinä pysymme. Pitäkäämme tämä totuus. –Hebr.3:14 aramea
14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. –Hebr.3:14 KR38

(!!!)

15 Kuten on sanottu, että tänään, jos kuulette hänen hiljaisen äänensä, älkää kovettako sydämiänne, vihastuttaaksenne häntä. –Hebr.3:15 aramea
15 Kun sanotaan: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa", –Hebr.3:15 KR38

(!!! Jumala muistuttaa ihmistä hiljaisella äänellään, kun ihminen poikkeaa Hänen yhteydestään.)

16 Sillä keitä nämä ovat, jotka kuulivat, ja vihastuttivat hänet? Eivätkö nämä kaikki ole niitä, jotka lähtivät Egyptistä Moshe’n kautta? –Hebr.3:16 aramea
16 ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? –Hebr.3:16 KR38

17 Ja keneen hän oli väsynyt neljäkymmentä vuotta, ellei niihin, jotka häntä vastaan tekivät syntiä? Ja heidän luunsa putosivat erämaahan. –Hebr.3:17 aramea
17 Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? –Hebr.3:17 KR38

18-19 Ja joista hän vannoi, etteivät he ole astuva sisään hänen lepoonsa – niistä, jotka eivät uskoneet. 19 Ja me näemme, että he eivät voineet astua siihen sisälle, koska he eivät totelleet. –Hebr.3:18-19 aramea
18-19 Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? 19 Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. –Hebr.3:18-19 KR38

Luku 4

1 Varokaamme sen tähden, kun pysyy lupaus hänen lepoonsa sisälle astumisesta, ettei ketään teistä havaittaisi puuttuvan tuosta sisälle astumisesta. –Hebr.4:1 aramea
1 Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. –Hebr.4:1 KR38

2 Sillä myös me julistimme, niin kuin hekin, mutta heitä ei hyödyttänyt se heidän kuulemansa sana, koska se ei uskollisuudessa liittynyt niihin, jotka sen kuulivat. – Hebr.4:2 aramea
2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. –Hebr.4:2 KR38

3 Mutta me pääsemme siihen lepoon, jotka uskomme, kuten hän sanoi, niin kuin minä vihassani vannoin, etteivät he ole astuva minun lepooni. Katso, Jumalan teot ovat olleet maailman perustamisesta alkaen.  –Hebr.4:3 aramea
3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: "Ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni'", vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. –Hebr.4:3 KR38

4 Niin kuin hän sanoi sapatista, ”Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä niistä kaikista teoistaan”. –Hebr.4:4 aramea
4 Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; –Hebr.4:4 KR38

(!!! TL: Arameassa seitsemän ja sapatti ovat hyvin lähellä toisiaan. Kreikan teksteissä on aina sapatin sijasta seitsemän, lukemalla ajin tav – kirjaimeksi tämä on mahdollista. Sapatti שׁבתא, Seitsemän  שׁבעא Kääntämällä sanat estrangela - tai vanhemmalle seemiläiselle fontille, lukuvirheen mahdollisuus on todella selkeä)

 
5 Ja tässä taas hän sanoi, ”he eivät ole astuva minun lepooni”.  –Hebr.4:5 aramea

5 ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni." –Hebr.4:3-5 KR38
6 Sen tähden, koska on olemassa paikka, että ihmisistä jotkut sinne astuisivat, ja nämä, joille ensin julistettiin, eivät sinne astuneet, kun eivät uskoneet. – Hebr.4:6 aramea

6 Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, – Hebr.4:6 KR38
7 Taas hän asetti toisen päivän, monien aikojen jälkeen, kuten on ylhäältä kirjoitettu, että David sanoi, ”tänään, jos kuulette hänen äänensä, älkää kovettako sydämiänne”.  – Hebr.4:7 aramea

7 niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne." – Hebr.4:7 KR38
8 Sillä jos Jeshua, Nunin poika, olisi saattanut heidät lepoon, ei olisi puhuttu toisesta, jälkeen tulevasta päivästä. " – Hebr.4:8 aramea

8 Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, sen jälkeisestä päivästä. – Hebr.4:8 KR38
9 Niin pysyy Jumalan kansalle sapatin pitäminen. – Hebr.4:9 aramea

9 Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. – Hebr.4:9 KR38
(!!! TL: Vaikka kreikka on aoristipreesens, tämä on jae, joka on tarkoituksella haluttu kätkeä länsimaisiin raamatun käännöksiin käyttämällä futuuria tai muuta vähemmän ajankohtaista sanavalintaa. Sanaa ”lepo” ei tässä jakeessa ole kreikassakaan.)

 
10-11 Sillä sellainen on se, joka menee sisälle hänen lepoonsa, myös hän on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omastaan. 11 Sen tähden, tavoitelkaamme, että astuisimme siihen lepoon, ettemme lankea samalla tavalla kuin ne, jotka eivät uskoneet. – Hebr.4:10-11 aramea

10-11 Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. 11 Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. – Hebr.4:10-11 KR38
12 Sillä Jumalan sana on elävä, ja vaikuttaa kaiken, ja paljon terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, ja se lävistää, kunnes se erottelee sielun ja hengen, ja jänteet ja nivelet ja luut, ja tuomion päätelmät ja sydämen ajatukset. – Hebr.4:12 aramea

12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; – Hebr.4:12 KR38
13 Eikä mikään luotu ole salattua hänen edestään, vaan kaikki asiat ovat alastomia ja avoimia hänen silmiensä edessä, jolle me annamme vastauksen. – Hebr.4:13 aramea

13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.  – Hebr.4:13 KR38
(!!! TL: Vastaus, eikä ”tili”. Todella yleinen sana UT:n tekstissä. Delitsch ja kreikka käyttävät ”sana”.)

 
14 Sen tähden, koska meillä on suuri ylipappi, Jeshua, Messias, joka nousi taivaisiin, pysykäämme hänen tunnustuksessaan! – Hebr.4:14 aramea

14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. – Hebr.4:14 KR38
14 (Huom., pappi on tässä kumra, ei kohen, eikä leeviläinen. Nykyajan uskovien puheissa eri papilliset termit sekoitetaan tehokkaasti keskenään, johtuneeko siitä, että kielessämme on vain yksi pappi - sana? Tai priest? Epäjumalien papeillekin on oma sana.)

 
15 Sillä hän ei ole meitä varten sellainen ylipappi, joka ei pysty kärsimään heikkouksiemme kanssa, vaan sellainen, joka on koeteltu kaikissa asioissa, meidän kaltaisemme, mutta ilman syntiä.  – Hebr.4:15 aramea

15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. – Hebr.4:15 KR38
16 Lähestykäämme sen tähden avoimin silmin hänen siunauksensa valtaistuinta, että saisimme armon, ja löydämme siunauksen avuksi kärsimyksen hetkessä. – Hebr.4:16 aramea

16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan – Hebr.4:16 KR38
(!!! Kreikan käännöksestä ei saa mitään selvää. TL: Jae menee käännöksissä niin eri tavalla, ettei sitä tähän voi lyhyesti kommentoida.)

 

Luku 5

1 Sillä jokainen ylipappi, joka oli ihmisistä, oli ihmislasten tähden säädetty yli niiden asioiden, jotka ovat Jumalan, tuomaan lahjoja ja uhreja synnin tähden. –Hebr.5:1 aramea
1 Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, –Hebr.5:1 KR38

2 Sellainen, joka pystyy nöyryyttämään sielunsa, ja kärsimään niiden kanssa joita ei tunne, ja virheellisten, koska myös hänet on puettu heikkoudella. –Hebr.5:2 aramea
2 ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen, –Hebr.5:2 KR38

(!!!)

 
3 Ja hän on omasta puolestaan velkaa, niin kuin kansankin tähden. Näin myös hän tuo omista synneistään, oman sielunsa tähden. – Hebr.5:3 aramea

3 ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoin kuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.  – Hebr.5:3 KR38
(!!! TL: Teksti palaa takaisin puhumaan tavallisesta ylipapista, vaikea tuoda sitä käännöksessä esiin, varsinkaan, kun ihmisillä ei usein ole tapana ajatella kokonaisuuksina, vaan tekstistä otetaan yksittäisiä jakeita.)

 
4 Eikä kukaan ota sielulleen sitä kunniaa, vaan hän, joka on Jumalasta kutsuttu, niin kuin Aharon. –Hebr.5:4 aramea

4 Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin. –Hebr.5:4 KR38
5 Siten myös Messias ei ollut kirkastamassa omaa sieluaan tullakseen suureksi ylipapiksi, vaan häntä, joka sanoi hänelle, ”sinä olet minun poikani, tänään minä sinut synnytin.” –Hebr.5:5 aramea

5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; –Hebr.5:5 KR38
6 Niin kuin hän myös siinä toisessa kohdassa sanoi, ”sinä, olet se pappi, iankaikkisesti, Melkizedekin kaltaisuudessa”. – Hebr.5:6 aramea

6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan." – Hebr.5:6 KR38
7 Kun hän myös lihaan puettuna esirukouksilla ja henkivaltoja sitoen, voimallisilla huudoilla ja kyynelillä, hän uhrasi hänelle, joka pystyi kuolemasta antamaan hänelle elämän, ja hän oli kuuliainen. – Hebr.5:7 aramea

7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. – Hebr.5:7 KR38
(!!! Lopussa iso ero.)

 
8-9 Ja vaikka hän on poika, pelosta ja kestämästään kärsimyksestä hän oppi sen kuuliaisuuden. 9 Ja tällä tavalla hän tuli täydelliseksi, ja tuli kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia, iankaikkisen elämän aiheeksi. – Hebr.5:8-9 aramea

8-9 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,  – Hebr.5:8-9 KR38
(!!! TL: Aihe on myös ”syy”, sana on 22x UT:ssä, esim ristiinnaulitsemisen syy, Apt.10:21, jne.)

 
10 Ja hänet kutsuttiin Jumalasta, olemaan ylipappi, Melkisedekin kaltaisuudessa. – Hebr.5:10 aramea

10 hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan." – Hebr.5:10 KR38
11 Mutta hänestä, tästä Melkisedekistä, meillä on paljon sanaa puhuttavana, ja sitä on vaikea selittää, koska teistä on tullut heikkoja kuulemaan. – Hebr.5:11 aramea

11 Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. – Hebr.5:11 KR38
12 Sillä teidän pitäisi olla opettajia, koska teillä on ollut aikaa oppia, mutta nyt teidän täytyy taas oppia näitä aikaisempia kirjoituksia, Jumalan sanojen alusta. Te olette maidon tarpeessa, ettekä vahvan aterian! – Hebr.5:12 aramea

12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. – Hebr.5:12 KR38
(!!! Useimmilla on aikaa oppia, mutta ajan vie usein tärkeämmät asiat. Jumalan sanojen alku (luomiskertomuksesta alkaen) on hyvä tuntea, koska se on perustana kaikelle Jumalan sanalle.)

 
13-14 Mutta jokainen, jonka ruokana on maitoa, ei ole tottunut vanhurskauden sanaan, koska on pikkulapsi. 14 Mutta ne totuuden ateriat ovat täydellisille, koska nämä ovat harjaantuneet aistiensa ulkopuolelta erottamaan hyvän ja pahan. – Hebr.5:13-14 aramea

13-14 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; 14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. – Hebr.5:13-14 KR38
(!!! Jumalan sanan tuntemisessa ei auta mikään aisti, koska Jumalan Henki on kaikkien aistien ulkopuolella.)

 

Luku 6

1 Tämän tähden jättäkäämme Messiaan sanan alkeet, ja tulkaamme täydellisyyteen, tai miksi te taas asetatte kääntymystä varten toista perustusta, kuolleista teoista ja siitä uskollisuudesta, joka on Jumalassa? –Hebr.6:1 aramea
1 Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, –Hebr.6:1 KR38

2-3 Ja kasteen opetuksista ja käsien päälle laittamisesta, ja kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta?3 Jos Herra sallii, tehkäämme tämä! –Hebr.6:2-3 aramea
2-3 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. – Hebr.6:2-3 KR38

4-5 Mutta nämä eivät siihen kykene, jotka kerran ovat kasteeseen laskeutuneet, ja ovat maistaneet sitä lahjaa, joka on taivaista, ja saaneet pyhyyden hengen. 5 Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa, ja tulevan maailman voimia. –Hebr.6:4-5 aramea
4-5 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet  5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, –Hebr.6:4-5 KR38

(!!! TL: Kreikka puhuu valaistumiskokemuksesta. Kun sanat kasteesta ja valaistumisesta kääntää vanhemmalle fontille, lukuvirhe käsin kirjoitetusta on helppo tehdä. Raamatun sanomaan mikään filosofinen valaistumiskokemus ei yksinkertaisesti kuulu. Hebr.10:32 sama asia.)

 
6 Jotka taas tekevät syntiä, että heidät ylhäältä uudistettaisiin kääntymykseen, ja omasta päästään he ristiinnaulitsevat Jumalan poikaa, ja häntä loukkaavat. – Hebr.6:6 aramea

6 ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. –Hebr.6:6 KR38
6  (Ylhäältä on sanatarkasti ’päästä’. Omasta päästään, tai seurakunnan päästä, Messiaasta. Sanontaa käytetään molemmista asioista, sekä myös ’ylhäältä’ - merkityksessä.)

 
7-8 Sillä maa, joka juo sitä sadetta, joka sille tulee monia kertoja, ja kasvaa niille hyödyllisiä kasveja, joita varten niitä viljellään, vastaanottaa sen siunauksen Jumalalta. 8 Mutta jos se tuottaa orjantappuraa ja ohdakkeita, se hylätään, eikä ole kaukana siitä kirouksesta, vaan sen loppu on oleva palava. – Hebr.6:7-8 aramea

7-8 Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 8 mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. – Hebr.6:7-8 KR38
9 Mutta teistä, veljeni, ajattelemme kauniita ja elämään liittyviä asioita, vaikka näin puhummekin. – Hebr.6:9 aramea

9 Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi - vaikka puhummekin näin. – Hebr.6:9 KR38
(!!!)

 
10 Sillä ei Jumala ole väärä, että hylkäisi tekonne ja rakkautenne, jotka olette osoittaneet, hänen nimessään palvellessanne pyhiä, ja edelleen palvelette. – Hebr.6:10 aramea

10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. – Hebr.6:10 KR38
11-12 Mutta me tahdomme, että jokainen ihminen teistä on tällainen ahkera, täydellisyytenne toivossa oleva, siihen loppuun saakka. 12 Ettette horjuisi, vaan että olisitte niiden seuraajia, jotka uskollisuudessa ja hengen kärsivällisyydessä ovat tulleet sen lupauksen perilliseksi. – Hebr.6:11-12 aramea

11-12 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti,12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. – Hebr.6:11-12 KR38
13-14 Sillä kun Jumala lupasi Abrahamille, koska ei ollut suurempaa hänestä, joka vannoi, vannoi hän oman sielunsa kautta. 14 Ja sanoi, ”minä siunaamalla siunaan sinut, ja lisäämällä lisään sinut”. – Hebr.6:13-14 aramea

13-14 Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa,14 ja sanoi: "Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän"; –Hebr.6:13-14 KR38
15 Ja tällä tavalla hän oli kärsivällinen hengessään, ja otti sen lupauksen vastaan. – Hebr.6:15 aramea

15 ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli. –Hebr.6:15 KR38
(!!!)

 
16 Sillä ihmislapset vannovat itseään suuremman kautta, ja heidän kaikkien väitellessä keskenään, varma lopetus on valan vannominen. – Hebr.6:16 aramea
16 Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. – Hebr.6:16 KR38

17 Tämän tähden Jumala tahtoi sitä enemmän näyttää sen lupauksen perillisille, että hänen säädöksensä ei muutu, ja sitoi sen valalla. – Hebr.6:17 aramea
17 Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, – Hebr.6:17 KR38

18 Kahden merkitsevän asian kautta, jotka eivät muutu – sillä Jumala ei pysty valehtelemaan – niissä on suuri lohdutus meille, jotka olemme häneen turvanneet, ja pitäkäämme kiinni siitä toivosta, joka on meille luvattu. – Hebr.6:18 aramea
18 että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. – Hebr.6:18 KR38

19-20 Hän, joka on meille kuin ankkuri, joka pysyy sielussamme, horjumaton, ja verhon taakse, sisälle astunut. Missä Jeshua on ensimmäisenä, meidän tähtemme, ja on tullut iankaikkiseksi papiksi, Melkisedekin kaltaisuudessa. – Hebr.6:19-20 aramea
19-20 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti. – Hebr.6:19-20 KR38

Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti