torstai 7. toukokuuta 2020

Johanneksen kirjeet


Johanneksen kirjeet

 
1. Johanneksen kirje luku 1


1 Me ilmoitamme toivon sanomana teille häntä, joka oli alusta; hän, jota me kuulimme ja katselimme, näimme omilla silmillämme, ja koskettelimme käsillämme; hän, joka on se elämän sana. – 1.Joh.1:1 aramea
1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta - – 1.Joh.1:1 KR38

(!!! TL: Evankeliumi on tässä aramealainen ”toivon sana”, sevartha verbinä. Johannes aloittaa heti jokaiselle aikansa juutalaiselle tutulla terminologialla, ”bereshit ” viittaa luomistyöhön ja ”se elämän sana” targumien memra-termiin.)
2 Ja se elämä paljastettiin, ja me näimme sen, ja me todistamme ja julistamme teille iankaikkisia elämiä. Nämä, jotka olivat olleet isän luona, ja ovat meille paljastettuja. – 1.Joh.1:2 aramea

2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille  – 1.Joh.1:2 KR38

(!!! TL: Paljastaa on tarkempi kuin ilmestyä. Sanasta tulee myös nimi Goljat, josta mainitaan, että ”hän oli kuin paljastettu/alaston sotavarustuksessaan, Jumalan edessä”. Elämä on sanana monikko, sanan ”nämä” tähden.)
3 Ja sitä, mitä me näimme ja kuulimme, me myös teille julistamme, että teillä olisi yhteys meidän kanssamme, ja sellainen yhteys, joka meillä on Isän kanssa, ja hänen poikansa Jeshuan, Messiaan kanssa. -1.Joh.1:3 aramea

3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. -1.Joh.1:3 KR38

(!!! TL: Yhteys on ensisijaisesti yhteistyötä.)
 
4 Ja näitä me kirjoitamme teille, että meidän ilomme, joka teissä on, olisi täydellinen. -1.Joh.1:3-4 aramea

4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.  -1.Joh.1:4 KR38

(!!! TL: Tässä käytetty "täydellinen" on johdettu samasta sanasta, joka merkitsee astian täyttämistä. Kreikan tekstit eroavat vähän toisistaan, mutta ajatus, ”joka teissä on”, puuttuu.)
5 Ja tämä on sitä evankeliumia, jota me olemme häneltä kuulleet, ja me evankelioimme teille häntä, sitä Jumalan valkeutta, eikä hänessä ole lainkaan pimeyttä.  – 1.Joh.1:5 aramea

5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. – 1.Joh.1:5 KR38

(!!! Aramea: Jeesus on Jumalan valkeus.)

6 Ja jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, ja vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä kulje totuudessa. – 1.Joh.1:6 aramea

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. – 1.Joh.1:5-6 KR38

(!!! TL: "Kulkeminen" on sama termi, kun vene kulkee eteenpäin. "Yhteys" on tässäkin ennen kaikkea yhteistyötä.)
 
Mutta jos me siinä valkeudessa vaellamme, niin kuin hän, joka on siinä valkeudessa, meillä on yhteys toistemme kanssa, ja Jeshuan, hänen poikansa veri, puhdistaa meitä kaikista synneistämme. – 1.Joh.1:7 aramea
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä– 1.Joh.1:7 KR38
8 Ja jos me sanoisimme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme sielumme, eikä totuus ole meissä. – 1.Joh.1:8 aramea

8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.  – 1.Joh.1:8 KR38
9 Mutta jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, ja hän päästää meidän syntimme, ja hän on puhdistava kaikesta vääryydestä. – 1.Joh.1:9 aramea
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. – 1.Joh.1:9 KR38
10 Ja jos me sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, me teemme hänet valehtelijaksi, eikä hänen sanansa ole meidän luonamme. – 1.Joh.1:10 aramea
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.  – 1.Joh.1:10 KR38

 

1.Johannes luku 2

1 Lapseni, minä kirjoitan näitä, ettette syntiä tekisi, ja jos joku syntiä tekeekin, meillä on olemassa kirottujen lunastaja, Isän luona; Jeshua, vanhurskas Messias. – 1.Joh.2:1 aramea
1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. –1.Joh.2:1 KR38
(!!! TL: Tässä tulee esiin se ”synnin palkka on kuolema, mutta...” – ajatus, jossa Jeesus on tullut lunastamaan kirotut. Kreikan kielestä puuttuneen terminologian tähden aramean ”parak lita” on suoraan kirjoitettu kreikaksi, parakletos. Teksti myös ilmoittaa, että Jeesus on tämä lunastaja, ei pyhä henki.)
2 Sillä hän on se armoistuin, joka on meidän syntiemme tähden, eikä ainoastaan meidän puolestamme, vaan myös kaiken maailman puolesta.  – 1.Joh.2:2 aramea
2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. – 1.Joh.2:2 KR38

(!!! Vaikka armoistuin on vähän huono sana, sehän merkitsee liiton arkin yläosaa, käytän sitä KR33 lukijoiden tähden. Chusaia tarkoittaa tätä, ei mitään sovitusta. Sama sana mm. Room.3:25 ja Hebr.9:5. Uuden liiton kirjoituksissa sovitus oli niin täydellinen, että koko VT:n papillista termiä ei käytetä enää, vaan meillä on ”Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin”. Sovitus on vain tulkinnallisissa käännöksissä!)
3 Ja tämän kautta me tiedämme, että me tunnemme hänet, jos me pidämme hänen käskynsä. – 1.Joh.2:3 aramea
3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. – 1.Joh.2:3-5 KR38
4 Sillä hän, joka sanoo, että ”minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjään, hän on valehtelija, eikä hänessä ole totuutta. – 1.Joh.2:4 aramea
4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. – 1.Joh.2:4 KR38
5 Mutta hän, joka pitää hänen sanansa, tässä Jumalan rakkaus todellakin on täydellistä, sillä tämän kautta me tiedämme olevamme hänessä. – 1.Joh.2:5 aramea
5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. – 1.Joh.2:3-5 KR38
6 Joka sanoo, että ”minä olen hänessä”, hänen tulee vaeltaa niin kuin Hänen vaelluksensa oli. – 1.Joh.2:6 aramea
6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. – 1.Joh.2:6 KR38

(!!! TL: Vaellus on tässäkin halaka, päivittäistä elämää.)

7 Rakkaani, minä en kirjoita teille uutta käskyä, vaan sen vanhan käskyn, joka teille oli alusta asti, mutta se vanha käsky on, jonka te olette kuulleet. – 1.Joh.2:7 aramea
7 Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä; tämä vanha käsky on, jonka te olette kuulleet. – 1.Joh.2:7 KR38
8 Minä taas kirjoitan teille uuden käskyn, sen, joka on se hänessä ja teissä oleva totuus, että pimeys poistuu, ja se todellinen valkeus alkaa näkymään. – 1.Joh.2:8 aramea
8 Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa. – 1.Joh.2:8 KR38

9 Sen tähden sellainen, joka sanoo olevansa valkeudessa, ja vihaa veljeään, hän on vielä pimeydessä. - 1.Joh.2:9 aramea
9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. - 1.Joh.2:9 KR38
10 Mutta hän, joka rakastaa veljeään, pysyy siinä valkeudessa, eikä hänessä ole kompastusta. - 1.Joh.2:10 aramea
10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta- 1.Joh.2:10 KR38
11 Mutta hän, joka vihaa veljeään, on pimeydessä, ja hänen vaelluksensa on pimeydessä, eikä hän tiedä, minne menee. Sen pimeyden tähden heidän silmänsä sokaistuvat. - 1.Joh.2:11 aramea
11 Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. - 1.Joh.2:11 KR38
12 Minä kirjoitan teille, lapset, että teidän syntinne ovat teille anteeksiannetut, hänen nimensä tähden. – Joh.2:12 aramea
12 Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. – Joh.2:12 KR38
13 Minä kirjoitan teille, isät, että te olette tunteneet hänet, joka on alusta ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, että te olette voittaneet hänet, joka on se paha. Minä olen kirjoittanut teille, pojat, että te olette tunteneet isän. – Joh.2:13 aramea
13 Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän. – Joh.2:13 KR38

14 Minä olen kirjoittanut teille, isät, että te olette tunteneet hänet, joka on alusta. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, että te olette voimallisia, ja Jumalan sana hallitsee teissä, ja te olette voittaneet sen pahan. - 1.Joh.2:14 aramea
14 Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. - 1.Joh.2:14 KR38

(!!! Hallitseminen.)
15 Älkää ystävystykö maailmaan, älkääkä sellaisiin, mitä siinä on. Sillä sellainen, joka on maailman ystävä; hänessä ei ole isän rakkautta. - 1.Joh.2:15 aramea
15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. - 1.Joh.2:15 KR38

(!!!)
16 Sillä kaikki sellainen, joka on maailmassa; se ruumiin himo ja silmien himo, ja maailman ylhäisyys, nämä eivät ole olleet isästä, vaan maailmasta. - 1.Joh.2:16 aramea
16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeusse ei ole Isästä, vaan maailmasta. - 1.Joh.2:16 KR38
17 Ja maailma katoaa, ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, jatkaa iankaikkisuuteen. - 1.Joh.2:17 aramea
17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. - 1.Joh.2:17 KR38

18 Lapseni, se aika on erilainen, ja niin kuin te olette kuulleetkin, että väärä messias tulee, ja nyt heille on ollut monta väärää messiasta, ja tästä me tiedämme, että se aika on toisenlainen. – 1.Joh.2:18 aramea
18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.  – 1.Joh.2:18 KR38

(!!! TL: Sanan achar voi kääntää viimeiseksikin. Ensisijaisesti kuitenkin toisenlainen/erilainen aika.)
 
19 Meistä he lähtivät, mutta eivät meistä olleet. Sillä jos he olisivat meidän luonamme olleet, he olisivat pysyneetkin, mutta he lähtivät, että tiedettäisiin, että he eivät olleet meistä. – 1.Joh.2:19 aramea
19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. – 1.Joh.2:19 aramea

20 Ja te; teille on se voitelu siltä Pyhältä, ja teillä on kaikkien ihmisten erottelukyky. – 1.Joh.2:20 aramea
20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.  – 1.Joh.2:20 KR38

(!!!)
21 En minä ole kirjoittanut teille, ettette te tuntisi sitä totuutta, vaan että te tunnette sen, ja että mikään valhe ei ole siitä totuudesta. – 1.Joh.2:21 aramea
21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. – 1.Joh.2:21 KR38
22 Kuka on pelkkä valehtelija? Vain sellainen, joka kieltää, sanomalla, että ”Jeshua ei ole se Messias”. Tällainen on valheen messias, hän, joka kieltää Isän ja kieltää myös sen Pojan. – 1.Joh.2:22 aramea
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. – 1.Joh.2:22 KR38

23 Ja hän, joka kieltää sen Pojan, hän ei usko Isäänkään. Ja joka tunnustaa Pojan, tunnustaa myös Isän.  – 1.Joh.2:23 aramea
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.  – 1.Joh.2:23 KR38

(!!!)
24 Ja te; se asia, mitä kuulitte alusta asti, on pysyvä teidän luonanne, sillä jos teidän luonanne pysyy se, mitä olette alusta asti kuulleet, myös te pysytte Isässä ja Pojassa.  – 1.Joh.2:24 aramea
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. – 1.Joh.2:24 KR38
25 Ja tämä on se lupaus, jonka hän on meille luvannut; iankaikkinen elämä.  – 1.Joh.2:25 aramea
25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. – 1.Joh.2:25 KR38
26 Mutta minä olen kirjoittanut nämä teille niiden tähden, jotka teitä viettelevät. – 1.Joh.2:26 aramea
26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. – 1.Joh.2:26 KR38
27 Ja lisäksi, jos teidän kanssanne pysyy se voitelu, jonka te olette hänestä saaneet, te ette tarvitse ihmisiä opettamaan teitä, vaan niin kuin se voitelu, joka on Jumalasta, se on se opettaja teille, joka asiasta, ja se on totuus, eikä siinä ole valhetta; ja niin kuin hän on teitä opettanut: pysykää hänessä!  – 1.Joh.2:27 aramea

27 Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. – 1.Joh.2:27 KR38

(!!!)

28 Ja nyt, lapseni, pysykää hänessä, että kun hän ilmestyy, ette joutuisi häpeään, vaan me saisimme olla peittämättömin kasvoin siinä hänen tulemuksessaan!  – 1.Joh.2:28 aramea
28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.  – 1.Joh.2:28 KR38

(!!!)
29 Jos te tiedätte, että hän on vanhurskas, tietäkää, että myös jokainen, joka tekee vanhurskautta, on hänestä. – 1.Joh.2:29 aramea
29 Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. – 1.Joh.2:29 KR38

 

1.Johannes luku 3

1 Ja katsokaa, kuinka suuresti Isän rakkaus pysyy meidän kanssamme, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi! Hän on myös meidät tehnyt. Tämän tähden maailma ei meitä tunne, koska he eivät tunne häntäkään. – 1.Joh.3:1 aramea
1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. – 1.Joh.3:1 KR38

2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole paljastettu, mitä tulemme olemaan, mutta me tiedämme, että kun hän on ilmestyvä olemuksessaan, me olemme ja näemme hänet sellaisena, kuin hän on. – 1.Joh.3:2 aramea

2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. – 1.Joh.3:2 KR38

(!!! Aramea ei välttämättä kerro, että tulemme Hänen kaltaisiksi.)

3 Ja jokainen, joka on sellainen; hänen yllään on tämä toivo, hänen sielunsa puhdistuu, niin kuin hän, joka on puhdas. – 1.Joh.3:3 aramea
3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. – 1.Joh.3:3 KR38

4 Mutta joka syntiä tekee, harjoittaa vääryyttä. Sillä synti on kaikkea sitä vääryyttä. – 1.Joh.3:4 aramea

4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. – 1.Joh.3:4 KR38

(!!! Vääryys ja laittomuus ovat eri sanoja.)

5 Ja te tiedätte, että hän ilmestyi ottamaan pois meidän syntimme, ja syntiä hänessä ei ole. – 1.Joh.3:5 aramea
5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.  – 1.Joh.3:5 KR38

6 Ja jokainen, joka pysyy hänessä, ei ole syntinen, eikä kukaan synnintekijä ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. – 1.Joh.3:6 aramea
6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. – 1.Joh.3:6 KR38

(!!!)
7 Lapseni, älköön kukaan eksyttäkö teitä. Hän, joka tekee vanhurskautta, on vanhurskas, niin kuin myös hän, Messias, on vanhurskas. – 1.Joh.3:7 aramea

7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. – 1.Joh.3:7 KR38

8 Hän, joka harjoittaa syntiä, on satanasta, koska hän, satana, on alusta asti ollut syntinen, ja tämän tähden Jumalan poika ilmestyi, että hän tuli tekemään tyhjäksi satanan teot.  – 1.Joh.3:8 aramea
8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. – 1.Joh.3:8 KR38

(!!! TL: Tässä ei ole man bereshit, joten ei viitata luomistyön alkuun. ”Alusta asti” on muusta alusta, kuten Hesekiel 28:13- kertoo.)
 
9 Jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, ei tee syntiä, koska hänen siemenensä on hänessä, eikä pysty syntisyyteen, koska hän on Jumalasta saanut alkunsa. – 1.Joh.3:9 aramea

9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. – 1.Joh.3:9 KR38

10 Tässä erotellaan Jumalan lapset satanan lapsista; jokainen, joka ei tee vanhurskautta, eikä rakasta veljeään, ei ole Jumalasta. – 1.Joh.3:10 aramea
10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. – 1.Joh.3:10 KR38

11 Sillä tämä on se käsky, jota te olette alusta alkaen kuulleet, että rakastakaa toinen toistanne. – 1.Joh.3:11 aramea
11 Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme – 1.Joh.3:11 KR38
12 Ei niin kuin Kain, hän, joka oli siitä pahasta, ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi? Koska hänen tekonsa olivat pahat, ja hänen veljensä teot olivat vanhurskaat. – 1.Joh.3:12 aramea
12 eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. – 1.Joh.3:12 KR38
13 Älkääkä yllättykö, veljeni, jos maailma vihaa teitä.  – 1.Joh.3:13 aramea
13 Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. – 1.Joh.3:13 KR38
14 Me tiedämme, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään, tämän kautta, että me rakastamme veljiämme. Joka ei rakasta veljeään, hän pysyy kuolemassa. – 1.Joh.3:14 aramea
14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.  – 1.Joh.3:14 KR38
15 Sillä jokainen, joka vihaa veljeään, tappaa ihmisen, ja te tiedätte, ettei kenessäkään ihmisen tappajassa voi pysyä iankaikkinen elämä   – 1.Joh.3:15 aramea
15 Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. – 1.Joh.3:15 KR38

16 Tämän kautta me tunnemme hänen rakkautensa, joka on meidän kanssamme, että hän antoi oman sielunsa meidän puolestamme, ja on myös meille oikeaa, että mekin annamme itsemme veljien tähden. – 1.Joh.3:16 aramea
16 Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. – 1.Joh.3:16 KR38

(!!! Vrt. sielu ja henki. Emme voi antaa henkeämme kenenkään toisen puolesta.)
17 Ja sellainen, jolla on maailman omaisuutta, ja näkee veljensä, jolla on puute, ja pidättää häneltä armollisuutensa; kuinka hänessä olisi Jumalan rakkautta? – 1.Joh.3:17 aramea
17 Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?  – 1.Joh.3:17 KR38
18 Lapseni, älkää rakastako toinen toistanne sanojen ja kielen kautta, vaan tekojen ja totuuden kautta. – 1.Joh.3:18 aramea
18 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.  – 1.Joh.3:18 KR38

19 Ja tämän kautta me tulemme tunnetuiksi, että me olemme siitä totuudesta, ja olemme hänen edessään, joka on tuleva. Hän vahvistaa meidän sydämiämme! – 1.Joh.3:19 aramea

19 Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, – 1.Joh.3:19 KR38

(!!! Erilainen sanoma.)

20 Jos meidän sydämemme syyttää meitä, kuinka Jumala onkaan sydämiämme suurempi, ja hän tietää kaiken! – 1.Joh.3:20 aramea
20 että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. – 1.Joh.3:20 KR38

21 Rakkaani, jos meidän sydämemme ei syytä meitä, me olemme peittämättömin kasvoin Jumalan edessä. – 1.Joh.3:21 aramea
21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan – 1.Joh.3:21 KR38

(!!!)
22 Ja kaiken, mitä me pyydämme, me saamme häneltä, koska me pidämme hänen käskynsä, ja harjoitamme sellaista, mikä on kaunista hänen edessään. – 1.Joh.3:22 aramea
22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista – 1.Joh.3:22 KR38
23 Ja tämä on se hänen käskynsä, että me uskoisimme hänen Poikansa Jeshuan, Messiaan nimen kautta, ja rakastaisimme toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. – 1.Joh.3:23 aramea
23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.  – 1.Joh.3:23 KR38

24 Ja sellainen, joka varjelee hänen käskyään, hänen kauttaan varjeltuu, ja hän hallitsee hänessä. Ja tämän kautta me ymmärrämme sitä, mikä meissä hallitsee; siitä hänen hengestään, jota hän meille antaa. – 1.Joh.3:24 aramea
24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. – 1.Joh.3:24 KR38

(!!! Varjelu ja hallitseminen. Sanoma aramean kautta paljon voimakkaampi.)

 
1.Johannes luku 4

1 Rakkaani, älkää kaikkia henkiä uskoko, vaan käyttäkää hengen erottelukykyä, ovatko ne Jumalasta, koska maailmaan on lähtenyt monia valheen profeettoja. - 1.Joh.4:1 aramea
1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. - 1.Joh.4:1 KR38

(!!! Hengen erottelukyky.)
2 Tämän kautta te tunnistatte Jumalan hengen; jokainen henki, joka tunnustaa, että Jeshua on se lihaksi tullut Messias, se on Jumalasta. - 1.Joh.4:2 aramea

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; - 1.Joh.4:2 KR38

3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeshua on tullut lihassa, se ei ole Jumalasta, vaan tällainen on sen valheen messiaasta, josta te olette kuulleetkin, että hän tulee, ja se on tästä maailmasta. - 1.Joh.4:3 aramea
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. - 1.Joh.4:3 KR38

(!!! Lihassa tullut.)
4 Mutta te olette Jumalasta, lapset, ja olette voittaneet nämä, koska hän, joka teissä on, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. - 1.Joh.4:4 aramea
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. - 1.Joh.4:4 KR38
5 Ja ne ovat maailmasta. Tämän tähden ne puhuvat maailmasta, ja maailma kuulee heitä. - 1.Joh.4:5 aramea
5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. - 1.Joh.4:5 KR38
6 Mutta me olemme Jumalasta, ja hän, joka tuntee Jumalan, kuulee meitä, ja sellainen, joka ei ole Jumalasta, ei kuule meitä. Tämän kautta me ymmärrämme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.  - 1.Joh.4:6 aramea
6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. - 1.Joh.4:6 KR38
7 Rakkaani, rakastakaa toinen toistanne sen rakkauden tähden, joka on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta saanut alkunsa ja tuntee Jumalan.  - 1.Joh.4:7 aramea
7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. - 1.Joh.4:7 KR38
8 Koska Jumala on rakkaus, ja jokainen, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa. - 1.Joh.4:8 aramea
8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. - 1.Joh.4:8 KR38

9 Tämän kautta Jumalan rakkaus tunnetaan, että Jumala lähetti ainoan poikansa meidän luoksemme maailmaan, että maailma eläisi hänen kauttaan. - 1.Joh.4:9 aramea

9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. - 1.Joh.4:9 KR38

10 Tässä on se rakkaus; ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan hän on rakastanut meitä, ja lähetti oman poikansa suojelemaan meitä meidän syntiemme tähden. - 1.Joh.4:10 aramea
10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. - 1.Joh.4:10 KR38

(!!! TL: Chosia, suojelus, on nimenomaan ”Herran suojelus” tai varjelus. Ajatus synnin kasvoista lähtee Kainista.)
 
11 Rakkaani, samoin kuin Jumala rakastaa meitä, myös meidän on rakastettava toinen toistamme. - 1.Joh.4:11 aramea

11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. - 1.Joh.4:11 KR38

12 Jumalaa ei ole milloinkaan ihminen nähnyt, mutta jos rakastaa toinen toistaan, Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa täyttyy meissä. - 1.Joh.4:12 aramea
12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. - 1.Joh.4:12 KR38
(!!! Täyttyä <> on tullut täydelliseksi.)

13 Ja tämän kautta me tiedämme, että me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; että hän on antanut omasta hengestään meille! - 1.Joh.4:13 aramea
13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä- 1.Joh.4:13 KR38
14 Ja me olemme nähneet, ja me todistamme, että Isä lähetti oman poikansa lunastamaan maailman. - 1.Joh.4:14 aramea
14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi- 1.Joh.4:14 KR38
15 Jokainen, joka tunnustaa Jeshuan kautta, että hän on Jumalan poika – Jumala pysyy hänessä ja hän pysyy Jumalassa. - 1.Joh.4:15 aramea
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa - 1.Joh.4:15 KR38
16 Ja me uskomme ja tunnemme sen rakkauden, joka hänellä, Jumalalla, on meidän puoleemme. Sillä Jumala on se rakkaus, ja jokainen, joka pysyy siinä rakkaudessa, pysyy Jumalassa. - 1.Joh.4:16 aramea

16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. - 1.Joh.4:16 KR38

17 Ja tämän kautta täydellistyy hänen rakkautensa meidän kanssamme; että me saamme olla peittämättömin kasvoin sinä tuomion päivänä, sillä niin kuin hän on, samoin myös me olemme tässä maailmassa. - 1.Joh.4:17 aramea
17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. - 1.Joh.4:17 KR38

(!!! Peittämättömin kasvoin jälleen kerran.)
18 Rakkaudessa pelkoa ei ole, vaan se täydellinen rakkaus ajaa ulos sen pelon, koska pelko on epäilyksen kautta. Hän, joka pelkää, ei ole täydellinen rakkaudessa. - 1.Joh.4:18 aramea

18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. - 1.Joh.4:18 KR38

(!!! Pelko on epäilyksen kautta! Kun mietimme laajemmin, niin näin todellakin on. Kaiken pelon takana on aina epäily jostain asiasta.)

19 Sen tähden, rakastakaamme Jumalaa, koska hän on meitä rakastanut ensin. - 1.Joh.4:19 aramea
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. - 1.Joh.4:19 KR38

20 Mutta jos joku sanoo, että ”minä rakastan Jumalaa”, ja vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä hän, joka ei rakasta omaa veljeään, joka on näkyvä, kuinka hän pystyisi rakastamaan Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt?  - 1.Joh.4:20 aramea
20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnytse ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. - 1.Joh.4:20 KR38
21 Ja tämä on se käsky, jonka me olemme häneltä saaneet, että jokainen, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeänsä. - 1.Joh.4:21 aramea
21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. - 1.Joh.4:21 KR38

 
1.Johannes luku 5

1 Kaikki, jotka uskovat, että Jeshua on se Messias, ovat saaneet alkunsa Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa vanhempia, rakastaa myös häntä, joka on hänestä saanut alkunsa. – 1.Joh.5:1 aramea
1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. – 1.Joh.5:1 KR38

(!!!)
Ja tämän kautta me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia; kun me rakastamme Jumalaa ja teemme hänen käskynsä. – 1.Joh.5:2 aramea
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. – 1.Joh.5:2 KR38
3 Sillä tämä on Jumalan rakkautta, että pitää hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaita. – 1.Joh.5:3 aramea
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; – 1.Joh.5:3 KR38

4 Koska jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka voittaa maailman: meidän uskollisuutemme. – 1.Joh.5:4 aramea
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme – 1.Joh.5:4 KR38
5 Sillä kuka on se, joka voittaa maailman? Sellainen, joka uskoo, että Jeshua on hän, Jumalan poika. – 1.Joh.5:5 aramea
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika – 1.Joh.5:5 KR38

6 Tämä, joka tuli veden ja veren kautta, Jeshua, Messias. Ei hän tullut ainoastaan veden kautta, vaan veden ja veren– 1.Joh.5:6 aramea
6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä;  – 1.Joh.5:6 KR38
7 Ja henki todistaa, että se henki on totuus.– 1.Joh.5:7 aramea

7 ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.  – 1.Joh.5:7 KR38
8 Ja on kolme todistamassa; henki ja vesi ja veri, ja ne kolme ovat yhdessä. – 1.Joh.5:8 aramea
8 Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. – 1.Joh.5:8 KR38

9 Jos me otamme vastaan ihmislasten todistuksen, kuinka paljon suurempi onkaan se yksi Jumalan todistus? Ja tämä on se Jumalan todistus, joka todistaa hänen omasta pojastaan.  – 1.Joh.5:9 aramea
9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. – 1.Joh.5:9 KR38

10 Kaikki, jotka uskovat Jumalan pojan kautta, heillä on tämä todistus omassa sielussaan. Kaikki, jotka eivät usko, tekevät Jumalasta valehtelijaa, kun eivät usko sitä todistusta, jolla Jumala todistaa pojastaan. – 1.Joh.5:10 aramea
10 Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. – 1.Joh.5:10 KR38
11 Ja tämä on se todistus; Jumala antoi meille iankaikkisen elämän, ja nämä elämät ovat hänen poikansa kautta. – 1.Joh.5:11 aramea
11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. – 1.Joh.5:11 KR38

(!!! TL: Viimeinen sana määrittää lopun monikkomuotoon.)
 
12 Jokainen, joka liittyy Poikaan, liittyy myös siihen elämään. Ja jokainen, joka ei liity Jumalan poikaan; hänelle ei ole elämää! – 1.Joh.5:12 aramea

12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. – 1.Joh.5:12 KR38

(!!! Liittyminen.)

13 Minä kirjoitin teille nämä, että te tietäisitte, että teille on iankaikkinen elämä; niille, jotka uskotte hänen, Jumalan pojan, nimen kautta.  – 1.Joh.5:13 aramea
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä  – 1.Joh.5:13 KR38

14 Ja meillä on tämä luottamus häntä kohtaan, että kaikki, mitä me pyydämme häneltä, hänen tahtonsa mukaan, hän meitä kuulee. – 1.Joh.5:14 aramea

14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. – 1.Joh.5:14 KR38

(!!! TL: Tällainen luottamus on nimenomaan ”Herran luottamus”, sanan lopunkin takia. 2Kor.7:4, Ef.3:12 sama.)

15 Ja jos me luotamme, että hän kuulee meitä siinä, mitä pyydämme häneltä, meillä on varmuus, että me saamme pyytämämme – sen, mitä me häneltä pyydämme. – 1.Joh.5:14-15 aramea
15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. – 1.Joh.5:15 KR38

16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä; sellaista syntiä, jota ei ole kuolemalle tuomittu, pyytäköön, ja hänelle annetaan elämä – niille, jotka eivät tee sellaista syntiä, joka on kuolemalle tuomittu. Sillä kuoleman syntiä on, eikä tällaiselle tule kenenkään esirukoilla, sanon minä, – 1.Joh.5:16 aramea

16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. – 1.Joh.5:16 KR38

17 Sillä kaikki vääryys on syntiä, ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. – 1.Joh.5:17 aramea

17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. – 1.Joh.5:17 KR38

18 Ja me tiedämme, että jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, ei tee syntiä. Sillä hän, joka on saanut Jumalasta alkunsa, pitää huolta omasta sielustaan, ja paha ei pääse sen lähelle. – 1.Joh.5:18 aramea
18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. – 1.Joh.5:18 KR38

19 Me tiedämme, että me olemme Jumalasta, ja kaikki maailma on pahan kautta sidottuna. – 1.Joh.5:19 aramea
19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. – 1.Joh.5:19 KR38

(!!! TL: Sitominen on kuin kengän nauhojen sitomista, mutta voi tarkoittaa myös jotain merkitsemistä.)
 
20 Ja me tiedämme, että Jumalan poika on tullut, ja antanut meille sen mielen, että tunnemme sen totuuden, ja olisimme hänessä, totuudessa, hänen pojassaan Jeshuassa, tässä Messiaassa. Jumala on totuus ja iankaikkinen elämä. – 1.Joh.5:20 aramea
20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. – 1.Joh.5:20 KR38

21 Lapseni, varjelkaa sielunne epäjumalien kunnioittamisesta! – 1.Joh.5:21 aramea
21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. –1.Joh.5:21 KR38

 

2.Johanneksen kirje 


Luku 1

 Vanhin valitulle Kyrialle, ja hänen lapsilleen, niille, joita minä rakastan totuudessa. Mutta en yksin minä, vaan kaikki, jotka tuntevat sen totuuden. - 2.Joh.1:1 aramea

1 Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan - enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan - 2.Joh.1:1 KR38

(!!! TL: Kyria on latinan ja kreikan erisnimi.)

2 Koska se totuus on sellainen, joka pysyy meissä ja meidän kanssamme iankaikkisuudelle.  - 2.Joh.1:2 aramea
2 totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. - 2.Joh.1:2 KR38
3 Olkoon meidän kanssamme siunaus ja armo ja rauha, isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta, isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. - 2.Joh.1:2-3 aramea
3 Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa. - 2.Joh.1:3 KR38

4 Minä iloitsin paljon havaitessani sinun lapsistasi, että he vaeltavat totuudessa, niin kuin on se käsky, jonka he ovat isältä saaneet. - 2.Joh.1:4 aramea

4 Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä. - 2.Joh.1:4 KR38

5 Ja nyt, minä kannustan sinua, Kyria; en minä kirjoittanut sinulle niin kuin uutta käskyä, vaan sen, joka meitä varten on ollut syntymästä asti, että ”rakastakaamme toinen toistamme”. - 2.Joh.1:5 aramea

5 Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. - 2.Joh.1:5 KR38

6 Ja tämä on se rakkaus, että vaeltaisit hänen käskynsä mukaan. Tämä on se käsky, niin kuin olette syntymästä asti kuulleet, että teidän vaelluksenne olisi siinä. - 2.Joh.1:6 aramea  

6 Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. - 2.Joh.1:6 KR38

(!!! Viittaako aramean "syntymästä asti"  tässä uskoontulon hetkeen?)

7 Sillä monia eksyttäjiä on lähtenyt maailmaan, niitä, jotka eivät tunnusta, että Jeshua on se Messias, lihassa tullut. Tällainen on eksyttäjä ja ”antikristus”.  - 2.Joh.1:7 aramea     

7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.  - 2.Joh.1:7 KR38

8 Varokaa sieluissanne, ettette menettäisi mitään papillisesta palvelutehtävästänne, vaan teille maksettaisiin täydellinen palkka.  - 2.Joh.1:8 aramea
8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. - 2.Joh.1:8 KR38

(!!! Papillinen palvelutehtävä puuttuu kreikasta. Kreikassa siitä ei kerrota muuallakaan. Näin yleinen pappeus, joka kuuluu jokaiselle uskovalle, on saatu häivytettyä lukijoiden mielestä.)

9 Jokainen, joka tekee sellaista, eikä pysy siinä Messiaan opetuksessa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka pysyy tässä hänen opetuksessaan, hänellä on isä ja poika.  - 2.Joh.1:9 aramea
9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. - 2.Joh.1:9 KR38

10 Jos joku tulee teidän luoksenne, eikä tuota opetusta ole kuolettanut, älkää ottako häntä vastaan siihen taloon ja toivottako iloiten tervetulleeksi; älkää hänelle puhuko. - 2.Joh.1:10 aramea 

10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; - 2.Joh.1:10 KR38
 
(!!! TL: Kuolleet tai kuolettaa, 113xUT. Johannes kieltää ottamasta vastaan niitä, joiden mielestä Jeshua ei ollut se luvattu Messias, lihaksi tullut. Kreikka käyttää fero-verbiä, mukana tuomista.)

11 Sillä hän, joka sanoo hänet ilolla tervetulleeksi, ottaa osaa sen pahan miehen tekoihin. - 2.Joh.1:11 aramea
11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. - 2.Joh.1:11 KR38

12 Kun minulla oli monia asioita teille kirjoitettavana, minä en etsinyt, että paperin ja musteen kautta kirjoittaisin, vaan minä toivon tulevani teidän luoksenne, ja puhuisin suusta suuhun, että se meidän ilomme olisi täydellinen. - 2.Joh.1:12 aramea

12 Minulla olisi paljon kirjoittamista teille, mutta en tahdo tehdä sitä paperilla ja musteella; vaan toivon pääseväni teidän tykönne ja saavani puhutella teitä suullisesti, että meidän ilomme olisi täydellinen. - 2.Joh.1:12 KR38

13 Valitun sisaresi lapset lähettävät ”shalom!”. Siunausta teille – amen. - 2.Joh.1:13 aramea
13 Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksen. - 2.Joh.1:13 KR38

 

3.Johanneksen kirje


Luku 1

 Vanhin rakkaalle Gaius’lle, hänelle, jota minä rakastan totuudessa. - 3.Joh.1:1 aramea

1 Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. - 3.Joh.1:1 KR38

2 Rakkaamme; minä joka asiassa rukoilen sinun yllesi, että menestyisit ja olisit terveenä, samalla kun sinun sielusi menestyy. - 3.Joh.1:2 aramea
2 Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy. - 3.Joh.1:2 KR38

(!!! TL: Kreikkakin käyttää rukousta. KJV ”toivoo” ja suomalainen on taas näköjään käännetty englannista.)
 
3 Sillä minä iloitsin paljon niistä monista veljistä, jotka tulivat ja todistivat sinun totuudestasi, että sinä totuuden mukaan vaellat. - 3.Joh.1:3 aramea
3 Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niinkuin sinä totuudessa vaellatkin.  - 3.Joh.1:3 KR38
4 Minulle ei ole tästä suurempaa iloa, kun saan kuulla, että minun omat lapseni vaeltavat totuudessa. - 3.Joh.1:4 aramea
4 Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. - 3.Joh.1:4 KR38

5 Rakkaamme, sinä teet uskollisuudessa sitä, kun toimitat asioita veljien luokse, ja runsaasti niiden luokse, jotka ovat muukalaisia. - 3.Joh.1:5 aramea
5 Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi. - 3.Joh.1:5 KR38

6 Ne, jotka todistivat sinun rakkaudestasi kaiken sen seurakunnan edessä – niille se oli kaunis teko, jonka sinä olit järjestänyt heille, niin kuin Jumalalle kuuluvan osan. - 3.Joh.1:6 aramea
6 He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi; ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niinkuin Jumalan edessä arvollista on. - 3.Joh.1:6 KR38

(!!!)

7 Sillä hänen nimensä puolesta he lähtivät pois, eivätkä he saa mitään niiltä kansoilta. - 3.Joh.1:7 aramea
7 Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet eivätkä ota pakanoilta mitään. - 3.Joh.1:7 KR38
8 Sen tähden, me olemme velvolliset vastaanottamaan näiden kaltaisia, että totuutta autettaisiin. - 3.Joh.1:8 aramea
8 Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin.  - 3.Joh.1:7-8 KR38

9 Minä aioin kirjoittaa seurakunnalle, vaan hän, joka rakastaa olla heidän ensimmäisenään, Diotrefis, ei ota meitä vastaan. - 3.Joh.1:9 aramea

9 Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. - 3.Joh.1:9 KR38

10 Tämän tähden, jos minä tulen, minä muistan ne hänen tekonsa, nämä, jotka hän teki niiden pahojen sanojen kautta, halveksien meitä, ja kun sekään ei hänelle riittänyt, hän ei ota veljiä vastaan, ja niitä, jotka ottaa vastaan, hän kieltää ja poistaa seurakunnasta! - 3.Joh.1:10 aramea
10 Sentähden minä, jos tulen, muistutan hänen teoistansa, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla meistä juoruaa; ja vielä siihenkään tyytymättä, hän ei itse ota veljiä vastaan, vaan estää niitäkin, jotka tahtovat sen tehdä, ja ajaa heidät pois seurakunnasta. - 3.Joh.1:10 KR38

11 Rakkaamme, älkää jäljitelkö pahuutta, vaan hyvyyttä. Hän, joka tekee hyvää, on Jumalasta. Hän, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. - 3.Joh.1:11 aramea

11 Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. - 3.Joh.1:11 KR38

12 Dimitrius’n ylle on se todistus jokaiselta, ja seurakunnalta, ja itse siltä totuudeltakin. Mutta me todistamme, ja sinä tiedät, että se meidän todistuksemme on totta. - 3.Joh.1:12 aramea
12 Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen; ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi.  - 3.Joh.1:12 KR38

(!!! TL: ”Itse totuudelta” on maskuliinimuoto. Suuri osa kreikankin teksteistä mainitsee seurakunnan. Todistus, sahadutha, on suomalaisessakin raamatussa 1Moos.31:47 kohdassa. Aramean sanojen käyttö ”toorassa” oli yksi painava peruste sille, että rabbit antoivat suostumuksen arameankielisen raamatun, targumin, saattamiseen kirjalliseen muotoon.)

13 Minulla oli monta asiaa kirjoitettavana sinulle, vaan en etsinyt, että musteen ja kynän kautta sinulle kirjoittaisin, - 3.Joh.1:13 aramea
13 Minulla olisi paljon kirjoittamista sinulle, mutta en tahdo kirjoittaa sinulle musteella ja kynällä,  - 3.Joh.1:13 KR38
14 Mutta minä toivon, että pian näkisin sinut, ja puhuisimme suusta suuhun. - 3.Joh.1:14 aramea
14 sillä minä toivon pian näkeväni sinut, ja silloin saamme suullisesti puhella. - 3.Joh.1:14 KR38

15 Rauha olkoon sinun kanssasi. Ystävät lähettävät sinulle rauhaa. Lähetä rauhaa jokaiselle ystävälle, hänen nimessään. - 3.Joh.1:15 aramea
15 Rauha sinulle! Ystävät tervehtivät sinua. Tervehdys ystäville, kullekin erikseen. - 3.Joh.1:15 KR38

(!!! TL: Armahdettu, ystävä, rakas; sanalla on kaikki kolme merkitystä arameassa.)


Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/

 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti